گلچین عکس های خطای دید ترسناک باورنکردنی خفن 2016

گلچین عکس های خطای دید ترسناک باورنکردنی خفن 2016

خطای دید,خطای دید به انگلیسی,خطای دید جالب,خطای دید خفن,خطای دید باور نکردنی,خطای دید 2013,خطای دید 2014,خطای دید ترسناک,خطای دید باحال,خطای دید لباس,خطای چشم به انگلیسی,خطای دید به انگلیسی,خطای دید به زبان انگلیسی,ترجمه خطای دید به انگلیسی,معنی خطای دید به انگلیسی,خطای دید جالب,خطای دید جالب و بی نظیر,خطای دید جالب و باورنکردنی,خطای دید جالب خنده دار,خطای دید جالب و خنده دار,خطای دید جالب و دیدنی,خطای دید جالب وجدید,خطای دید جالب 2014,خطاهای دید جالب,خطای دید خفن 2014,خطای دید خفن عکس,خطای دید خفن با توضیح,خطای دید خفن 2012,خطای دید خفن ترسناک,عکسهای خطای دید خفن,تصاویر خطای دید خفن,خطای دید خیلی خفن,خطای دید چشم خفن,خطای دید باور نکردنی 24,خطای دید باور نکردنی با توضیح,خطای دید باور نکردنی متحرک,خطای دید باور نکردنی آپارات,فیلم خطای دید باور نکردنی,خطای دید بسیار باور نکردنی,عکس خطای چشم باور نکردنی,عکس های خطای دید باور نکردنی,بهترین خطای دید 2013,تصاویر خطای دید 2013,خطای دید سال 2013,جدیدترین خطای دید 2013,خطای دید جدید 2013,جدیدترین خطاهای دید 2013,خطاهای دید 2013,عکس خطای دید 2013,عکس های خطای دید 2013,خطای دید جدید 2014,عکس خطای دید 2014,خطای دید سال 2014,بهترین خطای دید 2014,عکس های خطای دید 2014,خفن ترین خطای دید 2014,عکس خطای دید ترسناک,خطای دید خیلی ترسناک,تصاویر خطای دید ترسناک,عکسهای خطای دید ترسناک,خطای دید های ترسناک,تصویر خطای دید ترسناک,دانلود عکس خطای دید ترسناک,عکس هایی از خطای دید ترسناک,خطای دید باحال و جدید,خطای دید باحال,عکس خطای دید باحال,عکسهای خطای دید باحال,خطای دید خیلی باحال,خطای دید های باحال,تصاویر خطای دید باحال,باحالترین خطای دید,خطاهای دید باحال,خطای دید لباس,خطای دید لباس عروس,خطای دید لباس آبی مشکی,خطای دید لباس دو رنگ,خطای دید لباس آبی,خطای دید رنگ لباس,عکس خطای دید لباس,خطای دید در رنگ لباس,خطای دید در تشخیص رنگ لباس, حطای دید 2016

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سیستم بینایی ما طوری تنظیم شده است که ما بتوانیم در محیطی سه بعدی و سرشار از نور، سایه، رنگ، بافت و اشیاء و اشکالی متنوع و متعدد در فواصل دور و نزدیک ببینیم. بسیاری از ما بدون توجه به اینکه ایجاد تصویری صحیح از جهان اطراف ما برای سیستم بینایی و مغز چه عملیات پیچیده‌ای به همراه دارد، دیدن را امری ساده و پیش پا افتاده تلقی می‌کنیم.خطای دید (نام‌های دیگر: خطای باصره، خطای بصری، خطای چشم) به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند. در این حالت اطلاعاتی که بوسیله چشم جمع‌آوری شده و توسط مغز پردازش می‌گردد منجر به درک تصویری می‌شود که با واقعیت آن تصویر تطابق ندارد. در تصویر سه ظرف زیر، به سینی نگاه کنید. لبه‌های سینی را به طرف پایین می‌بینید ولی اگر از لبه پایینی به سینی نگاه کنید متوجه خطای دید خواهید شد. لبه‌های پایینی دایره‌ای شکل سینی در واقع به طرف بالا است.

