تعبیر خواب زغال | 31 تعبیر زغال در خواب دیدن

تعبیر خواب زغال

تعبیر خواب زغال , تعبیر خواب زغال خاموش , تعبیر خواب زغال سرخ , تعبیر خواب زغال آتش

خواب زغال یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم زغال در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب زغال می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب زغال را مطالعه نمایید و متوجه شوید زغال چه تعبیری دارد.

ممکن است که برای تفسیر خواب خود به تعبیر خواب آتش و یا تعبیر خواب خاکستر نیاز داشته باشید ، کافی است که بر روی لینک آبی رنگ کلیک نمایید تا به صفحه مورد نظر منتقل شوید.

تعبیر خواب زغال از دید محمد بن سیرین

زغال در خواب دیدن ، مال حرام است

زغال داشتن ، به دست آوردن مال حرام است

زغال بر آتش گذاشتن و آتش را شعله ور کردن ، معامله کردن با پادشاه است

با زغال سیاه شدن ، غم و اندوهی از سمت پادشاه است

دیدن خاکستر زغال در خواب معنی اش این است که از کار بیهوده خود افسوس و پشیمانی نصیب شما می شود.دنبال خاکستر گشتن و پیدا کردن به معنی پشیمانی همیشگی است.

اگر در آشپزخانه خاکستر دیدی تفسیر این خواب این است که عامل ناراحتی و اندوه شما همسرتان است.

اگر در خواب ببینید که خاکستر بر روی صورت شما است معنی اش این است که دچار شرمندگی شده اید و ممکن است تا رسوایی هم پیش رود.

آنلی بیتون

زغال افروخته در خواب ، دلتنگی و زندگی فلاکت بار است

زغال در حال سوختن ، امید زیادی به زیاد شدن مالتان است

مولف

اگر در خواب ببینید که یک خاکستر ار آتش باقی می ماند معنی اش این است که شما یک حس ندامت دارید که ممکن است تا ابد با شما باقی بماند.

دیدن زغال در باربیکیو یا کبا پز معنی اش این است که شما دوست دارید یک موقعیت راحت و لذتبخش را تجربه کنید.

اگر در خواب دیدید که جیی هستید که غیر از زغال و خاکستر چیزی دیگری نیست معنی اش این است که از دست دادن یکی از عزیزانتان شما را خیلی ناراحت می کند.

دیدن زغال خاموش در خواب نشان از موقعیت های سخت و آزار دهنده است.

اگر در خواب خود دیدید که زغالی در حال سوختن است و به شدت می درخشد خوابتان خوب است و به زودی شانس و اقبال به سراغ شما می آید.

خوردن زغال در خواب به این معنی است که شما میل جنسی بسیار بالایی دارید

زغال در حال سوختن هشداری است به شما در انتخاب دوست هایتان.

اگر در خواب ببینیم که با زغال در حال سوختن هستیم معنی این خواب این است که در وجود ما جنبه ای منفی موجود است که به شما ضرر می زند.

اگر در خواب دیدید که زغال روی شما افتاد باید بدانید که حسادت به شما ضربه می زند.

خواب های معمول به همراه تعابیر

در خواب دیدم گرسنه ام و زغال های سرخ و داغی میخورم هر بار با مشت انرا ب دهنم میریزم و هربار استفراغش میکنم لطفا جواب اینم بدیین ممنون

معنی خوردن زغال در خواب میل جنسی بالا است و معنی این خواب این می شود که شما که یا با این میل جنسی می جنگید و یا به بدترین شکل آن را تامین می کنید.

کامنت های تایید شده : 108 عدد

 • اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد …

  اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم. اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد. اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم. اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

  • سلام خست نباشی خواب دیدم یک نفردر اتش میسوزد تعبیرش چی۶

 • با سلام و وقت بخیر من خواب دیدم یک مکانی اتش گرفته محیط بیرون بود و یک نفر از پشت بام یک ساختمان با طناب مرا به بالا کشید ونجات داد طوریکه اتش اسیبی نرساند

 • اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی کنار آتش بزرگی گرم می‌شوی، تعبیرش این است که به «پادشاه» بزرگی نزدیک می‌شوی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی به تو گفتند کنار آتش خودت را گرم کن، یـعـنـی مال و اموال را حفظ می‌کنی تا دچار فقر و تنگدستی نشوی .

