سیب زمینی شیرین و لاغری

سیب زمینی شیرین را می شناسید

این گیاه دارای سرعت رشد سریعی می باشد.
برگهای سیب زمینی شیرین قلبی شكل مخروطی موجدار با دم برگ دراز و به رنگهای بنفش ، ارغوانی و گاهی سفید دیده می شوند.سیب زمینی شیرین به جز مصرف خوراکی، از آنجایی که دارای برگهای زیبا و رنگارنگ می باشد به عنوان گیاه پوششی و برای مرزبندی و کاشت در باغ نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

سیب زمینی شیرین , خواص سیب زمینی شیرین , سیب زمینی شیرین و لاغری , سیب زمینی شیرین و دیابت

سیب زمینی شیرین را می شناسید

سیب زمینی شیرینگلهای آن منظم ، جام گلها به شكل قیف است، این گلها به رنگهای سفید، صورتی و یا بنفش می باشند.

نگهدای سیب زمینی شیرین در انبارخیلی مشکل است زیرا زود فاسد می شود و در درجه حرارت کمتر از 5 درجه در مجاورت رطوبت هوا خراب می شود و در درجه حرارت بالا و رطوبت نیز مدت زیاد به صورت غده نمی توان نگهداشت .سیب زمینی شیرینبه همین دلیل برای نگهداری غده ها به منظور کشت بهترین راه این است که در ماسه و جای بسیار سالم و مناسب حفظ شود تا در بهار سال بعد مورد استفاده قرارگیرد.

سیب زمینی شیرین را می شناسید

سیب زمینی شیرین , خواص سیب زمینی شیرین , سیب زمینی شیرین و لاغری , سیب زمینی شیرین و دیابت

سیب زمینی شیرین را می شناسید

هم سیب زمینی شیرین و هم سیب زمینی معمولی، حاوی نشاسته هستند که نوعی کربوهیدرات پیچیده است و باعث می شود که تا ساعت ها احساس سیری داشته باشیم. به همین دلیل هم سیب زمینی شیرینما نمی توانیم سیب زمینی رو همردیف کربوهیدرات های فراوری شده قرار بدهیم و باید بدانیم که سیب زمینی از ارزش بسیار  بیشتری نسبت به کربوهیدرات های فراوری شده، برخوردار است

سیب زمینی شیرین را می شناسید

سیب زمینی شیرین , خواص سیب زمینی شیرین , سیب زمینی شیرین و لاغری , سیب زمینی شیرین و دیابت

سیب زمینی شیرین را می شناسید

سیب زمینی شیرینمنظور از مواد ضد مغذی، موادی است که با جذب مواد مفید تداخل ایجاد می کنند و یا مانند سم در بدن عمل می کنند. تقریباً تمام مواد غذایی گیاهی، حاوی مواد ضد مغذی هم هستند. سیب زمینی شیرینگیاه از این مواد به منظور مبارزه با بیماری ها و آفات و تهدیدات محیطی استفاده می کند.

سیب زمینی شیرین

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.