تعبیر خواب فحش

تعبیر خواب فحش | تعبیرخواب فحش | tabire khab

تعبیر خواب فحش شنیدن,تعبير خواب دشنام شنيدن,تعبیر خواب ناسزا شنیدن,تعبیر خواب دشنام شنیدن,تعبير خواب فحش شنيدن,تعبیر خواب فحش دادن مرده,تعبير خواب فحش دادن مرده,تعبیر خواب فحش دادن به مرده,تعبیر خواب فحش دادن به مرده در خواب,تعبیر فحش دادن مرده در خواب,تعبیر خواب فحش دادن مرده به زنده,تعبير خواب فحش دادن,تعبیر خواب فحش دادن,تعبير خواب فحش,تعبیر خواب فحش و ناسزا,تعبیر خواب فحشا,تعبیر خواب فحش دادن به مادر,تعبیر خواب خانه فحشا,تعبیر خواب فحش به مرده

تعبیر خواب فحش , تعبیر خواب فحش دادن , تعبیر خواب فحش شنیدن

خواب فحش دادن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم فحش دادن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب فحش دادن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب فحش دادن را مطالعه نمایید و متوجه شوید فحش دادن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب فحش دادن از محمد بن سیرین

تعبیر خواب فحش دادن به کسی ، نیکو بودن حال آن شخص است

تعبیر خواب فحش دادن از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب فحش دادن به کسی ، برتری آن کس به بیننده خواب است

تعبیر خواب فحش دادن از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب فحش دادن ، موفق نشدن در کارهاست

تعبیر خواب کسی که به شما فحش می دهد ، دخال دیگران در زندگی شماست

تعبیر خواب زنی که به او فحش می دهند ، داشتن چند نفر دشمن است

تعبیر خواب فحش از دید مولف

تعبیر خواب فحش در بیداری محبت و دوستی است

تعبیر خواب فحش | فحش در خواب دیدن | تعبیر خواب

35 comments

 1. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.

 2. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود.

 3. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، تعبیرش این است که آن شخص بر تو غلبه کرده و کامیاب و موفق می‌شود.

 4. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی، یـعـنـی مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد، ولی به سرعت برطرف می‌شود.

 5. اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا اینکه فحش و ناسزا می‌گویی، یـعـنـی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری .

 6. ممنون خوب بود

 7. اگر کسی در خواب به دشمنی فحش و ناسزا می گفت، در بیداری با دوستش کلمات محبت آمیز رد و بدل خواهد کرد و وضع و حالش خوب می شود

 8. ولی اگر خواب ببیند که به کسی که با او دشمنی ندارد برخورد بدی دارد و به او فحش می دهد، آن شخص در بیداری به او غلبه خواهد کرد و حرف خود را پیش خواهد برد.

 9. اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه، به يك قاضى اهانت مى‏كنيد، بيانگر بى‏دقتى در انجام كارها است

 10. اگر در خواب كسى به شما اهانت كرد، به اين معنا است كارى انجام مى‏دهيد كه به شما احترام مى‏گذارند.

 11. اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است، نشانه‏ى پيروزى در انجام كارها است

 12. راسته واقعا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 13. . اگر در خواب ببينيد كسى كه به شما توهين مى‏كند بزرگ‏تر از شما است، نشانه‏ى جدايى از دوستان است

 14. . اگر در خواب ببينيد كه يك غريبه به شما توهين مى‏كند، نشانه‏ى گرفتارى‏هاى كارى است.

 15. اگر کسی در خواب به دشمنی فحش و ناسزا می گفت، در بیداری با دوستش کلمات محبت آمیز رد و بدل خواهد کرد و وضع و حالش خوب می شود ولی اگر خواب ببیند که به کسی که با او دشمنی ندارد برخورد بدی دارد و به او فحش می دهد، آن شخص در بیداری به او غلبه خواهد کرد و حرف خود را پیش خواهد برد.

 16. اگر در خواب‌، به‌ کسی‌ دشنام‌ و فحش‌ دهید، یعنی‌ باید جلوی‌ آزار و اذیت‌های‌ دیگران‌ را بگیرید تابیش‌ از این‌ عذابتان‌ ندهند

 17. یعنی‌، در حال‌ حاضر رفتاری‌ در پیش‌ گرفته‌اید که‌ دیگران‌ شما را فردی‌ درنظر می‌گیرند که‌ قادرند از او سوءاستفاده‌ به‌ عمل‌ آورند.

