همه چیز در مورد “تعبیر خواب غذا” خوردن با مرده

تعبیر خواب غذاتعبیر خواب غذا خوردن | تعبیر خواب غذا دادن به مهمان

تعبیر خواب غذا خوردن,تعبیر خواب غذا خوردن مرده,تعبیر خواب غذا خوردن در مسجد,تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی,تعبیر خواب غذا خوردن با مرده,تعبير خواب غذا خوردن مرده,تعبیر خواب غذا خوردن از دست مرده,تعبیر خواب غذا خوردن در قبرستان,تعبیر خواب غذا خوردن زیاد,تعبیر خواب غذا خوردن در رستوران,تعبیر خواب غذا,تعبیر خواب غذا دادن به مهمان,تعبیر خواب غذا دادن به سگ,تعبیر خواب غذای نذری,تعبیر خواب غذای نذری خوردن,تعبیر خواب غذا دادن به مرده,تعبیر خواب خوردن غذای مرده,تعبیر خواب غذا خوردن همراه مرده,تعبیر خواب دیدن غذا خوردن با مرده,تعبیر خواب مرده در حال غذا خوردن,تعبیر غذا خوردن با مرده در خواب,تعبیر خواب دیدن مرده در حال غذا خوردن,تعبیر غذا دادن به مهمان در خواب,تعبير خواب غذا دادن به سگ,تعبیر خواب غذا دادن به سگ و گربه,تعبیر غذا دادن به سگ در خواب,تعبیر خواب غذای نذری دادن,تعبير خواب غذای نذری,تعبیر خواب غذا نذری,تعبير خواب غذاي نذري دادن,تعبير خواب غذاي نذري گرفتن,تعبير خواب غذا نذري,تعبیر خوردن غذای نذری در خواب,تعبیر دیدن غذای نذری در خواب,تعبیر خواب خوردن غذای نذری در مسجد,تعبیر خواب خوردن غذا نذری,تعبیر خواب غذا دادن مرده به زنده,تعبیر غذا دادن به مرده در خواب,تعبیر خواب دیدن غذا دادن به مرده

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا , غذا در خواب دیدن

تعبیر خواب غذا خوردن

غذا در خواب یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خواب غذا دیده اید و دنبال تعبیر خواب غذا می گردید در این مطلب می توانید کامل ترین مطلب در مورد تعبیرخواب غذا را مطالعه نمایید

غذا به طور کلی خبر و برکت است ولی در خوابها نوع غذا و مکان ان و … نیز در تعبیر خواب تاثیر دارند

تعبیر خواب غذای بد رنگ و متعفن بیماری است

تعبیر خواب خوردن غذای شور پشیمانی و خشم است

تعبیر خواب خوردن غذای ترش غم و اندوه است

تعبیر خواب خوردن غذای تلخ ناکامی است

تعبیر خواب غذایی که دارچین و فلفل دارد ناکامی است

تعبیر خواب غذایی که زردی زعفران و زردچوبه را ببینید ناراحتی است

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا , غذا در خواب دیدن

تعبیر خواب غذا خوردن مرده

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان به شرطی که لذت ببرید این است که در سفر مالی به دست می آورید

تعبیر خواب غذا خوردن در خانه دوست کسب مال است

تعبیر خواب غذا خوردن در آشپزخانه کسب مال به واسطه همسرتان است

تعبیر خواب غذا دادن به مرده خیرات است

تعبیر خواب غذا خوردن مرده این است که از دنیا برایش خیرات می فرستند

تعبیر خواب غذا خوردن با مرده کار خیری است که به دو طرف سود رسانده است

تعبیر خواب غذا خوردن در مسجد اعمال خوب است

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا , غذا در خواب دیدن

تعبیر خواب غذا خوردن در مسجد

تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی سودی است که صاحب مهمانی به شما می رساند

تعبیر خواب غذا خوردن زیاد اگر لذت بخش باشد خوب است ولی اگر حالتان خراب شود اسراف است

