تعبیر خواب بز

تعبیر خواب بز | تعبیرخواب بز | tabire khab

تعبیر خواب بز,تعبیر خواب بزغاله,تعبیر خواب بز کوهی,تعبیر خواب بز سفید,تعبیر خواب بز سیاه,تعبیر خواب دیدن بز,تعبیر بز در خواب,تعبیر خواب بز,تعبیر خواب دیدن بزغاله,تعبیر خواب بز با شاخ کوچک,تعبیر خواب بز با شاخ بزرگ

تعبیر خواب بز , تعبیر خواب بزغاله , تعبیر خواب بز کوهی

خواب بز یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بز در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بز می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بز را مطالعه نمایید و متوجه شوید بز چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بز از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب بز نر ، مقدمه لشگر است

تعبیر خواب بز از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب بز ، مرد بزرگ است

تعبیر خواب پوست کندن بز ، مال است

تعبیر خواب افتادن از پشت بز ، از دست دادن مقام است

تعبیر خواب بلند شدن مو بز ، مال زیاد است

تعبیر خواب بز از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب دوشیدن و خوردن شیر بز ماده ، رسیدن مال از یک زن است

تعبیر خواب بیرون رفتن بز ماده از خانه ، جدایی از زن است

تعبیر خواب بز از دید جابر مغربی

تعبیر خواب خوردن گوشت بز ماده ، بیماری که زود شفا پیدا می کند است

تعبیر خواب پوست و پشم و شیر بز ، خیر و برکت و نعمت است

تعبیر خواب بزغاله ، فرزند است

تعبیر خواب خوردن بز ماده خوش طعم ، سود است

تعبیر خواب خوردن بز ماده بد طعم ، غم است

تعبیر خواب بز از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب بزی به همراه داشتن ، نعمتی است که در اختیار شما است

تعبیر خواب داشتن گله ای از بز ، فراوانی نعمت است

تعبیر خواب چیدن پشم بز ، خبر از پیش آمدهای خوب است

تعبیر خواب بز از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب چرای بزهای سرگردان در اطراف مزرعه ، محصول فراوان است

تعبیر خواب شاخ زدن بز نر ، آگاهی از دشمنان است

تعبیر خواب زنی که سوار بز نر شده باشد ، از دست دادن احترام و عزت است

تعبیر خواب زنی که شیر بز بنوشد ، ازدواج بخاطر ثروت است

تعبیر خواب بز از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب بز ، ثروت است

تعبیر خواب تعداد بسياري بز ، فراواني است

تعبیر خواب بزها با يكديگر مي جنگند ، رنج بسياري خواهيد داشت .

تعبیر خواب شما صاحب گله بز هستيد ، فراواني و ثروت است

تعبیر خواب بزهايتان را دريك محوطه نگهداري مي كنيد ، شما را ترك خواهند كرد .

تعبیر خواب يك بز به شما شاخ مي زند ، رقباي شما خوشحال خواهند شد .

تعبیر خواب بزهاي سفيد ، شانس به نفع شما مي چرخد ولي بصورت بوالهوسانه و متغير .

تعبیر خواب بزهاي سياه ، به دوستان اعتماد نكنيد .

تعبیر خواب بزهاي سفيد و سياه ، در كارهايتان بسيار محتاط باشيد .

تعبیر خواب يك بز را مي كشيد ، خوشبختي است

تعبیر خواب شاخهاي يك بز ، فلاكت است

تعبیر خواب يك بزغاله ، در بازي برنده مي شويد .

تعبیر خواب خواب ببينيد كه از بزها نگهداري مي كنيد ، به شما بي احترامي مي شود .

تعبیر خواب مردم فقير خواب ببينند كه از بزها نگهداري ميكنند ، پول فراواني به دستشان مي آيد .

تعبیر خواب بز | بز در خواب دیدن | تعبیر خواب

75 comments

 1. بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش.