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند، اگر آن آتش در حال خاموش شدن است و نورش کم می‌شود، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت، و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند .

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر روشنایی آتشی را ببینی که بوسیلۀ آن می‌توان راه رفت، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار می‌شوی.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در تنور یا آتش‌دان آتشی روشن کرده‌ای (بدون آنکه بخواهی غذائی درون آن بپزی) یـعـنـی با مردی از خانواده یا فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی.

  • من خواب دیدم کنارما تو خیابون یه مردی همسرش رو به اتش کشید
   به هیچ کس هم اجازه نمیداد خاموشش کنن
   و فقط میخندید…

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش با‌دود، غم و اندوه و زیان، و «پادشاهی» ستمگر می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش بیم و ترس در کارها است.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دود همه سرزمین را فرا گرفته است و آتش زبانه می‌کشد، تعبیرش این است که آن سرزمین دچار فتنه و بلا و گرفتاری می‌شود.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتشی که دارای دود است ببینی، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی، ‌‌‌‌‌و اگر ببینی آتشی که در دست داشته‌ای دود دارد، یـعـنـی در آن کار بیم و ترس وجود دارد (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب آتش بدون دود ببینی، تعبیرش این است که به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پاره‌ای آتش بی‌دود و درخشنده در دست داری، یـعـنـی مشغول انجام کار برای پادشاه می‌شوی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب اخگر روشنی ببینی، تعبیرش این است که نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.
  اگر ببینی در خانۀ تو اخگر وجود دارد، طوریکه از نور آن خانه روشن شده است، یـعـنـی کار تو پیشرفت می‌کند و کامیابی و بهره‌مندی تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن اخگر را خاموش کرده‌ای، یـعـنـی در خاندان تو دشمنی و خصومت بوجود می‌آید و کارشان به قضاوت و داوری می‌کشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شراره و جرقۀ آتش این است که حرف بدی به تو می‌گویند.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر یا کوچه‌ای شراره‌های آتش می‌افتد، تعبیرش این است که در آنجا جنگ و فتنه به وجود می‌آید، یا اگر ببینی آن شراره‌ها خیلی بزرگ هستند، یـعـنـی تو یا آن محل مورد عذاب الهی قرار می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّهَا تَرْمِی بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ-كَاَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ _ آن آتش هر شراری بیفکند مانند قصری است – گویی آن شراره (در سرعت و کثرت) همچون شتران زرد موی است (مرسلات-32و33).
  اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های آتش بین مردم می‌افتد، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر جنگ و خصومت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شراره‌ها و جرقه‌های فوق‌العاده زیادی بروی تو می‌افتد، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری و رنج و محنت شدیدی می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، تعبیرش این است که در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد، و اگر ببینی آتش، بعضی چیزها را سوزانده و بعضی را نسوزانده و تو را دچار ترس و خوف کرده است، یـعـنـی در آنجا جنگ و درگیری بوجود می‌آید و اگر نور و زبانه و شعله نداشته باشد تعبیرش بیماری سخت می‌باشد

 • اگر ببینی آتش از جائی به جای دیگر افتاد ولی صدمه‌ای نزده، یـعـنـی سود و منفعتی به تو می‌رسد و اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی. اگر ببینند در جائی آتش سوزی شده طوری که صدای زیاد و ترسناکی دارد و شعله‌هایش هم زبانه می‌کشد ولی صدمه‌ای نمی‌زند، یـعـنـی مردم آنجا با یکدیگر بحث و جدل و بگومگو پیدا می‌کنند و دچار درگیری لفظی و زبانی می‌شوند.

 • اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان آتش آمد ولی کسی نسوخت، یـعـنـی خطر عذاب الهی وجود دارد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ _ … عذاب جهنمی را که تکذیبش می‌کردید بچشید (سجده-20)، یا ممکن است خطری از طرف «پادشاه» متوجه تو باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر آتشی از آسمان افتاد و شهر یا محله یا جائی را سوزانده است، یـعـنـی مردم آنجا در کارهایشان دچار ترس و بیم می‌شوند. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی آتشی از آسمان آمده و چیزهای خوردنی که متعلق به تو می‌باشد را سوزانده است، یـعـنـی طاعات و عبادت‌های تو نزد خداوند مورد قبول واقع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ… _ … او قربانی آورد که در آتش بسوزد… (آل عمران-183).

 • اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد، یـعـنـی از جهت پادشاهان در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه و خونریزی بوجود می‌آید.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در میدان جنگ و محل درگیری آتش ببینی، تعبیرش بیماری‌های سختی مثل آبله و طاعون و سرسام و مرگ ناگهانی می‌باشد اگر ببینی آن آتش دود می‌کند، تعبیرش برای تو بیم و ترس از پادشاه می‌باشد.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مکانی که متعلق به بازرگانان و تجار می‌باشد را آتش زدی و به آتش کشیدی، یـعـنـی با دوروئی و نفاق خرید و فروش می‌کنی و مال تو حرام می‌شود . ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به مردم آتش می‌اندازی، یـعـنـی در میان مردم کینه و دشمنی می‌اندازی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از پاره‌ای از آتش که در دست گرفته‌ای به مردم می‌دهی، یـعـنـی مردم از کارهای تو دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوند و با تو دشمن خواهند شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برای سوزاندن اهل جائی آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی پشت سر مردم آنجا غیبت و بدگوئی می‌کنی. تعبیر خواب آتش انداختن و بازی کردن با آتش، یـعـنـی گفتن حرف زشت می‌باشد.

 • اصفهانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند، تعبیرش این است که با مادر خودت فساد می‌کنی.

 • خواب دیدم همسرم قرآن و نماز می خواند و من صفحات را برایش ورق می زدم که ناگهان قرآن آتش گرفت و یک برگ آن سوخت. ولی بعد سریع آتش را خاموش کردم و غصه می خوردم که چرا دیر جنبیدم و همان یک برگ هم سوخت

 • نامزدم خاب دیده باباش اینا منو کشتن خودشو هم اتیش زدن میشه معنیش کنید

 • اگر خواب ببینید که در آتش هستید اما نمیسوزید اما یکی شما را از انجا دور میسازد به فکر انکه شما شاید میسوزید

  • باسلام منم خواب دیدم کل لباسای تنم اتیش گرفتە ولی سوزش وگرمی احساس نمیکنم فقط میترسم وکمک میخوامـ بعدش اتش خاموش میشه

 • خواب ديدم مادرم جلوي موهاش اتيش گرفته من و خواهر بزرگم يه كمك مردم اب اورديم خاموشش كرديم خواهش مينم جواب بدين ممنون

  • آیا از خواب پریدید؟

   • خواب دیدم مادر بزرگم که تازه فوت کرده داره میسوزه وصدای سوختنش من میشنوم وکسی کمکش نمکنه

 • خواب دیدم ک از موهام دود بلند میشه این تعبیرش چیه با تشکر

 • با سلام اگه کسی ببینه یه جای اتش گرفت چند تا از فامیل تو ش دارن می سوزن چه معنی داره ؟

 • خواب دیدم از اسمان گلوله های اتشین به زمین می امد من و پدرم فرار می کردیم

 • دیدم که مفاتیح سوخت و من ان را خاموش کردم ولی نوشته ها سیاه شده بودند لطفا تیبیر

 • سلام.می خواستم بدونم تعبیر خوابی که خودم فرش و اتیش بزنم و از ترس که شعله ور بشه با دستم خاموشش کنم.با تشکر.

