اس ام اس ها و پیامک های زیبا با موضوع فلسفی 2015

اس ام اس ها و پیامک های زیبا با موضوع فلسفی 2015

اس ام اس فلسفی , جملات فلسفی , متن فلسفی

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

فرانسيس بيكن :

يك انسان خردمند فرصتها و شانس ها را مي سازد

نه اينكه در انتظار آنها بنشيند

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

استون :

شجاعت داشته باش تا با حقيقت رو به رو شوي

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ضرب المثل آلماني :

براي آدم بهانه گير هميشه بهانه وجود دارد

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تمام تعقلات و انديشه هاي يك مرد

به يك محبت زن نمي ارزد

ولتر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در هيچ جا و هيچ موقع دشمن نميتواند به محبت غلبه كند

سيدني

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

آنهايي كه غم كمتري دارند با خودنمايي بيشتري ميگريند

تاسميت

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

تبسم دشمن را دوست ميكند

نيكولاجرج

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

در قلب خود بنويسيد امروز بهترين روز سال است.

امرسون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

يك خنده بهتر از هزار ناله است

كرويل

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

براي يك مرد هيچ شكنجه اي بالاتر از آن نيست كه

قابل ترحم باشد

ناپلئون

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شجاعت بزرگترين نشانه انسانيت است

وبستر

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

شكست بايد انرژي خفته ما را بيدار كند

دومن دولان

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

بزرگترين مشكلات هميشه در جايي نهفته است كه

هرگز انتظارش را نداريم

گوته

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

ايجاد يك نام بزرگ آسانتر است تا نگهداري آن

بوته فن

اس ام اس فلسفی

sms falsafi

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.