سری جدید و جالب خطای دید , خطای دید به انگلیسی , خطای دید جالب

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

خطای دید باحال و دیدنی که نیاز به توجه زیادی هم نداره

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016 خطای دید باحال

سری جدید و جالب خطای دید خفن , خطای دید باور نکردنی , خطای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید  2014, خطای دید ترسناک , خطای دید باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید لباس , خطای چشم به انگلیسی , خطای دید به انگلیسی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید به زبان انگلیسی , ترجمه خطای دید به انگلیسی , معنی خطای دید به انگلیسی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب , خطای دید جالب و بی نظیر , خطای دید جالب و باورنکردنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب خنده دار , خطای دید جالب و خنده دار , خطای دید جالب و دیدنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب و جدید , خطای دید جالب 2014 , خطاهای دید جالب

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خفن 2014 , خطای دید خفن عکس , خطای دید خفن با توضیح

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خفن 2012 , خطای دید خفن ترسناک , عکسهای خطای دید خفن

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب تصاویر خطای دید خفن , خطای دید خیلی خفن , خطای دید چشم خفن

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باور نکردنی 2014 ,خطای دید باور نکردنی با توضیح , خطای دید باور نکردنی متحرک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باور نکردنی آپارات , فیلم خطای دید باور نکردنی , خطای دید بسیار باور نکردنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای چشم باور نکردنی , عکس های خطای دید باور نکردنی , بهترین خطای دید 2013
 
خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016
سری جدید و جالب تصاویر خطای دید 2013 , خطای دید سال  2013, جدیدترین خطای دید 2013
خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016
 
سری جدید و جالب خطای دید جدید 2013 , جدیدترین خطاهای دید 2013 , خطاهای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطاهای دید جالب و جدید و باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای دید 2013 , عکس های خطای دید  2013, خطای دید جدید 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای دید 2014, خطای دید سال  2014, بهترین خطای دید 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس های خطای دید 2014 , خفن ترین خطای دید 2014 , عکس خطای دید ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خیلی ترسناک , تصاویر خطای دید ترسناک , عکسهای خطای دید ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید های ترسناک , تصویر خطای دید ترسناک , دانلود عکس خطای دید ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس هایی از خطای دید ترسناک , خطای دید باحال و جدید , خطای دید باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای دید باحال , عکسهای خطای دید باحال , خطای دید خیلی باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید های باحال , تصاویر خطای دید باحال , باحالترین خطای دید

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطاهای دید باحال , خطای دید لباس , خطای دید لباس عروس

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید لباس آبی مشکی , خطای دید لباس دو رنگ , خطای دید لباس آبی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید رنگ لباس , عکس خطای دید لباس , خطای دید در رنگ لباس

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید در تشخیص رنگ لباس , حطای دید 2016

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید , خطای دید به انگلیسی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب , خطای دید خفن

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باور نکردنی , خطای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید 2014 , خطای دید ترسناک , خطای دید باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016
 
سری جدید و جالب خطای دید لباس , خطای چشم به انگلیسی
خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016
 
سری جدید و جالب خطای دید به انگلیسی , خطای دید به زبان انگلیسی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب ترجمه خطای دید به انگلیسی , معنی خطای دید به انگلیسی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب , خطای دید جالب و بی نظیر

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب و باورنکردنی , خطای دید جالب خنده دار

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب و خنده دار , خطای دید جالب و دیدنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب و جدید , خطای دید جالب 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطاهای دید جالب , خطای دید خفن 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خفن عکس , خطای دید خفن با توضیح

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خفن 2012 , خطای دید خفن ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکسهای خطای دید خفن , تصاویر خطای دید خفن

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خیلی خفن , خطای دید چشم خفن

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باور نکردنی 24 , خطای دید باور نکردنی با توضیح

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باور نکردنی متحرک , خطای دید باور نکردنی آپارات

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب فیلم خطای دید باور نکردنی , خطای دید بسیار باور نکردنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای چشم باور نکردنی , عکس های خطای دید باور نکردنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب بهترین خطای دید 2013 , تصاویر خطای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید سال 2013 , جدیدترین خطای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جدید 2013 , جدیدترین خطاهای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطاهای دید  2013, عکس خطای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس های خطای دید 2013 , خطای دید جدید 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای دید 2014 , خطای دید سال 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب بهترین خطای دید  2014, عکس های خطای دید 2014

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خفن ترین خطای دید 2014 , عکس خطای دید ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خیلی ترسناک , تصاویر خطای دید ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکسهای خطای دید ترسناک , خطای دید های ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب تصویر خطای دید ترسناک , دانلود عکس خطای دید ترسناک

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس هایی از خطای دید ترسناک , خطای دید باحال و جدید

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باحال , عکس خطای دید باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکسهای خطای دید باحال , خطای دید خیلی باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید های باحال , تصاویر خطای دید باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب باحالترین خطای دید , خطاهای دید باحال

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید لباس , خطای دید لباس عروس

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید لباس آبی مشکی , خطای دید لباس دو رنگ

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید لباس آبی , خطای دید رنگ لباس

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای دید لباس , خطای دید در رنگ لباس

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید در تشخیص رنگ لباس , حطای دید 2016