  • سلام خواب ببینی یکی اتیش گرفت تعبیرش چی

 • من توخواب دیدم خودم به خواست خودم خود را سوزانده ام وبعد به راحتی اتش راخاموش کردهام

 • من دیدم که اتش داره به خونمون میباره 😥

 • سلام من خواب دیدم که درخت کناری را اتش زده ام و خانه مان اتش گرفت میخواستم بدانم تعبیرش چیست 💡

 • سلام یه نفر خواب دید من گوشه پایین جادرم آتیش گرفته ولی خاموشش کردن از دهنم آتیش میاد بیرون خوابو بعد از نماز صبح دیده

  • خوب تعبیرچادرسوخته شده روخاموش کردن چیه؟

 • همسرم خواب دیده که مشاجره میکرده با من با من را با دستش به دهانم زده بعد یک آتش از آسمان برداشته برده در یک خرابه و کسی نمیتوانسته به من نزدیک شود. تعبیرش چیست

 • باسلام خواب دیدم بزی پر مو از میان آتش گداخته حرکت کرد

 • متوکل (دهمین خلیفه و طاغوت عباسى) از ستمگران بسیار خونریز و متکبر و ستمگر تاریخ است، وى به خصوص با على (ع) و آل على (ع) دشمنى و کینه سختى داشت و به ساحت مقدس آنحضرت ناسزا مى گفت، و از ناصبى هاى بسیار کثیف بود. وى شبى در عالم خواب دید: على (ع) در میان آتشی قرار دارد. وقتى بیدار شد، اظهار خوشحالى کرد، چرا که دشمن على (ع) بود. تا اینکه از یکى از علمائى که به تعبیر خواب آگاهى داشت خواست تا این خوابش را تعبیر کند ( البته بى آنکه اسم على علیه السلام را ببرد). او گفت: “سزاوار است آنکس که در عالم خواب در درون آتش دیدى، پیامبر یا وصى پیامبر (ص) باشد”. متوکل گفت: “این تعبیر خواب را از کجا مى گوئى ؟!. معبّر خواب، در پاسخ گفت: (در آیه 8 سوره نمل) قرآن مى خوانیم: فلما جائها نودى ان بورک من فى النار و من حولها: هنگامى که [موسى] نزد آتش ‍ [در آغاز وحى بر او] آمد، ندائى برخاست که مبارک باد آن کسى که در آتش ‍ است [گوئى آتش او را احاطه کرده] و آنکس [فرشتگان] که بر اطراف آتش ‍ هست نیز مبارک باد. (منبع: کتاب داستان دوستان – تالیف محمد محمدى اشتهاردى)

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، تعبیرش این است که در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، یـعـنـی هلاک می‌شوی.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند، ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب هیزم آتش بزرگی را شعله‌ور ببینی، تعبیرش این است که در آن محل جنگ و فتنه بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: …كُلَّمَا اَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ… _ …هر وقت آتشی برای جنگ افروختند… (مائده-64)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر آتش بزرگی را روی زمین ببینی، یـعـنـی در آنجا جنگ و فتنه بوجود می‌آید.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر آتش را در راهی ببینی که تا به حال آن راه را ندیده‌ای، تعبیرش بیدینی است.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از زیر زمین آتش بیرون آمد و به آسمان رفت، یـعـنـی مردم آنجا با دروغ‌ها و تهمت‌های خودشان با افراد دیندار و با ایمان جنگ و درگیری می‌کنند (به اندازه و قوت شعله آتشی که دیده‌ای). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از زمین آتشی بیرون آمده که نور و روشنایی می‌دهد، یـعـنـی در آنجا گنجی وجود دارد.
  ابن سیرین می‌گوید: آتش افروختن، تعبیرش برای پادشاه قوت می‌باشد.
  اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.
  ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آتش انداختن و بازی کردن با آتش، گفتن حرف زشت می‌باشد.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از خانۀ همسایه آتش برمی‌داری و می‌بری، یـعـنـی به تو مال و اموالی حرام می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با انبر آهنگری مقداری آتش بیرون آوردی و به مردم دادی، یـعـنـی از «پادشاه» سود و منفعت بدست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی از هر جائی آتش سوزان برمی‌داری، یـعـنـی در هر جائی بین مردم و افراد پادشاه میانجیگری می‌کنی.

