اس ام اس فلسفي بزرگان

اس ام اس فلسفي بزرگان SMS Falsafi Bozorgan • • • اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند توتل • • …

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا از سخنان بزرگان

اس ام اس فلسفی و جملات زیبا از سخنان بزرگان SMS Falsafi • • • مغز ها در تفکر بده بستان دل ها دلواپس سود و زیان روز تار و شب پر …

اس ام اس فلسفی حکیمانه SMS Falsafi

اس ام اس فلسفی حکیمانه SMS Falsafi • • • زندگی دو چهره بیشتر نداره یا به بازیت می گیره و یا به بازیش می گیری انتخاب با توست • • • …

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

بزرگان خود را گرامى شمار

تو را گر بود جان من این شعار

کنند از تو کوچک تران احترام‏

به نیکىّ و خوبى برند از تو نام‏

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

ریشه گلی است که

به شهرت پشت کرده است

جبران خلیل جبران

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

چو با صدقه منّت گذارى به کَس

تو را این چنین بذل و انفاق بس‏

گناهش ز اجرش بود بیشتر

مزن بر دل بینوا نیشتر

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

عقلانیت باز آن عقلانیتی است که فراموش نمی‌کند

که یکی در چند است و چند در یکی …

ادگارمون

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

کسى را بود عزّت و احترام

که باشد فروتن چو دارد مقام‏

کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

نگاه به کار مفیدم کَس نمی کند

هزار دیده منتظر یک اشتباه من است

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

برو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن‏

چو کس را رضایت بود بر قضا

شود از غم و رنج گیتى رها

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

در تله ی تعصبات دیگران گرفتار نشوید

که این زندگی کردن با حاصل تفکرات آنهاست

استیو جابز

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

چو بر دوستان خرده گیرد کسى

سرانگشت حسرت بخارد بسى‏

گریزند از او دوستانش زیاد

برندش همه دوستى را ز یاد

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

تو را گر نکوهیده باشد روش

کند دشمن و دوستت سرزنش‏

شوند از تو اطرافیان تو دور

کجا دوست بتوان گرفتن بزور

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

مکن هیچ گه راز کس را تو فاش

بیا در امانت تو خائن مباش‏

که از آن نباشد خیانت بتر

بپا گردد از آن بسى شور و شرّ

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

چو کس نفس خود را شناسد درست

نباشد ز تهذیب آن هیچ سست‏

ز پاکىّ و عفّت نگردد جدا

کند دورى از هر بد و ناروا

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

دوست تو کسی است که

هرگاه از تو سخن حق بشنود خشمگین نشود

فیثاغورث

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

نباشد گریز از قضا و قدر

فراوان رسد بنده را بی خبر

نگردى به تدبیر از آن رها

گناه است خشم از رضاى خدا

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

هرگز در میان موجودات

مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمی شود

این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان !

ویکتورهوگو

اس ام اس فلسفی تازه

SMS Falsafi

آخرین بروز رسانی در : جمعه 15 مرداد 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.