گلچین زیباترین شعر در مورد عصبانیت

شعر در مورد عصبانیت

شعر در مورد عصبانیت ،شعری در مورد عصبانیت،شعر در مورد خشم و عصبانیت،شعر درباره عصبانیت،شعر در مورد کنترل عصبانیت،شعر کوتاه در مورد عصبانیت،شعر عصبانیت،شعر عصبانیت از عشق،شعر های عصبانیت،شعر درباره عصبانیت،شعر در مورد عصبانیت،شعر درباره ی عصبانیت،شعر کوتاه درباره عصبانیت،شعر برای عصبانیت،شعر کودکانه عصبانیت،شعر خشم و عصبانیت،شعر در وصف عصبانیت،شعری در وصف عصبانیت،شعر اعصبانیت از سعدی،شعر عصبانیت از حافظ

شعر در مورد عصبانیت

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد عصبانیت برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سخت آشفته و غمگین بودم …به خودم می گفتم:

بچه ها تنبل و بد اخلاقند

دست کم میگیرند

درس ومشق خود را …

باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم

و نخندم اصلا

تا بترسند از من

و حسابی ببرند

شعر با ب , مشاعره با ب , شعر با حرف ب , شعر با ب شروع شه

شعر در مورد عصبانیت

شعر هفت سین , شعر در مورد هفت سین , شعر درباره هفت سین , شعر در وصف هفت سین

ازکلیــدشربگــــویم مــن دراینجا وقت خشم

کـــرده بسیاری هلاکت هـــــابدنیاوقت خشم

شعر با پ , مشاعره با پ , شعر با حرف پ , شعر با پ شروع شه

شعری در مورد عصبانیت

شعر با ا , مشاعره با ا , شعر با حرف الف , شعر با الف شروع شه

بودن وافســـانه ی آنرابه آتـــش می کشـــــد

می کندهمچون جهنّنم زندگی هاوقت خشــــم

شعر افتادگی , شعر در مورد افتادگی , شعر درباره افتادگی , شعر در وصف افتادگی

شعر در مورد خشم و عصبانیت

شعر اسم سحر , شعر در مورد اسم سحر , شعر درباره اسم سحر , شعر در وصف اسم سحر

سرما در عصبانیت ما عشقبازی می کند

رادیا تورهای سرد پره های دردند

شعر اسم سوگند , شعر در مورد اسم سوگند , شعر درباره اسم سوگند , شعر در وصف اسم سوگند

شعر درباره عصبانیت

شعر اسم شیدا , شعر در مورد اسم شیدا , شعر درباره اسم شیدا , شعر در وصف اسم شیدا

نفسِ انسان همچوابلیس است درهنگام خشم

همچوشیطان می تنددردست وپاهاوقت خشم

شعر اسم شیرین , شعر در مورد اسم شیرین , شعر درباره اسم شیرین , شعر در وصف اسم شیرین

شعر در مورد کنترل عصبانیت

شعر اسم شبنم , شعر در مورد اسم شبنم , شعر درباره اسم شبنم , شعر در وصف اسم شبنم

در نهایت عصبانیت در قفس محبوس بودم.

شعر اسم زینب , شعر در مورد اسم زینب , شعر درباره اسم زینب , شعر در وصف اسم زینب

شعر کوتاه در مورد عصبانیت

شعر اسم سایه , شعر در مورد اسم سایه , شعر درباره اسم سایه , شعر در وصف اسم سایه

می شــــــوداوبرخـــرشیطان سوارومی جهد

تاجهنّــــم می رودهـــــرباراوباپای خشــــــم

شعر اسم زهره , شعر در مورد اسم زهره , شعر درباره اسم زهره , شعر در وصف اسم زهره

شعر عصبانیت

شعر اسم ریحانه , شعر در مورد اسم ریحانه , شعر درباره اسم ریحانه , شعر در وصف اسم ریحانه

و وقتی به تو برسند

با عصبانیت قلنج دست را می شکنند

و گاهی هم نعره ای

شعر اسم ستاره , شعر در مورد اسم ستاره , شعر درباره اسم ستاره , شعر در وصف اسم ستاره