تعبیر خواب غذا خوردن در رستوران کسب مال و رسیدن به جاهای بالا است

تعبیر خواب غذا دادن به سگ و گربه اعمال خوب همراه با عطوفت است

تعبیر خواب غذای نذری خوردن و دادن خیلی خوب است

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا , غذا در خواب دیدن

تعبیر خواب غذا خوردن در مهمانی

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. البته معبر هم این نکات را در نظر می گیرد ولی اگر خودتان خواستید تعبیر کنید و از این کتاب کمک بخواهید باید این جهات را به یاد داشته باشید من هم مختصرا توضیح می دهم: گفتم غذا به طور کلی نعمت و روزی است و خیر و خوبی ولی اگر غذائی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می شود. اگر از آن غذا بخورید شور باشد گرفتار ندامت یا خشم می شوید و اگر ترش باشد غم می آوردچنانچه تلخ باشد تلخ کامی و شکست است .

تعبیر خواب غذا , تعبیرخواب غذا , غذا در خواب دیدن

تعبیر خواب غذا خوردن با مرده

اگر غذائی که می خورید دارچین و فلفل داشته باشد همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می شوید و چنانچه زردی زعفران و زرد چوبه را تشخیص دهید غمگین می شوید. به کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگر ندانید و به شما نگویند و زردی آن را نبینید مهم نیست و تعبیر بد ندارد. محل صرف غذا هم اثر می گذارد. برای غذا تعابیر گفته شده قطعی است اما اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید در سفر مالی به دست می آورید. اگر محل صرف غذا در خانه یک دوست باشد در شهر یا محلی مشابه به پول می رسید که تامین دارید و احساس آرامش می کنید که این را البته خود بیننده بهتر می تواند تشخیص دهد. اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می کنید به وسیله همسرتان پولی به دست می آورید. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و ماکول باشد.

تعبیر خواب غذا خوردن | غذا در خواب دیدن | تعبیر خواب

همه چیز در مورد “تعبیر خواب غذا” خوردن با مرده
4.8 (95.2%) 25 vote[s]

کامنت های تایید شده : 57 عدد

 • سلام من خاله ام 13 ساله که مرده یک شب خواب دیدم با همسر خود و پسرش امده خانه من خاله ام از یک جایی افتاده مریض شده ومن برایش غذا درست کردم ولی ندادم بخورد از جای که افتاده بود دستش کبود شده بود لطفآجواب بدید تعبیرش چیست خیلی مهمه برایم با تشکر

  • به زودی پسرت دامادمیشود

  • من خواب دیدم مادر شوهرم سفره پهن کرده مهمانان هم نشستن ولى یکدفعه مهمتنا سبد هاى بزرگ ماکارانى را روى سفره مادر شوهرم یکى پس از دیگرى چپه میکنن مادر شوهرم که قبل اون محل منو نمیداد با دیدن این صحنه از من درخاست کرد که ببین اینا چکار میکنننزار اینطورى شه منم براى کمک دنبال شوهرم میگشتم تعبیرش چیه

 • سلام من خاله ام خیلی وقته مرده یک شب خواب دیدم با همسر و پسرش امده خانه من خاله ام مریضه از جای افتاده دستش کبود شده پسرش از من خواست براش غذا درست کنم من درست کردم ولی ندادم تعبیرش چیست خیلی مهمه برام تشکر

 • سلام من یک از فامیلی دورم خیلی وقته مرده من رفتم جای اوهم بود هم برایش چیزه اورد
  او به من چن تا میوه داد من سی کردم به او چیز به دم اما شوهرم نذاشت تعبیرش چیست است لطفن جواب بدم

  • دادنسلام با سلام غذا دادن به مرده سر قبر غذاها همه خراب شده بود یعنی فاسد شده بود به غیر از حلوا

   • هیچی نیست عزیزم

   • عمرت دراز میشه عزیزن

 • خوابهای‌ دلپذیر و خوشایند مرتبط با غذا خوردن‌، به‌ این‌ معنا هستند که‌ در ارتباط با زندگی‌ واقعی‌تان‌،احساس‌ رضایت‌ و شادمانی‌ می‌کنید. اگر در خواب‌، در حین‌ خوردن‌ به‌ شما حالت‌ تهوع‌ دست‌ بدهد یاپرخوری‌ کنید، یعنی‌، در رابطه‌ با یک‌ دوستی‌، احساس‌ نگرانی‌، گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌ می‌کنید. اگر درخواب‌، به‌ تنهایی‌ مشغول‌ غذا خوردن‌ باشید، یعنی‌، احساس‌ غم‌ و غصه‌ به‌ شما دست‌ داده‌ است‌ وناراحت‌ و ناراضی‌ هستید.

