اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

نوک قلم پاچه خوار

همیشه چرب است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

نقاش فقیر،

بر بومش خجالت می کشید.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی ها رو دست ندارند

و بعضی ها زیر دست.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شیر بُز بُز قندی

شکر نمی خواهد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شرکت برق، حتی برای برق کفش هایم هم

تعرفه صادر کرد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

برای باز شدن اشتهایش

کلید ساز آورد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

چون ریاضی بلد نبود،

دیگران را آدم حساب نمی کرد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دریای غم ساحل ندارد

پس بیخودی پارو نزن.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آدم ها وقتی به دنیا می آیند برای خودشون گریه میكنند

وقتی هم از دنیا میروند دیگران براشون گریه میكنند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بهترین ترس،

ترس از گناه است.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.