تعبیر خواب کرم در خانه

درباره تعبیر خواب کرم چقدر می دانید تعبیر خواب کرم اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند تعبیر …

همه چیز در باب تعبیر خواب سوسک

همه چیز در باب تعبیر خواب سوسک دیدن سوسك تعبیر خواب سوسک در خواب چه تعبیری دارد دیدن اینگونه حیوانات معمولا تعبیر دشمنی – گناه و بدذاتی داره همه چیز در باب تعبیر …

تعبیر خواب قورباغه سفید

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب قورباغه افزایش دهید تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اندتعبیر خواب قورباغه که چون …

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب قبرديدن قبر در خواب به هيچ وجه وحشتناک نيست. بسياري از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است  تعبیر خواب قبرو گرفتاري هاي شديد زندگي است.اگر بيننده خواب ببيند روي قبري سنگ مي نهد يا آن را آجر و سيمان مي کند،  تعبیر خواب قبرخبر از اين مي دهد که بيننده خواب خرابي را آباد مي کند يا بنائي مي سازد، يا خانه اي مي خرد يا باغي احداث مي نمايد.

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب قبر در حیاط خانه , تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر پدر , قبر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب قبراگر بيننده خواب ببيند که او را در قبر مي نهند گرفتار مشکلات مي شود و معاش او تنگ مي گردد. اگر بيننده خواب ببيند که مرده است و دارند او را در قبر قرار مي دهند و هر چه مي گويد کسي صدايش را نمي شنود به شدت گرفتار سختي و تنگي مي شود  تعبیر خواب قبرو کسي به ياري او نمي شتابد و دستش  تعبیر خواب قبررا نمي گيرد. اگر کسي در خواب ببيند که بر بام خانه اش قبر مي کنند عمر بيننده خواب دراز مي شود.

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب قبر در حیاط خانه , تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر پدر , قبر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

 تعبیر خواب قبردیدن گور درخواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوری از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کَند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و بعضی گویند آنجا که گور کند،  تعبیر خواب قبردلیل که خانه بسازد. اگر بیند وی را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وی تنگ شود و تعبیر خواب قبر نیز گویند که به سفر رود. اگردید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب قبر در حیاط خانه , تعبیر خواب قبر , تعبیر خواب قبر پدر , قبر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب قبر اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید :

 تعبیر خواب قبر اگر بیند منکر و نکیر از او سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وی مطالبتی کند. تعبیر خواب قبر اگر جواب ایشان صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا دهد به خلاف این بود.

تعبیر خواب قبر

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 18 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.