تعبیر خواب مار خاکستری رنگ بزرگ در خانه چیست

تعبیر خواب مار خاکستری

تعبیر خواب مار خاکستری ، تعبیر دیدن مار خاکستری در خواب ، معنی ددین مار خاکستری در خواب چیست

در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب مار خاکستری صحبت کنیم.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.دیدن هر رنگی از مارها در خواب یک معنی دارد که در این مطلب بیشتر سعی می کنیم در مورد رنگ خاکستری صحبت کنیم.

تعبیر خواب مار خاکستری از دید امام صادق ع

مار خاکستری در خواب ده معنی دارد که عبارتند از دشمن و زن و سلامتی.البته منظور از دشمن ، دشمنی است که دشمنی اش پنهان است و ممکن است در قالب دوست با شما ظاهر شود.

تعابیر دیگر مار خاکستری پادشاهی و سپه سالاری و دولت و زندگانی و مراد و پسر و سیلاب است که بسته به نوع خوابی که می بینیم تعبیر می شود ولی در حالت کلی مار خاکستری همان دشمن پنهانی است.

امام معصوم ع به طور کلی به این موضوع اشاره کرده است و توضیح مفصل در این مورد وجود ندارد ولی طبق تحقیقات ما دیدن عادی مار دشمن پنهانی است و یا مثلا خوردن گوشت مار سپه سالاری و پادشاهی است.

تعبیر خواب مار خاکستری از دید محمد بن سیرین

محمد بن سیرین هم مار خاکستری را یک دشمن ضعیف و پنهانی می داند و اعتقاد دارد که اگر این مار در خانه دیده شود ، دشمن شما خانگی است و اگر در صحرا و دشت و بیرون از خانه دیده شود ، دشمن خارجی هست.

اصل مطلب این است که این دشمن ضعیف است و توانایی مقابله با شما را ندارد بنابراین پنهانی دشمنی می کند و این خیلی خطرناک است چون شما انتظار دشمنی را ندارید و گاهی با حر فهایش شما را اذیت می کند.

اگر در خواب دیدید که با ماری خاکستری می جنگید معنی این خواب این است که با فردی ضعیف جنگ و دعوا و دشمنی خواهید داشت و اگر مار را شکست دادید آن دشمن را شکست می دهید و اگر مار شما را شکست داد ، شما شکست خواهید خورد.

خوردن گوشت مار خاکستری در خواب خیلی خوب است و نشان از بزرگی و پادشاهی دارد و دیدن تعداد زیادی مار خاکستری در اطراف خود نشان از این موضوع دارد که اطرافیان شما با شما دشمنی می کنند ولی زورشان به شما نمی رسد.

مار سفید در خواب دیدن نشان از به مراد رسیدن و بزرگی است.

https://img.bisms.ir//2016/11/bisms.ir-2016-11-21

تعبیر خواب مار خاکستری در خانه ، تعبیر خواب مار خاکستری رنگ ، تعبیر خواب مار خاکستری بزرگ ، تعبیر خواب مار خاکستری چیست

مار های رنگی در خواب

دیدن مار سفید در خواب خوب است و نشان از بزرگی و رسیدن به آرزوها و جاهای خوب دارد.

دیدن مار سیاه خوب نیست و نشان از دشمنی دارد که خیلی قوی است و باید از قدرت آن بترسید.

دیدن مار سبز در خواب دشمنی کردن با انسانی پارسا و زاهد است  که باید این کار را ترک نمایید.

مار زرد در خواب نشان از دشمنی ضعیف دارد که نمی تواند به شما آسیب بزرند و به اصطلاح فقط می تواند روی مخ شما رود و شما را عصبانی کند.

مار قرمز در خواب نیز نشان از دشمنی دارد که اهل عیش و نوش و خوش گذرانی است.

https://img.bisms.ir//2016/11/28_bisms.ir-2016-11-8

تعبیر خواب مار خاکستری کوچک ، تعبیر خواب مار خاکستری و سفید ، تعبیر خواب مار خاکستری در خواب ، تعبیر خواب مار خاکستری و سیاه

سوالاتی در مورد دیدن مار خاکستری

تعبیر دیدن مار خاکستری در خواب چیست؟

مار خاکستری را دشمن پنهانی می دانند که قدرتش به شما نمی رسد

دیدن مار خاکستری در خانه دلیل بر چیست؟

دشمن خانگی دارید که در برابر شما ضعیف است که می تواند فرزند یا زن شما باشد.

