گلچین زیباترین شعر در مورد غفلت

شعر در مورد غفلت

شعر در مورد غفلت ،شعر در مورد غفلت از یاد خدا،شعر در مورد غفلت از مرگ،شعری در مورد غفلت،شعری در مورد غفلت،شعر در مورد خواب غفلت،شعر درباره غفلت،شعر مولانا در مورد غفلت،شعر سعدی در مورد غفلت،شعر درمورد غفلت از خدا،شعر درباره غفلت از یاد خدا،شعر در مورد غفلت از خدا،شعری در مورد خواب غفلت،شعر درباره خواب غفلت،شعر درباره غفلت از خدا،شعری درباره غفلت،شعر غفلت،شعر غفلت از یار،شعر غفلت از خدا،شعر درباره غفلت،شعر خواب غفلت،شعر از غفلت،شعر غم غفلت،شعر در مورد غفلت،شعر غفلت سعدی،شعر غفلت مولانا،شعر غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد،متن شعر غفلت از یار،شعر غفلت از یاد خدا،شعر درباره غفلت از خدا،شعر درمورد غفلت از خدا،شعر درباره غفلت از یاد خدا،شعر در مورد غفلت از یاد خدا،شعری در مورد غفلت،شعری در مورد غفلت،شعر درباره خواب غفلت،شعری درباره غفلت،شعر در مورد غفلت از خدا،شعر در مورد غفلت از مرگ،شعر در مورد خواب غفلت،شعر غم غفلت محمد اصفهانی،متن شعر غم غفلت اصفهانی،متن شعر غم غفلت،متن شعر غم غفلت محمد اصفهانی،شعر مولانا در مورد غفلت،شعر سعدی در مورد غفلت

شعر در مورد غفلت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد غفلت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بـه غفلـت رفـت عمـر نـازنینم

هـوای نفس، گشتـه هـم‌نشینم

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

شعر در مورد غفلت

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

از شما دور شدن زار شدن هم دارد

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

شعر در مورد غفلت از یاد خدا

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

غفلت زده ی دار فنایم خدایا 

ماتم زده ی رنگ و ریایم خدایا

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

شعر در مورد غفلت از مرگ

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

عمری به جهل غافل از مرگ!!!

جان را بدهیم  سقوط چون برگ

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

شعری در مورد غفلت

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

افسوس شدیم به غرق آمال

عبرت تو بگیر نشو تو اغفال

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

شعری در مورد غفلت

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

افسوس همه غافل از مرگ

فکرش نکنیم نشاید هیچ درک

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

شعر در مورد خواب غفلت

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

چرا غافل شدی در این زمانه؟

ز ذکر و حمد و تسبیح شبانه

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر درباره غفلت

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

از رب مشو غافل حتی فقط به یک آن

گر رب کند فراموش بیچاره ای جمال جان

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر مولانا در مورد غفلت

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

پس تو خدا یار دیرین جهان

بشکاف این پرده ی غفلت از سرمان

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر سعدی در مورد غفلت

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

غفلت روزگار در کارم کرد

اینهمه رسوایی در سرم کرد

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر درمورد غفلت از خدا

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

هر کس از غفلت تو صدای نعره شیر ماهان می زند

دیوانگان بر غفلت تو راه جمشیدان زده

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر درباره غفلت از یاد خدا

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

در باورم نیست از کجا رستی

آهوی عشق بر غفلت تو سجده کرده

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر در مورد غفلت از خدا

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

غفلت کردم

لحظه ای

دلـــــــــــــــــــم جایی گیر کرد و

تمام زندگی ام نخ کش شد ..

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعری در مورد خواب غفلت

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شباهنگام از غفلت تو بیگانه ره آبادی زده

کارگر شب از عبودییتت صحبت غافلان در میخانه زده

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

شعر درباره خواب غفلت

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

حال از این غفلت دگر باره گران خواهد شد

آنهمه رسوای ات را غافلان در خار می خواران دیده اند

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر درباره غفلت از خدا

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

ای بی وفا ای بی وفا افسانه ای گویم تو را

در خواب غفلت خفته ای تا کی بخوانمم من تو را ؟

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

شعری درباره غفلت

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

چو کبک از روبهان غفلت نمودم

به خود حتی جفا کردم دریغا

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر غفلت

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

به ناشنیده رفتن عادت کرده ای

کاش سیلی ای بود

تا تورا از خواب غفلت

با هراس می پراند…

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر غفلت از یار

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

خواب غفلت پلک هامان را بست

شاید یک مرد کهن بیدار است

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

شعر غفلت از خدا

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

عاجز از معنیِ بودن که خود ِ نبودنه

خواب غفلت، قصه ی عشق و فراموش میکنه

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

شعر درباره غفلت

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

دیـگـر سـخـن از غـفلــت ایـام چــه سـود

آن دَم کــه طعــــامِ شکـــمِ گـــور شـدم

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر خواب غفلت

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

دیــده پر شرمــم خدایا ، غفلت از یـاری تو

هر دلی جوید تو را آن دل جهان را باک نیست

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر از غفلت

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

…و بهشت هم سیبی بود؛

برای غفلت از خدا.

