تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو | تعبیرخواب آلو | tabire khab

تعبیر خواب آلوچه سبز,تعبير خواب آلوچه سبز,تعبیر خواب الوچه سبز خوردن,تعبیر خواب آلو سبز,تعبير خواب الو سبز,تعبیر خواب گوجه سبز,تعبیر خواب درخت آلوچه سبز,تعبیر خواب دیدن آلوچه سبز,تعبیر خواب آلو,تعبیر خواب آلوچه,تعبیر خواب آلو سیاه,تعبیر خواب زردآلو,تعبیر خواب آلو بخارا,تعبير خواب آلو سياه,تعبیر خواب آلوچه خشک,تعبیر خواب آلوچه زرد,تعبیر خواب آلوچه خوردن,تعبیر خواب آلوچه شیرین,تعبیر خواب آلوچه سبز خوردن,تعبیر خواب آلوچه سیاه,تعبیر خواب آلوچه و لواشک,تعبیر خواب درخت آلو سیاه,تعبیر خواب خوردن آلو سیاه,تعبیر آلو سیاه در خواب,تعبیر خواب دیدن الو سیاه,تعبیر دیدن آلو سیاه در خواب,تعبیر خواب درخت آلو سبز,تعبیر خواب خوردن آلو سبز,تعبير خواب آلو بخارا,تعبیر خواب خوردن آلو بخارا,تعبیر خواب آلو خشک,تعبیر خواب زرد الو خشک

تعبیر خواب آلوچه سبز , تعبير خواب آلوچه سبز , تعبیر خواب الوچه سبز خوردن

خواب آلو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آلو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آلو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آلو را مطالعه نمایید و متوجه شوید آلو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آلو از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب آلو ، خوشدلی است

تعبیر خواب آلو از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب آلو سرخ و سیاه ، مال است

تعبیر خواب آلو زرد ، بیماری و غم است

تعبیر خواب آلو از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب آلوی ترش ، عشق است

تعبیر خواب آلو از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب آلوی نارس و کال ، عدم آسودگی است

تعبیر خواب آلوی رسیده ، شادی است

تعبیر خواب خوردن آلو ، تجربه تفریحات زودگذر است

تعبیر خواب چیدن آلو ، رسیدن به آرزو است

تعبیر خواب جمع کردن آلو از روی زمین ، اندوه و برآورده نشدن آرزو است

تعبیر خواب آلو | آلو در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 23 عدد

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر وقتی که در بیداری فصل آلوی سرخ یا سیاه باشد در خواب آن را ببینی، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.

 • اگر وقتی که در بیداری فصل آلوی زرد یا سرخ و یا سیاه باشد در خواب ببینی از آن به دست آورده‌ای، یا کسی به تو داده و خورده‌ای (اگر طعم آن شیرین باشد)، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال بدست می‌آوری.

 • اگر زمانی که فصل آلوی زرد نیست در خواب ببینی که از آن خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه و مصیبت و دشمنی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت آلو زرد شخصی بیمار می‌باشد. تعبیر درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.

 • یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن آلو ومیوه هایی دیگر تعلق به خوشدلی دارد.

 • محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آلوسرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوی زرد، دلیل بیماری است.

 • اگر بیند که آلوی زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شرین بود فراگرفت، یا کسی بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود چه اگر ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفت به دست می‌آورید

 • ابن سیرین گوید: اگر بیند آلوی زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اما آلوی زرد در خواب خوب نیست چون نشانی از بیماری و رنجوری است

 • خوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شیرین بیاید نیکو است و این را می‌گوید که شادکام می‌شوید و توفیق حاصل می‌کنید. چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بیاید غم و اندوه است و خبر از گرفتاری می‌دهد.

 • آلوی ترش عشق است و نوعی برخورد عاطفی حاد.

 • دیدن آلوهای نارس و کال در خواب، نشانة عدم آسودگی خود و نزدیکان است.

 • دیدن آلوهای رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت‌هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن بهره خواهید برد.

 • خوردن آلو در خواب، نشانه آن است که با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید کرد

 • چیدن آلو در خواب، نشانه رسیدن به آرزوهایی است که با ثبات و همیشگی نیست.

 • اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می‌کنید، علامت آن است که ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسان‌ها دارد.

 • محمد بن سيرين گويد: اگر در خواب آلوسرخ و سياه را به وقت خود بيند، دليل بر مال و خواسته بود و آلوي زرد، دليل بيماري است. اگر بيند كه آلوي زرد يا سرخ و سياه كه به طعم شرين بود فراگرفت، يا كسي بدو داد و بخورد، دليل كه به قدر آن مال و خواسته بيابد. اگر بيند آلوي زرد خورد و وقت آن نبود، دليل بر غم و اندوه و مصيبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد : آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي که به دست مي آوريد مربوط مي شود چه اگر ببينيد که مثلا يک وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي آوريد اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بيماري و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيکو است و اين را مي گويد که شادکام مي شويد و توفيق حاصل مي کنيد . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد . آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد .

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:

  ديدن آلو وميوه هائي ديگر تعلق به خوشدلي دارد

 • آنلي بيتون میگويد:

  ۱ـ ديدن آلوهاي نارس و كال در خواب ، نشانة عدم آسودگي خود و نزديكان است.

  ۲ـ ديدن آلوهاي رسيده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيتهايي شادي بخش است كه مدتي كوتاه از آن بهره خواهيد برد.

  ۳ـ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است كه با ديگران تفريحات زودگذري را تجربه خواهيد كرد.

  ۴ـ چيدن آلو در خواب ، نشانة رسيدن به آرزوهايي است كه با ثبات و هميشگي نيست.

  ۵ـ اگر خواب ببينيد از روي زمين آلو جمع مي كنيد ، علامت آن است كه ناچار خواهيد پذيرفت آرزوهايتان برآورده نخواهد شد و زندگي انسان تنها راحتي و آسودگي نيست بلكه سختي و اندوه نيز جايي ويژه در زندگي انسانها دارد.

 • الوچه ای که رنگش سبز است تعبیرش چیست

 • کلا آلو خوب است اگه وقت خود باشد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.