 18. اگر در خواب‌، کسی‌ به‌ شما دشنام‌ و فحش‌ دهد،یعنی‌ موقعیت‌ یا موضوعی‌ مهم‌ و اضطراری‌ را نادیده‌ گرفته‌اید و به‌ آن‌ توجه‌ لازم‌ را نشان‌ نمی‌دهید.شاید حتی‌ لازم‌ باشد که‌ فردی‌ را از اوضاع‌ و احوالی‌ غیر عادی‌ و نامتعارف‌ نجات‌ دهید. ممکن‌ است‌وظیفه‌ شما، حمایت‌ و مراقبت‌ به‌ عمل‌ آوردن‌ از او باشد.

 19. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده كنید كه شخصى به شما فحش مى‏دهد، نشانه‏ى آن است كه براى انجام كارهاى خود دچار مشكل مى‏شوید.

 20. .برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید كه كسى به شما فحش مى‏دهد، نشانه‏ى آن است كه با یكى از اطرافیان خود اختلاف پیدا مى‏كنید.

 21. اگر خواب ببینید به کسی فحش می دهید ، معنایش این است که در کارهایتان موفق نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط کار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از دست می دهید .

 22. اگر خواب ببینید کسی به شما فحش می دهد ، به این معناست که دیگران در زندگی شما دخالت می کنند و برای شما دردسر فراهم خواهند کرد .

 23. اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران به او فحش می دهند ، نشانة آن است که چند نفر با او دشمنی خواهند کرد و به او حسادت خواهند ورزید .

 24. اما اگر در خواب ، او به دیگران توهین کند معنایش این است که در آینده دیگران نسبت به او بی توجه خواهند بود و او از این بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بخاطر رفتاری که خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد .

 25. معبری گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود.

 26. اگر کسی در خواب به دشمنی فحش و ناسزا می گفت، در بیداری با دوستش کلمات محبت آمیز رد و بدل خواهد کرد و وضع و حالش خوب می شود ولی اگر خواب ببیند که به کسی که با او دشمنی ندارد برخورد بدی دارد و به او فحش می دهد، آن شخص در بیداری به او غلبه خواهد کرد و حرف خود را پیش خواهد برد.

 27. محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کسی را دشنام می داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.

 28. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود.

 29. اگر خواب ببينيد به كسي فحش مي دهيد ، معنايش اين است كه در كارهايتان موفق نمي شويد و بر اثر پافشاري و لجاجت در محيط كار با ديگران ، مبلغ قابل توجهي را از دست مي دهيد

 30. اگر خواب ببينيد كسي به شما فحش مي دهد ، به اين معناست كه ديگران در زندگي شما دخالت مي كنند و براي شما دردسر فراهم خواهند كرد .

 31. اگر زن جواني خواب ببيند ديگران به او فحش مي دهند ، نشانة آن است كه چند نفر با او دشمني خواهند كرد و به او حسادت خواهند ورزيد . اما اگر در خواب ، او به ديگران توهين كند معنايش اين است كه در آينده ديگران نسبت به او بي توجه خواهند بود و او از اين بي توجهي بسيار افسرده و اندوهگين خواهد شد و بخاطر رفتاري كه خود با ديگران داشته نادم و پشيمان خواهد شد .

 32. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی فحش و ناسزا می‌دهی، تعبیرش این است که آن شخص بر تو غلبه کرده و کامیاب و موفق می‌شود.

 33. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب فریاد فحش شنیده باشی، یـعـنـی مساله ناخوشایندی برای تو بوجود خواهد آمد، ولی به سرعت برطرف می‌شود.

 34. اگر ببینی در حالی که روزه هستی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و یا اینکه فحش و ناسزا می‌گویی، یـعـنـی طاعت و عبادت ریاکارانه انجام می‌دهی و در دین و ایمان راستگو نبوده و صداقت نداری .

 35. اگر در خواب‌، به‌ کسی‌ دشنام‌ و فحش‌ دهید، یعنی‌ باید جلوی‌ آزار و اذیت‌های‌ دیگران‌ را بگیرید تابیش‌ از این‌ عذابتان‌ ندهند. یعنی‌، در حال‌ حاضر رفتاری‌ در پیش‌ گرفته‌اید که‌ دیگران‌ شما را فردی‌ درنظر می‌گیرند که‌ قادرند از او سوءاستفاده‌ به‌ عمل‌ آورند. اگر در خواب‌، کسی‌ به‌ شما دشنام‌ و فحش‌ دهد،یعنی‌ موقعیت‌ یا موضوعی‌ مهم‌ و اضطراری‌ را نادیده‌ گرفته‌اید و به‌ آن‌ توجه‌ لازم‌ را نشان‌ نمی‌دهید.شاید حتی‌ لازم‌ باشد که‌ فردی‌ را از اوضاع‌ و احوالی‌ غیر عادی‌ و نامتعارف‌ نجات‌ دهید. ممکن‌ است‌وظیفه‌ شما، حمایت‌ و مراقبت‌ به‌ عمل‌ آوردن‌ از او باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.