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر غم غفلت

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

سقف اخلاص دلم را

بارش غفلت شد

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر در مورد غفلت

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

غفلتی بود که زود گذشت ،

نا دانسته غرق در خواب گشتم ،

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعر غفلت سعدی

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

اشرف هر آنچه مخلوق است….

چه بی رحمانه می تازد بر تارک غفلت…

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعر غفلت مولانا

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

غافلان مدعی را مرگ غفلت باید

نی که اسرار عشق بر وی بگشاید

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

نیاز دارمت اکنون تو ناز غافل کن

نماز غفلت ما را به غمزه باطل کن

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

متن شعر غفلت از یار

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

رفتم از کوچه غفلت بالا

تا سراشیبی اوج

ودرختی دیدم

که از آن

میوه ی هیچ می رویید

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر غفلت از یاد خدا

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

وَزانجا بسی بیش غفلت می کنی”

گویمت ای مهربان تر از مادرم

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر درباره غفلت از خدا

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

روزها فکر من اینست که غافل نشوم

درمیان موج غفلت خوار وباطل نشوم

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعر درمورد غفلت از خدا

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

نمی خواد از خواب غفلت پا بشه

نمی خواد همراه با خوبا ، بشه

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر درباره غفلت از یاد خدا

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

رنگ چشمان شده همچون غفلت

تو به زنگی همه را کن بیدار

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در مورد غفلت از یاد خدا

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

فرصت از غفلت عجب از دست رفت

تیـــــر عمــرم ناگهـــان از شست رفت

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعری در مورد غفلت

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

عمریه پرسه در خواب غفلت می زنیم

بانگ بیداری در خواب غفلت می زنیم

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعری در مورد غفلت

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

سکوت گورستان,زنگ کوک شده ی بیداری ماست

در سکوت گورستان تنه بر خواب غفلت می زنیم

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر درباره خواب غفلت

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

از غفلت و جهل دست بردار

بس پیر، به حسرت جوانــی !.

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعری درباره غفلت

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

دانهء غفلت هر آنکس خورد مغبون می شود

دام و صیاد و قفس در چشم من افسانه بـود

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعر در مورد غفلت از خدا

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعم های تولدت با اشک من خاموش شد

غفلت کوتاه من منجرب یک آغوش شد

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعر در مورد غفلت از مرگ

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

در بَسترِ غفلتِ من

دست آویزِ گردنِ چه کسی بود

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر در مورد خواب غفلت

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

تا به کی مستی افکار و سخن حیرانی

بدران جامه غفلت شده وقت جواب

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر غم غفلت محمد اصفهانی

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

منم آن قهرمان در شهرِ غفلت ها

دلم از انتظارت چشمه شد در چشمِ بیدارم

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

متن شعر غم غفلت اصفهانی

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

غـفـلتی دیـگـر مـکـن حـرفـت بـگو

بـا مـن از طـوفـان پـر دردت بـگـو

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

متن شعر غم غفلت

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

اتوبوس ” غفلت ” به راه افتاد

آقا نگهدار !

ایستگاه ” آگاهی ” را رد کردی

پیاده می شوم !

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

متن شعر غم غفلت محمد اصفهانی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

غفلت ما جام را در ید ساقی شکست

مستی ما دیر شد قلب اقاقی شکست

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر مولانا در مورد غفلت

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

زنادانی، دو شب را خــــواب بردم من، به غفلت

انیس دل ، دگر ترسم ، که افتم من ، به ذلـــــــت

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر سعدی در مورد غفلت

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

عمری پی سر مستی و غفلت بودیم

شکرگذار ایزدان به عادت بودیم

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر در مورد غفلت

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

توبه ای زین همه غفلت خویش

یک قدم راه فراتر نه پیش

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر در مورد غفلت از یاد خدا

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

دراین گرداب عصیانگربه غفلت ،خویش گم کردیم

عمل کردیم بس باطل ، هوس پختیم ما بــــــس خام

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر در مورد غفلت از مرگ

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

دلبرم،دامن کشان رفت از برم

خواب غفلت بود و آن جانانه رفت

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعری در مورد غفلت

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

به جرات می توان گفت،که عمرم رفت بر باد

که من در غفلت اما،ز من می کـــــــرد او یاد

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعری در مورد غفلت

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

مسمومم ازاین غفلت،

زهریست که مینوشم/

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر در مورد خواب غفلت

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

ای خوش آن غِفلت حَوّا که به دنیا جان داد

عشقِ شیرین تو را در دل من بر پا کرد

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر درباره غفلت

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

غفلت از گل های زیبا آرزوی خارهاست

باغبان را نیست طاقت ، پس تحمل می کند

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر مولانا در مورد غفلت

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

آدمی تا کی تو را درخواب غفلت بودن

با بدیها و پلیدیهای دل همرنگ شدن

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر سعدی در مورد غفلت

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

ماه رمضان رفته است ای داد از این غفلت

صد حسرت و افسوس از دست بشدفرصت

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

شعر درمورد غفلت از خدا

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

ز خواب غفلتت برخیز که دارم می روم ورنه

کنارت می نشاند زود یکی را زندگی جایم

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر درباره غفلت از یاد خدا

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

عجب بیهوده اصراریست تو با غفلت گره خوردی

چو سنگ آسیابانی تهی ، بیهوده می سایم

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

شعر در مورد غفلت از خدا

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

گوهر عمرت چو غارت کرد غفلت

استغفار چه دوا کند مرده بی تاب

شعر اسم توحید , شعر در مورد اسم توحید , شعر درباره اسم توحید , شعر در وصف اسم توحید