شعر عصبانیت از عشق

شعر اسم سیما , شعر در مورد اسم سیما , شعر درباره اسم سیما , شعر در وصف اسم سیما

دوستـــــی هــــاداده بربادوخـــــریده دشمنی

چشــــــم ها رابسته ،لبهامی گشایدوقت خشم

شعر اردبیل , شعر در مورد اردبیل , شعر درباره اردبیل , شعر در وصف اردبیل

شعر های عصبانیت

شعر اسم سعید , شعر در مورد اسم سعید , شعر درباره اسم سعید , شعر در وصف اسم سعید

انگار که بغض با تبر به جان گلویت افتاده ،

و چنگی که سخت راه نفست را بسته عصبانیت می کند ،

شعر اسم زهرا , شعر در مورد اسم زهرا , شعر درباره اسم زهرا , شعر در وصف اسم زهرا

شعر درباره عصبانیت

شعر اسم رها , شعر در مورد اسم رها , شعر درباره اسم رها , شعر در وصف اسم رها

هـــــرکه دراطراف اوباشندازخوبان به مهر

نیــــش خورده اززبان اوفراوان وقت خشم

شعر اسم رعنا , شعر در مورد اسم رعنا , شعر درباره اسم رعنا , شعر در وصف اسم رعنا

شعر در مورد عصبانیت

شعر اسم زری , شعر در مورد اسم زری , شعر درباره اسم زری , شعر در وصف اسم زری

نمی خواهم حرفی زده باشم…

سکوتم جواب تو را خواهد داد…

اما شادم در بر عصبانیتی خاموشی گزیدم…

نتیجه آن شد شهر در آرامش فرو رفت و یک بیمار به آسایشگاه روانی اضافه شد

شعر اسم رضا , شعر در مورد اسم رضا , شعر درباره اسم رضا , شعر در وصف اسم رضا

شعر درباره ی عصبانیت

شعر هفته بسیج , شعر در مورد هفته بسیج , شعر درباره هفته بسیج , شعر در وصف هفته بسیج

برتصـــوّرهای خودمُهــــــرحقیقت می زند

میکنــــدآنرامِــــلاکِ اَمروفرمان وقتِ خشم

شعر اجل , شعر در مورد اجل , شعر درباره اجل , شعر در وصف اجل

شعر کوتاه درباره عصبانیت

شعر اسم رامین , شعر در مورد اسم رامین , شعر درباره اسم رامین , شعر در وصف اسم رامین

خشم . خشونت . عصبانیت ! تو قلدر نیستی

چشمهای آبی و موهای بور . گیس های بلند

شعر ایمان , شعر در مورد ایمان , شعر درباره ایمان , شعر در وصف ایمان

شعر برای عصبانیت

شعر اسم رضوان , شعر در مورد اسم رضوان , شعر درباره اسم رضوان , شعر در وصف اسم رضوان

با عصبانیت داد زد تو چه میدانی که عشق چیست؟

من جوابش در دل دادم :

تو.

شعر اسم ژاله , شعر در مورد اسم ژاله , شعر درباره اسم ژاله , شعر در وصف اسم ژاله

شعر کودکانه عصبانیت

شعر اسم یکتا , شعر در مورد اسم یکتا , شعر درباره اسم یکتا , شعر در وصف اسم یکتا

چشــــــم براطرافیانش بسته می داردزخشم

کس ندیده هیچگاه دراومـــــــداراوقت خشم

شعر اسم سینا , شعر در مورد اسم سینا , شعر درباره اسم سینا , شعر در وصف اسم سینا

شعر خشم و عصبانیت

شعر اسم یگانه , شعر در مورد اسم یگانه , شعر درباره اسم یگانه , شعر در وصف اسم یگانه

