تعبير خواب اتو كردن لباس

در مورد تعبیر خواب اتو کردن چقدر می دانید تعبیر خواب اتو کردن  اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو میزند و ناگاه دست خود را با اتو میسوزانید تعبیر خواب اتو کردن ، …

دانستنی های مفید در مورد کبد چرب

دانستنی های مفید در مورد کبد چرب

دانستنی های مفید در مورد کبد چرب کبد یکی از اعضای بسیار مهم بدن است که در صورت آسیب، مشکلات زیادی را برای انسان به وجود خواهد آورد، در این بخش از …

تعبير خواب بچه لاك پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می …

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب بیماریبیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . تعبیر خواب بیماری اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست  تعبیر خواب بیماریو به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب بیماریخوابهای‌ مرتبط با بیماری‌، در کل‌، نشان‌ می‌دهند که‌ اوقات‌ خوب‌ و خوشی‌  تعبیر خواب بیماریدر پیش‌ رویتان‌ قراردارند. اگر در خواب‌ یکی‌ از آشنایانتان‌ بیمار باشد، یعنی‌ خوش‌ شانسی‌ به‌ او رو می‌کند.  تعبیر خواب بیماریاگر خوابتان‌مرتبط با بیماری‌های‌ خطرناکی‌ مثل‌ ایدز و غیره‌ باشد،

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب بیماریچنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه  تعبیر خواب بیماریخودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني  تعبیر خواب بیماریمي گردد ولي اگر ببيند حرف مي زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری دیگران , بیماری در خواب , jufdv o,hf fdlhvd

درباره تعبیر خواب بیماری از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:  تعبیر خواب بیماری اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است  تعبیر خواب بیماریو گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه  تعبیر خواب بیماریخویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد

تعبیر خواب بیماری

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.