شعری در مورد خواب غفلت

هلالی جغتایی , شعر هلالی جغتایی , اشعار هلالی جغتایی , آثار هلالی جغتایی , اشعار عاشقانه هلالی جغتایی

جدا کردم رهِ خویش از رهِ تو

به پایانِ شبِ غِفلت رسیدم

شعر طلا , شعر در مورد طلا , شعر درباره طلا , شعر در وصف طلا

شعر درباره خواب غفلت

شعر اسم زیبا , شعر در مورد اسم زیبا , شعر درباره اسم زیبا , شعر در وصف اسم زیبا

تا به کی درخواب غفلت پک به قلیان میزنی

پای منقل می نشینی لطمه بر جان میزنی

شعر خجالت , شعر در مورد خجالت , شعر درباره خجالت , شعر در وصف خجالت

شعر درباره غفلت از خدا

نسرین بهجتی , شعر نسرین بهجتی , اشعار نسرین بهجتی , آثار نسرین بهجتی , اشعار عاشقانه نسرین بهجتی

ز غفلت موج آوای دل آه است

ندای هوشیاری گاه گاه است

شعر اسم خاطره , شعر در مورد اسم خاطره , شعر درباره اسم خاطره , شعر در وصف اسم خاطره

شعری درباره غفلت

شعر نام تو , شعر در مورد نام تو , شعر درباره نام تو , شعر در وصف نام تو

چنان ترسیمی از غفلت نماید

که اندامش سراپا همچو شاه است

فرخی یزدی , شعر فرخی یزدی , اشعار فرخی یزدی , آثار فرخی یزدی , اشعار عاشقانه فرخی یزدی

شعر غفلت

شعر اسم جانان , شعر در مورد اسم جانان , شعر درباره اسم جانان , شعر در وصف اسم جانان

بر عفریت شیاطین لعن و نفرین

که لبخندش ز غفلت قاه قاه است

شعر اسم حسین , شعر در مورد اسم حسین , شعر درباره اسم حسین , شعر در وصف اسم حسین

شعر غفلت از یار

شعر با م , مشاعره با م , شعر با حرف میم , شعر با م شروع شه

سریر و تخت غفلت خوش نماید

ولیکن در ثباتش دانه کاه است

شعر با ت , مشاعره با ت , شعر با حرف ت , شعر با ت شروع شه

شعر غفلت از خدا

شعر اذان , شعر در مورد اذان , شعر درباره اذان , شعر در وصف اذان

من غافل ندانستم که غفلت

چنان دیوی سراسر جامه جاه است

شعر گل شمعدانی , شعر در مورد گل شمعدانی , شعر درباره گل شمعدانی , شعر در وصف گل شمعدانی

شعر درباره غفلت

شعر اسم حدیث , شعر در مورد اسم حدیث , شعر درباره اسم حدیث , شعر در وصف اسم حدیث

تمام سپاسم از آن کسی است

که در تاریکی شب مرا از خواب غفلت بیدار کرد

نه آنکه همواره در روز روشن برایم لالایی خواند

شعر اسم حمید , شعر در مورد اسم حمید , شعر درباره اسم حمید , شعر در وصف اسم حمید

شعر خواب غفلت

شعر اسم حنانه , شعر در مورد اسم حنانه , شعر درباره اسم حنانه , شعر در وصف اسم حنانه

هرگزنروم از سرِخمخانه دگربار

هرگزنکنم غفلتِ دیداردگربار

شعر کریسمس , شعر در مورد کریسمس , شعر درباره کریسمس , شعر در وصف کریسمس

شعر از غفلت

شعر با ی , مشاعره با ی , شعر با حرف ی , شعر با ی شروع شه

زین پس به غلامی درِمیخانه بگیرم

کزغفلت دیدار, دگربار نمیرم

شعر تهمت , شعر در مورد تهمت , شعر درباره تهمت , شعر در وصف تهمت

شعر غم غفلت

شعر بقیع , شعر در مورد بقیع , شعر درباره بقیع , شعر در وصف بقیع

برگ برگ غنچه هایم ناشکفته زرد شد

زان که با غفلت نظر بر روی ماهی کرده ام

شعر تشنگی , شعر در مورد تشنگی , شعر درباره تشنگی , شعر در وصف تشنگی

شعر در مورد غفلت

شعر بصیرت , شعر در مورد بصیرت , شعر درباره بصیرت , شعر در وصف بصیرت

اصل آزادی صدف ازکون ومکان دارد

خرقه غفلت طعمه کرده ذات دل براشرار

شعر در مورد غفلت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.