تعبیر خواب بیماری عزیزان

درباره تعبیر خواب بیماری چقدر می دانید تعبیر خواب بیماریچنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف …

طرز تهیه خورش غوره خوشمزه

طرز تهیه خورش غوره خوشمزه برای طرز تهیه خورش غوره خوشمزه مرغ را تکه تکه کرده و سرخ می کنیم. سپس با کمی آب و پیاز آنها را می پزیم. غوره ها …

تاثیر گوجه فرنگی بر پوست

گوجه‌فرنگی برای پیشگیری از سرطان گوجه فرنگیلیکوپن‌ها ترکیبات اصلی گوجه‌فرنگی هستند که خواص فوق‌العاده‌ای دارند. این رنگدانه‌های قرمز – نارنجی رنگ که به خانواده‌ی کاروتنوئیدها تعلق دارند خواص آنتی‌اکسیدانی فوق‌العاده‌ای دارند. یعنی …

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که در جاي خود توضيح داده مي شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند تعبیر خواب پرنده که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است تعبیر خواب پرنده از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب پرندهپرنده : ملاقاتي خوشايند
پرنده در حال پرواز : خبرهاي خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تعبیر خواب پرندهتخم پرندگان : ارث
پرندگان در قفس : خبر رسيدن از سوي فرزندان
نشسته : سوگ
تعبیر خواب پرندهدردست داشتن : شانس بزرگ

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پرندگان با بالهاي زيبا در خواب ، تعبیر خواب پرنده نشانة خوشبختي است .
تعبیر خواب پرندهاگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آن است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت .
3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد تعبیر خواب پرنده، نشانة رفتار ظالمانة اغنيا با مردم فقير است .

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گرفتن پرنده , ‫تعبیر خواب پرنده ‫, تعبیر خواب پرنده در قفس , پرنده در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب پرنده اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. تعبیر خواب پرنده اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.

تعبیر خواب پرنده

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 10 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.