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب ترسناک , خطای دید باحال , خطای دید لباس , خطای چشم به انگلیسی , خطای دید به انگلیسی,خطای دید به زبان انگلیسی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب ترجمه خطای دید به انگلیسی , معنی خطای دید به انگلیسی , خطای دید جالب , خطای دید جالب و بی نظیر

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب و باورنکردنی , خطای دید جالب خنده دار , خطای دید جالب و خنده دار , خطای دید جالب و دیدنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید جالب و جدید , خطای دید جالب 2014 , خطاهای دید جالب , خطای دید خفن 2014 , خطای دید خفن عکس

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خفن با توضیح , خطای دید خفن 2012 , خطای دید خفن ترسناک , عکسهای خطای دید خفن , تصاویر خطای دید خفن

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید خیلی خفن , خطای دید چشم خفن , خطای دید باور نکردنی 24 ,خطای دید باور نکردنی با توضیح

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید باور نکردنی متحرک , خطای دید باور نکردنی آپارات , فیلم خطای دید باور نکردنی , خطای دید بسیار باور نکردنی

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای چشم باور نکردنی , عکس های خطای دید باور نکردنی , بهترین خطای دید  2013, تصاویر خطای دید

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید سال 2013 , جدیدترین خطای دید 2013 , خطای دید جدید 2013 , جدیدترین خطاهای دید 2013 , خطاهای دید 2013

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب عکس خطای دید 2013 , عکس های خطای دید 2013 , خطای دید جدید 2014 , عکس خطای دید 2014 , خطای دید سال 2014

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب بهترین خطای دید 2014 , عکس های خطای دید 2014 , خفن ترین خطای دید 2014 , عکس خطای دید ترسناک , خطای دید خیلی ترسناک

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب تصاویر خطای دید ترسناک , عکسهای خطای دید ترسناک , خطای دید های ترسناک , تصویر خطای دید ترسناک

 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب دانلود عکس خطای دید ترسناک , عکس هایی از خطای دید ترسناک , خطای دید باحال و جدید , خطای دید باحال

 
 

خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016

سری جدید و جالب خطای دید

 
خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016
خطای دید , عکس های خطای دید , خطای دید جالب , خطای دید خفن , خطای دید 2016
خطای دیدی که 2 میلیون نفر را به شک انداخت

کامنت های تایید شده : 249 عدد

 • چقدر باحال مخصوصا ششمی ویازدهمی وبیستمی

 • به نظر من خیلی خوب نبود

  • منم همین نظرو دارم تکراری بود

  • همچنین تکراری و مسخره

   • راست میگی

 • Hameh kheily jaleb bood faghat 18 ronafahmidam

 • عالی ولی 18 رو نفهمیدم

  • خوبی

  • خوبی

 • او چند تایی رو که گفته بودین هم اندازه هستن ممکنه دروغ باشه

 • نظرخاصی ندارم چون بیشترشو نفهمیدم

 • وای خدا الان من کدام چرا سرم گیج میرهای وای خدا خخخخ

 • هه هه !زرافه رو دیدین!روگردنش نوشته بودGiraff… دیگه بقیش قابل خوندن نیست

  • زرافه شکل چند بود ندیدم

 • وای خدا شکل ۴ خیلی خوب بود ولی به هر جا نگاه می کنم ۳ بعدی میشه

 • عالی بود فقط یکم چشام داره آلبالو گیلاس میچینه بعدشم من نفهمیدم اون زرافه دومیه کجاست ؟؟

 • خطای دید خیلی جالب بود بازم بزارید ……… ولی عکس 15 خیلی رو اعصاب بود من هر چی منتظر موندم هیچی نشد ولی خب در کل خوب بود و سرگرم کننده ممننننووووون

 • خطای دید باهال بود رو گردن زرافه به انگیلیسی نوشته بود

 • عالی بود مخصوصا قلعه سیاه سفید و شکلات ها

 • حهتهتتتتعالیییی عالی عالی عالی بوووود… خطای دید

 • سرم گیج رفت زرافه دمش دوتا هست یعنی یکی پشتشه خطای دید

 • خطا های دیدتون خیلی گیچ کننده بود

  • مرسی ?