 • . محل صرف غذا هم اثر مي گذارد. براي غذا تعابير گفته شده قطعي است اما اگر در خوا. محل صرف غذا هم اثر مي گذارد. براي غذا تعابير گفته شده قطعي است اما اگر در خواب ديديد که در بيابان سفره گسترده ايد و غذا مي خوريد و از آن غذا خوشتان مي آيد در سفر مالي به دست مي آوريدب ديديد که در بيابان سفره گسترده ايد و غذا مي خوريد و از آن غذا خوشتان مي آيد در سفر مالي به دست مي آوريد

 • . محل صرف غذا هم اثر مي گذارد. براي غذا تعابير گفته شده قطعي است اما اگر در خواب ديديد که در بيابان سفره گسترده ايد و غذا مي خوريد و از آن غذا خوشتان مي آيد در سفر مالي به دست مي آوريد

 • . در واقع‌ برای‌ پروراندن‌ جسممان‌ ازمواد غذایی‌ استفاده‌ می‌کنیم‌. پس‌ خوردن‌ بخش‌اصلی‌ از زندگی‌ روزمره‌ ما محسوب‌ می‌شود وحتی‌ در نظر عده‌ای‌ یک‌ مشکل‌ و معضل‌ به‌ شمارمی‌آید. اگر در زندگی‌ روزمره‌تان‌ دائما در حال‌پیروی‌ از رژیم‌های‌ گوناگون‌ غذایی‌ هستید وخودتان‌ را از خوردن‌ محروم‌ می‌کنید، چنین‌خوابهایی‌ می‌توانند ماهیت‌ چرائی‌ داشته‌ باشند.اگر در زندگی‌ روزمره‌ احساس‌ تنهایی‌ و یا کمبودمحبت‌ می‌کنید، احتمالا به‌ کرات‌ چنین‌خوابهایی‌ را مشاهده‌ خواهید کرد. خوردن‌ درمجموع‌ نمایانگر ضرورت‌ تغذیه‌ جسمانی‌، روحی‌و روانی‌ است‌.

 • اگر بيند كه گوشت اسب مي خورد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند كه گوشت اشتر ميخورد، دليل كه مال يتيمي خورد به رنجوري. اگر بيند كه گوشت پرستو مي خورد، دليل بر مال اندك است. اگر بيند كه گوشت بز مي خورد، دليل بر بيماري است و مصيبت. اگر بيند كه گوشت بط مي خورد، دليل مال است. اگر بيند كه گوشت پلنگ مي خورد، دليل كه درحرب نام آور شود. اگر ديد كه گوشت گنجشك مي خورد، دليل كه مال فرزند خورد. اگر بيند كه گوشت تذرو مي خورد، رنجور شود. اگر بيند كه گوشت بوزينه مي خورد، همين است. اگر ديد كه گوشت فيل مي خورد، دليل كه از قِبَل پادشاه مال يابد. اگر بيند كه گوشت چكاوك ميخورد، دليل است كه مالِ دزديده خورد. اگر بيند كه گوشت چكاوك مي خورد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه گوشت خرگوش مي خورد، دليل كه از زنان ميراث يابد. اگر ديد كه گوشت خرچنگ مي خورد دليل كه از زنان مال حاصل كند. اگر بيند كه گوشت دراج مي خورد، دليل كه مال زني بستاند. اگر بيند كه گوشت راسو مي خورد، دليل است مال دزديده خورد. اگر گوشت روباه مي خورد، دليل بيماري و ترس است. اگر بيند كه گوشت زاغ مي خورد، دليل كه مالِ مردي فاسق خورد. اگر گوشت سنگخواره مي خورد، دليل است مال ابهلي خورد. اگر بيند كه گوشت سوسمار مي خورد، دليل كه زحمت يابد. اگر گوشت سار مي خورد، دليل كه از مسافري راحت يابد. اگر بيندكه گوشت سگ مي خورد، دليل كه بردشمن ظفريابد. اگر ديد گوشت سيمرغ مي خورد، دليل كه از بزرگي راحت يابد. اگر بيند كه گوشت شاهن مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد. اگر بيند كه گوشت شاهين مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد. اگر بيند گوشت بره مي خورد، دليل كه با گمراهي پيوندد. اگر ديد گوشت شير ميخورد، دليل است از سلطاني منفعت يابد. اگر بيند گوشت طاووس مي خورد، دليل كه مال تمام يابد. اگر بيند گوشت طوطي مي خورد، دليل است علم آموزد اما او را سود ندارد. اگر بيند گوشت قمري ميخورد، دليل كه از زني خوبروي راحت بيند. اگر گوشت گاو يا گاوميش مي خورد، دليل منفعت است. اگر گوشت گاو كوهي ميخورد، دليل است مال زن يا كنيزك بستاند و گوشت كبوتر همين دليل است. اگر گوشت گربه مي خورد، دليل است از سفر دور مال حاصل كند. اگر بيند گوشت لاك پشت مي خورد، دليل كه از عالمي علم آموزد. اگر گوشت كفتار ميخورد، دليل كه پيرزني به او جادو كند. اگر بيند گوشت كلاغ مي خورد، دليل است از مال مردي بياباني خورد. اگر گوشت خرگوش ميخورد نعمتي بسيار حاصل كند. اگر بيند گوشت ماهي مي خورد دليل كه مال فراوان بدست آورد. اگر بيند گوشت ماكيان مي خورد، دليل است مال كنيزك و خادم خورد. اگر بيند گوشت مرغ آبي مي خورد، دليل كه بزرگي و ولايت يابد. اگر گوشت نهنگ مي خورد، دليل كه بلائي به وي رسد. اگر بيند گوشت هدهد مي خورد، دليل كه مال زيرك خورد. اگر گوشت هماي مي خورد، دليل كه از پادشاه راحت يابد.

