گلچین زیباترین شعر در مورد قرض

گلچین زیباترین شعر در مورد قرض

شعر در مورد قرض شعر در مورد قرض دادن, شعر در مورد قرض,شعر در مورد قرص ماه,شعر در مورد قرص,شعر در مورد قرص اعصاب,شعر درباره قرض الحسنه,شعر درباره قرض,شعر درباره قرض گرفتن,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد بتوچه

گلچین زیباترین شعر در مورد بتوچه

شعر در مورد بتوچه شعر در مورد بتوچه ,شعر درباره بتوچه,شعر برای بتوچه,شعر در باره بتوچه,شعر با بتوچه,شعر درمورد بتوچه,شعر با کلمه بتوچه,شعر با کلمه ی بتوچه,شعری در مورد بتوچه,شعری درباره بتوچه,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد تکامل

گلچین زیباترین شعر در مورد تکامل

شعر در مورد تکامل شعر در مورد تکامل ,شعر درباره تکامل,شعر برای تکامل,شعر در باره تکامل,شعر با تکامل,شعر درمورد تکامل,شعر با کلمه تکامل,شعر با کلمه ی تکامل,شعری در مورد تکامل,شعری درباره تکامل,شعر …

شعر در مورد تفکر

شعر در مورد تفکر ،شعر در مورد تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر نقاد،شعر در مورد تفکر و تعقل،شعر در مورد تفکر و نقاد،شعر در مورد تفکر نقادانه،شعر در مورد تفکر اخلاق،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر در مورد تفکر و خلاق،شعر در مورد تفکر نقاط،شعر در مورد تفکر خلاق،شعری درمورد تفکر خلاق،شعر درباره تفکر خلاق،شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق،یک شعر در مورد تفکر خلاق ،شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق،شعر درمورد تفکر و خلاق،شعر کوتاه درباره تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر نقاد،شعری در مورد تفکر نقاد،شعر درباره تفکر نقاد،شعری درباره تفکر نقاد،شعر کوتاه در مورد تفکر نقاد،شعر کودکانه در مورد تفکر نقاد،شعر مورد تفکر نقاد،شعر درباره تفکر و تعقل،شعر درباره ی تفکر و تعقل،شعر درباره تفکر و نقاد،شعری در مورد تفکر و نقاد،شعر در باره ی تفکر نقاد،شعر درباره تفکر نقادانه،شعر در مورد تفکر و اخلاق،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر درمورد تفکر خلاق،شعر تفکر نقاد،شعر تفکر نقاد،شعر تفکر نقادانه،شعر درباره تفکر نقاد،شعری درباره تفکر نقاد،شعر در مورد تفکر نقاد،شعر درباره ی تفکر نقاد،شعر در مورد تفکر نقادانه،شعر در مورد تفکر نقاد،شعر درباره تفکر و نقاد،شعر تفکر،تفکر خلاق شعر،شعر تفکر مثبت،شعر تفکر و خلاق،شعر تفکر و نقاد،شعر تفکر اخلاق،شعر تفکر برانگیز،شعر تفکر و تعقل،شعردرباره تفکر خلاق،شعردرمورد تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر مثبت،شعر تفکر خلاق،شعر در مورد تفکر و خلاقیت،شعر درباره تفکر و خلاقیت،شعر درمورد تفکر و خلاق،شعر در مورد تفکر و نقاد،شعر در مورد تفکر اخلاق،شعر درباره ی تفکر و تعقل

شعر در مورد تفکر

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تفکر برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بسم الله النور

تــفـکـر کن فراوان در خلایق

اگر خواهی شوی محبوب و لایق

نظر کن در نباتات و جمادات

به چشمِ دل ، که باشد فوقِ عادات

نگاه کن خاک را ، یک دم پسر جان

که باشد خاک را ، آیت ز جانان

ز خاک آید پدید انسانِ ” آگـاه ”

بجوشد از دلش صد چشمه و چاه

به اِذن اللّه دهد عیسی بر آن جان

نهد صورت بر آن، موسی ابن عمران

هر آنکس باشدش با او رفاقت

شود با خیلِ خوبان در رقابت

زِ خاک آید برون صدها صنوبر

هزاران بوته ی ناب و مُعَطر

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد تفکر

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

آن همه غرق تحیر ماندند

بی تفکر وز تفکر ماندند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد تفکر خلاق

