تعبیر خواب شکلات ابن سیرین

در مورد تعبیر خواب شکلات چقدر می دانید تعبیر خواب شکلات حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و …

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن

تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن تعبیر خواب زیتون چیدن و خوردن آن تعبیر خواب زیتون اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش …

تخم شربتی چیست؟

تخم شربتی شگفت انگیز را بشناسید تخم شربتی گیاهی خودرو، یک ساله و شبیه به ریحان ولی با برگ ها و تخم های ریزتر است. ساقه های آن مربع شکل و گلش مایل …

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سیل ديدن سيل در خواب بر چهار وجه است.

تعبیر خواب سیل اول: دشمني بزرگ. دوم: پادشاهي ستمگر. سوم: لشگر غالب. چهارم: فتنه و بلا.

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب سیل آمدن , ‫تعبیر خواب سیل , ‫تعبیر خواب سیل گل آلود , سیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سیل نا آگاه بر انسان ها نازل مي شود.تعبیر خواب سیل سيل در خواب هاي ما حادثه اي است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشيم قدرت مقابله با آن را فاقد هستيمتعبیر خواب سیل زيرا سيل در بيداري بنيان کن و منهدم کننده مي باشد.

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب سیل آمدن , ‫تعبیر خواب سیل , ‫تعبیر خواب سیل گل آلود , سیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سیل اگر در خواب ببينيد سيل جاري است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا مي کندتعبیر خواب سیل حادثه اي بزرگ چنان که گفتم اتفاق مي افتد اما نيک فرجام است.هرچه آب سيل گل آلود وکثيف باشد تعبیر خواب سیل خطر بيشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پيش بيني نشده افزون تر مي باشد.

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب سیل آمدن , ‫تعبیر خواب سیل , ‫تعبیر خواب سیل گل آلود , سیل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سیل دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم.تعبیر خواب سیل اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد

تعبیر خواب سیل

 

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 16 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.