تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان | تعبیرخواب ایوان | tabire khab

تعبیر خواب ایوان,تعبیر خواب دیدن ایوان,تعبیر خواب ایوان خانه,تعبیر خواب ایوان بزرگ,تعبیر خواب ایوان کوچک,تعبیر خواب تراس,تعبير خواب دیدن تراس

تعبیر خواب ایوان , تعبیر خواب دیدن ایوان , تعبیر خواب ایوان خانه

خواب ایوان یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ایوان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ایوان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ایوان را مطالعه نمایید و متوجه شوید ایوان چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ایوان از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب از اتاقی تاریک به یک تراس روشن رفتن ، فرار از ناراحتی و دلتنگی است

تعبیر خواب تراس سست و لرزان ، از چاله به چاه می افتید

تعبیر خواب ایوان با ستون های بلند و استوار ، مقام و قدرت است

تعبیر خواب ایوان از دید لیلا برایت

تعبیر خواب نشستن در تراس ، موفقیت است

تعبیر خواب دیدن تراس ، برنامه ریزی برای زندگی است

تعبیر خواب ایوان از دید آنلی بینتون

تعبیر خواب دیدن ایوان ، سرگرم کارهای بیهوده شدن است

تعبیر خواب دختری که با نامزدش در ایوان راه می رود ، تردید و شک در نیت است

تعبیر خواب ساختن ایوان خانه ای ، قبول وظایف جدید است

تعبیر خواب ایوان | ایوان در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 31 عدد

 • دیدن ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد.

 • بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند

 • این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید.

 • دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید

 • اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما و شما برای او موثر باشید

 • به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گویای قدرت بیشتر شما هستند.

 • اگر دید که ایزار در میان بست، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد. اگر بیند که ایزار وی ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود.

 • اگر بیند که ایزارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود.

 • ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که آن ايوان به شما تعلق ندارد. بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در ايواني آباد و با شکوه و با سقفي بلند و ستونهاي محکم و استوار ايستاده باشيد. ديدن ايوان ويران و کهنه ساز که ديوارهاي بي رنگ و آجري داشته باشد نشان آن است که امکان توفيق براي شما بوده اما نتوانسته ايد پيروز شويد و اگر خارج از ايوان ايستاده باشيد و چنين منظره اي ببينيد با مردي برخورد مي کنيد که … 

  از نظر شخصيت بزرگ است اما از نظر مادي ضعيف و ناتوان و احتمالا او مي تواند براي شما و شما براي او موثر باشيد. به هر حال ايوان بلندي قدر و مرتبه است و ستونهاي آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند گوياي قدرت بيشتر شما هستند.

 • دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد که به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود .

 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است که دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد کرد .

 • اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است که وظایف جدیدی را قبول خواهید کرد .

 • شما تنها روی ایوان هستید : به موقعیت اجتماعی خیلی بالاتر خواهید رسید .

 • با دیگران روی ایوان هستید : زندگی شما طولانی خواهد بود.

 • با اعضاء فامیل روی ایوان هستید : ارث – ثروت

 • با یک شخصیت مهم یا یک مقام دولتی روی ایوان هستید : باید از پستی و بلندیهای بسیاری عبور کنید

 • با دوستانتان روی ایوان هستید : متحمل توهین و شرمساری خواهید شد .

 • ـ ديدن ايوان در خواب ، علامت آن است كه سرگرم كارهايي جديد خواهيد شد كه به ثمر رسيدن آنها در آينده با شك و ترديد همراه خواهد بود .

  2ـ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در ايوان راه مي رود ، علامت آن است كه دربارة نيات خود ترديد پيدا خواهد كرد .

  3ـ اگر خواب ببينيد ايوان خانه اي را مي سازيد ، علامت آن است كه وظايف جديدي را قبول خواهيد كرد

 • سلام با تشکر. افتادن از ایوان تعبیرش چیست

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ایوان سرا، پدر و مادر می‌باشد.

