گلچین زیباترین شعر در مورد بخشندگی

گلچین زیباترین شعر در مورد بخشندگی

شعر در مورد بخشندگی شعر در مورد بخشندگی ,شعر در مورد بخشندگی خداوند,شعر در مورد بخشندگی خدا,شعر درباره بخشندگی,شعری در مورد بخشندگی,شعر درباره بخشندگی خدا,شعری در مورد بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش …

گلچین زیباترین شعر در مورد ضرب المثل

گلچین زیباترین شعر در مورد ضرب المثل

شعر در مورد ضرب المثل شعر در مورد ضرب المثل ازتو حرکت ازخدا برکت,شعر در مورد ضرب المثل,شعر و ضرب المثل در مورد دوست,شعری در مورد ضرب المثل,شعر درمورد ضرب المثل هرکه …

گلچین زیباترین شعر در مورد رهبری

گلچین زیباترین شعر در مورد رهبری

شعر در مورد رهبری شعر در مورد رهبری ,شعری در مورد رهبری,شعر در مورد رهبری,شعر در مورد رهبر,شعر در مورد رهبر انقلاب,شعر در مورد رهبر معظم انقلاب,شعر زیبا در مورد رهبری,شعری در …

شعر در مورد علم

شعر در مورد علم,شعر در مورد علم آموزی,شعر در مورد علم ودانش,شعر در مورد علم و عمل,شعر در مورد علم و ثروت,شعر در مورد علما,شعر در مورد علم و ادب,شعر در مورد علم و فرهنگ,شعر در مورد علم بی عمل,شعر در مورد علمدار کربلا,شعر درباره علم آموزی,شعر زیبا در مورد علم آموزی,شعر حافظ در مورد علم آموزی,شعر در مورد علم و دانش از سعدی,شعری در مورد علم و دانش,شعر در مورد آموختن علم ودانش,شعر درباره علم و دانش,شعر کوتاه در مورد علم و دانش,شعر زیبا در مورد علم و دانش,شعر در مورد اهمیت علم و دانش,شعر در مورد کسب علم و دانش,یک بیت شعر در مورد علم و دانش,شعر درباره علم و عمل,شعر درباره ی علم و عمل,شعری در مورد علم بهتر است یا ثروت,شعر درباره علم و ثروت,شعر در مورد علم بهتر است یا ثروت,شعر درباره ی علم و ثروت,شعر درباره علما,شعری در مورد علما,شعر درباره علم و ادب,شعر ادبی در مورد علم,شعر علم و دانش,شعر برای علم و دانش,شعر زیبا علم و دانش,شعر علم دانش,شعری درباره علم و دانش,شعر در وصف علم و دانش,شعر درباره ی علم و دانش,شعر راجع به علم و دانش,شعر با موضوع علم و دانش,شعر درباره کسب علم و دانش,شعر علم,شعر علمی,شعر علمی حافظ,شعر علمی کوتاه,شعر علمی تخیلی,شعر علمی کودک,شعر علمی کودکانه,شعر علم زندگانی پروین اعتصامی,شعر علم زندگانی از پروین اعتصامی,شعر علم زندگانی با معنی,شعر علم زندگانی پایه هفتم,شعر علم زندگانی هفتم,معنی شعر علم زندگانی هفتم,معنی شعر علم زندگانی اول راهنمایی,معنی شعر علم زندگانی پایه هفتم,متن شعر علم زندگانی

شعر در مورد علم

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد علم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سر فرو مى آورد هر شاخه از بارآورى 