جاری در او فقط، عصبانیت بود

در دستانش می گرفت چوپ ادب

شعر اسم صبا , شعر در مورد اسم صبا , شعر درباره اسم صبا , شعر در وصف اسم صبا

شعر در وصف عصبانیت

شعر اسم صدف , شعر در مورد اسم صدف , شعر درباره اسم صدف , شعر در وصف اسم صدف

نفسِ شیطان وپریشان گویِ اودروقتِ خشم

می برداورابه هــــربیغوله آسان وقتِ خشم

شعر تنفر , شعر در مورد تنفر , شعر درباره تنفر , شعر در وصف تنفر

شعری در وصف عصبانیت

شعر اذیت , شعر در مورد اذیت , شعر درباره اذیت , شعر در وصف اذیت

پدرم حرص گرسنگی شکمم را نمی خورد برای اینده

و مرا با عصبانیت برای در اوردن پول درس نمی داد

شعر اسم شراره , شعر در مورد اسم شراره , شعر درباره اسم شراره , شعر در وصف اسم شراره

شعر اعصبانیت از سعدی

شعر با ق , مشاعره با ق , شعر با حرف قاف , شعر با ق شروع شه

دشمنی هــــادوستی هایش همـــه بیجا شده

منعکس گردیده خشمش روی آنهاوقتِ خشم

شعر با ن , مشاعره با ن , شعر با حرف نون , شعر با ن شروع شه

شعر عصبانیت از حافظ

شعر اسم یلدا , شعر در مورد اسم یلدا , شعر درباره اسم یلدا , شعر در وصف اسم یلدا

دست نوازشگرش

را دوست دارم

هرچند گاهی

با عصبانیت

شلاقش را دیوانه وار می چرخاند

چنان محکم که خانه ای را ویران می کند

شعر با ف , مشاعره با ف , شعر با حرف ف , شعر با ف شروع شه

شعر در مورد عصبانیت

شعر با ک , مشاعره با ک , شعر با حرف کاف , شعر با ک شروع شه

اززبانــــش دیدآسیــب فـــراوان بی حساب

بـــرنمی گــــــــرددچرااوبرمداراوقتِ خشم

شعر اسم شادی , شعر در مورد اسم شادی , شعر درباره اسم شادی , شعر در وصف اسم شادی

شعری در مورد عصبانیت

شعر با ث , مشاعره با ث , شعر با حرف ث , شعر با ث شروع شه

عصبانیت تو

مصداق صورت نشسته ات هست!

به همان زیبایی

شعر با و , مشاعره با و , شعر با حرف واو , شعر با و شروع شه

شعر در مورد خشم و عصبانیت

شعر با ه , مشاعره با ه , شعر با حرف ه , شعر با ه شروع شه

خشـــم میگیـــردوازآن میکنــــــداوشربه پا

شـــرِّاودنیـــابســـوزدبی محاباوقتِ خشــــم

شعر سرو , شعر در مورد سرو , شعر درباره سرو , شعر در وصف سرو

شعر درباره عصبانیت

شعر با ل , مشاعره با ل , شعر با حرف لام , شعر با ل شروع شه

گاه ویرانه ای که سکوت به بار می آورد

از خشم هنگام عصبانیت بیشتر است…!

شعر با گ , مشاعره با گ , شعر با حرف گاف , شعر با گ شروع شه

شعر در مورد کنترل عصبانیت

شعر اسم وحید , شعر در مورد اسم وحید , شعر درباره اسم وحید , شعر در وصف اسم وحید

تازه بعــــدازآن طلبکاراســــــت وداردادّعا

باکلیدی ازجهنّم هست همـــــراه وقتِ خشم

شعر اسم شهلا , شعر در مورد اسم شهلا , شعر درباره اسم شهلا , شعر در وصف اسم شهلا

شعر کوتاه در مورد عصبانیت

شعر اسم یاسمن , شعر در مورد اسم یاسمن , شعر درباره اسم یاسمن , شعر در وصف اسم یاسمن

اگر استدلال در قلمت می گنجید،

بوی عصبانیت

از خطوطِ شعرت به مشام نمی رسید!