 • ى اون تصوىر ک گف سى ثانىه به چهار نقطه ى وسط نگاه کنىد بعد چشمتان را ببندىد خىلى باحال بود.من عکس امام حسىن ىا حافظ رو دىدم ولى فک کنم امام حسىن بود

 • نه داداش اون عکس حضرت مسیح هستش خطای دید

 • ۱۱و۱۸خیلی باحال بودن ❤❤

 • عکسات عالی بودند و کامل.بعضیه رو من متوجه نشدم

 • عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  فقط بعضی هارو نفهمیدم

 • تصویر 18 رو باید روی اون به علاوه خیره بشی بعد کم کم چهره ها عوض میشه

 • تصاویر 4 9 10 12 13 15 17 22 عالی بودند حتما ببینید .فقط من زرافه دومی ارو ندیم خواهشا راهنمایی کنید

  • بنظر من که عالی بود عیبو نقصی نداشتن خدایش حالادیگه بستگی به نظرببینندگانه عزیزهس،درضم من که همروهم ندیدیدم اگه میشه کامل کنید لطفا:

 • خیلی مسخره بود مخصوصا عکس های متحرک

 • ۱۵از همه خفن تر بود

 • اون کودک وقتی برگردی به عقب چه شکلی می شه

 • بیستمی از همه زیبا تر بود

 • خیلی باحال بود ❤❤❤❤

  • ازدیدگاه من که عالی هستن…

 • خیلیییی عالیییی بود فقط لطفا بگید شکلاته با اون قصر سیاه سفید چطوری تغییر کردن انقدر اون شکلاترو نگاه کردم مغزمeror داد

 • خیلی عالی بود مخصوصا 4-11-23

 • خيلي خيلي عالي بود مخصوصا بيست،اوه عالي بود

 • من از عکس 10و11و20 خیلی خوشم اومد.

 • خیلی جالب بود مخصوصا تصاویر 10و16 ممنون

 • چقدر باحال مخصوصا ششمی ویازدهمی وبیستمی

 • به نظر من خیلی خوب نبود

 • Hameh kheily jaleb bood faghat 18 ronafahmidam

 • عالی بود فقط من نفهمیدم شکلاته چرا تموم نمیشه

 • عالی ولی 18 رو نفهمیدم

 • او چند تایی رو که گفته بودین هم اندازه هستن ممکنه دروغ باشه

 • 15 خیلی باحال بود 18 رو اصلا نفهمیدم

 • باید روش کلید کنی تاحرکت کنه بعد میفهمی

 • نظرخاصی ندارم چون بیشترشو نفهمیدم

 • وای خدا الان من کدام چرا سرم گیج میرهای وای خدا خخخخ

 • خیلی قشنگ بود. امید وارم بازم از این عکس ها بذارین.

 • عکس 16بهترین عکس است

 • وای خدا شکل ۴ خیلی خوب بود ولی به هر جا نگاه می کنم ۳ بعدی میشه

 • عالی بود فقط یکم چشام داره آلبالو گیلاس میچینه بعدشم من نفهمیدم اون زرافه دومیه کجاست ؟؟

 • خیلی جالب بود بازم بزارید ……… ولی عکس 15 خیلی رو اعصاب بود من هر چی منتظر موندم هیچی نشد ولی خب در کل خوب بود و سرگرم کننده ممننننووووون

 • باهال بود رو گردن زرافه به انگیلیسی نوشته بود

 • عالی بود مخصوصا قلعه سیاه سفید و شکلات ها

 • حهتهتتتتعالیییی عالی عالی عالی بوووود…

 • سرم گیج رفت زرافه دمش دوتا هست یعنی یکی پشتشه

 • خیلی گیچ کننده بود

 • واى اون تصوىر ک گف سى ثانىه به چهار نقطه ى وسط نگاه کنىد بعد چشمتان را ببندىد خىلى باحال بود.من عکس امام حسىن ىا حافظ رو دىدم ولى فک کنم امام حسىن بود

 • نه داداش اون عکس حضرت مسیح هستش

 • ۱۱و۱۸خیلی باحال بودن ❤❤

 • عالی بود (چف الدیم)

 • اگه مي شه زرافه رو نشون بديد من پيداش نكردم

 • اولا که خیلی مخلسیم دوما عالییییییییییییی حرف نداش معرکه بود ولی لامسب اون شکلاته رو 47 دیقه روش نگاه کردم و فکر کردم اخر نفهمیدم بابا مگه داریم مگه میشه کاش شکلاتا ما هم اینجوری بود ولی به هر حال خیلی مخلسیم

 • خیلی باحاله کیف کردم

 • عالی بودن ولی من 18 نفهمیدم زرافه دومین رو پیدا نکردم.

 • روی گردنه زرافه نوشته

 • برام خیلی جالب بود لطفا بیشتر بذارید.

