خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب میمون
تاریخ انتشار : 1 مهر 1395 - 16:21

تعبیر خواب میمون

تعبیر خواب میمون | تعبیرخواب میمون | tabire khab

تعبیر خواب میمون,تعبیر خواب میمون قهوه ای,تعبیر خواب میمون سیاه,تعبیر خواب میمون سیاه رنگ,تعبیر خواب میمون زرد,تعبیر خواب میمون دیدن,تعبیر خواب میمون مرده,تعبیر خواب میمون در خانه,تعبیر خواب میمون کوچک,تعبیر خواب میمون وحشی,تعبیر خواب میمون سیاه مرده,تعبیر میمون سیاه در خواب,تعبیر خواب دیدن میمون سیاه,تعبیر دیدن میمون سیاه در خواب,تعبیر خواب دیدن میمون,تعبیر خواب دیدن میمون در خواب,تعبیر خواب دیدن میمون در خانه,تعبیر دیدن میمون در خواب چیست,تعبیر خواب دیدن میمون,تعبیر خواب میمون مرده,تعبیر خواب میمون وحشی

تعبیر خواب میمون,تعبیر خواب میمون قهوه ای,تعبیر خواب میمون سیاه,تعبیر خواب میمون سیاه رنگ,تعبیر خواب میمون زرد,تعبیر خواب میمون دیدن

خواب میمون یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم میمون در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب میمون می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب میمون را مطالعه نمایید و متوجه شوید میمون چه تعبیری دارد

تعبیر خواب میمون از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب میمون دشمنی فریبکار و ملعون است

تعبیر خواب سوار میمون مطیع بودن غلبه بر دشمن است

تعبیر خواب با میمون جنگیدن و میمون را شکست دادن بیماری است که خوب نمی شود

تعبیر خواب میمون از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب کشتن میمون پیروزی بر دشمن است

تعبیر خواب خوردن گوشت میمون دچار رنج و گرفتاری شدن است

تعبیر خواب هدیه گرفتن میمون، دشمنی است که ظاهر می شود

تعبیر خواب میمون از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب میمون مردی است نماد دشمنی و گناه و نماد اعمالی خشمگین کننده مردم

تعبیر خواب میمون می تواند یهود باشد

تعبیر خواب میمون مردی مستمند است که نعمتها از او گرفته می شود

تعبیر خواب میمون از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن میمون ماده بیمار شدن و شفای سریع است

تعبیر خواب میمون سوار اسب این است که جهودی با زن او فساد می کند

تعبیر خواب میمون ماده زنی بدکاره است

تعبیر خواب میمون در خانه جادو کردن اوست

تعبیر خواب صحبت کردن با میمون ، زن زبان دراز است

تعبیر خواب گاز گرفتن میمون ، بیماری یا دشنام شنیدن از زن است

تعبیر خواب گرفتن چیزی از میمون برای خوردن ، خرج مال برای اهل خانه است

تعبیر خواب میمون از دید منوچهر مطیعی

میمون در خواب دیدن دشمنی فریبکار و زرنگ و بد طینت است

تعبیر خواب میمون در خانه داشتن دشمنی در اطراف است

تعبیر خواب میمون را به زنجیر بستن و کشیدن غلبه بر دشمن است

تعبیر خواب دنبال میمون دویدن و نتوانستن او را گرفتن دشمنی است که شما را گیج می کند

تعبیر خواب میمون دنبال شما بدود به اندازه فاصله اش با شما با بیماری تهدید می شوید

تعبیر خواب میمون به شما هدیه دهد فریب است

تعبیر دیدن میمون ماده زنی است فتنه گر و فاسد

تعبیر خواب میمون شما را گاز بگیرد بیماری یا اختلاف با همسر است

تعبیر خواب هم غذا شدن با میمون انجام گناهی بزرگ است

تعبیر خواب میمون از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب میمون چاپلوسی آدم های ریاکار است

تعبیر خواب میمون مرده نابود شدن به دست دشمن سرسخت است

تعبیر خواب میمون برای دختر ، باید سریعتر با نامزدش ازدواج کند

تعبیر خواب غذا دادن به میمون برای زن ، چاپلوسی رازهایش را افشا می کند

تعبیر خواب میمون از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب میمون ، رازتان را برای کسی فاش نکنید

تعبیر خواب اشخاص بی پول خواب میمون ببینند ، پول است

تعبیر خواب پولدارها خواب میمون ببینند ، بیماری و دردسر است

تعبیر خواب شما یک میمون دارید ، یک دوست دورو و مزدور در کنار شماست .

