تعبیر خواب گاو مرده

آیا درباره تعبیر خواب گاو اطلاعاتی دارید تعبیر خواب گاودیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم داردتعبیر خواب گاو …

نارنگی در بارداری

درمان نفخ شكم با نارنگی  افرادي كه به نفخ شكم مبتلا هستند با مصرف ميوه نارنگی به تنهايي مي‌توانند به درمان نفخ شكم خود بپردازند. اين گروه مي‌توانند ميوه نارنگی را به …

تعبير خواب ببر سفيد

درباره تعبیر خواب ببر بیشتر اطلاعات داشته باشید محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است وتعبیر خواب ببر ديدن وي به …

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

تعبیر خواب غذا غذا به طور کلي نعمت و روزي است و خير و خوبي ولي اگر غذائي که پيش روي داشته باشيد بد رنگ و متعفن و بد بو باشد تعبیر خواب غذا در شما کراهت پديد آورد تعبير غذاي سالم را ندارد و بيماري و رنجوري تعبير مي شودتعبیر خواب غذا . اگر از آن غذا بخوريد شور باشد گرفتار ندامت يا خشم مي شويد و اگر ترش باشد غم مي آوردچنانچه تلخ باشد تلخ کامي و شکست است

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب غذا نخوردن , ‫تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غذا , غذا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

حضرت دانیال گوید:تعبیر خواب غذا دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شودتعبیر خواب غذا ، از جوهر روزی است و آن چه از  غذا  در دهان شود، صلاح دین او است.

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب غذا نخوردن , ‫تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غذا , غذا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: تعبیر خواب غذا اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

تعبیر خواب غذا اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون آمد، دلیل که سخنی گوید.تعبیر خواب غذا اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت، دلیل که روزی حلال یابد. اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت، دلیل که روزی حرام خورد

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

‫تعبیر خواب غذا نخوردن , ‫تعبیر خواب غذا خوردن , تعبیر خواب غذا , غذا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب غذا چقدر می دانید

تعبیر خواب غذا اگر محل صرف غذا در خانه يک دوست باشد در شهر يا محلي مشابه به پول مي رسيد که تامين داريد و احساس آرامش مي کنيد که اين را البته خود بيننده بهتر مي تواند تشخيص دهد. اگر ديديد که در آشپزخانه غذا صرف مي کنيد تعبیر خواب غذا به وسيله همسرتان پولي به دست مي آوريد. روي هم رفته ديدن غذا در خواب خوب است به شرطي که سالم و ماکول باشد.

تعبیر خواب غذا

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.