 • اگر در خواب ببینی ایوان سرای تو نو و پاکیزه است، تعبیرش این است که پدر و مادر تو تندرست خواهند بود

 • تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی ایوان سرای تو نو و بلند می‌باشد، یـعـنـی پدر و مادر تو عمر طولانی به دست می‌آورند،

 • اگر ببینی ایوان خراب شده است، تعبیرش این است که پدر و مادر تو هلاک می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).

 • ایوان در خواب دیدن، حصار و حفاظ است.

 • دیدنش در خواب محفوظ ماندن بیننده و اهل و عیال وی از خطرات است و اگر کسی مجرد است، حرمت پدر و مادر خود را نگهدارد و به زودی همسری اختیار خواهد کرد.

 • دیدن ایوان در خواب ، بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت هستند.

 • هر چه ستونها استوارتر باشند، گویای قدرت بیشتر هستند. دیدن ایوان نوساز و با شکوه مبارک است.

 • بلندی سقف ایوان، رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند.

 • دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد، نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده اما نتوانسته اید پیروز شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت بزرگ است اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما سودمند باشد و شما نیر می توانید برای او موثر باشید.

 • خواب دیدم در یه مهمانی هستیم مادر شوهرم هست میاد بشینه میگه برو برام یه صندلی بیار همه رو زمین نشستن اون به خاطر کمرش باید رو صندلی بشینه
  میرم دنبال صندلی هرچی میگردم یه صندلی پیدا کنم ببرم براش هر کدوم یه مشکلی دارن یکی کفه نداره یکی بلنده یکی خرابه بزور یه صندلی جور میکنم براش تو تمام این مدت یه دختر بچه نازم کنارم بود که دنبالم میومد بعد دیدم همه رفتن من موندم و شوهرم ولی یه خانم دیگه هم کنار شوهرمه و چسبیده بهش مثل خودم جوون هست ولی چهره ی خاصی نداره انگار شوهرم کاملا در اختیارشه داشتم خل میشدم دیدم باهمن دختره چسبیده بهش و شوهرم بحرفش انگار جادوش شده و بمن بی تفاوت رفتم سمتش بهش گفتم تو کی هستی از کجا اومدی حمله کردم بهش گفتم میکشمت کی تورو فرستاده دستامو حلقه کردم دورش و چسبوندم بخودم دولاش کردم دستمو کردم تو حلقش که بالابیاره میگفتم زودباش بگو و اون هی اوغ میزد همینجور در تنش بودیم هی میخواست فرار کنه تا تو بالکون رفتیم خیلی جالبه خونه ای که توش بودم خیلی باشکوه بود یه ایوان وسیع داشت با نردهای سنگی و سرستون پایین تو حیاط نگهبان و بادی گارد وایساده بودن میخواست اونارو متوجه خودش کنه ولی من هی میگفتم چی خوردی دختر جونی بالا بیار و مجبورش میکردم بیشتر بالا بیاره و هی بالا میاورد خودم هم حالم بد شده بود چند بار اوغ زدمو یکم بالا آوردم ولی ولش نکردم اینقدر بالا آورد که اون وسط انگار یه مدرک ازش درومد انگار سند و مدرک ازش پیدا کرده بودم اینقدر بالا آورد که بی جون شد شوهرمم مثل یه مجسمه فقط ناظر بود انگار بعد دیدم از آسمون یه شاهین بزرگ اومد نشست روی شانه ی چپم تو و بهم لبخند میزدیم انگار اومده بود تحسینم کنم خیلی حس خوبی داشتم انگار موفق شده بودم
  اینم بگم تو این دوماهه چندبار دیدم دختر جوانی باهمسرمه ولی تو خواب کاری نمیکردم

 • Assuming you’re okay with paying your kids equitably for coequal work, you need to send them jobs to do. A well instituted household laudi.sareaf.se/uskollinen-mies/ilmajoki-lehti.php chore outline is the clarification of a win-win. Championing parents, it’s a dumping ground an eye to mundane, low-value tasks for the sake of which they be without the time or patience. As a remedy for kids, it’s a buffet of usable wisdom opportunities.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.