تعبیر دیدن مار خاکستری در صحرا چیست؟

دشمن غریبه ای دارید که شما او را نمی شناسید ولی سر موضوعی از شما کینه به دل گرفته است

تعبیر جنگیدن با مار خاکستری چیست؟

جنگیدن با مار خاکستری بر دشمنی دلالت دارد و این نشان می دهد شما متوجه دشمنی پنهانی کسی با خودتان شده اید.

تعبیر خواب کشتن مار خاکستری چیست؟

غلبه بر دشمنی است که پنهانی با شما دشمنی می کرده است.

تعبیر خواب نیش زدن مار خاکستری چیست؟

ضربه خوردن از دشمنی است که خیلی قوی نیست ولی شما را سر در گم کرده است.

معنی خوردن گوشت مار خاکستری چیست؟

معنی این خواب رسیدن به جاهای خوب است ولی پادشاهی نیست به عبارتی مقامی عالی رتبه مانند شهردار و …

معنی دو نیم کردن مار خاکستری در خواب؟

تعبیر این خواب خوردن مال دشمن است

اگر در خواب مارهای خاکستری ما احاطه کرده باشند تعبیر چیست؟

تعبیر این خواب این است که دشمنانتان از اقوام شما هستند ولی نمی توانند به شما ضربه بزنند بنابراین متحد شده اند.

25 comments

 1. در خواب دیدم که مار های زیادی خاکستری در بیرون خانه بودند وقتی به آنها دست می زدم می مردند.یکی از آنها که بزرگ بود حمله کرد گرفتم وقورت دادم وقتی مرد وخشک شد تکه تکه از دهانم بیرون انداختم.تعبیرش چیست؟

 2. در خواب دیدم که مار های زیادی خاکستری در بیرون خانه بودند وقتی به آنها دست می زدم می مردند.یکی از آنها که بزرگ بود حمله کرد گرفتم وقورت دادم وقتی مرد وخشک شد تکه تکه از دهانم بیرون انداختم.تعبیرش چیست؟

 3. سلام من در خواب دیدم که یک مار بزرگ داخل اتاقم زیر تختم خوابیده ولی بامن کار نداشته ومن هم با او کار نداشتم ولی اگر میروم طرفش یکم تکون میخوره ودرحال ترس بودم تعبیر این خواب چیه؟؟؟؟

  • در خواب درحال هم زدن اش در دیگ یک مار کوچک داخلش انداخته بود پزنده ان که ما پخته بود از پزنده اش پرسش کردم او هم گفت ما ر خوبه دیگه
   پزنده را میشناسم حال تعبیر برای من و پزنده چیست

  • چه میدونم

  • درخواب دیدم که درخانه ای هستم که اجاره بگیرم بازنی رفتیم که ناگهان دراین خانه قدیمی وپرازوسایل ماری رادیدم که زنیکه درکنارم بودمارراگرفت وگفت دیگر ماری وجود ندارد ولی بعد ازچندلحضه ماردیگری رادرسوراخ همان خانه دیدم وباسنگ بهش حمله کردموزخمی شدزن راصداکردم گفتم ماردیگری اینجاست اماباورنکردبااسرارماررابهش نشون دادم

 4. من خواب دیدم یه مار خاکستری رو آوردن ومیگن پس ت توشه یه بار که به این مار شیر بدی پسرت از پوستش بیرون میاد ومن خیلی میترسیدم که نزدیکش بشم واز طرفی هی پسرم را میدیدم

 5. منم خواب دیدم یه مار خاکستری از زیر پاهامون تو خونه رد میشه رفتم چاقو اوردم و با ترس خواستم بکشمش بعد ک خواستم بکشمش اولش همون خاکستری بودا ولی بعدش رنگش زرد شد خلاصه با چنگال و چاقو افتادم به جونش تیکه تیکش کردم … اول بزرگ بود اما بعد کوچیکتر شده بود چم والا خوابای منم وحشی ان