 • عالی بود سرم سرم الان داره گیج میره فقط اون زرافه و شکل شماره18و21رو نفهمدم مررررسی

 • مهسا اگه به خود خورشیده نگاه کنی معلومه صورته ولی فک کنم 18 سرکاریه

 • به نظر من 18 سرکاری نیس… وقتی به اون + وسطی نگا میکنید قیافه ها ی جوری میشن

 • مهسا: ممنونم از راهنماییتون یه ذره که دقت کردم فهمیدم که روی بدن زرافه به انگلیسی نوشته زرافه

 • جالب بود…. خوشم اومد♡

 • خوب بود ولی اون زرافه با اون پیر مرد خیلی گیج کننده بود

 • عالی بود فقط زرافه رو نتونستم دومیشو ببینم

 • خیلی گیج کننده هست

 • این ها اینقدر قشنگ بود که امشب چشمام چسبید به صفحه کامپیوتر

 • سلام پاسخی برای شما وجود ندارد (مسخره هم خودتی)

 • 12 و 18 چجوری بودن

 • یا حضرت گوشت کوب!!!!

 • اونی که چهره ها عوض میشه دقیقا چیه؟؟؟؟

 • خییییییییییییییییییییییییلی بیمزه بود آخه کجای این خطای دیده!

 • با حال بود 9و11 خیلی جالب بودند

 • آخه برادر یا خوهرانی که این تصویررو گذاشتین فکر ما دخترارو که دانش آموزیم نکردین این عکس هارو گذاشتین?????

 • ممنون از تصاویر خوبتون. مخصوصا عکس شماره 20 فوق العاده بود.

 • خیلی خوب بود ولی اگه میشه اون زرافه دوم و چهره تو افتاب رو بزارید

 • خیلی مسخره بود. خخخخ

 • خيلي جالب بود

 • 20 فوق العاده بود

 • اینا کجاش خطای دید بود؟؟؟

 • من 12 رو نتونستم تشخیص بدم

 • خیلی باحال بود مخصوصا 20

 • بچه ها عکس 20 چجوری و چه اتفاقی می یفته

 • عکس 20 رو امتحان کنید

 • خیلی باحال بود من حسابیییی سرم گیج رفت مخصوصا برای عکس شماره 12و13 عالی بودند

 • وا ی خیلی عالی بود همش عالی . آره روگردن زرافه نوشته بود به انگلیسی ام ا بازم بی مزه بود ولی بقیش عالی بودددد سرمم بد جور گیج رفت

 • واقعا عالی بود من که سرم گیج رفت مخصوصا اون شکلاته یه جور اختلاص

 • چه جالب بود اون شکلاته !!!!

 • جالب بود لااااک سر د گرفتم

 • خيلى عالى بودفقط سرم دردگرفت

 • یکی منو نگه داره سرم داره گییییج میره…خیلی باحاله

 • بود عالی رفیق ایوای سر گیجه گرفتم

 • عجب عکسای جالبی بود چشمام تا به تا شد سرم گیج میره ..

 • عاللللی بودو خیلی جالب بود….

 • خیلی جالب بود. سرم درد گرفت واقعأاااا. دمتون گرم….

 • خدایی سرم گیج رفت

 • توعکس 20 اون 4 تا نقطه رو اروم 40 ثانیه بشمارید تو دلتون بعد تند تند رو یه دیواری پالگ بزنید یه اقایه خیلی قشنگیه

 • ول سلام .بعد لايككككوبعد عاليييي بوووود.مرسي از اطلاع دادنتون.

 • با شکلاتامون ازین کارا کنیم تموم نشه

 • عاليهههه اگه بيشتر بود بهتر بو د اون زرافه هه رو پيدا نكردم

 • من که سرم گیج نرفت .ولی درکل جالب بود

 • اگر کسی واقعا دقت کنه و همه عکسارو ببینه بعدش سردرد ریزی میگیره جالبه..

 • وای سرم گیج رفت

 • من موازی بودن A و B رو پیدا کردم

 • این البوم خیلی عکسای جالبی داره،ولی اون شکلAوBهیچ جوره با هم مساوی نیستند.

 • خب خطای دید دیگه ولی واقعا عالیه ممنون از این سایت

 • اونی که گفته بود چهل ثانیه به چهار تا نقطه نگاه کنیدو من امتحان کردم هیچ اتفاقی نیفتاد

 • باید به یک جای سفید نگاه کنی و تندتند پلک بزنی.

 • خوب بود بازم بزارید!

 • جناب دوست اون زرافهه توی گردنش به انگیلیسی نوشته بود زرافه همین

 • هی میدونید چرا اونطوری می بینید چون چشم شما اون تصویرو نمیتونه ببینه و مغز یه تصویر احتمالی واسه خودش میسازه

 • اون شکلاته قضیش چیه احتملا اشتباه چون بر تبق قانون پایستگی مواد نه خود به خود ساخته می شون ونه خود به خود از بین می روند فقط حالتشون فرق نی کنه

 • چرا صورت شما سه چشمه با ابرو های مورب و خالدار با سه تا زرافه؟

 • بچه ها عکس زرافه هه هرچی گشتم دوتا نبودن کی دوتاشو دیده اگه کسی دیده منو هم راهنمایی کنه.