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

چو انجام تفکر شد تحیر

در اینجا ختم شد بحث تفکر

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد تفکر نقاد

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

مدح تو ضمیری از تفکر

شکر تو زبانی از ترنم

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد تفکر و تعقل

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

صرفت العمر فی تحصیل مالک

تفکر یا معنی فی مالک

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد تفکر و نقاد

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

غمت شکار می کند تمام شادمانی ات

بترس! اینکه میرود نشاط زندگانی ات

طلای لحظه بس گران به دست میرسد اگر،

چه مفت در رَوَد ولی طراوت جوانی ات

بباید از بهار ِ خود تو مست از صفا شوی!

که کهنه می کند تو را تفکر خزانی ات

“شکست” تحفه ی غم از کتاب تلخ ماتم است

و “کسر”، ساده میکند نگاه آسمانی ات

“بَلا فروش ِ” شهر را که منکر تبسم است!

بِبر به آرواره ی تفکر جهانی ات

ز مرز ِ بسته بگذر و اسیر غصه ها مشو

که بر زمین زند تو را حساب ناتوانی ات!

متن تبریک تولد رسمی

همه واسه تولد عزیزانشون هدیه میدن،

من هیچی به فکرم نرسید چی بهت بدم،

مرغ عشقمو که خیلی دوسش دارم روز تولدت آزاد کردم.

یه دونه خودم،

تولدت مبارک

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد تفکر نقادانه

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

خوشبختی چیزی نیست …

که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،

خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬

حالت روحی ست ؛

خوشبختی ..٬

وابسته به جهان درون توست …!

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد تفکر اخلاق

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

بجز شکر پروردگار جهان

چه شایسته تر تا بگوید زبان

بهر لحظه شکرش تفکر فزود

شگفتی بزرگی کران بیکران

جهان صغیراست هر آدمی

بچشم خرد گر ببینی جهان

دلت صیقلی کن به اکسیر عشق

که تا باز تابد بتو نور جان

بشادی گرا و دلی شاد کن

بگردان دل خلق را شادمان

عبادت بود خیر خواهی بخلق

به نرمی بپرداز با مردمان

تفکر بود عشق بر خالقت

تفکر همان عشقبازی بدان

بهر چیزخواهی به تعدیل باش

بجز عشق پروردگار جهان

گر”عبدی” به تعدیل میکرد کار

دل روشنی داشت چون عار …

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

دردت اول از تفکر میرسد

آخر الامرت تحیر میرسد

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد تفکر و خلاق

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

تأمل میکن اندر هر مقامی

تفکر میکن اندر هر کلامی

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

تفکر از برای برد باشد

تو سرتاسر همه ایثار گشتی

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد تفکر خلاق

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

به تفکر شوند برخوردار

ز آیت فانظروا الی الآثار

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعری درمورد تفکر خلاق

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

بگفتا من تفکر پیشه کردم

درین معنی بسی اندیشه کردم

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر درباره تفکر خلاق

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

سکوت خواهم کرد

تا شعرم را ندانی

و قلبم را به زنجیر خواهم بست

تا تسخیر ناپذیر گردد.

لبانم را می دوزم

و در تفکر یک مرد تنها

محبت و عشق را نقاشی خواهم کرد.

دستانم را خواهم برید

و زبانم را کوتاه.

تا ترس تو از زبانم من را امانی دهد.

شاید بتوانم در ذهن خود

قانون را به تساوی تقسیم کنم.

و اگر فرستی بود

کودکان فقیر را لقمه نانی.

