ایدز در تایلند

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

حمید عمادی افزود: ایدزویروس ایدز از حدود سال ۱۹۸۱ یعنی حدود ۳۰ پیش در جهان شناخته شد ایدزو تاکنون ابتلا به این ویروس در دنیا روند صعودی داشته است به طوری که حدود ۷۰ میلیون نفر تاکنون به این عفونت ایدزمبتلا شده اند، حدود نیمی از این افراد فوت کرده‌اند وایدز اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر فرد آلوده به HIV در دنیا زندگی می کنند.

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

ایدز ، درمان ایدز ، علل ایدز , راه های انتقال ایدز

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

ایدزعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در کشور ما برایدز اساس آخرین آمار رسمی وزارت بهداشت حدود ۲۵ هزار نفر تاکنون به ویروس این بیماری مبتلا شده اند که تعدادی از آنان فوت کرده اند اما آمارهای غیر رسمیایدز ابتلای حدود ۱۰۰ هزار نفر و در پیش بینی های بدبینانه تا ۳۰۰ هزار مبتلا را بیان داشته است ایدزاما این آمارها قطعی نیست و تخمینی است.

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

ایدز ، درمان ایدز ، علل ایدز , راه های انتقال ایدز

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

ایدزدر مورد منشا این بیماری فرضیه های زیادی وجود دارد به نظر می رسد اولین موارد اینایدزبیماری در آمریکا و در بین افراد همجنس گرا در سانفرانسیسکو دیده شده است البته طی یک تحقیقی از آب اطراف لخته خود بیماران فوت شده در سالهای قبل ایدزاز کشف این بیماران وقتی به عقب رفتند به فردی رسیدند که در سال ۱۹۷۷ ایدزبه علت ارتباط با یک میمون به این بیماری مبتلا شده بود البته ایدزاین مسئله هنوز در حد فرضیه است و به صورت علمی اثبات نشده است.

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

ایدز ، درمان ایدز ، علل ایدز , راه های انتقال ایدز

درباره بیماری ایدز چقدر می دانید

بیماری ایدز در گذشته که ویروس ایدز در بین معتادان تزریقی متمرکز بود به ایدزراحتی به این افراد در زندان یا جاهای دیگر دسترسی داشتیم و می توانستیم آنها را ایدزکنترل کنیم اما اگر این بیماری به جامعه عمومی و به خصوصایدز روسپی ها وارد شود دسترسی به مبتلایان و کنترل آن بسیار سخت می شود.

 ایدز

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.