تعبیر خواب آب در خانه

درباره تعبیر خواب آب اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب آباگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن …

مضرات گوجه فرنگی

با خواص گوجه فرنگی آشنا شوید اگر شما فردی هستید که مداوم گوجه‌فرنگی را همراه با غذا و یا به صورت سالاد مصرف می کنید لازم است این نکات مهم و جالب …

تعبیر خواب طوفان شن

درباره تعبیر خواب طوفان از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب طوفانتعبیر کولاک برف احساساتی سرد و بی‌روح است.تعبیر خواب طوفان احساس محرومیت و نادیده‌گرفته شدن دارید. که این می‌تواند ناشی از …

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردناگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد تعبیر خواب بغل کردن. اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود. تعبیر خواب بغل کردن اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند.

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل گرفتن , تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق , تعبیر خواب بغل گرفتن مرده , تعبیرخواب بغل کردن مرد نامحرم

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردندر آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي . تعبیر خواب بغل کردناگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد که از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد . اگر يکي از آشنايان را که با شما محرم نيست تعبیر خواب بغل کردندر خواب در آغوش گرفتيد بين شما و يک نفر برخوردي به وجود مي آيد تعبیر خواب بغل کردنکه نامطلوب نيست و مي تواند خير داشته باشد

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل گرفتن , تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق , تعبیر خواب بغل گرفتن مرده , تعبیرخواب بغل کردن مرد نامحرم

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردنآغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا تعبیر خواب بغل کردنمي کند و غالبا خوب است . اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد تعبیر خواب بغل کردن نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل گرفتن , تعبیر خواب بغل گرفتن معشوق , تعبیر خواب بغل گرفتن مرده , تعبیرخواب بغل کردن مرد نامحرم

در مورد تعبیر خواب بغل کردن چقدر  می دانید

تعبیر خواب بغل کردن در آغوش گرفتن گربه حسودي است ، اگر گربه به شما تعلق داشت کسي به شما حسادت مي ورزد تعبیر خواب بغل کردنو اگر گربه متعلق به ديگري بود شما به ديگري حسد مي ورزيد تعبیر خواب بغل کردن. در آغوش گرفتن سگ نياز به وفاداري است و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب بغل کردن

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 6 دی 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.