تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب پتو | تعبیرخواب پتو | tabire khab

تعبیر خواب پتو,تعبیر خواب پتو هدیه گرفتن,تعبیر خواب پتو خریدن,تعبیر خواب پتو شستن,تعبیر خواب پتوی سبز,تعبیر خواب پتو گرفتن,تعبیر خواب پتو دادن,تعبیر خواب پتو و بالش,تعبیر خواب پتو ابن سیرین,تعبیر خواب پتوی کهنه,تعبیر خواب خرید پتو,تعبیر خریدن پتو در خواب,تعبیر پتو شستن در خواب,تعبیر خواب آتش گرفتن پتو,تعبیر خواب پتو دادن به مرده

تعبیر خواب پتو , تعبیر خواب پتو هدیه گرفتن , تعبیر خواب پتو خریدن

خواب پتو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پتو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پتو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پتو را مطالعه نمایید و متوجه شوید پتو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پتو از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب پتو کثیف ، خیانت و بی تفاوتی است

تعبیر خواب پتو تمیز ، بخت و اقبال است

تعبیر خواب پتو | پتو در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 64 عدد

 • معبران کهن نوشته اند لحاف زن است.

 • لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند

 • لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد. لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد.

 • اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود.

 • اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود.

 • اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید.

 • اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می شود و همسر دیگری اختیار می کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از شوهر جدا می شود و به همسری دیگری در می آید.

 • محمدبن سیرین گوید: دیدن لحاف درخواب ، دلیل زن است. اگر بیند لحاف نو بخرید، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد یا زن بخواهد.

 • اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود.

 • جابرمغربی گوید: اگر دید لحافی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است.

 • اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود. اگر ملوّن بیند، زن او فرینبده است.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لحاف درخواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عزو جاه.

 • منوچهر مطیعی تهرانی: پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می‌گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می‌بخشد. پتو و لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد.

  • سلام ببخشید من خواب دیدم پتوی کثیفی میشورم میشه تعبیرشو بگین

 • معبران کهن نوشته‌اند مراد از پتو زن است. پتو در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می‌بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می‌کنیم، آن‌ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می‌دهد مقایسه و تشبیه کرده‌اند.

 • آنلی بیتون می‌گوید: خواب پتوی کثیف، نشانه خیانت و بی وفایی است.

 • چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده‌اند گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می‌آید.

 • اگر در خواب ببینید پتوی شما کثیف است همسرتان بیمار می‌شود

 • آنلی بیتون:
  خواب پتوی تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.

  • من خواب دیم زن سابق من با یه مرد زیر پتو خوابیده اند

 • منوچهر مطیعی تهرانی: اگر ببینید پتو کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می‌شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می‌شود.

 • اگر مردی در خواب ببیند پتوی پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و پتو جدیدی خریده از زن خود جدا می‌شود و همسر دیگری اختیار می‌کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می‌دهد از شوهر جدا می‌شود و به همسری دیگری در می‌آید.

 • منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید پتویی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می‌یابد و خوب می‌شود. و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می‌شوید

 • جابرمغربی گوید:
  اگر دید پتوی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود. اگر ملون بیند، زن او فرینبده است.

 • خواب پتوي كثيف ، نشانة خيانت و بي وفايي است .

 • خواب پتوي تميز و پاكيزه ، نشانة اقبال است . و اينكه از بيماريي خطرناك توسط عواملي ناشناخته نجات خواهيد يافت .

 • مامانم خواب پدر مرحوم مرا دید که پتو برسر ایستاده و زیر پتو او را در حالت ایستاده برایش اتو می کند

 • مادر شوهرم خواب ديده كه من به شدت سردم شده در مسيري كه بوده ام در خانه كسي را زده ام و پتوهاي بسياري روي من انداخته اند

 • من خواب دیدم که داره ازاسمون بارون میاد وهمه ی همسایهامون بیرونن ولهاف وپتوروشونه تعبیرش چیه 😳 😳

 • سلام خسته نباشید خواب دیدم که پتوی مشترک من و همسرم توسط اقایی گرفته میشه ومن به زور اون پتورا ازدستش میگیرم واجازه نمیدم ازم بگیردش

 • سلام خواب دیدم در خانه خوابیده بودم و پتو روم کشیده بودم. مادر مرحومم رو دیدم که اومد و پتو رو برداشت از روم و با ناراحتی گفت بلند شو

 • كجا جواب تعبير خوابو مينويسيد؟

 • سلام،خواب دیدم،شوهر خواهر خواهرم از توی کمد دیواریشون،برای خواهرم پتو در میآورد،تابده ب خواهرم،چهار یا پنج تا پتو رو هم گذاشته بود،لطفا تعبیرش برام بفرستید،ممنون

 • خواب دیدم که یه پتویه نوخریدم

 • من خواب دیدم همسرم ومن زیردوپتو رفتیم وهمدیگر رو بوس میکردیم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم پتوی همسرم خاکی است یا کثیف و کسی به نام علی گفت ولش کن یعنی نشورش این یعنی چی؟یه نفر بهم بگه خواهشا؟

 • آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ خواب پتوي كثيف ، نشانة خيانت و بي وفايي است . ۲ـ خواب پتوي تميز و پاكيزه ، نشانة اقبال است . و اينكه از بيماريي خطرناك توسط عواملي ناشناخته نجات خواهيد يافت .