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

نماز خاصیت عجیبی داره

هر وقت با عجله و بی توجه

خوانده می شه، دیر تموم می شه

هر وقت با تأمل، تفکر و عشق

خوانده می شه، زود تموم می شه

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

یک شعر در مورد تفکر خلاق

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

زندگی و تفکر زوال یکدیگرند

گر کمر همت به زندگی کردن بسته ای

از تفکر به هراس

اگر هم فکر

تفکر را در سر داری

زندگیت تباه است

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

نخست از فکر خویشم در تحیر

چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درمورد تفکر و خلاق

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

چون کلک تفکر به دست گیرد

بر دست عطارد نگار باشد

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر کوتاه درباره تفکر خلاق

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

کز تواتر در ثنای تو نیاساید دمی

خاطر من از تفکر خامه من از صریر

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر در مورد تفکر نقاد

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

در عیش اگر کم آمدم از طبع ناخوشست

در علم هر زمان به تفکر فزون ترم

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعری در مورد تفکر نقاد

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

بجز تفکر مدح تو نیست در اوهام

بجز حکایت جود تو نیست در افواه

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر درباره تفکر نقاد

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

ز بس کز غصه طبعش تفکر می کند شبها

شدست اندر عروق لجه او ماده سودایی

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعری درباره تفکر نقاد

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

بجز شکر پروردگار جهان

چه شایسته تر تا بگوید زبان

بهر لحظه شکرش تفکر فزود

شگفتی بزرگی کران بیکران

جهان صغیراست هر آدمی

بچشم خرد گر ببینی جهان

دلت صیقلی کن به اکسیر عشق

که تا باز تابد بتو نور جان

بشادی گرا و دلی شاد کن

بگردان دل خلق را شادمان

عبادت بود خیر خواهی بخلق

به نرمی بپرداز با مردمان

تفکر بود عشق بر خالقت

تفکر همان عشقبازی بدان

بهر چیزخواهی به تعدیل باش

بجز عشق پروردگار جهان

گر”عبدی” به تعدیل میکرد کار

دل روشنی داشت چون عارفان

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر کوتاه در مورد تفکر نقاد

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

آرام باش ..

توکل کن ..

تفکر کن ..

آستینها را بالا بزن!

آنگاه دستان خداوند را می بینی

که زودتر از تو دست به کار شده اند ..

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر کودکانه در مورد تفکر نقاد

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

ابرهای سنگین تفکر آمدند

رعد و برق تفکرهای نو آمدند

باران موضوع باریدن گرفت

و من زیر باران مانده ام

فکرهای زیادی به تنمم هجوم آوردهاند

از شدتشان خیش تفکرم

کدامشان مرا مریض خود میکند

در تب کدامشان خواهم سوخت

باز در بستر مریضی این تفکر

چند روزی اسیرم تا خوب شوم

منتظر باران بعدی میمانم

منتظر طراوت باران

منتظر شکوفایی فکرم

در هجوم قطره ها

زنده باد ابرهای سنگین تفکر

زنده باد باران

زنده باد باران

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر مورد تفکر نقاد

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

به تفکر رسد به سر فلک

به تجسس رسد به وهم حسود

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر درباره تفکر و تعقل

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

به نظم مرثیه ای در که چون ز موجب آن

یتیم وار تفکر کنم برآشوبم

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر درباره ی تفکر و تعقل

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

خاک شو معنی موهومی هستی دریاب

فهم رازت بعدم جیب تفکر دارد

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر درباره تفکر و نقاد

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

گویای بی تلفظ و بینای بی بصر

دانای بی تفکر و دارای بی ملال

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعری در مورد تفکر و نقاد

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد

با پریشانی دل شوریده چشمم خواب داشت

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در باره ی تفکر نقاد

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر درباره تفکر نقادانه

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

تفکر شبی با دل خویش کرد

که پوشیده زیر زبان است مرد

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر در مورد تفکر و اخلاق

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

دیشب چه هوای سرد و بی حالی بود

مادر گرم بافتن قالی بود

من بودم و یک تفکر بی پاسخ

از اینکه چرا سفره ما خالی بود

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درباره تفکر و خلاقیت

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

بعضی از مردم اصرار دارند

که خود را به دیگران بشناسانند

و ثروت خود را به رخ آنها بکشند.

اما

این نوع آدمها

در درون خود زجرمیکشند

زیرا

شادی آنها وابسته به تفکر دیگران است.

“مهم بودن”

را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود.

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید

بیشتر تحسین می شوید .

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر درمورد تفکر خلاق

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

غمت شکار می کند تمام شادمانی ات

بترس! اینکه میرود نشاط زندگانی ات

طلای لحظه بس گران به دست میرسد اگر،

چه مفت در رَوَد ولی طراوت جوانی ات

بباید از بهار ِ خود تو مست از صفا شوی!