مى کند افتادگى انسان گر دانا شود 

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد علم

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد علم آموزی

ز دانش نخستین ، به یزدان گرای

کجا هست و باشد ، همیشه بجای

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد علم ودانش

به دانش ز یزدان شناسد سپاس

خنک مرد دانا و یزدان شناس

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد علم و عمل

دگر آن که دارد ز یزدان سپاس

بود دانشی مرد نیکی شناس

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد علم و ثروت

به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنمای

بپرسیدم از مرد نیکو سخن

کسی کو بسال و خرد بد کهن

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد علما

چنین داد پاسخ که دانش گزین

چو خواهی ز پروردگار آفرین

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد علم و ادب

به گیتی به از مردمی کار نیست

بدین با تو دانش به پیکار نیست

سر راستی دانش ایزیدیست

چو دانستیش زو نترسی ، بدیست

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد علم و فرهنگ

به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در مورد علم بی عمل

آدمى هرگز نمى بیند ز سنگینى گزند 

از سبک مغزى بشرچون سنگ پیش پاشود 

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در مورد علمدار کربلا

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر درباره علم آموزی

اگر چند بخشی ز گنج سخن

بر افشان که دانش نیاید به بن

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر زیبا در مورد علم آموزی

اگر دانشی مرد گوید سخن

تو بشنو که دانش نگردد کهن

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر حافظ در مورد علم آموزی

به رنج اندر ار تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد علم و دانش از سعدی

بیاموز و بشنو ز هر دانشی

بیابی ز هر دانشی رامشی

ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ

همه دانش و داد دادن بسیچ

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعری در مورد علم و دانش

میاسای از آموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر در مورد آموختن علم ودانش

همیشه یکی دانشی پیش دار

ورا چون روان و تن خویش دار

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درباره علم و دانش

هر که بر مردان حقّ پیوست عنوانى گرفت 

قطره چون واصل بدریا مى شود دریا شود 

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر کوتاه در مورد علم و دانش

فزون است از آن دانش اندر جهان

که بشنود گوش آشکار و نهان

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر زیبا در مورد علم و دانش

کسی کو به دانش توانگر بود

ز گفتار و کردار بهتر بود

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد اهمیت علم و دانش

خرد باید و دانش و راستی

که کژی بکوبد ار کاستی

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در مورد کسب علم و دانش

بر ما شکیبائی و دانش است

ز دانش روانهای پر از رامش است

شکبیائی از ما نشاید ستد

نه کس را ز دانش رسد نیز بد

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

یک بیت شعر در مورد علم و دانش

در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه 

با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود 

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درباره علم و عمل

نگه کن به جایی که دانش بود

ز داننده کشور به رامش بود

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر درباره ی علم و عمل

بیارای دل را به دانش که ارز

به دانش بود چو بدانی بورز

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعری در مورد علم بهتر است یا ثروت

آنچه به‌روح آرامش می‌بخشد

همانا علم است و بس

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر درباره علم و ثروت

آنچه در علم بیش می‌باید

دانش ذات خویش می‌باید

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر در مورد علم بهتر است یا ثروت