شعر اسم پریا , شعر در مورد اسم پریا , شعر درباره اسم پریا , شعر در وصف اسم پریا

شعر عصبانیت

شعر اسم یاسمین , شعر در مورد اسم یاسمین , شعر درباره اسم یاسمین , شعر در وصف اسم یاسمین

ابتداازخشـــــــــم میســـــوزانداومِهــــرووَفا

بعـــــدازآن میگرددآرام وپشیمان وقتِ خشم

شعر اسم پروین , شعر در مورد اسم پروین , شعر درباره اسم پروین , شعر در وصف اسم پروین

شعر عصبانیت از عشق

شعر اسم پونه , شعر در مورد اسم پونه , شعر درباره اسم پونه , شعر در وصف اسم پونه

همچو دفتر خاطراتم که خود را در او خالی میکنم

عصبانیت خود را با خط خطی کردن دفتر

شعر اسم بیتا , شعر در مورد اسم بیتا , شعر درباره اسم بیتا , شعر در وصف اسم بیتا

شعر های عصبانیت

شعر اسم فریبا , شعر در مورد اسم فریبا , شعر درباره اسم فریبا , شعر در وصف اسم فریبا

دشمنی هــــادوستی هــــــایش همه بیجاشده

منعکس گردیده خشمش رویِ آنهـاوقت خشم

شعر زلزله , شعر در مورد زلزله , شعر درباره زلزله , شعر در وصف زلزله

شعر درباره عصبانیت

شعر اسم غزال , شعر در مورد اسم غزال , شعر درباره اسم غزال , شعر در وصف اسم غزال

صدای قیژ سریع تمام تنت را منجمد می سازد

می چسبی به عصبانیت یک سوت کشدار

شعر با چ , مشاعره با چ , شعر با حرف چ , شعر با چ شروع شه

شعر در مورد عصبانیت

شعر یتیم , شعر در مورد یتیم , شعر درباره یتیم , شعر در وصف یتیم

هست شرّش چون کلیدِشـــــرِّ بیجاوقتِ خشم

آرزودارم بمیردخشــــــمِ بیــــجاوقتِ خشـــم 

شعر با ز , مشاعره با ز , شعر با حرف ز , شعر با ز شروع شه

شعر درباره ی عصبانیت

شعر با ر , مشاعره با ر , شعر با حرف ر , شعر با ر شروع شه

عصـبانی مَشــو ای دلبـــــرِ من

عصبانیتِ تو موجبِ حِـــرمان گردد

شعر با س , مشاعره با س , شعر با حرف سین , شعر با س شروع شه

شعر کوتاه درباره عصبانیت

شعر با ج , مشاعره با ج , شعر با حرف جیم , شعر با ج شروع شه

میان این عصبانیت

گوشه تختم را

برای سربه زیری نگاهم گزینش کردم

هدفون در گوشم

آهنگ تنهایی میشنوم

خواب کنارم دراز کشیده

شعر ساقی , شعر در مورد ساقی , شعر درباره ساقی , شعر در وصف ساقی

شعر برای عصبانیت

شعر با خ , مشاعره با خ , شعر با حرف خ , شعر با خ شروع شه

اول عصبانیت باشم بعد خودم

و مدیر مرا اخراج کند

و من با آه بگویم

این بزرگ ترین شکست من است

کاش می شد …

شعر تنبلی , شعر در مورد تنبلی , شعر درباره تنبلی , شعر در وصف تنبلی

شعر کودکانه عصبانیت

شعر با ش , مشاعره با ش , شعر با حرف شین , شعر با ش شروع شه

گاه تـو انگیزه ی آرامش وُ ذوق ِ عملم میشوی

گاه دلیل ِ عصبانیت وُ خشم وُ جـَدَلم میشوی !

شعر انگور , شعر در مورد انگور , شعر درباره انگور , شعر در وصف انگور

شعر خشم و عصبانیت

شعر ارتش , شعر در مورد ارتش , شعر درباره ارتش , شعر در وصف ارتش

صخره ها برده ات می شوند

زمان عصبانیت

و سنگ صبور

به وقت دلتنگی

شعر ظهور حضرت مهدی , شعر در مورد ظهور حضرت مهدی , شعر درباره ظهور حضرت مهدی , شعر در وصف ظهور حضرت مهدی

شعر در وصف عصبانیت

شعر عنکبوت , شعر در مورد عنکبوت , شعر درباره عنکبوت , شعر در وصف عنکبوت

راستی یادت هست دلت میخواست اوج عصبانیت مرا ببینی…

یادم هست از چند نفری هم پرسیده بودی.