 • ديدن و خوردن گوشت حيوانات حلال خوب است و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد. البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي به نوع حيوان دارد. خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد که از قصاب گوشت خريده ايد و به خانه خويش مي بريد. خريدن و فروختن گوشت نيز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبير شده و چه حيوان حلال گوشت باشد و چه مکروه يا حرام. اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چه مي خوريد و داريد غذا به حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب است زيرا نعمت و برکت خداوندي است ولي گوشت خام مالي است که به زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت به دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد است و تعدي و تجاوز و ستمگري است. خوردن و ديدن گوشت گوسفند غنيمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببينيد گوشت شتر داريد يا گوشت شتر را مي خواهيد بخوريد ميراثي به شما مي رسد که انتظارش را نداريد.گوشت گاو نعمت و فراخي معيشت است. گوشت خرگوش را نيز ميراث از يک زن تعبير کرده اند. اگر در خواب ببينيد که گوشت بز لاغري را مي خوريد يا داريد و نمي خوريد مال فقير و يتيمي را به دنائت و پستي به چنگ مي آوريد و بهره مي بريد. اگر در خواب ببينيد گوشتي که داريد مي خوريد خروس است از مردي شجاع و نام آور متمتع مي شويد و از او نعمت مي يابيد.

 • حضرت دانیال می گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است و دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است. طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.

  جابر مغربی می گوید: اگر ببیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او نزدیک است. اگر ببیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

 • سلام حواب تعبیرخواب را هم میدید؟

 • تعبیر خواب دنیای عجیبی دارد به نظرم هر که باید خودش خوابش تعبیر کنه

 • به‌طور کلی دیدن غذا در خواب دلیل بر خیر، برکت و روزی است. نوع، رنگ و طعم غذا در تعبیر خواب می‌تواند موثر باشد. همچنین مکان صرف غذا یا غذا پخش کردن در تعبیر خواب اثر گذار است. نذری دادن عملی است نیکو و این عمل احسان در راه خداست و تعبیر برکت فراوان دارد.