که کهنه می کند تو را تفکر خزانی ات

“شکست” تحفه ی غم از کتاب تلخ ماتم است

و “کسر”، ساده میکند نگاه آسمانی ات

“بَلا فروش ِ” شهر را که منکر تبسم است!

بِبر به آرواره ی تفکر جهانی ات

ز مرز ِ بسته بگذر و اسیر غصه ها مشو

که بر زمین زند تو را حساب ناتوانی ات!

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر تفکر نقاد

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

چو خود را دید یک شخص معین

تفکر کرد تا خود چیستم من

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر تفکر نقاد

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

چه بود آغاز فکرت را نشانی

سرانجام تفکر را چه خوانی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر تفکر نقادانه

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

مرا گفتی بگو چبود تفکر

کز این معنی بماندم در تحیر

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر درباره تفکر نقاد

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

تصور کان بود بهر تدبر

به نزد اهل عقل آمد تفکر

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری درباره تفکر نقاد

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

فضای تفکر امروز

درفضای تفکر تهوع آور

کلمات دوهزارسال قبل را نشخوار می کنیم

سالهاست مشامم هوای تازه را احساس نکرده

در این هوای متعفن من مرده ام

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر در مورد تفکر نقاد

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

به تعدادآدمهای

روی کره ی خاکی،

تفاوت فکر و نگرش وجود دارد!!

پس این را بپذیر:

کسی که تفکرش باتو متفاوت است،

دشمنت نیست؛

انسان دیگریست!

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درباره ی تفکر نقاد

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

به اصل خویش یک ره نیک بنگر

که مادر را پدر شد باز و مادر

جهان را سر به سر در خویش می‌بین

هر آنچ آمد به آخر پیش می‌بین

در آخر گشت پیدا نفس آدم

طفیل ذات او شد هر دو عالم

نه آخر علت غایی در آخر

همی گردد به ذات خویش ظاهر

ظلومی و جهولی ضد نورند

ولیکن مظهر عین ظهورند

چو پشت آینه باشد مکدر

نماید روی شخص از روی دیگر

شعاع آفتاب از چارم افلاک

نگردد منعکس جز بر سر خاک

تو بودی عکس معبود ملایک

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر در مورد تفکر نقادانه

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

یک گوهر نسفته درین نه صدف نماند

صائب ز بس به بحر تفکر فرو شدم

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد تفکر نقاد

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

در این تفکر و اندیشه مانده تا دم صبح

به سیم خام بیندود چرخ را سیما

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر درباره تفکر و نقاد

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

در این مضیق تفکر ز هاتف غیبی

به گوش جان من آمد یکی خجسته ندا

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر تفکر

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

اگر تو در ره کنه خدای از سر عقل

به وجه راست تفکر کنی هزار قران

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

تفکر خلاق شعر

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

ترا گر فسحتی باید زعقبی

تفکر کن دمی در سر دنیا

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر تفکر مثبت

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

چو دریا در تغیر باش دایم

چو مردان در تفکر باش دایم

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر تفکر و خلاق

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

مردمی که فکرشان آزاد نیست

هیچگاه آزاد نخواهند شد

بلکه

به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد…!

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر تفکر و نقاد

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

خداوندا :