شعر سخاوت , شعر در مورد سخاوت , شعر درباره سخاوت , شعر در وصف سخاوت

شعری در وصف عصبانیت

شعر بیماری , شعر در مورد بیماری , شعر درباره بیماری , شعر در وصف بیماری

اوج عصبانیت من ، همان جا بود که شب قبلش…

همان جا بود که خطی روی لبانت نبود

شعر بغض , شعر در مورد بغض , شعر درباره بغض , شعر در وصف بغض

شعر اعصبانیت از سعدی

شعر احساس , شعر در مورد احساس , شعر درباره احساس , شعر در وصف احساس

بعضی خالی می کنند عصبانیت خویش

سر بوق بی انتهای خیابان ها

شعر اسم نفس , شعر در مورد اسم نفس , شعر درباره اسم نفس , شعر در وصف اسم نفس

شعر عصبانیت از حافظ

شعر تبریک تولد , شعر در مورد تبریک تولد , شعر درباره تبریک تولد , شعر در وصف تبریک تولد

تویی که خشم تو بر جرم قاهریست مصیب

تویی که عفو بر خشم قادریست رحیم

شعر با ح , مشاعره با ح , شعر با حرف ح , شعر با ح شروع شه

شعر در مورد عصبانیت

شعر تسلیت مادر , شعر در مورد تسلیت مادر , شعر درباره تسلیت مادر , شعر در وصف تسلیت مادر

بپرهیز و پیچان شو از خشم اوی

ندیدی که خشم آورد چشم اوی

شعر تبریز , شعر در مورد تبریز , شعر درباره تبریز , شعر در وصف تبریز

شعری در مورد عصبانیت

شعر تمیزی , شعر در مورد تمیزی , شعر درباره تمیزی , شعر در وصف تمیزی

بباشیم پیشش بخواهش به پای

ز خشم و ز کین آرمش باز جای

شعر تلگرام , شعر در مورد تلگرام , شعر درباره تلگرام , شعر در وصف تلگرام

شعر در مورد خشم و عصبانیت

شعر تاریکی شب , شعر در مورد تاریکی شب , شعر درباره تاریکی شب , شعر در وصف تاریکی شب