تعبیر خواب میمونها در حال بازی ، معاملات و مذاکرات سودمند ملک و مسکن است

تعبیر خواب میمون ها درون قفس ، در عشق به مانع بر میخورید .

تعبیر خواب یک بچه میمون ، شانس در عشق است

تعبیر خواب میمون | میمون در خواب دیدن | تعبیر خواب

تاکنون 60 نظر ثبت شده است.

 1. دیدن میمون در خواب ، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند

 2. دیدن میمون مرده در خواب ، نشانه آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .

 3. اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .

 4. اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد

 5. باسلام.خواب دیدم که میمون کوچکی در خانه ای که شلوغ بود و من هم بودم و به من نگاه میکرد، داشت غذا میخورد تو دستش.ومیمون بزرگی جلو در ورودی ایستاده بود تا مواظب بچه خودش باشه.

 6. من خواب دیدم که میمون داره با من بازی میکنه دریک محفل بزرگ….

 7. سلام من تو خواب دیدم تبدیل به میمون خیلی بزرگ قهوه ای تیره شدم کاره خاصی انجام نمیدادم فقط یه جا رفتم تو یه چاله ویه دخترو ترسوندم اگه میشه تعبیرشو برام بفرستین ممنون

 8. عنتر انسانی است دلقک صفت و شاد که بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خودش است.

 9. اگر ببینید عنتری دارید، کسی با این خصایص شما را بازی می دهد و منتفع می شود و چندی شما را سرگرم حیله ها و بازی های خود نگه می دارد.

 10. اگر کسی عنتری به شما داد، تعبیر همان است که عنتر داشته باشد. اگر شما عنتری به کسی دادید چنان شخصی را از خویش می رانید و دور می کنید.

 11. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و مکار که دشمنی او از روی حسابگری نیست.

 12. اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید، کسی در خانه یا محل کار، با شما دشمنی دارد و توطئه می کند.

 13. اگر دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید، بر دشمنی که دارید پیروز می شوید.

 14. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت، امنیت خواهید یافت.

 15. اگر دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند، کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.

 16. اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید، به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید.

 17. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.

 18. اگر بوزینه هدیه گرفتید، کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید، شما با کسی دشمنی می کنید.

 19. بوزینه ماده زنی است فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود، زنی در صدد اغوای شما بر می آید.

 20. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت، بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید. با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

 21. محمد ابن سیرین می گوید: بوزینه در خواب، دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دیدید بر بوزینه نشسته و آن بوزینه مطیعتان بود بر دشمن غالب شوید. اگر دیدید با بوزینه می جنگید و او بر شما غالب شد، دلیل که بیمار شوید و از آن شفا نیابید، یا عیبی بر تنتان پدید آید که از آن خلاصی نیابید.

 22. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر دیدید بوزینه را کشتید، دشمن خود را شکست خواهید داد. اگر دیدید گوشت او می خورید، مشکلی برایتان به وجود می آید. اگر دیدید کسی بوزینه به شما بخشید، کسی دشمنی خود را نسبت به شما ظاهر خواهد کرد.

 23. جابر مغربی می گوید: اگر دیدید بوزینه را کشتید، دلیل که بیمار شوید و زود شفا یابید. اگر دیدید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با همسر شما فساد کند. بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. اگر دیدید که بوزینه به خانه تان آمد، دلیل که شما را جادو کنند.

 24. اگر دیدید بوزینه با شما سخن گفت، دلیل که همسرتان با شما دراز زبانی کند. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت، دلیل که بیمار می شوید یا از عیال خود دشنام می شنوید. اگر دیدید بوزینه به شما چیزی داد تا بخورید، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کنید.

 25. اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودی با زن او فساد کند. و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. اگر دید که بوزینه به خانه درآمد، دلیل که او را جادو کنند. اگر دید بوزینه با وی سخن گفت، دلیل که زن با وی دراز زبانی کند. اگر دید بوزینه او بگزید، دلیل که بیمار شود یا از عیال خود دشنام شنود. اگر دید بوزینه به وی چیزی داد تا بخورد، دلیل که مال خویش را بر اهل بیت هزینه کند.

