تعبير خواب دوش گرفتن

درباره تعبیر خواب حمام بدانید یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر خواب حمام دیدن گرمابه رفتن رنجوریپدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود علامه مجلسی ( ره) گوید: تعبیر خواب حمام و …

فیلم جدید گلشیفته فراهانی یک فیلم ضد ایرانی

فیلم جدید گلشیفته فراهانی یک فیلم ضد ایرانی در حالی‌که رسانه‌های داخلی و خارجی درباره بازی «گلشیفته فراهانی» در فیلم ضد ایرانی «گلاب» در سکوت خبری به سر می‌برند، روزنامه «نیویورک دیلی …

تعبیر خواب اتاق خالی

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید تعبیر خواب اتاقاتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و بهتعبیر …

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاسديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب تعبیر خواب گیلاسخواهيد كرد خوردن گيلاس در خواب ، تعبیر خواب گیلاسعلامت آن است كه مي خواهيد به هدفي ارزشمند دست يابيد

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن , تعبیرخواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاسگيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر تعبیر خواب گیلاسزمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و تعبیر خواب گیلاسبيشتر به خاطر ترشي مزه اش آن را غم و اندوه تعبير کرده اند ولي اگر در خواب ببينيد تعبیر خواب گیلاسگيلاس مي خوريد و آن کاملا شيرين است بد نيست. چنانچه کال باشد بهتر است.

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن , تعبیرخواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گیلاسگیلاس

خوردن آن : دعوا

چیدن آن : شادی

درخت گیلاستعبیر خواب گیلاسی پر از شکوفه : سرگرمی ، خوشبختی

تعبیر خواب گیلاسکیک گیلاس : سوء تفاهم

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب گیلاس , تعبیرخواب گیلاس درشت , گیلاس در خواب دیدن , تعبیرخواب گیلاس خوردن

درباره تعبیر خواب گیلاس از معبران بزرگ بخوانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن استتعبیر خواب گیلاسكه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

۲ـ خوردن گیلاس در خواب ،تعبیر خواب گیلاس  علامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

۳ـ دیدن گیلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن داردتعبیر خواب گیلاس كه خوشبختی نزدیك شما است .

تعبیر خواب گیلاس

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.