بهترین اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

از لباس کهنه ات خجالت نکش

از افکار کهنه ات شرمنده باش

انیشتین

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد

خودت را برای توجیه خسته نکن

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود

که در برابر آن چه مهم است سکوت می کنی

مارتین لوتر کینگ

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

پایانی برای قصه نیست

چرا که نه گوسفندان عاقل می شوند و نه گرگ ها سیر

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

عشق زیباست

اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

کسى که کردارش او را به جایى نرساند

افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست

حق انتخاب با شماست

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

سیلی واقعیت رو درست اون وقتی می خوری

که وسط زیباترین رویا هستی

بهترین اس ام اس فلسفی

SMS Falsafi

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.