دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

مصریان قدیم 24 علامت داشتند و این علامتها شامل همه ٔ حروف صامت بود که در زبان آنان استعمال میشد. ایشان میتوانستند با این علائم نخستین الفبا را تشکیل حروف الفبا دهند ولی این کار را انجام ندادند. اساس الفبا معلوم نیست ، بعضی از دانشمندان متن 16 کتیبه ٔ قدیمی را که در سرابیت الخادم واقع در شبه جزیره ٔ سینا پیدا شده است اساس الفبا قرار میدهند. این کتیبه ها به زبان سامی است و ظاهراً شامل 27علامت مختلف است که همه ٔ آنها الفبائی بوده و بخط هروگلیف تعلیم میشده ، اما تاریخ آن کتیبه ها مورد تردیداست ، و هیچیک از دانشمندان آنها را به پیشتر از 1900 ق .م . نسبت نداده اند و بعضی آنها را فقط به آغاز هزارساله ٔ اول منسوب کرده اند. از قدیمترین کتیبه های الفبائی که تا کنون شناخته شده اند کتیبه ٔ تابوت احیرم پادشاه بیبلوس در فینیقیه به سال 13 قرن پیش از میلاد است . این کتیبه به سال 1923 م . بوسیله ٔ پ . مونته کشف گردید و در آن 20 حرف از 22 حرف که اسناد کتیبه های فینیقی اخیر را بدست میدهند دیده میشود. این الفبای سینائی یا فینیقی کشف مهم و قابل توجهی است که بوسیله ٔ آن میتوان آواهای ساده را که در تلفظ زبان وارد میشوند تشخیص داد و همچنین الفبای مزبور ایجاد علامتهای ساده را که تشخیص آنها از یکدیگر بسیار آسان است میسر حروف الفبا میکند. در میان شکلهای علامات و نامهای سامی آنها رابطه ای وجود ندارد. نام فقط جوابگوی اصل آکروفونی (یعنی حرف یا علامت بنام یکی از چیزها خوانده شود) است . کتیبه هایی از ابی باآل پادشاه بیبلوس و الیباآل در روی مجسمه ٔ فرعون ازرکن حروف الفبا اول در پایان قرن دهم ، و همچنین لوح سنگی مزا در ترانسژردانی در حدود 842 ق .م . و کتیبه های نورا در ساردنی و سنجیرلی در سوریه ٔ شمالی در حدود اواخر قرن هشتم (ق . م .) به دست آمده است .

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

  حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبای فارسی , حروف الفبای فارسی به ترنیب

یک  شهر  داریم  در  اینجا                   خیلی   بزرگ  و   زیبا

۳۲     حرف        فارسی                    در   این   شهر   الفبا 

همه ی    آن ها     دارند                      فقط      ۲۹       صدا

اَ                 اِ            اُ                        او          ایـ           آ 

همه   با     نام       الف                       در    شهرک    الفبا

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

بِ پِ تِ    جیم چِ  حِ خِ    دال ذال رِ زِ ژِ    سین شین صاد ضاد 

                                   همه   به   ترتیب   میاد     

     

 در       جدول       الفبا                        ای    کودکان       دانا

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

طا ظا  عین غین فِ  قاف  کاف  گاف لام  میم نون  واو  هـ  ی

                              این ها     هستند    برای

 کلاس          اوّلی  ها                     ۳۲         حرف        زیبا               

با       ۲۹       تا     صدا                     یاد   بگیرید    آن ها   را

 به  حروف الفبا    ترتیب         الفبا                     آفرین       و       مرحبّا    

                                                       از سیما شمال نصب   

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

  حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبای فارسی , حروف الفبای فارسی به ترنیب  

از سری حروف الفبا مطالب حروف الفبای فارسی کلاس اوّل ابتدایی       

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

  حروف الفبا , حروف الفبا فارسی , حروف الفبای فارسی , حروف الفبای فارسی به ترنیب

آموزش حروف الفبا نشانه  ظ با شعر

دانستنی های جالب و عجیب در مورد حرف الفبا

 

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز همصدا هستم

از شكلش حروف الفبا جدا هستم

يك شكل دارم بچّه ها

در همه جا مي آيم

كشيده حروف الفبا است صدايم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ

حروف الفبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.