 • روی گردن زرافه رو بخونی متوجه میشی (:

 • اقعا سرم گیج رفت. خیلی ممنون

 • جالب بودن مرسی

 • عالی بود مرسی….

 • این روزا نمیشه به چشم ها هم اعتماد کرد چه برسه به دیگران

 • این خطای دید براثر چشم نیست بلکه شما اونو خوب می بینید ولی یه اختلالی توش ایجاد میشه

 • واقعا جالب بود.در مورد اون زرافه, اگه خوب به قسمت گردن دقت کنید,دو زرافه میبینید که یکی از روی گردن اون یکی رد شده.در واقع کلمه giraffes مرز گردن دو زرافه است

 • دراین عکس دوزرافه وجود دارد یکی خودش دیگری روی گردنش نوشه grafsیعنی زرافه

 • منچیزی نفهمیدم ولی جالب بود

 • رو گردن زرافه نوشته زرافه

 • من 18 رو نفهمیدم

 • نه نمی بینم زرافه ی دوم را

 • واقعا عالی بود زنده باد

 • قضیه ی اون شکلاته چ بود؟

 • زرافه تو درخت هستش

 • شماره ۱۵ عالیییی بود

 • من هر چی گشتم نتونستم زرافه رو پیدا کنم ولی خیلی خوب بود

 • بود تصویر عالی ها من از شماره 20 11 22 خوشم اومد خیلی بگیره منو یکی هلاک میشم دارم

 • من زرافه رو نفهمیدم

 • یکی زرافه بیشتر نیست روی گردن اون به EN نوشته شده زرافه دو مجموع دو زرافه

 • سرم وای یکی منو بگیره

 • اون تصویر زرافه فقط یکی بود

 • سرگیجه دارم بگیر منو راستی عکس قصر باحال بود

 • خوب بود ممنووون چشمام دیگه نمیبینه چی نوشتم اینجا

 • خیلی باحاله سرم داره گیج میره

 • خیلی باحال بود مخصوصا اون فنجون قهوه هه

 • شماره ى١٨ خيلى باحاله من كه خيلى خوشم اومد

 • خیلیییی باحال بود چطوری اون شکلات تموم نمیشه منم میخوام از اون شکلاتا

 • ایییی چشمام همه عکسا تو ذهنم قاطی شوده

 • كي منو بگيره چشمم هم درد ميكنه سرم داره منفجر ميشه

 • اییی چشما درد گرفتن

 • من اتراض دارم اینها مضر هستن برای چشم

 • عالی بود بینظیر بود وای خدا مخصوصا عکس شماره 20 خیلی باحال بود

 • عالی بود ولی زرافه دومی کجا بود تو اون عکس بازیگرای خارجی که باید به وسط نگاه میکردیم ازهر عکس یکی عروسک بود ببینید

 • عالی بود دست تون درد نکنه:)

 • چشام در امد از بس خيره شدم شبيه اين شكلك كنارى شدم

 • بسیار عالی بود

 • اوخی باحال بود دستتون درست

 • شکم پیچه گرفتم ولی سرگیجه نه

 • چطونه همش دیس میکنین

 • خودمونو بزنيم به سر گيجه زايه نشن

 • چهارمی رو 15ثانیه نگا بعد کف دستنویس نگا کن…واااای فراااار….

 • به عكس چهار پانزده ثانيه نگاه كنيد بعد به اجسام دور وبر نگاه كنيد فكر مي مندي خوانتون داره ميچرخه

 • شما وقتی 30 ثانیه روی نقطه های عکس نگاه کردی بعد روی دیوار یا یک جای سفید تند پلک بزن تا تصویر حضرت مسیح رو ببینی

 • عالی بود همشون خوب بودن فقط من تو این زرافهه گیر کردم ولی در کل خیلی عالی بود ممنون

 • اگه دقت کنی مبینی ک روی گردن زرافه ب حرف انگلیسی اسم زرافه نوشته شده ک میشه دوتا زرافه.

 • در مورد اون دختر بچه که به چپ نگا میکنه بعد کوچیک شدن به راست نگا میکنه چون چشاش کمرنگه بعد از دور شدن محو میشه و سمت چپش یه سایه می افته که انگار چشمشه که داره به راست نگا میکنه

 • واقعا عالی بودن مخصوصا اون چهره ها که به علامت نگاه میکردی پیر میشدن خیلی ممنون?

