خواص کاسنی برای پوست

کاسنی را بهتر بشناسید

کاسنی، گیاهی علفی است که ارتفاع آن به طور متوسط به یک متر می رسد؛ دارای ریشه های قوی و نسبتاً طویل می باشد. بر روی برگ ها، بریدگی های عمیقی وجود دارد که در قسمت انتهایی شبیه به مثلث می شوند. کاسنیگل های آبی رنگ بسیار زیبایی دارد. عمر این گیاه با توجه به شرایط زندگی، یک ساله، دوساله یا چند ساله می باشد. کاسنی در نواحی نسبتاً مرطوب، با ارتفاع کم رشد می کند و کاسنیبومی نواحی اروپا، هندوستان و مصر می باشد.

کاسنی را بهتر بشناسید

‫خواص کاسنی برای پوست , کاسنی , خواص کاسنی , فواید کاسنی

کاسنی را بهتر بشناسید

کاسنیاین کارشناس گیاهان دارویی افزود: عطاران و صاحب‌نظران در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی،عرق کاسنی را سرد می‌دانند که تاثیراتش در از بین بردن حرارت و التهاب بدن احساس رخوت و سستی،کاسنیرنگ پریدگی و زردی چهره و خصوصاً تنبلی کبد است و اگر با دقت و مستمر استفاده شود، تاثیراتش قابل مشاهده است.

کاسنی را بهتر بشناسید

‫خواص کاسنی برای پوست , کاسنی , خواص کاسنی , فواید کاسنی

کاسنی را بهتر بشناسید

عبدوس با بیان اینکه در ایران، کاسنیاز گذشته دور تاکنون قسمت‌های مختلف گیاه کاسنی و عرق آن را به عنوان تصفیه کننده خون و شستشو دهنده کبد، استفاده می‌کردند، خاطرنشان کرد: کاسنی در دو نوع صحرایی یا وحشی و کاسنی کشت شده توسط کشاورزان، وجود دارد که نوع وحشی آن در اوایل بهار در کنار جویبار یا در میان سبزه زار می‌روید.

کاسنی را بهتر بشناسید

کاسنی در سرزمینهای نسبتاً مرطوب کنار جاده ها، اماکن بایر و دامنه های کم ارتفاع غالب نواحی اروپا تا حد سوئد، مناطق غربی و مرکزی آسیا و شمال افریقا به کاسنیحالت خودرو می روید. در آمریکای شمالی نیز به حالت نیمه وحشی درآمده است.

کاسنی را بهتر بشناسید

‫خواص کاسنی برای پوست , کاسنی , خواص کاسنی , فواید کاسنی

کاسنی را بهتر بشناسید

کاسنی، برگهای متناوب و پوشیده از تارهای فراوان در اطراف رگبرگ میانی دارد. شکل ظاهری برگهای قاعده ساقه آن با بقیه فرق دارد، مانند آن که در قاعده ساقه، برگها عموماً دراز، منقسم به قطعات عمیق دندانه دار و منتهی به یک قسمت انتهای مثلث شکل است کاسنیو هر قدر که به رأس ساقه نزدیک گردیم، برگها کوچک تر کاسنیمی شوند و کناره تقریباً ساده و وضع ساقه آغوش پیدا می کند.

کاسنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.