توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه
این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند ساعت یکبار با دست کوک شوند.
توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه
QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان و از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند. نیازی به کوک کردن ندارند.

ساعت های اتمی رادیواکتیو نیستند. آنها دارای چرخه فروپاشی اتمی نیستند. و البته همانند ساعت های معمولی پاندول نوسانگر یا فنر ارتجاعی هم ندارند.

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

ساعتهای کورنوگراف در حساسیتهای مختلفی عرضه میشوند این حساسیت مربوط به اندازه گیری دهم ثانیه و یا حتی صدم ثانیه نیز میرسد.

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

ساعت‌های مچی معمولا بر اساس آیتم‌های مختلفی چون نیروی محرک، طراحی، مواد به کاررفته در آنها، فضایی که در آن استفاده می‌شوند و بسیاری دیگر، تقسیم‌بندی می‌شوند اما مهم‌ترین نوع تقسیم‌بندی آنها بر اساس نیروی محرک و یا سیستم کار آنهاست.

البته میزان خطا باید اندازه گیری شود و اگر خطای کارکرد در ساعتهای اتوماتیک بیش از استاندارد تعیین شده باشد باید بررسی و در صورت داشتن ایراد ، مشکل آن برطرف گردد.
توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه
این خازن قادر می بـاشد تا 3 الی 14 روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین کند.
توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه
(کوارتز خورشیدی): این ساعت هـا از کـوارتز برای اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد و تـوسـط ســلولهای خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل میسازنــد، استفاده میکنند.

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

توجه داشته باشید که عمقهای اشاره شده فرضا 30 متر تنها در شرایط آزمایشگاهی و زمانی است که ساعت کوچکترین حرکتی نداشته باشد
توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

ساعتهای کورنوگراف با توجه به نوع موتور عملکرد متفاوتی را از خود نشان میدهند.

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه
تمام ساعتهای اتوماتیک باید هر دو سال یکبار توسط تعمیرکاران مجاز سرویس گردد.

چرخ‌دهنده‌های این ساعت را به وضوح می‌بینید! اگر از آن دسته آدم‌ها هستید که وسایل مکانیکی را دوست دارید و زیبایی را در چرخش چرخانه‌ها و چرخ دهنده‌ها می‌بینید پیشنهاد می‌کنیم از این ساعت نگذرید.

توزیع ساعت دستبندی اسپرت در فروشگاه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.