گلچین زیباترین شعر در مورد صلح جهانی

گلچین زیباترین شعر در مورد صلح جهانی

شعر در مورد صلح جهانی شعر در مورد صلح جهانی ,شعر درباره صلح جهانی,شعر برای صلح جهانی,شعر در باره صلح جهانی,شعر با صلح جهانی,شعر درمورد صلح جهانی,شعر با کلمه صلح جهانی,شعر با …

گلچین زیباترین شعر در مورد پژو

گلچین زیباترین شعر در مورد پژو

شعر در مورد پژو شعر در مورد پژو ,شعر درباره پژو,شعر برای پژو,شعر در باره پژو,شعر با پژو,شعر درمورد پژو,شعر با کلمه پژو,شعر با کلمه ی پژو,شعری در مورد پژو,شعری درباره پژو,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد عقل

گلچین زیباترین شعر در مورد عقل

شعر در مورد عقل شعر در مورد عقل و عشق ،شعر در مورد جدال عقل و عشق،شعر درباره عقل و عشق،شعر در مورد تقابل عقل و عشق،شعر در مورد عقل،شعر در مورد …

شعر در مورد اسم شهلا

شعر در مورد اسم شهلا ,شعر درباره اسم شهلا,شعر برای اسم شهلا,شعر در باره اسم شهلا,شعر با اسم شهلا,شعر درمورد اسم شهلا,شعر با کلمه شهلا,شعر با کلمه ی شهلا,شعری در مورد اسم شهلا,شعری درباره اسم شهلا,شعری برای اسم شهلا,شعر درباره ی اسم شهلا,شعر در مورد نام شهلا,شعر برای نام شهلا,شعر درباره نام شهلا,شعر با نام شهلا,شعر درمورد نام شهلا

شعر در مورد اسم شهلا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم شهلا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آیینه آن چشمان شهلا را نمی فهمد

وقتی که معنای تماشا را نمی فهمد

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد اسم شهلا

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

 لاله رست و نرگس شهلا دمید

باد نوروزی گریبانش درید

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر درباره اسم شهلا

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

 از خواب گران چو چشم بیمارت

بیدار شدست نرگس شهلا

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر برای اسم شهلا

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

 آسمان زان چشم شهلا چشمکی اندیشه کرد

از کواکب در کنارش نرگسستان ریختند

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در باره اسم شهلا

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

 الحق نهنگ هندویی، دریا نمای از نیکویی

صحنش چو آب لولویی، از چشم شهلا ریخته

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر با اسم شهلا

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

 بر سقف چرخ نرگسه داری هزار صف

از بند آن دو نرگس شهلا چه خواستی

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر درمورد اسم شهلا

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

 ساقیان آبم بجام لعل شکر خا برند

شاهدان خوابم بچشم جادوی شهلا برند

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر با کلمه شهلا

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

 سر به بالین عدم بازنه ای نرگس مست

که ز خواب سحر آن نرگس شهلا برخاست

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر با کلمه ی شهلا

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

 کنون که نرگس شهلا گشود چشم از خواب

به چشم روشنی باغ رفتنی دارد

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعری در مورد اسم شهلا

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

 رنگ این خانه ز خاکستر دل ریخته اند

دل ز نظاره آن نرگس شهلا بردار

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعری درباره اسم شهلا

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

 استخوانم صائب از داغ غریبی سرمه شد

خوی رادر گوشه آن چشم شهلا می کشم

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعری برای اسم شهلا

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

 دو چشمش همچو نرگس مست و شهلا

قدش چون سرو رعنا روش زیبا

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر درباره ی اسم شهلا

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

 کحال صبا از اثر گرد قدومت

از نرگس شهلا ببرد بی بصری را

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد نام شهلا

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

 تن همه چشم است به صحن چمن

نرگس شهلا به تماشای تو

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر برای نام شهلا

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

 در صد هزار نرگس شهلا نیست

آن فتنه یی که نرگس فتان را

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر درباره نام شهلا

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

 لاله رخان را ز سقی نرگس شهلا

یاسمن دیدگان چو لاله احمر

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر با نام شهلا

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

 بهترین وجهی است در یکتائی دهقان صنع

آن دو شهلا نرگس از باغ جمال انگیختن

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر درمورد نام شهلا

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

 عبیر آمیخت از گیسوی مشکین سنبل پرچین

گلاب افشاند بر چشم خمارین نرگس شهلا

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد اسم شهلا

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

 دولتت در باغ عالم گفت شهلا نرگسم

زهره گفتا چشم من چون چشم تو مخمور باد

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره اسم شهلا

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

 من خود کیم که گریه بحالم کنی ولی

می زیبدت بنرگس شهلا گریستن

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر در باره اسم شهلا

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

 آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او

گو نگاهی کن که پیش چشم شهلا میرمت

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر برای اسم شهلا

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

 سزد که دست بشویند از آب چشم تو خواجو

که هست آتش دل غالب و سرشک تو نازل

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر با اسم شهلا

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 هر دم از چشمم چو اشک گرم روراندن