 • سلام من ۷سال پیش پرستاریک زن پیرمهربان بودم که ازیک طرف اندامش فلج شده بودمن اوراخیلی دوست داشتم و۷سال شده مرده مدام خوابش میبینم که ازمن غذامیخواهدتادیشب درخوابم بهش اناردادم اون آب انار راخوردهسته هاشونمیخورد
  تف میکردبعدش ازمن انگورخواست رفتم براش بیارم صدای ناله هاش بگوشم رسیددیدم قلبشوکشیده بیرون ویک خرسک به دنیا آورده من وحشت کرده بودم.بیدارشدم لطفاتعبیرخوابموبگیدچرامن همیشه خوابشومیبینم برام مهمه T_T

 • آدرس ایمیلم شهناز منتظرجواب شماهستم.

 • سلام . پدرم چند ماهه در بستر بیماری هستند. خواب دیدم پدرم مرده ولی ما اصلا براشون خیرات ندادیم مهمونا برای تسلیت میومدن ولی ما هیچ پذیرایی نمیکردیم.

 • سلام خسته نباشید
  خواب دیدم خورشت قیمه درست کردم یکی از رئیسام با دوستان یا همکارانش دارند سرسفره قیمه می خورند من نگران این هستم که خوب درست کرده باشم و خانمش کنار من نشسته و ما دو تا فقط نگاه می کنیم. ولی بوی قیمه خوب بود

 • سلام خسته نباشید
  خواب دیدم خورشت قیمه درست کردم یکی از رئیسام با دوستان یا همکارانش دارند سرسفره قیمه می خورند من نگران این هستم که خوب درست کرده باشم و خانمش کنار من نشسته و ما دو تا فقط نگاه می کنیم. ولی بوی قیمه خوب بود ممنون اگر تعبیر کنید قبلا من این را تعریف نکردم در تاریخ 95/11/25 خواب را دیدم

 • سلام خسته نباشید
  خواب دیدم خورشت قیمه درست کردم یکی از رئیسام با دوستان یا همکارانش دارند سرسفره قیمه می خورند من نگران این هستم که خوب درست کرده باشم و خانمش کنار من نشسته و ما دو تا فقط نگاه می کنیم. ولی بوی قیمه خوب بود ممنون اگر تعبیر کنید قبلا من این را تعریف نکردم در تاریخ 95/11/25 خواب را دیدم

 • با سلام – خواب دیدم که با کسی که قبل دوسش داشتم دارم میرم سفر که نمیدونم باهاش کجا میرفتم بعدش دیدم رسیدیم توی یه حیاطی که کسی اونجا نبود یه سفره سفید بزرگ پهن بود که توش خورش قیمه بود بعد من خورشتا رو میریختم توی یه ظرف بزرگ که با خودمون ببریم و اون داشت ظرفارو میشست ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

 • خوابهای‌ دلپذیر و خوشایند مرتبط با غذا خوردن‌، به‌ این‌ معنا هستند که‌ در ارتباط با زندگی‌ واقعی‌تان‌،احساس‌ رضایت‌ و شادمانی‌ می‌کنید. اگر در خواب‌، در حین‌ خوردن‌ به‌ شما حالت‌ تهوع‌ دست‌ بدهد یاپرخوری‌ کنید، یعنی‌، در رابطه‌ با یک‌ دوستی‌، احساس‌ نگرانی‌، گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌ می‌کنید. اگر درخواب‌، به‌ تنهایی‌ مشغول‌ غذا خوردن‌ باشید، یعنی‌، احساس‌ غم‌ و غصه‌ به‌ شما دست‌ داده‌ است‌ وناراحت‌ و ناراضی‌ هستید. اگر در خواب‌، مشغول‌ تماشای‌ غذا خوردن‌ دیگران‌ باشید، یعنی‌، احساس‌می‌کنید که‌ از مهمانی‌ و ضیافت‌ زندگی‌ دور افتاده‌اید، از این‌ رو، در زندگی‌ بیداری‌تان‌ به‌ ارتباطات‌دوستانه‌، محبت‌، علاقه‌ و رضایت‌ خاطر بیشتری‌ نیاز دارید. به‌ منظور تعبیر صحیح‌ چنین‌ خوابهایی‌، لازم‌است‌ که‌ تمام‌ جزییات‌ آن‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌نمایید، مثلا در خواب‌ در حال‌ خوردن‌ چه‌ غذایی‌بودید و آیا به‌ تنهایی‌ مشغول‌ خوردن‌ بودید و یابا غریبه‌ها یا آشنایان‌. خوردن‌ در خواب‌ معمولاسمبل‌ آرامش‌، سرگرمی‌، تفریح‌ و عشق‌ است‌. مادر زندگی‌ روزمره‌ خویش‌ می‌توانیم‌ از موادغذایی‌ هم‌ استفاده‌ درست‌ به‌ عمل‌ آوریم‌ و هم‌نادرست‌. در واقع‌ برای‌ پروراندن‌ جسممان‌ ازمواد غذایی‌ استفاده‌ می‌کنیم‌. پس‌ خوردن‌ بخش‌اصلی‌ از زندگی‌ روزمره‌ ما محسوب‌ می‌شود وحتی‌ در نظر عده‌ای‌ یک‌ مشکل‌ و معضل‌ به‌ شمارمی‌آید. اگر در زندگی‌ روزمره‌تان‌ دائما در حال‌پیروی‌ از رژیم‌های‌ گوناگون‌ غذایی‌ هستید وخودتان‌ را از خوردن‌ محروم‌ می‌کنید، چنین‌خوابهایی‌ می‌توانند ماهیت‌ چرائی‌ داشته‌ باشند.اگر در زندگی‌ روزمره‌ احساس‌ تنهایی‌ و یا کمبودمحبت‌ می‌کنید، احتمالا به‌ کرات‌ چنین‌خوابهایی‌ را مشاهده‌ خواهید کرد. خوردن‌ درمجموع‌ نمایانگر ضرورت‌ تغذیه‌ جسمانی‌، روحی‌و روانی‌ است‌.

