اس ام اس های زیبای کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

چشمانش شور بود

اما خودش بی نمک.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در امواج نگاهش

این کشتی دلم بود که غرق شد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در مواقع بیکاری

مشغول قتل عام ایام هستم

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شنا کردن در جهت جریان آب

از ماهی مرده هم بر می آید

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در مسابقه ماست خوری

همه روسفید شدند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

گل شیپوری

نوازنده بزرگ ارکستر باغ است

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

شاید حکیم نظامی

پزشک ارتش بوده است

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

مثل زود پز باش

در حالی که می جوشی به آرامی سوت بزن

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی کاسه سرم داغ می شود

افکارم را فوت می کنم.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آن ها که بلند فکر می کنند

هیچ وقت کوتاه نمی آیند.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.