 26. بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب. اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می ورزد و توطئه و سعایت می کند. چنان چه دیدید بوزینه ای را با ریسمان یا زنجیر بسته اید و به دنبال خود می کشید و می برید بر دشمنی که دارید پیروز می شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای می دوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد. اگر بوزینه ای به دنبال شما می دوید و شما از مقابلش می گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنان چه بوزینه ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می کند و اگر بوزینه ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می کنید. بوزینه ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می آید. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می کنید. با بوزینه هم غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

 27. آنلی بیتون مى‏گوید:
  ۱ـ دیدن میمون در خواب ، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می کنند .
  ۲ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانه آن است که سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .
  ۳ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .
  ۴ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد

 28. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد

 29. خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  میمون در خواب، مردی است که نماد دشمنی و ارتکاب گناه است و همچنین نشانه اعمالی است که مایه خشم مردم میگردد. ممکن است دیدن میمون، بر یهود دلالت داشته باشد. همچنین میمون در خواب، به مردی فقیر و مستمند تعبیر میشود که نعمتها از او گرفته شده است.

 30. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب میمون : رازتان را برای کسی فاش نکنید

  اشخاص بی پول خواب میمون ببینند : پول

  پولدارها خواب میمون ببینند : بیماری و دردسر

  شما یک میمون دارید : یک دوست دورو و مزدور در کنار شماست .

  میمونها در حال بازی : معاملات و مذاکرات سودمند ملک و مسکن

  میمونها درون قفس : در عشق به مانع بر میخورید .

  یک بچه میمون : شانس در عشق

 31. خواب دیدم پرنده ای در خانه مزاحم است اورا از پنجره خارج کردم وپنجره رو بستم
  اول پرنده دوباره به سمت شیشهذامد ولی چون بسته بود برگشت
  ولی بعد از میمونی به پنجره کوفت که مرا ترساند

 32. مادرم خواب دیدن که در خیابانى مى رود که روى درختان دو طرف خیابان پر از میمون است، ولى میمون ها از نزدیک معلوم مى شوند، و از دور مشخص نیستند، ومادرم مرا صدا مى کند ، گویى میمون ها دنبال من هستند

 33. سلام من خواب دیدم یه نفر خودشو کرده بود تو لباس گوریل و یکی از کبوترامو گرفت به دندونو فرار کرد و من نتونستم بگیرمش لطفا تعبیرشو بهم بگین

 34. سلام من خواب دیدم یه نفر خودشو کرده تو لباس گوریل و یکی از کفترامو به دندون گرفتو فرار کرد و من نتونستم بگیرمش لطفا تعبیرشو بگین

 35. سلام من خواب دیدم که بچه میمونی به دنبال منه و میخواد غذای منو ازم بگیره و من بهش نمیدادم اونم با دستش دست منو گرفت منم از دستش فرار کردم و دستامو با آب و مایع شستم و کف مایع را به چشماش پاشیدم و اونو سوقش دادم سمت پدرم

 36. خواب دیدم میمون اورمده تو خونمون و از هر طرف میندازمش بیرون بازم برمی گرده- تعبیرش چیه

 37. سلام من خواب دیدم میمون اومده تو خونمون و از هر طرف میندازمش بیرون بازم برمی گرده . تعبیر دقیقش چیه

 38. سلام من خواب دیدم اول با یک مرده حرف لیزنم از وضعیت زندگی پسرشان میپرسد توضیح میدهر وبه من میگوید زود بیا منم میگم فعلا نه خنگی وقت دیگه و یک محله قدیمی هست مادرر بزرگ مرحومم با به من یک کلید مغازه میدهد صاحبش نیست باز کن الا من به جای مغازه یک خانه باغ مدلی را باز منگنف و دو تا میمون هست یکیش بچه نشستن در کنار لن و دوستم که دوستم میخواد با فاصله باشه لیخواهند مشروب بخورند با ما وسیب میدهند و به حرف من گوش میکنند کجا بشینن

 39. سلام من خواب دیدم اول با یک مرده حرف میزنم از وضعیت زندگی پسرشان میپرسد توضیح میدهر وبه من میگوید زود بیا منم میگم فعلا نه خیلی وقت دیگه و یک محله قدیمی هست مادرر بزرگ مرحومم با به من یک کلید مغازه میدهد صاحبش نیست باز کن ولی من به جای مغازه یک خانه باغ مدلی را باز منگنف و دو تا میمون هست یکیش بچه نشستن در کنارمن و دوستم که دوستم میخواد با فاصله باشه میخواهند مشروب بخورند با ما وسیب میدهند و به حرف من گوش میکنند کجا بشینن

 40. خواب دیدم یکی از اقوامون که فوت کرده به شکل میمون سیاه دارمده و در قفس پر از میمون هستش تعبیرش چیست

 41. خواب دیدم که میمون سفید بزرگی ب من سنگ پرتاب میکرد و منم بطرفش سنک میزدم در حالی که با دیدن این صحنه خنده میکردم

 42. خواب دیدم کسی میمون زرد کوچکی به من داد در حالی که با زنجیر بسته شده بود و ازم خواست که مراقبش باشم که فرار نکند ومن در زنجیر میمون در دستم بود میمون بر دستم مدفوع کرد

 43. من خواب دیدم یه میمون ناخونای 10 20 سانتیشو تو دستم فرو کردو , بعد بقیه دوستای میمونش هم اومدن پریدن روم که بعد یه سگ سفید اومد اونارو گاز گرفت و فراریشون داد.از پنجره پرتشون کرد بیرون.