 • غذا نعمت و خيرو برکت و روزي است ولي نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبير تاثير مثبت و منفي مي گذارد که بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته معبر هم اين نکات را در نظر مي گيرد ولي اگر خودتان خواستيد تعبير کنيد و از اين کتاب کمک بخواهيد بايد اين جهات را به ياد داشته باشيد من هم مختصرا توضيح مي دهم: گفتم غذا به طور کلي نعمت و روزي است و خير و خوبي ولي اگر غذائي که پيش روي داشته باشيد بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پديد آورد تعبير غذاي سالم را ندارد و بيماري و رنجوري تعبير مي شود

 • اگر غذائي که مي خوريد دارچين و فلفل داشته باشد همين تعبير را دارد يعني گرفتار تلخ کامي مي شويد و چنانچه زردي زعفران و زرد چوبه را تشخيص دهيد غمگين مي شويد. به کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگر ندانيد و به شما نگويند و زردي آن را نبينيد مهم نيست و تعبير بد ندارد. محل صرف غذا هم اثر مي گذارد. براي غذا تعابير گفته شده قطعي است اما اگر در خواب ديديد که در بيابان سفره گسترده ايد و غذا مي خوريد و از آن غذا خوشتان مي آيد در سفر مالي به دست مي آوريد. اگر محل صرف غذا در خانه يک دوست باشد در شهر يا محلي مشابه به پول مي رسيد که تامين داريد و احساس آرامش مي کنيد که اين را البته خود بيننده بهتر مي تواند تشخيص دهد. اگر ديديد که در آشپزخانه غذا صرف مي کنيد به وسيله همسرتان پولي به دست مي آوريد. روي هم رفته ديدن غذا در خواب خوب است به شرطي که سالم و ماکول باشد.

 • خوردن غذای مطبوع در خواب، نشانه صحت و تقویت بدنی است. اگر طعام از اجزاء بدن حیوانات باشد، نیکو است و اگر از گیاهان باشد مفید است. غذا به طور کلی نعمت و روزی است ولی اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد و در شما کراهت پدید آورد، تعبیر غذای سالم را ندارد و به بیماری و رنجوری تعبیر می شود.

 • اگر از آن غذا بخورید و شور باشد، گرفتار ندامت یا خشم می شوید و اگر ترش باشد غم می آورد. چنانچه تلخ باشد، تلخ کامی و شکست است .اگر غذایی که می خورید دارچین و فلفل داشته باشد، همین تعبیر را دارد یعنی گرفتار تلخ کامی می شوید و چنانچه زردی زعفران و زردچوبه را تشخیص دهید، غمگین می شوید. به کار گرفتن زعفران و زردچوبه اگر ندانید و به شما نگویند و زردی آن را نبینید مهم نیست و تعبیر بد ندارد.