 2. بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است

 3. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.

 4. چنانچه بزي در آغوش يا همراه داشته باشيد گوياي نعمتي است که در اختيار داريد و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درايت و جنب و جوش و فعاليت است

 5. خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسي در خواب ببيند که کباب گوشت مي خورد و آن کباب از گوشت بز تهيه شده بيمار مي شود

 6. خوردن شير بز نيز نيکو است و دوشيدن شير بز نيز همين تعبير را دارد.

 7. چنانچه در خواب ببينيد که گله اي از بز داريد و گله اي را تماشاش مي کنيد خواب از فراواني نعمت خبر مي دهد و مي گويد که پيش روي شما سفره اي بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما مي توانيد به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شويد.

 8. چيدن پشم بز نيز خوب است و از پيش آمدهاي خوب به شما خبر مي دهد.

 9. تنيدن پشم بز نيز همين تعبير را دارد و نيکو است و نعمت و رفاه را بشارت مي دهد.

 10. سلام من خواب دیدم یک بز سفید و بزرگ که شاخهای بلندی داره خریدیدم خیلی بزرگی بود و کم مو و خیلی هم سفید بچد شاخهاش خسلی خیلی بزرگ بود ممنون میشم بدونم تعبیرش چیه

 11. با عرض سلام و خسته نباشید و درود بی پایان…میشه بفرمایید تعبیر خواب کسی که ببینه بزی رو گرفته و جلوش رو میگیره تا سبزی هایی که یه نفر(آشنا)پاک کرده رو نخوره ولی اخرش اون بز سبزی هارو میخوره
  ممنون میشم پاسخ بدید

 12. من خواب دیدم که بز دارم و اون هم چهار تا بزغاله زاییده، تعبیرش چه.

  • منم خواب دیدم یک بز که متعلق به بنده میباشد سه قلو زایمان کرده است
   تعبیرش را نیز نمیدانم

  • سلام خواب دیدم ی بز دارم چهارقلوزایید.تعبیرش چیه.تشکر

 13. بنظرشما تعبیر خواب شکستن تخم مرغ هایی که ازشون بزغاله بیرون میاد چی میشه؟

  • من خواب دیدم که یک افعی بزرگ از کنار گوسفند وبز من عبور کرد وبه خانه همسایه رفت این در حالی بود که من به شدت از این مار میترسیدم ولی هیچ کاری با من نداشت ورفت

 14. تعبیر خواب شما حل معماها و انجام بعضی کار های سخت و سپس رسیدن به مال است

 15. من همیشه خواب های خوبی می بینم که تعبیر هاشون میشه رسیدن به آرزو.اما بنظرم هیچوقت تعبیر نمیشن و من به آرزوم نمیرسم.بهم بگین چی کار کنم؟تاحالا خواب بدم اصلا ندیدم اما بازم می ترسم.

 16. بز حیوان زیرک و باهوش و چالاکی است و در عین حال مفید که هم از گوشتش استفاده می کنیم و هم از شیرش. بز مثل گوسفند و بره در خواب نیکو است ولی تفاوت هایی هست که توضیح داده می شود.

 17. محمدبن سیرین گوید: بز در خواب مردی بود بزرگ و ماده بز زنی بود

 18. اگر دید بزی مجهول را بکشت، دلیل که بر مردی بزرگ ظفر یابد.

 19. اگر بیند پوست بز را بکند، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند.

 20. اگر بیند از گوشت او بخورد، و به تعبیر دیگر
  دلیل که مال بخورد.

 21. آقای احمدی

  اگر بیند بر وی نشست و از هر طرف می راند، دلیل که با مردی بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند.

 22. اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند، دلیل که آن مرد وی را از جاه و حرمت بیفکند، اگر دید هر دو سر وی بز شکست، دلیل که آن مرد را از عمل منع کند.

 23. اگربیند ماده بزی یافت، یا کسی بدو بخشید، دلیل که زنی بخواهد.