 • 10 11 15 16 22 خییییلیییی بااااحال بود . وای یکی منو بگیره سر گیجه گرفتم اون شکلات بامیز قهوه خیلی باحال بود. یادمون باشه از این شکلاتارو اینجوری بخوریم که تموم نشه زرافه هه هم خیلی مسخره بود

 • عکس 19 که خطای چشم نبود ولی ممنون از این عکس ها.تازه من زرافه رو پیدا نکردم.

 • من ازهمشون خوشم اومد ولی انگاردخترابیشترسرشون گیج رفته تاپسرا من سرگیجه نمی گیرم اخه هیچ وقت سردردنمی گیرم

 • هیچ اون 3 تایی هم که میگی سرگیجه و کور شدن نداشت .

 • فقط22و20و13 یکمی جالب بودند وگرنه چیز جالبی نداشت شما چیو میگید وای چشمام وای سرم ها؟؟؟!

 • این همه کور شدم کور شدم نکنید بجز 3 تاش هیچ کودوم به درد نمی خورد.اون 3 تاهم ادمایی رو که کور کرده الان در اغوش کرم خانواده ان.

 • وای خدا مردم برقا خاموش شده یا من کور شدم با تصویر 20

 • من تصاویر 22،20،18و11رو ازهمه بیشتر پسندیدم. ولی از تصویر 12و13سردرنیاوردم.بااین حال خیلی عالی بود،مرسی

 • اگه دقت کنی رو گردن زرافه انگلیسی زرافه نوشته پس میشه دو تا

 • واقعا عالي بود ولي بعضي ها دركش سخت بود مثل زرافه ايول جالب بود

 • سرم گيج رفت الان بي هوش ميشم.واقعا چرا چشم اينطوري ميشه؟

 • چشام دیگه جایی رو نمی بینه کورشدم خیلی جالب بود آخرش هم جواب شکل شماره ی 10رونفهمیدم

 • عزیزم وقتی به تصویر خیره میشی نیم تنه بعضی از ادما جابه جا میشه و وقتی اول میشماری 12تا هستن پس از اینکه ادما جابجاشدن میشن13تا،شیماجون

 • فوق العاده س داداش!هرچند با شکلات و میز و این عکس آخریه،داره سرمونو کلاه میزاره ولی دمش گرم، خیلی زیاد!

 • اون زرافه دوماه تو گردنده به انگلیسی نوشته زرافه

 • اون شکلات خیلی ذهنمو مشغول کرده مگه دارم مگه میشه

 • فقط از قد شکلات کمه میشه روی یه کاغذ امتحان کن میفهمی

 • تو گردن زرافه یه زرافه ی دیگست

 • عالی ،یکی بیاد منو بگیرهه وای داره سرم گیج میره ولی زافه و شکلات و میز چایی و کاریکاتور افراد مشهور عالی بود خوشم اومد غش کردم دیگه کور شدم.

 • عالی بود. باور کنید تابحال خطای دیدی مثل اینا ندیده بودم. عاااااالیییییی بوووووووووووووود. خوشم اومد! من دوباره سر میزنم.قول میدم بیام دوباره.

 • ججججللللخاااالق اخری باحاله توخرشیده هم یه زنه شکولاتام باحال بود اگه به گوش و لباس هیفدهمی هم دقت کنی می فهمی از وسطه نوزدهمی هم باحال بود اگه از سیزدهمی هشت قدم فاصله بگیری هم میشه یا هق

 • سرم کیج رفت . ولی جالب بود . راستی اون 17 به این معنی که در نگاه اول چهره ی نیم رخه ولی دقت که کنی چشمش از روبروی یعنی دو تا معنی می ده : هم نیم رخه ،هم نصفه صورت روبروی .

 • معرکه بوووود!دم کسانی که این هارا ساختند واقعا گرم! پریا جان ازت ممنونم که این رو گفتی چون منم ازاون زرافه سردرنمیاوردم!

 • لیندا رو گردن زرافه به انگلیسی نوشته Geraffes که یعنی همون زرافه دو تا زرافه ای که میگه اینان

 • دخمل گوگولي منظورش اينه كه توي يك تصوير هم از نيمرخ مي بيني چهره رو هم از روبه رو

 • حرف نداشت عالی بود جواب اونایی که می گن زرافه دوم کجاست فکر کنم اگه به شکم زرافه دقت کنینانگار یه زرافه کنارشه!شاید هم رو گردن زرافه نوشته!

 • وقتی اون ادم مشهور هارو نگاه میکنی به مثبت وسطش که خیره میشی عکس کاریکاتورشون در میاد خیلی جالبه

 • زرافه دومی فقط نامش روی گردن زرافه اول نوشته است تصویر سوم جالب است.