 • محل خوردن غذا هم اثر می گذارد. اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده اید و غذا می خورید و از آن غذا خوشتان می آید، در سفر مالی به دست می آورید. اگر محل صرف غذا در شهر و یا آبادی و در خانه یک دوست باشد، به پولی می رسید که تامین می شوید و احساس آرامش می کنید. اگر دیدید که در آشپزخانه غذا صرف می کنید، به وسیله همسرتان پولی به دست می آورید.

 • حضرت دانیال می گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بیمزه تر است، تاویل به خلاف خوشی است و دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیماری است. طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او نزدیک است. اگر ببیند طعام او را مرده خورد، دلیل که آن طعام گران شود.

 • سلام.من پدرم ومادرپدریم هردوفوت کرده ان.یکروزنزدیک های صبح خواب دیدم که درخانه پدرم هستم ومادربزرگم ومادرم باهم دارن گوشت خام میخورن وپدرم ازتوی حیاط واردخانه شدواونهاهمچنان درحال خوردن هستن لطفا تعبیرش رابگویید…ممنون…

 • سلام من خواب دیدم که قسمتی از مکعب روبیک ام را خوردم لطفا راهنمایی کنید ایا معنی بدی دارد?

 • سلام من خواب دیدم که قسمتی از مکعب روبیک ام را خوردم لطفا راهنمایی کنید ایا معنی بدی دارد? لطفا تعبیر بفرمایید

 • سلام من خواب ديدم تخم مار ميخورم لطفا راهنماييم كنيد،تعبيرش چيست؟

 • سلام
  مادرخانم خواب دیده که ۲نفرروحانی سرزده به منزل ایشان امده اندبرای روضه خوانی وکسی هم نبوده وآن ۲گفته که نیازنیست کسی رابرای روضه دعوت کنید بعدازلحظاتی من بایک سینی به همراه ۲پرس چلوکباب واردشدم مادرخانم بادیدن من خوشحال شده ومیپرسدبرای ما غذاگرفتی ومن درجواب میگویم که این غذاها راپدربزرگم فرستاده ( پدربزرگ من حدود۳سال فوت کرده اند)
  لطفاتعبیرش رابرای من مشخص کنید.

 • سلام من پدرم را درخواب دیدم آمده خونمون ولی هرچی گشتم تو یخچال و خونه هیچی برای پذیرایی ندیدم تعبیر چیست . باتشکر : خانم زمانیان

 • سلام. خواهر من دو ماه پيش فوت كرده است. در خواب بسيار نارحت و درهم ديدميش و با كسي صحبت نمي كرد. درخواست هندوانه كرده. به او هندوانه دادم كه بي رتگ ولي شيرين بود. او گفت هنودانه اش بي رنگ است و شايد كمي امتحان كرد ، ولي ديگر نخورد.تعبيرش چيست. با تشكر

 • سلام من همیش درحسینیه ومسجد همراه با جمعیت غذای بدمزه ولی شکل قشنگ میخورم تعبیر خواب من چیست

 • سلام من خواب دیدم پدر بزرگم که مرده با هم در مجلس امام حسین درجایی بودیم که همه آشنا بودم

 • سلام من پدر بزرگم شش ماهه فوت کرده خواب دیدم با هم در مجلس امام حسین درجایی بودیم که همه آشنا بودن باهم نذری میخوردیم نذری هم واسه یکی از آشنایمان بود که تو خواب دیدم داره تقسیم میکنه قرمه سبزی و ماهی بودکه پدر بزرگم از سر سفره برنج خواست من ندادم .

