اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

عاشق سکوتی هستم

که از فریاد تقاضای پناهندگی میکند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

نقطه ، پایانی است

بر تمامی مفاهیم زیبای یک جمله.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

تصمیم داشت با چند گل

به خواستگاری دختر داور فوتبال برود.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بمیرید ،

تا در مصرف زندگی صرفه جویی کنید.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در زمستان وقتی تصویر درخت در آب افتاد

آنقدر ماهی گلرنگ روی شاخه هایش نشست

که مثل درخت بهاری غرق شکوفه شد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

موجود بدبین

با خورشید آدم برفی می سازد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای اینکه کفشهایش را برق بیاندازد ،

بندهای آن را در پریز فرو میکرد !

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

راننده تاکسی اسکناس روگرفت وبهم گفت:

یک نفری؟

مکث کردم وگفتم:

خیلی وقته!

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

اگر حرف مفت را می خریدند ،

الان میلیاردر بودم !

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

حوصله که سر برود ،

اجاق زندگی خاموش میشود !

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.