گلچین زیباترین شعر در مورد لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن ,شعری در مورد لاف زدن,شعر درباره لاف زدن,شعر لاف زدن,شعر درمورد لاف زدن,شعر درباره ی لاف زدن,شعر برای لاف زدن,شعری درمورد لاف زدن

شعر در مورد لاف زدن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد لاف زدن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تو سلیمان شدن آموزی اگر، دیوان

نتوانند زدن لاف سلیمانی

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد لاف زدن

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

کجا با همای سر بارگاهش

تواند زدن لاف هم آشیانی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعری در مورد لاف زدن

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

عاجزی بر حیرت ما شرم جرأت ختم کرد

لاف اگر مژگان زدن باشد که کمتر میزنیم

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر درباره لاف زدن

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن

پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر لاف زدن

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

لاف فریدون زدن و آنگه ضحاک وار

سلطنت و شیطنت هر دو بهم داشتن

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر درمورد لاف زدن

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

از در کم کاسگان لاف فزونی زدن

وز دم لایفلحان گوش نعم داشتن

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر درباره ی لاف زدن

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

چون به مصاف سران لاف شهادت زنی

زشت بود پیش زخم بانگ الم داشتن

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر برای لاف زدن

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

ای مسافر اندرین ره گام عاشق وار زن

فرش لاف اندر نورد و گفت از کردار زن

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعری درمورد لاف زدن

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

بی تکلف می تواند لاف خودداری زدن

هر که در وقت خرام او عنان دل گرفت

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد لاف زدن

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

از شناسایی حق لاف زدن، نادانی است

قسمت نقش ز نقاش، همین حیرانی است

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعری در مورد لاف زدن

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

کیستم من که زنم لاف صبوری در عشق؟

کشتی نوح درین قلزم خون طوفانی است

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر درباره لاف زدن

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

سوزن عیسی تواند لاف بینایی زدن

رشته سردرگم ما را اگر پیدا کند

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر لاف زدن

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

هست بی صورت ترا لاف سبکباری زدن

می شود تا ازتو نقش پا مصور در گذار

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر درمورد لاف زدن

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

سخن پناها! هر چند رسم لاف زدن

به چون تو نکته شناسی ز عقل باشد دور

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر درباره ی لاف زدن

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

چون حیا غالب شود از لاف نتوان دم زدن

هر که باشد زیر آب آواز ماهی میکند

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر برای لاف زدن

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

در رود زدن شکر سماعی

در گوی زدن شکر سواری

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعری درمورد لاف زدن

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا

ناز کنم ناز که من در نظرت معتبرم

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر در مورد لاف زدن

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

رستن چه ممکنست زقید جهان لاف

وامانده ایم همچو الف درمیان لاف

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعری در مورد لاف زدن

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ

عشقبازان چنین مستحق هجرانند

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر درباره لاف زدن

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

دیده بینا نه و لاف بصر

گوهر دریا نه و لاف بیان

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر لاف زدن

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

لاف دل از آسمان لاف تن از ریسمان

بگسلم این ریسمان بازروم در معاد

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعر درمورد لاف زدن

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

مردم از جهد شود عالم نز جامه و لاف

جاهل از کسوت و لاف افسر کیهان نشود

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر درباره ی لاف زدن

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

از بی خردی بود که با جوهریان

لاف از گهری زنی که در کان تو نیست

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر برای لاف زدن

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

ای دل زشراب جهل مستی تا کی

وی نیست شونده لاف هستی تا کی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعری درمورد لاف زدن