نه بخشایش آرد به هنگام خشم

نه خشم آیدش روز بخشش به چشم

شعر اسم قمر , شعر در مورد اسم قمر , شعر درباره اسم قمر , شعر در وصف اسم قمر

شعر درباره عصبانیت

شعر اسم هما , شعر در مورد اسم هما , شعر درباره اسم هما , شعر در وصف اسم هما

خشم از اصل او ندارد چشم

از جگرگوشه پیامبر و خشم

شعر آغاز , شعر در مورد آغاز , شعر درباره آغاز , شعر در وصف آغاز

شعر در مورد کنترل عصبانیت

شعر اتحاد , شعر در مورد اتحاد , شعر درباره اتحاد , شعر در وصف اتحاد

تشنه مانده زبان دشمن او

جان او خشم کرده با تن او

شعر اضطراب , شعر در مورد اضطراب , شعر درباره اضطراب , شعر در وصف اضطراب

شعر کوتاه در مورد عصبانیت

شعر اسم ضحی , شعر در مورد اسم ضحی , شعر درباره اسم ضحی , شعر در وصف اسم ضحی

چون دلم از خشم تو آید به جوش

عاشق خشم تو و جوش توام

شعر بخشش , شعر در مورد بخشش , شعر درباره بخشش , شعر در وصف بخشش

شعر عصبانیت

شعر اشتباه , شعر در مورد اشتباه , شعر درباره اشتباه , شعر در وصف اشتباه

ب آب علم بنشان آتش خشم

منه تیر جفا بر ترکش خشم

شعر آواز , شعر در مورد آواز , شعر درباره آواز , شعر در وصف آواز

شعر عصبانیت از عشق

شعر معشوقه , شعر در مورد معشوقه , شعر درباره معشوقه , شعر در وصف معشوقه

چندازین خشم، جز از خشم رهی دیگر گیر

چند ازین ناز، جز از ناز طریقی بگزین

شعر اسم لاله , شعر در مورد اسم لاله , شعر درباره اسم لاله , شعر در وصف اسم لاله

شعر های عصبانیت

شعر اسم حامد , شعر در مورد اسم حامد , شعر درباره اسم حامد , شعر در وصف اسم حامد

به صلح چیست؟ به صلح آفتاب روشن رای

به خشم چیست؟ به خشم آتش زبانه زنان

شعر اسم ساغر , شعر در مورد اسم ساغر , شعر درباره اسم ساغر , شعر در وصف اسم ساغر

شعر درباره عصبانیت

شعر اسم ساحل , شعر در مورد اسم ساحل , شعر درباره اسم ساحل , شعر در وصف اسم ساحل

چون ناز کنی ناز ترا نیست قیاسی

چون خشم کنی خشم ترا نیست کرانی

شعر اسم هادی , شعر در مورد اسم هادی , شعر درباره اسم هادی , شعر در وصف اسم هادی

شعر در مورد عصبانیت

شعر اسم هستی , شعر در مورد اسم هستی , شعر درباره اسم هستی , شعر در وصف اسم هستی

چون با یاران خشم کنی جان پدر

بر من مپریش خشم یاران دگر

شعر اسم ملیحه , شعر در مورد اسم ملیحه , شعر درباره اسم ملیحه , شعر در وصف اسم ملیحه

شعر درباره ی عصبانیت

شعر اسم سپیده , شعر در مورد اسم سپیده , شعر درباره اسم سپیده , شعر در وصف اسم سپیده

آصف بن برخیا گر خوانمش آید به خشم

خواجه خشم آرد بلی گر گوییش چون چاکرست

شعر اسم قاسم , شعر در مورد اسم قاسم , شعر درباره اسم قاسم , شعر در وصف اسم قاسم

شعر کوتاه درباره عصبانیت

شعر اسم هدیه , شعر در مورد اسم هدیه , شعر درباره اسم هدیه , شعر در وصف اسم هدیه

خشم مریخی نباشد خشم او

منقلب رو غالب و مغلوب خو

شعر طاق بستان , شعر در مورد طاق بستان , شعر درباره طاق بستان , شعر در وصف طاق بستان

شعر برای عصبانیت

شعر اسم کوثر , شعر در مورد اسم کوثر , شعر درباره اسم کوثر , شعر در وصف اسم کوثر

چونک حرم خشم کی بندد مرا

نیست اینجا جز صفات حق در آ

شعر اسم شکوفه , شعر در مورد اسم شکوفه , شعر درباره اسم شکوفه , شعر در وصف اسم شکوفه

شعر کودکانه عصبانیت

شعر اسم سارا , شعر در مورد اسم سارا , شعر درباره اسم سارا , شعر در وصف اسم سارا

گازری گر خشم گیرد ز آفتاب

ماهیی گر خشم می گیرد ز آب

شعر اسم عطیه , شعر در مورد اسم عطیه , شعر درباره اسم عطیه , شعر در وصف اسم عطیه

شعر خشم و عصبانیت

شعر مکه , شعر در مورد مکه , شعر درباره مکه , شعر در وصف مکه

گفتش ای جان صعب تر خشم خدا

که از آن دوزخ همی لرزد چو ما

شعر تقوا , شعر در مورد تقوا , شعر درباره تقوا , شعر در وصف تقوا

شعر در وصف عصبانیت

شعر تکرار , شعر در مورد تکرار , شعر درباره تکرار , شعر در وصف تکرار

گفت ازین خشم خدا چه بود امان

گفت ترک خشم خویش اندر زمان

شعر تسلیت پدر , شعر در مورد تسلیت پدر , شعر درباره تسلیت پدر , شعر در وصف تسلیت پدر

شعری در وصف عصبانیت

شعر تسلیت مرگ جوان , شعر در مورد تسلیت مرگ جوان , شعر درباره تسلیت مرگ جوان , شعر در وصف تسلیت مرگ جوان