 • اگر ببینی پاره‌های آتش را می‌خوری، یـعـنـی مال یتیمان را به ناحق می‌خوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ یَاْكُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا _ آنان که مال یتیمان را به ستمگری می‌خورند در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (نساء-10) .
  تعبیرهای آتش عبارتند از: 1- فتنه 2- جنگ 3- فساد 4- سختی 5- دشمنی 6- حرف‌های زشت 7- جلوگیری از خواسته‌ها و امیال 8- خشم پادشاه 9- عقوبت و کیفر 10- نفاق و دوروئی 11- بیراهی12- علم و حکمت 13- راه هدایت 14- مصیبت 15- بیم و ترس 16- سوختن 17- خدمت پادشاه 18- طاعون 19- سرسام 20- آبله 21- گشایش و رو به راهی کارها 22- فضیلت 23- مال حرام 24- رزق و روزی 25- سود و منفعت (تعبیرهای مختلف).

 • سلام – در خواب دیدم ظرفی غذا را برای گرم کردن روی شعله گاز گذاشتم اما سه شعله کوچک روی فرش افتاد که دو تا از شعله ها را خودم خاموش کردم و سومین شعله توسط مردی از آشناها خاموش شد. – چند شب قبل هم خواب دیدم که با این آقا برای خرید حلقه رفتیم و من یک حلقه زیبا انتخاب کردم و اینکه مادرش یک سکه طلا بزرگ به من داد. – لطفا در مورد تعبیر خوابم منو راهنمایی کنید. – با تشکر

 • شاید این خوابها از شخصی می گوید که باعث رهایی شما می شود یا شما را در چیزی یا کاری کمک می کند. یا شاید آن خواب حلقه از ازدواج گفته است.

 • باعرض سلام .در خواب دیدم پایین پایم اتش گرفته ومن بخاطر اتش گرفتن پایم ناراحتم ودر حال فرار کردنم……با تشکر

 • برای دور شدن بیماری و بلا و گرفتاری صدقه بدهید و آیت الکرسی بخوانید. امید است که ایمن شوید.

 • در خواب دیدم چندتا تسبیح با گیر کردن به سیم برق آتش گرفت سریعا تسبیح شعله ور رو زیر آب گرفتم آتش خاموش شد ولی تسبیح سالم ماند تعبیرش چی میشه؟

 • سلام – خواب دیدم زمین کشاورزی که گندمش درو کردن آتش گرفته منم آتش خاموش کردم بعد دیدم یه گوشه دیگه آتش گرفته دود هم داشت منم رفتم برای خاموش کردنش داشت گسترده میشد ولی می شد خاموشش کرد بعدم بیدار شدم لطفا تعبیرش برام بفرستید ممنون

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کشتزار آتش گرفته و سوخته است، تعبیرش قحطی می‌باشد.

 • سلام

 • سلام درخواب دیدم که ازجایی دودبلندماشینم می سوزد

 • در خواب دیدم ماشینم سوخته ومدارکم لتمهدیده دیده

 • دیدن سوختن مرده ب عنوان خودکشی

 • سلام.من خواب دیدم خودم و دارم اتیش میزنم و اصلا هم دردی نداشت اول جلوی سرم بعد هم پاها.

 • من در خواب دیدم که دنیا به اخر رسیرده و گرباد که در داخلش اتش است و تمام پرده هارو میسوزند و اتش ها دیگر تقویت میکند و در اخر گرباد میرود و در بهار برف شدید که دانه هایش با چشم دیده میشود ورفتن داخل برف و برف بازی کردن و افتاد روی زمین

 • سلام من در خواب دیدم که دنیا به اخر رسیرده و گرباد که در داخلش اتش است و تمام پرده هارو میسوزند و اتش ها دیگر تقویت میکند و در اخر گرباد میرود و در بهار برف شدید که دانه هایش با چشم دیده میشود ورفتن داخل برف و برف بازی کردن و افتاد روی زمین .