 • خواب دیدم لحافی تازه خریدم .ایا هدیه بهم میدن؟

 • خواب دیدم لحافی تازه خریدم .ایا هدیه بهم میدن؟

 • خواب دیدم یک پسر اومد وپتوی منو برداشت گفت من از این خوشم اومده

 • خواب دیدم درونه پتویه ابیم مار لونه داره اگه میشه لطف کنید بگید تعبیر این خواب چی میتونه باشه

 • خواب دیدم مار در پتویه ابیم لونه کرده لطف کنید اگه میشه تعبیر خواب منو بگید ممنون میشم

 • خواب ديدم پتو بررگ هديه گرفتم. تعبيرش چي ميشه؟

 • خواب ديدم پتو بزرگ هديه گرفتم، لطفا تعبيرش ؟

 • مادرم خواب دید که من و اون زیر پتو خواب بدیم یهو از بالا یه ذغال روشن افتاد روی پتو و پتومون رو سوراخ کرد.خواهش میکنم تعبیرش چیه؟؟؟؟

 • سلام.مادرم خواب دید که من و اون زیر پتو خواب بودیم یهو از بالا یه ذغال روشن افتاد روی پتومون و سوراخش کرد.خواهش میکنم تعبیرش رو بگین

  • باسلام من دخترم تو خواب دیدم دوتا پتوی که دارم با ناراحتی پاره کردم ممنون میشم تعبیرش بهم بگین

 • مادرم خواب دیده توی خواب یک خانمی برای من لحاف و تشک نو آورده( مثل رو جهازی) تعبیرش چیه؟

  • باسلام من دخترم تو خواب دیدم دوتا پتوی که دارم با ناراحتی پاره کردم ممنون میشم تعبیرش بهم بگین

 • باسلام من دخترم تو خواب دیدم دوتا پتوی که دارم با ناراحتی پاره کردم ممنون میشم تعبیرش بهم بگین

 • کسی خواب پدرمو دیده که بهش پتو داده است دوتا .تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم یکی از اشناهایمان که خانم است یک پتو داد که شبیه کیسه اب گرم باید درونش اب میریختیم بعد گرم میشد.داد به من که داخلش اب بریزم.تعبیرش چیست

 • خواب دیدم دو تا پتوی کثیف پیدا کردم

 • خواب دیدم دو تا پتوی کثیف پیدا کردم

 • سلام من خاب دیدم پتوی من وهمسرازهم جداشده لطفاتعبیرشوبگین

 • خواب دیدم پدرم یه پتوی زیبای سفید گلدار از روی مادرم برداشت انداخت روی من و گفتم چقدر گرم شدم و چقدر این پتو زیباست .البته یه پتوی دیگه روم بود با این شد دوتا پتو

 • سلام من ما چند وقت هست که جهیزیه می خریم بعد من خواب دیدم رفتم تو یه فروشگاه خیلی بزرگ که همش پتو بوده و خواستم پتو بخرم تعبیرش چیه

  • از خرید کردن و تهیه جهاز فارغ میشوی و نفسی راحت میکشی

 • من خواب دیدم که حیاط مسجد را جارومیکنم و بعد ازآن به خانه رفته و لحاف را میدوزم با پولک های آبی رنگ و نو اما در آخر کمی از پولک ها کم می آید این چ تعبیری دارد ؟ تشکر

 • خواب دیدم پتویی به دور خودم انداختم به سبک انداختن حوله احرام و در خیابان عبور میکنم. تعبیر آن چیست؟

 • خواب دید م پدرم که فوت کرده داره پتویی رو شبا مینداخت زیرش وروش میخوابید رو تو خواب میشست

 • سوسک زیرپتو

 • خواب دیدم مردی از من خواست پتوی کهنه وبدبویی
  رو از روش بردارم ومن بعد از برداشتن اون پتوی نویی روش کشیدم. تعبیرش چیست؟

 • خواب دیدم مردی که دوستش دارم از من خواست پتوی کهنه وبدبویش راعوض کنم. من هم بعداز برداشتن آن پتویی نو روی او کشیدم.
  تعبیرش چیست؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.