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

لاف دانایی مزن خسرو مگر دیوانه ای

در دبستانی که پیر عقل طفل مکتب است

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر در مورد لاف زدن

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

ابلهی باشد بیم سر و لاف باری

با سواری که به فتراک بسی سر بسته ست

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعری در مورد لاف زدن

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

عقل است و لاف صبر یکی پرده برفگن

تا بنگری که فایده عقل تا کجاست

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر درباره لاف زدن

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

چه حد دعوی نیلوفر آنکه لاف غرور زند

که چشمه خورشید آشنای من است

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

شعر لاف زدن

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

چه سود ازین لاف عیاری که سیاست

سر بر شرف کنگر دارم نرسانید

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

شعر درمورد لاف زدن

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

چه حد هر خسیسی لاف عشقت

مگس نبود که صید باز گردد

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعر درباره ی لاف زدن

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

لاف عشق و وصل یاران، این بدان ماندبدان

حاجیان در کعبه ماندند و به ترکستان شدند

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر برای لاف زدن

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

آنکه در عشق رخت لاف هواداری زد

به جفا از درت، ای خسرو خوبان، نرود

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعری درمورد لاف زدن

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

در صف عشاق چو لاف عیاری زدید

ماتم تان واجب است، گر ز غمش جان برید

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

شعر در مورد لاف زدن

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

خسرو، چو لاف عشق زدی، از بلا مترس

زینسان بر اهل عشق بسی آزمون رود

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعری در مورد لاف زدن

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

در آستانت لاف رسیدن کرا رسد

آن را که زیر پای دو عالم دو گام شد

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر درباره لاف زدن

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

خسرو، ز باد صبح رخش دم زنیم و بس

لاف محبتش سر هر موی من زند

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

شعر لاف زدن

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

لاف عشقت می زنم، جانا، ولی

پس فقیر بینوایم، چون کنم؟

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر درمورد لاف زدن

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

یا نمی باید ز آزادی زدن چون سرو لاف

یا گره از بی بری در دل نمی باید گرفت

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر درباره ی لاف زدن

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

چون تواند بحر با من لاف همچشمی زدن؟

می زند پهلو به گردون هر حباب چشم من

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعر برای لاف زدن

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

سر خود چکار آید و تن را چه اعتبار

از عقل و هوش لاف زدن هست عار من

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعری درمورد لاف زدن

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

گفت آری لاف می زن لاف لاف

در غریبی بس توان گفتن گزاف

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

شعر در مورد لاف زدن

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

لاف یاری نمی زنم، هر چند

با تو در خویشتن نمی یارم

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعری در مورد لاف زدن

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

تیغ بر وی زن که پیشت لاف آزادی زند

ما گرفتاریم، تندی بر سر ابرو مکن

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره لاف زدن

طریق بوالهوسان است نی ره عشاق

ز عشق لاف، پس از فتنه بر کران بودن

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر لاف زدن

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

لاف نخستین «بلی » می زنم

روز نخستین که تو گویی:«الست »

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر درمورد لاف زدن

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

مرا زیبد ار لاف شاهی زنم

که در سینه گنج تمنای اوست

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر درباره ی لاف زدن

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

به آخر بداند خداوند لاف

که: در سر بغیر از خیالی نداشت

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر برای لاف زدن

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

کسی را رسد لاف گردن کشیدن

که سر بر چنان آستانی ببیند

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعری درمورد لاف زدن

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

لاف کشف و غیب دانی می زنی

از خدای غیب دان اندیشه کن

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر در مورد لاف زدن

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

لاف از سخن شیرین دیگر نزنم پیشت

کین لفظ نمی زیبد الا ز زبان تو

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعری در مورد لاف زدن

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

لاف عشقت میزنند آشفته حالان جهان

اوحدی میرست و در عشقت سپاه آراسته

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر درباره لاف زدن

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

همچو من گر لاف یکتایی زند

زیبدش، زیرا که همتای منست

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر لاف زدن

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

نه تو گفتی: خدای را نشناسم بجز یکی؟

ز یکی لاف چون زنی؟ چو غلام دویستی

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر درمورد لاف زدن

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

غفلت کم فرصتی میدان لاف کس مباد

در صف آتش علم دار است برگ کاه ما

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر درباره ی لاف زدن

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

مایه دار هستی را لاف ما و من ننگ است

بی بضاعتان دارند عرض خودفروشیها

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر برای لاف زدن

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

چیده است لاف خلق بچندین ترانه ها

برخشت ذره منظر خورشید خانه ها

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعری درمورد لاف زدن

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

غافلم دارد زدریا لاف بینش چون حباب

پرده چشمی بچندین جلوه حائل بوده است

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر در مورد لاف زدن

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

باعث لاف غرور نیست جز اسباب جاه

دعوی پروازها در خور بال و پر است

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعری در مورد لاف زدن

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

همچو دل آئینه وهمی بدست افتاده است

میتوان از لاف هستی یکجهان تمثال ریخت

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر درباره لاف زدن

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

کار با عشق است (بیدل) ورنه در میدان لاف

بوالهوس هم میتواند خونی از قیفال ریخت

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر لاف زدن

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

اهل حال مجوئید غیر ضبط نفس

که لاف دانش و فهم از کتاب دشوار است

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر درمورد لاف زدن

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

وضع ترتیب ادب در عرصه گاه لاف نیست

قابل این زه کمان قبضه نداف نیست

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر درباره ی لاف زدن

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

(بیدل) ببزم معرفت از لاف شرم دار

شب را کسی ندید به پیش سحر سپید

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر برای لاف زدن

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

لاف پر پیران جهان گردیده

بازیچه طفلان سر کوی تو بود

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعری درمورد لاف زدن

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

گل بار دگر لاف صفا خواهد زد

در عهد رخت دم از وفا خواهد زد

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر در مورد لاف زدن

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

گفت خمش چند چند لاف تو و گفت تو

من چه کنم ای عزیز گفتن بسیارم اوست

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعری در مورد لاف زدن

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز

که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر درباره لاف زدن

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

شعر لاف زدن

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل

به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر درمورد لاف زدن

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

شعر در مورد لاف زدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.