اس ام اس های کاریکلماتور

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آن هایی که زبانشان دراز است

شخصیتی کوتاه دارند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دیوار جدایی را

عدم تفاهم می چیند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

با “خون دل” زندگی ام در جریان است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

فریاد از سکوت تقاضای پناهندگی کرد.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی ها پای حرفی که می زنند می ایستند

و بعضی ها زانو می زنند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

حرف های خام

به مغزم صدمه می زند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

کلیه نوشته هایم سنگ ساز شده است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی ها باهم می خورند

و بعضی ها به هم.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آرشیو سکوت پُر است از فریادهای منزوی.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

به خاطر پایمال کردن حقوق دیگران کفش هایش را محاکمه کردند.

اس ام اس | کاریکلماتور | اس ام اس کاریکلماتور

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.