 24. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باش

 25. ،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال جمع شده‌ای بدست می‌آوری

 26. جابر می‌گوید: یـعـنـی اگر خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد،

 27. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.

 28. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

 29. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز داری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.

 30. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کرّۀ بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند با برکتی می‌شوی .

 31. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی.

 32. اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، یـعـنـی آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.

 33. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی

 34. براهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد.

 35. اگر ببینی کرّۀ بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.

 36. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، یـعـنـی مال و اموالی را مصرف خواهی کرد

 37. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت کرّۀ بز را خورده‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

 38. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت کرّۀ بز می‌خوری، یـعـنـی سود و منفعت کمی به دست می‌آوری.

 39. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، یـعـنـی خواستۀ تو از زنی برآورده می‌شود،

 40. کرمانی می‌گوید: تعبیر خوردن گوشت بز ماده، مال جمع شده می‌باشد،‌‌‌‌‌

 41. بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال جمع شده‌ای بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن بز ماده، چنانچه خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد

 42. جابر می‌گوید: اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

 43. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر بز را می‌خوری، یـعـنـی از شخصی بزرگ و رئیس و بخشنده و جوانمرد مال و اموال به دست می‌آوری.

 44. اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 45. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد.

 46. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، یـعـنـی توانا می‌شوی .

 47. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، یـعـنـی مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

 48. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

 49. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری

 50. اگر ببینی شیر بز می‌خوری، یـعـنـی زنی به تو سود و منفعت می‌رساند، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال دشمن را می‌گیری .

 51. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موی بز زیاد شده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.

 52. اگر ببینی موی بز را زده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.

 53. اگر ببینی پوست بز را کَنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی

 54. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بانگ و فریاد کرۀ بز، شادی و نشاط و نعمت می‌باشد .

 55. اگر در خواب ببینی گله گوسفند و بز را در صحرا می‌چرانی و به هر جائی که بخواهی می‌بری، تعبیرش این است که حاکم و فرمانروای منطقه‌ای از «عرب» یا «عجم» می‌شوی.

 56. اگر ببینی بز ماده از خانۀ تو بیرون رفته است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

 57. اګر بز دو سری را ببینیم که در حال فرار است چه تعبیری دارد :-?:

 58. تعبیر خواب تخم مرغ هایی که ازشون بزغاله بیرون میاد چی میشه؟

 59. در خواب دیدم بز فرار میکند گرفتم دست و پایش بستم

 60. حشمت اله ولی

  با سلامدر خواب چهارتا بز دیدم در فضای سر سبز که من توان خریدنان آنها را ندارم اما مرد همسایه که توان مالی ضعیفی داشت همه را یکجا خرید بوا تشکر از پاسخ شما

 61. حشمت اله ولی

  با سلام در خواب چهارتا بز سیاه که یکی سفید بود دیدم در فضای سرسبز که من توان خرید آنها را نداشتم اما مرد همسایه که وضع خوبی نداشت همه را یکجا خرید با تشکر از پاسخ شما

 62. حشمت اله ولی

  خواب دیدن چهارتا بز در فضای سبز نداشتن توان خریدن و خریدن توسط مرد همسایه قدیمی

 63. فتانه از سمنان

  سلام.خواب دیدم به بز بزرگ سیاه ک ی شاخ داره ب من و مامانم تو حیاط خونه حمله کرد.من شاخ بز کرفتم بعد شروع کردم ب خوندن سوره حسد ب بز بعد مامانم. قران میخوند.بچه بر همه تو دست من بود.میشه بگید تعبیرش چیه؟؟ممنون

 64. فتانه از سمنان

  سلام.خواب دیدم به بز بزرگ سیاه ک تک شاخ تو حیاط خونه ب من و مامانم حمله کرد⁦.من شاخ گرفتم و شروع کردم ب خوندن سوره حسد.مامانم قران میخواند.بعد دیدم بچه بز همه تو دست منه.میشه بگید تعبیرش چیه؟با تشکر