 • سلام .خسته نباشید. من خواب دیدم که اتش فشان سرازیر شده و خانه ی ما و ماسوزانده حتی اطرافیان من را همه چیز سوخت و من مادرم را روی تخت گذاشتم و تونستم فرار کنم ولی مامانم نیومد گفت نمیتونم منم رفتم بیرون تا کمک بیارم اما وقتی برگشتم مامانم بیدار نشد کمککی هم نیاوردم که از خواب پریدم

 • سلام .من خواب دیدم از طریق اتس فشان حانه ی ما اتش گرفته و همه جیز سوخته حتی اطرافیان من هم در اتش سوختن من مادرم را برداشتم و روی تخت گذاشتم خودم تونستم فرار کنم ولی مادرم گفت نمیاد من رفتم نا کاری کنم تا با من بیاد وای وقتی صداش کردم جواب نداد و من از خواب مریدگ .لطاین خوابو برام تعبیر کنید

 • خواب دیدم که کسی در اتش است و فریاد میزند کمکم کنید دارم میسوزم تعبیر این چیه ؟

  • باسلام منم خواب دیدم کل لباسای تنم اتیش گرفتە ولی سوزش وگرمی احساس نمیکنم فقط میترسم وکمک میخوامـ بعدش اتش خاموش میشه

 • سلام خواب دیدم گربه ای کوچک پیدا میکنم و قصد میکنم که ببرم خانه در راه خانه گربه در کنار یک پرنده دیگر در کپه اتشی کنار خیابان خود سوزی میکنند

 • من خواب دیدم ذره ای از شلوارم در اثر آتش سوزی سوخت ولی آسیبی به من نرسید می تونین بگین تعبیرش چیه؟

 • سلام من خواب ديدم كه خانه هم را أتش گرفته آتش تيز همراي دود زياد من خيلي ترسيدم كودك يك ساله خود را كه خواب بود گرفتم بيرون فرار كرد

  خواب من را تأبير كنيد

 • با سلام خواب دیدمه ماشینمون آتیش گرفته تعبیرش چیه

  • تعبیرماشینمون اتش گرفته

 • سلام من خواب دیدم پسرم لباسم رااتش زده ولی بدنم نمیسوخت وهرکجاازاین اتش خاموش میشد دود کمی برمیخواست لطفا سریع تعبیر کنید برام خیلی مهمه

 • دور و بر صبح خواب ديدم يه قسمت از سقف خونه ما اتيش گرفته و داره تند و تيز پيش ميره رفتم كمك بيارم و وقتي اومدم اون يه قسمت خونه كاملا تخريب شده بود و هيچ اثري هم از اتيش و دود نبود و يه حيات بزرگ وسط خونه درست شده بود

 • دور و بر صبح خواب ديدم يه قسمت از سقف خونه ما اتيش گرفته و داره تند و تيز پيش ميره رفتم كمك بيارم و وقتي اومدم اون يه قسمت خونه كاملا تخريب شده بود و هيچ اثري هم از اتيش و دود نبود و يه حيات بزرگ وسط خونه درست شده بود

 • سلام .داشتم تو مسجدنمازمیخوندم که همون محل نمازم اتیش گرفت وباپارچه ای شعله آتیش وکم کردم ولی خاموش نشد وبقیش و لودر خاموش کرد خواهش میکنم برام تعبیرش کنید ممنون

 • سلام.من خواب دیدم که طبقه بالای خونمون اتیش گرفته و امکان خراب شدن اون رو سر ماست و ما داشتیم وسایلمونو جمع میکردیم تا از خونه بریم و پدرم در خانه ماند بعدم وقتی که میخواستیم بریم من درو محکم کوبیدم که سقف خانه پایین امد و بعداز چند وقت من به خانه امدم و پدرم رو با چاقو کشتم و تیکه تیکه کردم بعدم از خواب پریدم
  لطفا زود تعبیرش رو بگیدخیلی مهمه برام

 • سلام.من خواب دیدم که طبقه بالای خونمون اتیش گرفته و امکان خراب شدن اون روی سر ماهست وما داشتیم تندتند وسایلمونو جمع میکردیم که بریم وقتی رفتیم پدرم در خانه ماند و وقت بیرون امدن از خانه من درومحکم کوبیدم که باعث شد سقف خونه بریزه و من بعد چند وقت امدم به خانه و پدرم رو با چاقو کشتم و بدنشو تیکه تیکه کردم
  لطفا خیلی زود تعبیرش رو بهم بگید خیلی برام مهمه