 44. خواب دیدم میمونی دست اموز واهلی دادم که خوابیده بود روی میز که ناگهان بچه میمونی از او زاده شد و خود از حال رفت من هم میمون را هم بچه میمون را نوازش میکردم میمون مادر خیلی خسته بی حال بود از نوازش من لذت میبرو

 45. سلام.خواب دیدم بچه میمونی در حال اذیت کردنمه.منم اونو با چوب میزدم که ازم دور بشه.اونم فرار کردو همراه با یه شغاله سیاه

 46. سلام من خواب دیدم ی میمون کوچیک قرمز با صورت کرم
  ب گمونم بچه میمون بود
  از شاخه اویزون بود فک کنم داشت ب من نگاه میکرد
  تعبیرش چیه؟؟؟

 47. دیشب خواب دیدم یه میمون قهوه ای رفته تو ماشینم و داره همه چیو خراب میکنه وقتی درب ماشینو باز کردم ۳ تا سگ پشمالو سفید دوتا نر یکی ماده از ماشین اومدن بیرون و رفتن بعد میمونه مخفی شده بود از پشت گردن گرفتمش رو هوا دیگه نتونست کاری کنه.

 48. سلام .من خواب دیدم چندتا بآه میمون کوچولو و آواره بودن که گبه خانه ما اومده بودن و کسی بهشون توجه نمیکرد من از روی دلسوزی کم کم بهشون نزدبک شدم و مثل بچه ازشون مراقبت میکردم او اونا هم کاملا مطیع من بودن و بهشون غذا میدادم و براشون اسم گذاشته بودم

 49. من خواب دیدم به میمون سیاه دستمو گاز گرفت
  و این در حالی بود که که من میدونسم سال قبل هم آمد و دستم را گاز گرفت و گمان بر این داشتم سال بعد هم میاید
  ممنون

 50. من خواب دیدم میمونه ب من لبخند میزنه و ب بچش غذا میده و رنگ میمونا خودش و بچش سیاه بود مث گوریلا و اندازه کوچولو میمون بودن تعبیرش چیه 😐

 51. من خواب دیدم که یک میمون قهوه ای در درخت بید انجیرحیاط خانه ام آویزان است وهرچه که من به خانواده ام میگفتم یک میمون در حیاط است باور نمیکردند

 52. من خواب دیدم که دو عدد یمون که فکنم یکی ر یکی ماده بود رو دیدم رام بودن خیلی ازشون خوشم اومد به مامانم گفتم برام میخرشون ولی اون حرفی نزد

 53. خواب دیدم بچه ی کسی را بغل کرده بودم اما اون تبدیل به میمون شد و بچه میمون را با ترس به مادرش دادم.اگه میشه هر چه زودتر تعبیرش را بگویید.ممنون..

 54. من خواب دیدم 1میمون اومده خونمون باهاش بازی می کنم حتی ذیذم مدفوع می کنه بردمش حمام انگار یکی از اعضای خانوادم بود

 55. سلام.خواب دیدم که دورتادورخونمون وخودم همش میمون وشامپازه دیدم تعبیرش چیه

 56. در خواب دیدم در جنگلی هستم و با میمونی که در بالای درخت هست بازی میکنم تعبیرش چیست؟

 57. خواب دیدم میمون به خانه ام آمده و هرچه اورا بیرون میکنم باز برمیگردد

 58. سلام. خانومم خواب دیده در جنگل ۱میمون راه درست بهش نشون داده. لطفا تعبیرشو بفرمایید

 59. سلام. خانومم خواب دیده در جنگل ۱میمون راه درست بهش نشون داده. لطفا تعبیرشو بفرمایید

 60. خواب دیدم که یه میمون ماده با بچش توی خونه مون هستن..منم میخواستم بزنمشون ولی هی فرار میکردن و هر وقت که به بچش نزدیک میشدن مادرش بر میگرد و بهم حمله میکرد