تعبیر خواب طاووس رنگی

می دانید تعبیر خواب طاووس از نظر علمای تعبیر چیست تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل …

رازیانه و کیست تخمدان

درباره رازیانه و خواصش بدانید رازیانهعلاوه برکاربرد شناخته شده این گیاه به عنوان خوشبو کننده دهان،این گیاه  به بهبود تعداد زیادی از بیماریهای  مزمن کمک کرده و سلامت بهتر را از طریق …

مضرات موسیر

درباره موسیر و خواصش بدانید موسیر از آن گیاهان دو رگه است. چیزی شبیه به سیر و پیاز. برگ‌های این گیاه باریک و دراز است و گل‌های ارغوانی دارد.موسیر پیاز این گیاه، …

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب کفشدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد تعبیر خواب کفشبلکه بیشتر به حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش گشاد , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب کفشاگر خواب ببینید از کسی کادو می گیرید ، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد تعبیر خواب کفش.اگر در خواب برای کسی هدیه بفرستید ، نشانه آن است که کوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی شود .

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش گشاد , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر خواب کفشدیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
تعبیر خواب کفشاول: زن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. — چهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —تعبیر خواب کفشششم: مال.  —هفتم: سفر. و دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش , ‫تعبیر خواب کفش , ‫تعبیر خواب کفش گشاد , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب کفش دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد،تعبیر خواب کفش دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. تعبیر خواب کفشاگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 16 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.