  • شما قبل از خواب شیشه نزده بودی؟

 • سلام.من خواب دیدم که طبقه بالای خونمون اتیش گرفته و امکان خراب شدن اون روی سر ماهست وما داشتیم تند وسایلمونو جمع میکردیم که بریم وقتی رفتیم پدرم در خانه ماند و وقت بیرون امدن از خانه من درومحکم کوبیدم که باعث شد سقف خونه بریزه و من بعد چند وقت امدم به خانه و پدرم رو با چاقو کشتم و بدنشو تیکه تیکه کردم
  لطفا خیلی زود تعبیرش رو بهم بگید خیلی برام مهمه

 • میشه لطفاتعبیرخوابمو بهم بگید؟ لطفا

 • سلام. ببخشید میتونید تعبیر خوابم بیان کنید خیلی واجبه لطف کنیدلطفا

 • سلام !
  خواب دیدم که در دانشگاه قسمت از تعمیر را پاک کاری می کنم و ناگهان اتش سوزی اغاز میشود و من از ترس میگریزم و می بینم که اتش خاموش میشه و دود از ساختمان به بالا می رود.

 • سلام. خواب دیدم شبی که در دانشگاه روی تعمیر را صفا دارم و از دست پاک کاری من آتش سوزی اغاز میشود و من عاجلتر از انجا فرار می نمایم. بعداً نگاه میکنم که شعله های آتش بسیار روشن میشود و بعدا به دود مبدل میگردد.

  لطفا برایم تعمیر خوابم را بگوئید

 • من خواب دیدم در حیاط خانه مذاب بود وخویشان واهل خانه
  ازان یک لیوان برداشتند بعد از چندقیقه ازبین رفت وداخل مڋاب هم رفتند هیچ اتفاقی نیافتاد.

 • سلام لطفا یکی جواب خواب منو بده

  من دیدم که کیف دستی یکی از آشناهامون آتش گرفت

 • سلام من خواب دیدم به کسی که علاقه دارم کنار خونمون آتیش روشن کرده شعله شم زیاد بود با داداشم حرف میرد تعبیرش چیه ممنون

 • ببخشید من خواب دیدم از توی اجاق گاز خونه آتش میاد بیرون زنگ زدم آتش نشانی رو مو بر گردوندم دیدم یه مرد با شنل سیاه و آتش گرفته که صورتش معلوم نیست میخواد منو بکشه تعبیرش چیه

 • خواب دیدم ماشین دوستم آتش گرفته

 • سلام خواب دیدم ابگرمکن خونمون اتش گرفته پای دوتا میسوزه ولی خودشون مثل بلبل حرف میزنند

 • خواب دیدم بابام داره اتیش میگره ولی اون براش مهم نیست ولی من با لیوان های اب خاموشش میکردم ولی هی شعله ور میشد تا بلخره خاموش شدن معنیش چیه خواهشا جواب بدین خیلی ناراحتم

 • خواب دیدم بابام داره اتیش میگیره ومن خاموشش میکنم خواهشا جواب بدین خیلی ناراحتم

 • خواب دیدم که شوهر خواهر م تو حیاط خونمون دوتا سگ زنده آتیش زد سگا نه صدا دشتن فقط تو آتیش بدون حرکت ولی من بقیه گریه میکردیم از سوختن سگ

 • باسلام وخسته نباشید.میخواستم بپرسم تعبییر خواب دیدن یک چشم کسی که درونش اتش شعله ور میباشد چیست.باتشکر.