 6. خواب دیدم دستشوی حیاط مادر شوهرم هستم ودور برم رو تعداد زیادی مارهای کوچک خاکستری دورم رو گرفتندترسیدم از دستشوی کردن منصرف شده بیرون امدم بعد ارمن زندایم رفت دستشویی کرد امد اما مارها بهش کاری نداشتن

 7. در خواب دیدم مارهای کوچک خاکستری کهاز زیر علف ها بیرون میامدند وفرار میکردند ودر خانه ام یکی دوتا دیدم در خواب لطفا بگید به چه معناست

  اا

 8. من خواب دیدم یه مار خاکستری نیشم زد.من خیلی ترسیدم ولی هیچ اتفاقی واسم نیفتاد و حالم بد نشد.تعبیرش چیه؟

 9. سلام خسته نباشید.من خواب دیدم در خیابان هستم ناگهان ماری خاکستری درحال خزیدن ورفتن ازنزدیکم هست.منتها بهم کاری نداشت با خزیدن ب زیر پلی رفت

 10. خواب دیدم چنتا مار تو سقف حموم خونمونه ولی فقط یکیش تکون میخورد ..خواهرشوهرم با ی لباس زد بهش اونم افتاد تو دهن بچم وماررو قورت داد هرچی تلاش کردم مارو از دهنش دربیارم نتونستم و دیگه بیدارشدم تعبیرش چیه؟؟خیلی ترسیدم??

 11. خواب دیدم نزدیکی خونمون کلی مار ریز به رنگ سفید یه کم مایل به خاکستری یه رنگ تو خاک همینطور میغلتیدن دوتاشم امد رو لباسم که من احساس کردم یه چادر سرمه که زود چادر و با مارا در اوردم انداختم یه گوشه بعد زود از بین مارا رد شدم امدم خونه ولی جلو خونمون اصلا هیچ ماری نبود

 12. خواب دیدم باغ بزرگی خریدم ماربزرگی تخم ریزی کرده بودزنگ زدم آتش نشانی آمدوگرفتش وبعدجفتش مارآمد وهردوخاکستری بودند

 13. سلام لطفا در این تعبیر کمک کنید:مادرم خواب دیده بود که یک مار سیاه بزرگ یا خاکستری رنگ رفت داخل دهنم.جالبه دوباره خواب شب دیگش دیده بود که یک زنبور قهوه ای یا خاکستری ولی زنبور عسل نبوده اومده زبونم را نیش زده.تعبیراشون برام خیلی مهمه لطفا کمک کنید.با تشکر

 14. ناشناس

  سلام لطفا در این تعبیر کمک کنید:مادرم خواب دیده بود که یک مار سیاه بزرگ یا خاکستری رنگ رفت داخل دهنم.جالبه دوباره خواب شب دیگش دیده بود که یک زنبور قهوه ای یا خاکستری ولی زنبور عسل نبوده اومده زبونم را نیش زده.تعبیراشون برام خیلی مهمه لطفا کمک کنید.با تشکر

 15. من در خواب دیدم که مار خاکستری من را دنبال میکند من هم از دست او فرار میکردم

 16. اسماعیل

  با سلام خواب دو تا مار خاکستری رو دیدم که به تعقیب من از داخل منزل که ظاهرا خونه مال من بوده البته با یکم تفاوت ،بعد از اینه درحال فرار از در خارج وتوی کوچه رسیدم ،مجبور به دفاع وبا ترس زیاد مقابله کردم وهر دو مار بزرگ رو کشتم ،لطفا راهنمایی کنید ،درموردتعبیرش

 17. من خواب دیدم روی مارهای زیادی خوابیده ام مارهای طوسی خا ل خالی مثل یک فرش حر کت میکردنند ول با من کاری نداشتن تعبیرش چییه

 18. خواب دیدم مار خاکستری کوچک دور گردنم پیچیده وصورتم را نیش میزنم هرچقدر تلاش میکنم جدایش کنم نمیشود لطفا تعبیر این خواب

 19. سلام من خواب دیدم مار خاکستری را کشتیم تعبیرش چی میشه

 20. من خواب دیدم یه مار خواکستری دوربرم میچرخید اخرش گرفتمش اینجا نوشه بزرگی بزرگی یعنی چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.