اس ام اس کاریکلماتور طنز

اس ام اس کاریکلماتور
اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

گاهی حتی تاجر نمک هم نمک نشناس می شود

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

اگر حرف مفت را می خریدند

الان میلیاردر بودم

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

صمیمیت تو ، بیشتر از شماست

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ،

بندهای آن را در پریز فرو میکرد

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

آنهایی که پول ندارند مجبورند حرف مفت گوش کنند

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

از عجایب روزگار این که هر یک نقطه دارای سه نقطه است !

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

قفسی که فکر پرنده نتواند در آن پرواز کند

هنوز ساخته نشده است

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

دولت عشق با کودتای فراق سرنگون گردید

 

پشت کفشم را

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

خواباندم تا پایم را که خواب رفته بود بیدار نکند

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

اگر عشق را توان حرف زدن بود ، از عقل می گفت

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

فقط حرفهای استاد ریاضی ، حرف حساب بود

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

ماشینی که از دست راننده اش عصبانی بود جوش آورد

اس ام اس کاریکلماتور طنز

SMS Karikalamator Tanz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.