 • سلام من خواب دیدم نامزدم سوخته بدنش. نصف بدنش مانده پشت یه ماشین سایپا من شعله هاشو ندیدم فقط جسدشو دیدم نصفش مانده بود بعد به برادر زاده ام گفتم برو آتیش بزن بقیشم بسوزه تموم شه .با تشکر

 • سلام من خواب دیدم نامزدم سوخته بدنش. نصف بدنش مانده پشت یه ماشین سایپا من شعله هاشو ندیدم فقط جسدشو دیدم نصفش مانده بود بعد به برادر زاده ام گفتم برو آتیش بزن بقیشم بسوزه تموم شه .با تشکر

 • سلام خسته نباشید.من خواب دیدم نامزدم سوخته نه شعلشو دیدم نه دودش اما نصف بدنش مانده پشت یه ماشین بود. من به برادر زاده ام گفتم برو بقیشم بسوزون بسوزه تموم شه.اینو تعبیر بکنیم برام.با تشکر

 • سلام خسته نباشید.من خواب دیدم نامزدم سوخته نه شعلشو دیدم نه دودش اما نصف بدنش مانده پشت یه ماشین بود. من به برادر زاده ام گفتم برو بقیشم بسوزون بسوزه تموم شه.اینو تعبیر بکنیم برام.با تشکر

 • سلام من خواب دیدم نامزدم سوخته بدنش. نصف بدنش مانده پشت یه ماشین سایپا من شعله هاشو ندیدم فقط جسدشو دیدم نصفش مانده بود بعد به برادر زاده ام گفتم برو آتیش بزن بقیشم بسوزه تموم شه .با تشکر

 • سلام من نمیدونم پیامم بفرستم

 • سلام.لطفاتعبیرخوابموبگید:
  خواب دیدم قرانهای یک جزۓک کلاسی جزمیشودودرخانه داریم رواجاق گازبوده وسوخته من سریع رسیدم واجاقوخاموش کردم وقران هارابرداشتم زیادنسوخته بودفقط قرانهایی که درزیربودیکمی سوخته بودن امابازکه کردم یکی یکی قرانهاروخطاش سالم و قابل خواندن بود

 • آتش زدن گربه ای در خواب و اینکه در خواب ببینی پدرتون ثروتمند شده چ تعبیری داره؟؟؟؟

 • سلام خسته نباشید من خواب دبدم که منو دوستام دورهم جمع شده بودیم و نمیدونم میخواستیم چیکارکنیم ولی اونا به من گفتن میخوای تو شروع کن منم با کمال میل قبول کردم وسطشون وایسادم و لباسم رو اتیش زدمو اول به دوستای صمیمی ترم دادم بعد به بقیه ولی یهویی اتیش هم کم شد و همه دوباره میخواستن این کارو بکنن ک من از یکی پرسیدم مو رو اتیش بزنیم کمتر درد داره؟اون تایید کرد و من موم رو اتیش زدم ولی انگار دردش بیشتر شد و در تمام زمان هایی ک تو اتیش بودم حس گرما خاصی داشتم…

 • سلام خسته نباشید من خواب دبدم که منو دوستام دورهم جمع شده بودیم و نمیدونم میخواستیم چیکارکنیم ولی اونا به من گفتن میخوای تو شروع کن منم با کمال میل قبول کردم وسطشون وایسادم و لباسم رو اتیش زدمو اول به دوستای صمیمی ترم دادم بعد به بقیه ولی یهویی اتیش هم کم شد و همه دوباره میخواستن این کارو بکنن ک من از یکی پرسیدم مو رو اتیش بزنیم کمتر درد داره؟اون تایید کرد و من موم رو اتیش زدم ولی انگار دردش بیشتر شد و در تمام زمان هایی ک تو اتیش بودم حس گرما خاصی داشتم…

 • سلام.من دیدم با خانوادم سفر میریم.در سفر دیدم اتش خانه ها رو میسوزونه هرجا میرفتیم خانه ها اتش میگرفتند به ما اسیب نمیرسوند حتی جای دور رفتیم اما باز اتش از زیر خاکستر دوباره گرفت و من گفتم باید ازینجا هم برویم.خانه همه مردم میسوخت و همه اواره میشدن .انقد رفتیم تا به دریای شمال رسیدیم اما میگفتن انقد اتش زیاده که حتی دریا خاموشش نمیکنه.خواهش میکنم تعبیرشو بگید .ممنونم

 • با سلام من خواب دیدم که اتش گرفته ام خیلی یادم نیست ولی فکر کنم خودم خودمو اتیش زدم بعدش فقد قسمتی از پهلوم سوخت که تو خواب فقد اون پهلوم رو دیدم که سوخته بود ولی سالم بودم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.