کجاست احساس گرمی

که دستهای سرد تفکرم را بگیرد

و بالا ببرد

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر تفکر اخلاق

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

فضای تفکر امروز

درفضای تفکر تهوع آور

کلمات دوهزارسال قبل را نشخوار می کنیم

سالهاست مشامم هوای تازه را احساس نکرده

در این هوای متعفن من مرده ام

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر تفکر برانگیز

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

چنان کن از تفکر عقل و تمییز

که در عالم یکی بینی همه چیز

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر تفکر و تعقل

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

تو مشتی خاک و چندینی تغیر

تفکر کن مکن چندین تکبر

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعردرباره تفکر خلاق

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

میان ره گوی پر استخوان دید

تفکر کرد و آنجا روی آن دید

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعردرمورد تفکر خلاق

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

تفکر کن مده خود را بسی پیچ

که آن علم رزین است و دگر هیچ

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر در مورد تفکر مثبت

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

گدا گفتش که به زین کن تفکر

تو هرگز کی بدست آورده ای در

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر تفکر خلاق

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

بجست از بیم عفان و همانگاه

تفکر کرد تا زان سر شد آگاه

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

از اینکه طنز گفته شود در عزای فکر

معلوم می‌شود چه شود ماجرای فکر

گفتیم جای ما دگران فکر میکنند

این شد که ما شدیم به دنیا گدای فکر

هر نوبت خلای تو یکساعت است و ربع

کو وقت دیگری که بماند برای فکر

ما وقت نداریم تفکر کنیم، هیچ

که حیف وقت صرف کنیمش به پای فکر

در مستراح فکر میکنیم جای زور

توی کلاس زور میزنیم جای فکر

داروی دردهای جهانی است فکر و تو

در نقشه ای که نشئه کنی با دوای فکر

تو اهل حرف نه، عملی هستی و ولی

بدجور میکنی همه کاری سوای فکر

با این وجود کانت و هگل کم می آورند

وقتی به ادعا برسد ای خدای فکر

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر درباره تفکر و خلاقیت

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

واژگانم پرواز می کنند افکارم پایین میمانند

کلمات بدون تفکر هرگز به آسمان نمی رسند.

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر درمورد تفکر و خلاق

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شب و روز از تفکر مانده غمناک

که چه آید دگر از صانع پاک

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در مورد تفکر و نقاد

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شد زبانش لال از آن گفت سؤال

در تفکر مانده بود و در خیال

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر در مورد تفکر اخلاق

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

چو کردم بار دیگر آن تفکر

چو صوفی رقص کردی از تحیر

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره ی تفکر و تعقل

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

عمری شب و روز در تفکر بودیم

سر گشته در آمدیم و حیران رفتیم

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر در مورد تفکر

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

این سر ز سر گزاف نتوان دانست

این جز به تفکر نشود روشن تو

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در مورد تفکر خلاق

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

کارمن تفکر دررازهاست

کارمن هم زیباست

زیباتر از ابری شدن آسمان کنار دریاست

راستی!

چرادریا مواج است؟

چراکوه ها برفیست؟

چرا صحرا خشک است؟

چراآدم تنهاست؟!

می دانی؟

پس چرا میجنگیم؟

چرا می میریم؟

چرابار دیگرمتولد می شویم؟

نمی دانم

آری، همه چیز زیباست

یاشاید

ازشدت زشتی این به نظر می آید

درآن زیبایی رازها پنهان است

من به همان تفکر خود می پردازم

تورا من نمی دانم

تنها درراهم…..

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر در مورد تفکر نقاد

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

اینجا زمین است…

به زمینت می کوبند…

سر پول عشقت را می فروشند…

به خیانت می گویند تفکر اروپایی…

اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی…

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر در مورد تفکر و تعقل

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

تفکـر نبـودت بـه اقـدامِ کار

چه سودت بنالی ز فرجامِ کار

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر در مورد تفکر و نقاد

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

آن حکیمی در تفکر میگذشت

دید سرگین دان و گورستان بدشت

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر در مورد تفکر نقادانه

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

جمع کردم آب آسا پیش تو

گو تفکر کن دل بیخویش تو

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر در مورد تفکر اخلاق

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

بسط رویا

بسط تفکر

عمق نگاه

ناگهان اتفاق افتاده بود

و تحمل را ناپایدار می نمود

هویت بافتش درشت تر شده بود

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

صدایت اشتیاقم را برای زیستن بیشتر می کرد

کلامت وجودم را به تفکر وا می داشت

صدایت که کلامت را به نام من آغشته می کرد

تنم را به لرزه می انداخت

واژه هایت آشفتگی درونم را ویران می کرد

چه زیباست همبستر واژه های تو شدن

چه زیباست هم خوابه نگاه تو شدن

شعر تنهایی کوتاه

باید به فکر تنهایی خودم باشم.

دست خودم را می‌گیرم و

از خانه بیرون می‌زنیم.

در پارک،

به جز درخت،

هیچ‌کس نیست.

روی تمام نیمکت‌های خالی می‌نشینیم،

تا پارک،

از تنهایی رنج نبرد!

دلم گرفته،

یاد تنهایی اتاق خودمان می‌افتم،

و از خودم خواهش می‌کنم،

به خانه باز گردد ..

شعر در مورد تفکر

آخرین بروز رسانی در : جمعه 15 شهریور 1398
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.