پس عوان که معدن این خشم گشت

خشم زشتش از سبع هم در گذشت

شعر تکبر , شعر در مورد تکبر , شعر درباره تکبر , شعر در وصف تکبر

شعر اعصبانیت از سعدی

شعر تعجب , شعر در مورد تعجب , شعر درباره تعجب , شعر در وصف تعجب

گرد خشم و کینه مرده مگرد

هین مکن با نقش گرمابه نبرد

شعر علاقه , شعر در مورد علاقه , شعر درباره علاقه , شعر در وصف علاقه

شعر عصبانیت از حافظ

شعر تفکر , شعر در مورد تفکر , شعر درباره تفکر , شعر در وصف تفکر

خشم احیا خشم حق و زخم اوست

که به حق زنده ست آن پاکیزه پوست

شعر تلفن , شعر در مورد تلفن , شعر درباره تلفن , شعر در وصف تلفن

شعر در مورد عصبانیت

شعر مظلومیت , شعر در مورد مظلومیت , شعر درباره مظلومیت , شعر در وصف مظلومیت

دست آن کس که بکردت دست بوس

وقت خشم آن دست می گردد دبوس

شعر مغز , شعر در مورد مغز , شعر درباره مغز , شعر در وصف مغز

شعری در مورد عصبانیت

شعر عروسک , شعر در مورد عروسک , شعر درباره عروسک , شعر در وصف عروسک

خشم یاران فرع باشد اصلشان عشق نوست

از برای خشم فرعی اصل را رانی چرا

شعر مقاومت , شعر در مورد مقاومت , شعر درباره مقاومت , شعر در وصف مقاومت

شعر در مورد خشم و عصبانیت

شعر عادت , شعر در مورد عادت , شعر درباره عادت , شعر در وصف عادت

از خشم مخای هیچ کس را

تا خشم خدا تو را نخاید

شعر فتنه , شعر در مورد فتنه , شعر درباره فتنه , شعر در وصف فتنه

شعر درباره عصبانیت

شعر تلافی , شعر در مورد تلافی , شعر درباره تلافی , شعر در وصف تلافی

عاشقی در خشم شد از یار خود معشوق وار

گازری در خشم گشت از آفتاب نامدار

شعر عبادت , شعر در مورد عبادت , شعر درباره عبادت , شعر در وصف عبادت

شعر در مورد کنترل عصبانیت

شعر عربستان , شعر در مورد عربستان , شعر درباره عربستان , شعر در وصف عربستان

صد هزاران شهر را خشم شهان

سرنگون کردست ای بد گم رهان

شعر مشهد , شعر در مورد مشهد , شعر درباره مشهد , شعر در وصف مشهد

شعر کوتاه در مورد عصبانیت

شعر آتش نشان , شعر در مورد آتش نشان , شعر در وصف آتش نشان , شعر درباره آتش نشان

خشم مردان خشک گرداند سحاب

خشم دلها کرد عالمها خراب

شعر پند و اندرز , شعر در مورد پند و اندرز , شعر در وصف پند و اندرز , شعر درباره پند و اندرز

شعر عصبانیت

شعر تسکین درد , شعر در مورد تسکین درد , شعر در وصف تسکین درد , شعر درباره تسکین درد

آنچنان پیلان و شاهان ظلوم

زیر خشم دل همیشه در رجوم

شعر تخت جمشید , شعر در مورد تخت جمشید , شعر در وصف تخت جمشید , شعر درباره تخت جمشید

شعر عصبانیت از عشق

شعر رهبر , شعر در مورد رهبر , شعر در وصف رهبر , شعر درباره رهبر

هرکه خشم خودفروبردایجوان

باشداوازرستگاران جهان

شعر آل سعود , شعر در مورد آل سعود , شعر در وصف آل سعود , شعر درباره آل سعود

شعر های عصبانیت

شعر تحویل سال , شعر در مورد تحویل سال , شعر در وصف تحویل سال , شعر درباره تحویل سال

جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاک شو

گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو

شعر تعهد , شعر در مورد تعهد , شعر در وصف تعهد , شعر درباره تعهد

شعر درباره عصبانیت

شعر سنگ , شعر در مورد سنگ , شعر در وصف سنگ , شعر درباره سنگ

خشم هرگز برنخیزد جز ز کبر و ما و من

هر دو را چون نردبان زیر آر و بر افلاک شو

شعر در مورد عصبانیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.