 65. امید گرگان

  سلام دوستان دو تا سوال داشتم اول اینکه اگه بین ساعت ۲تا۴ عصر خواب ببینیم چطوری تعبیر میشه و میشه مثل خوابهایی که شب میبینیم روش حساب کنیم یا نه
  دوم اینکه من عصر خواب دیدم یه بز قهوه ای نسبتن بزرگ کمکم کرد و با یه گله گوسفند درگیر شد و وقتی به خونه برگشتیم مثل انسان نمایان شد و بهم گفت اون گوسفند بزرگ و چوپانش از تو مقدار زیادی نان دزدیده بودن. نمیدونم تعبیرش خوبه یا بد!!!

 66. پیرانمرزبان

  سلام دوستان من یه دوست روحانی دارم میفرمایند. خوابی رو باید دنبال تعبیرش بگردید که اولا قبل از اذان صبح دیده شده باشه واینکه توی اون شب فقط همون یک خواب رودیده باشید

 67. سلام من خواب دیدم یه گوسفند ماده سیاهرنگ تو حیاط خونمون داره زایمان میکنه وکلی خون ازش فواره میزد ومن فقط تماشاش کردم

 68. سلام خواب دیدم.ی بزدادم چهارقلوزایید.تعبیرش چیه

 69. سلام خواب دیدم ی بز دارم چهارقلوزایید.تعبیرش چیه.تشکر

 70. سلام
  دیشب خواب دیدم یه بزغاله کوچولوی سیاه و تپل داره وضعرحمل میکنه. اینقد کوچیک بود که نگران بودم این چطور میخواد بزاد. اما اون بزغاله شو به دنیا آورد بزغالش سفید بود.
  مدتی بود به همسرم شک داشتم که بهم خیانت میکنه. امشب اینقد رو مخش رفتم که برام صداقتت مهمه و مخفیکاری تو واینکه گوشیتو از من قایم میکنی برام سختتره تااینکه بدونم تو با کسی ارتباط داری. به ارتباط با سه نفر اعتراف کردکه همه از کسایی بودن که میشناختم و دوست بودیم باهم.
  نمیدونم تعبیر خوابم این ماجرا بود یا نه؟
  لطفا خواب منو تعبیر کنید ممنون میشم.
  درضمن خوابای من همیشه صادقه.
  راستی همزمان که بزغاله داشت زایمان میکرد منم داشتم زایمان میکردم.

 71. سلام
  دیشب خواب دیدم یه بزغاله کوچولوی سیاه و تپل داره وضعرحمل میکنه. اینقد کوچیک بود که نگران بودم این چطور میخواد بزاد. اما اون بزغاله شو به دنیا آورد بزغالش سفید بود.
  مدتی بود به نامزدم شک داشتم که بهم خیانت میکنه. امشب اینقد رو مخش رفتم که برام صداقتت مهمه و مخفیکاری تو واینکه گوشیتو از من قایم میکنی برام سختتره تااینکه بدونم تو با کسی ارتباط داری. به ارتباط با سه نفر اعتراف کردکه همه از کسایی بودن که میشناختم و دوست بودیم باهم.
  نمیدونم تعبیر خوابم این ماجرا بود یا نه؟
  لطفا خواب منو تعبیر کنید ممنون میشم.
  درضمن خوابای من همیشه صادقه.
  راستی همزمان که بزغاله داشت زایمان میکرد منم داشتم زایمان میکردم.

 72. خواب دیدم بزه ماده سفید داشتم شاخ میزد پرتش کردم دوباره به سمتش رفتم ازش معذرت خواستم احساس کردم چیزی میخواد بگه برای همین شاخ میزدبعد باسر خودش به سمت چیزی میخواست حرکت کنم برم دنباله چیزی نمیدونم هدفم بود یا ارزو داشتنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.