 • بچه هامیدونستید عکس 20 عکس حضرت مسیح رو نشون میده من که از دیدنش زهره ترک میشم

 • بچه ها میدونستید عکس شماره ی 20 عکس حضرت عیسی رو نشون میده من از دیدنش زهره ترک میشم

 • گفته ی یکی از کاربرا رو که خوندم توجّهم جلب شد که 20 کی هست و اصلاً چرا این طوری میشه ؟ آخه این آلبوم رو قبل تر ها دیده بودم و در نتیجه یه تازگی ای داشت برام . واقعاً کسی جریان 20 رو می دونه ؟

 • سلام دوستان چشمام خیلی تار می بینه فکر کنم باید ازاین به بعد عینک بز نم

 • فکر کنم عینکی برای چشمم دیگر پیدا نشه خیلی ممنون عالی بود

 • عکس های متحرک عالی بودن اما بقیشون رو جاهای دیگه هم دیده بودم و تکراری به نظر می اومدن

 • خیلی خوب بود انشاالله بیشتر بااو اشنا می شوم وبه این مناسبت من عرب زبانم

 • خوبه متشکررررررررررررررررررررررررررررررررر

 • خیلی خوب بودعالیتست هوش خیلی سخت بود:مرحله 14

 • من رقتم توی درو دیوار ولی دمتون گرم خیلی با حال بود

 • من سر گیجه گرفتم رفتم بیمارستان الان از اونجا اومدم

 • خوب بود
  عالی بود
  معرکه بود

 • خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی با حال بود

 • خوب بود ولی بهتر از اینا وجود دارند

 • عکساش تابلو بود مخصوصا اونایی که سنگ گرفته بودن دستشون واقعا که ادم باید جنبه راه اندازه سایتو داشته باشه نه ابزارشو

 • خیلی عالی بود فقط به خانمی که تو شکل 15 است بگین :اعتماد به سقفت تو حلقم.

 • عکساتون خوب بود ولی بهتر از اینا هم هست ولی بازم دستتون درد نکنه خیلی خوب بود امیدوارم بتونین عکسای بهتری هم بزاری

 • مرسى خیلى با حال بود اما چشما اب اومد از بس که نگاه کردم

 • انقدر به این عکسا نگاه کردم که دیگه همه جا رو دایره میبینم…….!!!!!!سه چشم:واین که:(مزخرف بووووووووووووووووووووووووووووووودددددددددددددددددددددددددددددد

 • واقعا عالی وسرگرم کننده هستند.این سایت وبه دوستام معرفی می کنم .

 • یلی خوب بود.لطفا بازم بزارین
  انقدر به این عکسا نگاه کردم که دیگه همه جا رو دایره میبینم…….!!!!!!

 • زیاد جدید نبود ولی بازم نگاه کردم و الان سه ساعته که از سرگیجه دارم بالا میارم خیلی باحال بود ببخشید میخواستم بیشتر بنویسم ولی کیبورد رو دایره میبینم شاید براتون خنده دار باشه که بالا اوردم ولی من 9 سالمه شایدم 10 سالمه حالا دقیقشو نمیدونم خدافظ

 • خیلی جالب بودن ممنون مخصوصا از پایین اولیه جالب تر بود

 • چرا توضیح نداشت؟ ولی بامزه بود.

 • من که خیلی خوشم اومد باحال بود

 • خیلی باحال بود ممنونم از خلاقیتتون واسه سر گرمی خوبه منتها بعدش باید بری قرص سر گیجه رو کشف کنی.

 • عالی بود ولی پنجمی یعنی چی نفهمیدم

 • عالی بود

 • ماند

 • کاش در موردشون حرف میزدین ):

 • عالی بود مرسی

 • زیبا بود

 • ببببببببببببببببببدددددددددددددددددد بببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووودددددددددددددد

  • همچنین تکراری و مسخره

 • خوب بود بدک نبود بابابابابابابابای بای

 • خوب بود ولی زیاد نه عزیزم ناشناس دیوونه ای دستتو گذاشتی رو ب و د مگه اینا چه هیزم تری بهت فروختن

 • مثل خودم عالیه مرسی ممنون

 • واقعا فوق العاده بود شوخی کردم فقط یکم خوب بود خخخخخ

 • عالی بود . فقط اگر یکم بیشتر از این مدل خطای دید ها بگذارید خیلی باحال می شود ولی بازم خیلی خوب بود

 • بيست بيسا.فقط بيشتر از اين خطاي ديد ها بزارين

 • با سلام تصاویر عالی بودن فقط زرافه و اون هایی که
  به علاوه و نقطه داشتن کجا بود؟؟؟؟

 • نه اثلا خوب نبود من خوشم نیومد

 • عالی اون 15 یعنی گوش های سگه اومده جلوی بچه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.