 • من بابام یک سال شده فوت کرده در خواببم به من چیزی داد لطفا بگویید تابیرش چیست

 • سلام خواب دیدم که مرده ای طلب نان وماست کرد وخیلی گرسنه بود وخیلی نگران بچه هایش و خیلی عجله داشت برای رفتن

 • با سلام دیدم در مهمانی خانوادگیم و همه جمعند د در سر سفره دیگر عموم که مدتهاست مرده نشسته و غذا میخوریم مادرم گفت اگه چیز یادگاری داری بده و عمویم دیس برنجی به مادرم داد و مادرم برنج در ان ریخت و به امتحان ان پرداخت و راضی بود و من هی به مادرم میگفتم که پول خوبی بابت دیس به عمویم بده و نامزدم…کسی که با او اشنا شدم…نیر در مهمانی بود ولی شبیه خودش نبود بلکه دختر خاله ام بود که قبلا ازدواج کرده…ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • سلام.خواب دیدم پدربزرگ مادربزگم که هردوچندسالیه فوت کردن تو خونمونن من آبگوشت پختم خودم باقاشق تو دهن پدربزرگم کوبیده پرگوشت میزارم.بعد تماس گرفتن بیاید شهرستان عموی پدرم فوت کرده دنبال لباس مشکی بودم،تنم کردم پدرم ک فوت کرده هم تو خواب بود شلوارش نصبتا کهنه بود رو عوض کرد و لباس عذ مشکی تمییز پوشید
  تعبیرش چی میشه
  کلا همه فوت شده ها تو خوابم بودن

 • سلام خواب دیدم جلوی مسجدی دیگ برنج جلومه و داشتم میخوردم یک دفعه دیدم جنازه خواهرمواوردن وبه طرف قبرستان میبردندگریه کردم از خواب بلند شدم تعبیرش چیه درضمن خواهرم فوت شده چندماهی هست

 • خواب دیدم جلوی مسجدی دیگ پربرنج جلوم بود داشتم میخوردم که یک دفعه جنازه خواهرمواوردن وبه سمت قبرستان رفتنندومنم گریه کردم بیدارشدم درضمن خواهرم ُ۴ماه فوت کرده تعبیرش چیه

 • من خواب دیدم مادر شوهرم سفره پهن کرده مهمانان هم نشستن ولى یکدفعه مهمتنا سبد هاى بزرگ ماکارانى را روى سفره مادر شوهرم یکى پس از دیگرى چپه میکنن مادر شوهرم که قبل اون محل منو نمیداد با دیدن این صحنه از من درخاست کرد که ببین اینا چکار میکنننزار اینطورى شه منم براى کمک دنبال شوهرم میگشتم تعبیرش چیه

 • دیدن خواب غذای ناشناخته چیه؟؟
  لطفا هرچه سریع تر جواب بدین؟

 • خواب غذای ناشناخته دیدم تعبیرش چیه؟
  لطفا هرچه زودتر بگین

 • سلام غذاخوردن چند پادشاه ونگاه کردن بچه ها به خوردن آنها درحالیکه پادشاهای بدجنس غذابه کودکان نمیدادن

 • سلام. خواب دیدم پدربزرگ مرحومم به خانه پدریم آمده و با اینکه میدونستیم فوت شده ولی همگی ازش استقبال گرمی کردیم و مادرم براش یک سینی غذا از چلوکباب خوشمزه و مخلفاتش آورد و نزد پدربزرگم گذاشت. ولی چهره اش کمی غمناک به نظر میرسید. خواهش میکنم تعبیرش رو برام بگید. از لطفتون سپاسگذارم.

 • سلام، خواهر من خواب دیده مادر بزرگم که فوت کرده یک بشقاب غذا آورده ولی به خواهرم نداده که ازش بخوره وداده به برادر بزرگترم و اون غذا را خورده، لطفا بگین تعبیرش چی میشه

 • سلام مادر من چهار ماه و ده روز هست که فوت شده دیشب خواب دیدم که مادرم اومده داره با من و برادرم و پدرم و خاله مادرم که باهاش مشکل داریم سر میز تو آشپزخونه ناهار میخوره ولی مادرم خیلی تند تند غذا میخورد از طرفی هم تو حیاط خونمون دوتا از دوستای پدرم داشتن دعوا میکردن
  ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید
  با تشکر از شما

 • سلام
  من دختر خاله ام به تازگی فوت کرده . دو شب پیش خواب دیدم در خانه دختر خاله ام با هم هستیم . من گفتم گرسنمه و دختر خاله مرحومم رفت نیمرو درست کرد و آورد . من گفتم تو هم بیا بخور ؛ جواب داد من دهنم بسته است و نمیتوانم بخورم .
  تعبیر این خواب چیست . ممنون میشم زود جواب بدین .

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.