اگر دانش به روزی بر فزودی

زنادان تنگ روزی تر نبودی

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعر درباره ی علم و ثروت

اگر شما آدمی نادان و بی‌اطلاع باشید

و به‌این امر پی‌ببرید

این خود یک نوع علم و اطلاع است

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر درباره علما

ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود 

بى هُنر گر دعوى بیجا کند رسوا شود 

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعری در مورد علما

قیمت گوهر شود پیدا بر گوهر شناس 

قدر ما، در پاى میزان عمل پیدا شود 

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره علم و ادب

درخت تو گربار دانش بگیرد

به زیر آورى چرخ نیلوفرى را

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر ادبی در مورد علم

 پایه نظم بلند از علم کمتر چون بود؟

علم موزون کم چرا از علم ناموزون بود؟

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر علم و دانش

 جان شاخه ایست، میوه آن علم و فضل و رای

در شاخه ای نگر که چه خوشرنگ میوه هاست

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر برای علم و دانش

 ز سایه علم شیر پیکرش نه عجب

که لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر زیبا علم و دانش

 به دولتت علم دین حق فراشته باد

به صولتت علم کفر در نگونساری

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

شعر علم دانش

 هر علم را که کار نبندی چه فایده

چشم از برای آن بود آخر که بنگری

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعری درباره علم و دانش

 از صد یکی به جای نیاورده شرط علم

وز حب جاه در طلب علم دیگری

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر در وصف علم و دانش

 ز جاده سخن راست، پای بیرون نه

که هیچ علم چو علم مزاج دانی نیست

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر درباره ی علم و دانش

 امید فتح و ظفر هست تا علم برجاست

فروغ صبح نخوابانده تا علم برخیز

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر راجع به علم و دانش

 در رکاب علم آه بود فتح و ظفر

به مصافی که روی بی علم آب مرو

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر با موضوع علم و دانش

 گر تو اندر چرخ گردان بنگری فعلش تو را،

گرچه جویا نیستی مر علم را، جویا کند

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

شعر درباره کسب علم و دانش

 گر همه علم عالمت باشد

بی عمل مدعی و کذابی

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر علم

 شقه علم عالم هر چند که می رقصد

چشم تو علم بیند جان تو هوا داند

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

شعر علمی

 گر علم خرابات تو را همنفسستی

این علم و هنر پیش تو باد و هوسستی

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر علمی حافظ

 ملک بخشد مالک الملک از کرم

علم بخشد علم القرآن بلی

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

شعر علمی کوتاه

 گر تو یکی خشک بید بی هنری

علم تو را سرو جویبار کند

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر علمی تخیلی

 علم است و عدل نیکی و رسته گشت

آنکو بدین دو معنی گویا شد

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

شعر علمی کودک

 از علم سپر کن که بر حوادث

از علم قوی تر سپر نباشد

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعر علمی کودکانه

 چون علم نیستش که بگوید، جز این محال

چون بند سخت گشت چه چیز است حیلتش؟

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

شعر علم زندگانی پروین اعتصامی

 علم است مجسم، ندید هرگز

کس علم به عالم جز از مجسم

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر علم زندگانی از پروین اعتصامی

 در عشق علم جهل است ناموس علم سهل است

نادان علم اهل است دانای علم عامی

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

شعر علم زندگانی با معنی

 علم نیست در حلقه زهدکیشان

کسی کاوعصا و ردایی ندارد

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر علم زندگانی پایه هفتم

 علم بر سر آن خدیو زمان

بود کشتی نوح را بادبان

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

شعر علم زندگانی هفتم

 برجستن علم و قران و طاعت

آنگاه شود دلت ناشکیبا

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

معنی شعر علم زندگانی هفتم

 از علم و خرد سپر کن و خود

وز فضل و ادب دبوس و ساطور

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

معنی شعر علم زندگانی اول راهنمایی

 بر دیگران در علم تو

حیدست فضل و مفخرش

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

معنی شعر علم زندگانی پایههفتم

 گوشم شنوا شده است ازیرا

علم است همیشه گوشوارم

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

متن شعر علم زندگانی

 علم است کیمیای همه شادی

ایدون همی کند خردم تلقین

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر با موضوع علم و دانش

 زبان را درکش ای سعدی ز شرح علم او گفتن

تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

شعر درباره کسب علم و دانش

 ز دود شب پزی ای خام ز آتش موسی

مداد شب دهد آن خامه را ز علم مدد

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر علم

 علم چون چادر گشاید در برم گیرد به لطف

حرف های علم را بر گردن ابجد نهم

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

شعر علمی

 صد نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب علم

در دل خیالات خوشش زیبا و دلخواه آمده

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر علمی حافظ

 بقا به علم خدا اندر است و، فرقان است

سرای علم و، کلید و درست فرقان را

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

شعر علمی کوتاه

 اگر به علم و بقا هیچ حاجت است تورا

سوی درش بشتاب و بجوی دربان را

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر علمی تخیلی

 گر جهد کنی، به علم از این چاه

یک روز به مشتری برآئی

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

شعر علمی کودک

 مشغول مشو همچو این ستوران

از علم الهی بدین ملاهی

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر علمی کودکانه

 وحشی از جانت علم زد آتشی

خانمان عالمی را سوختی

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

شعر علم زندگانی پروین اعتصامی

 با علم اگر عمل برابر گردد

کام دو جهان ترا میسر گردد

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر علم زندگانی از پروین اعتصامی

 تا یک ورق از عشق تو از بر کردم

سیصد ورق از علم فراموشم شد

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

شعر علم زندگانی با معنی

 او علم نمی شنید لب بر بستم

او عقل نمی خرید دیوانه شدم

شعر در مورد علم

آخرین بروز رسانی در : شنبه 11 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.