که چه تا چه افتادست کز چشم شما افتاده ام

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر درمورد اسم شهلا

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

 پرده از خون جگر بر روی دفتر بسته ام

چشمه خونابه از چشم قلم بگشوده ام

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر با کلمه شهلا

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 ز لعلم ساغری در ده که چون چشم تو سرمستم

وگر گویم که چون زلفت پریشان نیستم هستم

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر با کلمه ی شهلا

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

 من از آن لحظه که در چشم تو دیدم مست

م کارم از دست برون رفت که گیرد دستم

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعری در مورد اسم شهلا

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 با چشم تو گفتم که مکن عربده جوئی

گفت از نظرم دور شو این لحظه که مستم

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری درباره اسم شهلا

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

  ای لاله برگ خویش نظرت گلستان چشم

یاقوت آبدار تو قوت روان چشم

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعری برای اسم شهلا

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 چون من از پای در افتادم و از دست شدم

دارم از لطف تو آن چشم که داری گوشم

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر درباره ی اسم شهلا

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

 چه می آری به گردش هر نفس آن چشم شهلا را؟

محرک نیست حاجت، گرد سر گردیدن ما را

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر در مورد نام شهلا

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 نشأه می حلقه بیرون در گردیده است

بس که از خواب و خمار آن نرگس شهلا پرست

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر برای نام شهلا

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

 دامن ساقی مده از دست تا از توست دست

چشم تا بازست ،چشم از چشم شهلا برمدار

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر درباره نام شهلا

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 خوابگاه از گور کرد آن پیکر پر نور حیف

سرمه ناک از خاک گشت آن نرگس شهلا دریغ

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر با نام شهلا

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

 من دوستدار روی خوش و موی دلکشم

مدهوش چشم مست و می صاف بی غشم

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر درمورد نام شهلا

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم

دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر در مورد اسم شهلا

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

 آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین خصم

از میان برفت و سرشک از کنار هم

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر درباره اسم شهلا

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن

بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر برای اسم شهلا

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

 حال دلم ز خال تو هست در آتشش وطن

چشمم از آن دو چشم تو خسته شده ست و ناتوان

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در باره اسم شهلا

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل و جان

بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر با اسم شهلا

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

 چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین

گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر درمورد اسم شهلا

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 عیب دل کردم که وحشی وضع و هرجایی مباش

گفت چشم شیرگیر و غنج آن آهو ببین

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر با کلمه شهلا

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

 چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن

بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر با کلمه ی شهلا

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی

نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعری در مورد اسم شهلا

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

 اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری

به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعری درباره اسم شهلا

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل

چشم بد دور که بس شعبده بازآمده ای

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعری برای اسم شهلا

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

 چشم بر دور قدح دارم و جان بر کف دست

به سر خواجه که تا آن ندهی نستانی

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر درباره ی اسم شهلا

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد

یاران چه چاره سازم با این دل رمیده

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد نام شهلا

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

 مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب

که در پی است ز هر سویت آه بیداری

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر برای نام شهلا

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی

ز سحر چشم تو هر گوشه ای و بیماری

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر درباره نام شهلا

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

 گوشه چشم رضایی به منت باز نشد

این چنین عزت صاحب نظران می داری

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر با نام شهلا

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست

از خلوتم به خانه خمار می کشی

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر درمورد نام شهلا

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

 با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

وه زین کمان که بر من بیمار می کشی

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد اسم شهلا

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر درباره اسم شهلا

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

 چراغ افروز چشم ما نسیم زلف جانان است

مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر برای اسم شهلا

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 خصمت کجاست در کف پای خودش فکن

یار تو کیست بر سر چشم منش نشان هم کام

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در باره اسم شهلا

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

 سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

چه سود چون دل دانا و چشم بینا نیست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر با اسم شهلا

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند

بر آتش تو بجز جان او سپند مباد

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر درمورد اسم شهلا

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

 ز خوف هجرم ایمن کن اگر امید آن داری

که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر با کلمه شهلا

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک

تا سهی سرو تو را تازه تر آبی دارد

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر با کلمه ی شهلا

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

 روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعری در مورد اسم شهلا

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد

صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعری درباره اسم شهلا

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

 هر کس که دید روی تو بوسید چشم من

کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعری برای اسم شهلا

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

برو کاین وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیرد

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر درباره ی اسم شهلا

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

 من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست

که چشم باده پیمایش صلا بر هوشیاران زد

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد نام شهلا

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد

شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر برای نام شهلا

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

 گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره نام شهلا

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو

راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر با نام شهلا

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

 پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر درمورد نام شهلا

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

 نقش می بستم که گیرم گوشه ای زان چشم مست

طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر در مورد اسم شهلا

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

 دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر درباره اسم شهلا

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

 دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار

گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر برای اسم شهلا

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

 گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا

چشم دارم که سلامی برسانی ز منش

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر در باره اسم شهلا

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

 شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری

می کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر با اسم شهلا

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

 شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر درمورد اسم شهلا

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

 می ای در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد

که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش

شعر در مورد اسم شهلا

آخرین بروز رسانی در : جمعه 8 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.