گلچین زیباترین شعر در مورد تحصیل

شعر در مورد تحصیل

,شعر در مورد تحصیل,شعر در مورد تحصیل علم,شعر در مورد تحصیلات,شعری در مورد پایان تحصیلی,شعر در مورد فارغ تحصیلی,شعر در مورد شروع سال تحصیلی,شعر در مورد سال تحصیلی,شعر در مورد پیشرفت تحصیلی,شعر در مورد سال تحصیلی جدید,شعر در مورد پایان سال تحصیلی,شعر در مورد کسب علم,شعر در مورد کسب علم و دانش,شعری در مورد کسب علم,شعری در مورد پایان سال تحصیلی,شعر در مورد فارغ التحصیلی,شعر در مورد فارغ التحصیلی دانشگاه,شعری در مورد فارغ التحصیلی,شعر در مورد جشن فارغ التحصیلی,شعر زیبا در مورد فارغ التحصیلی,شعر طنز در مورد فارغ التحصیلی,شعر در باره فارغ التحصیلی,شعری در باره فارغ التحصیلی,شعر در مورد جشن فارغ التحصیلی کلاس ششم,شعر درباره آغاز سال تحصیلی,شعر در مورد آغاز سال تحصیلی,شعر درباره شروع سال تحصیلی,شعر در مورد آخر سال تحصیلی,شعر درباره ی پایان سال تحصیلی,شعر تحصیل,شعر تحصیل علم,شعر تحصیلی,شعر فارغ تحصیلی,شعر پایان تحصیلی,شعر سال تحصیلی,شعر طنز تحصیل,شعر پایان سال تحصیلی,شعر آغاز سال تحصیلی,شعر در مورد تحصیل,شعر در مورد تحصیل علم,شعر شروع سال تحصیلی,شعر آغاز سال تحصیلی جدید,شعر تبریک موفقیت تحصیلی,شعر اخر سال تحصیلی,شعر برای فارغ التحصیلی,شعر در مورد فارغ تحصیلی,شعر فارغ تحصیل,شعر جشن فارغ تحصیلی,شعر طنز فارغ تحصیلی,شعر پایان تحصیلی پیش دبستانی,شعر پایان سال تحصیلی پیش دبستانی,شعر برای پایان سال تحصیلی,شعر کودکانه پایان سال تحصیلی,شعر پایان تحصیل,شعر جشن پایان تحصیلی,شعر پایان سال تحصیلی ابتدایی,شعر درباره پایان سال تحصیلی,شعر سال تحصیلی جدید,شعر برای شروع سال تحصیلی,شعر طنز مدرک تحصیلی,شعر طنز آغاز سال تحصیلی,شعر طنز شروع سال تحصیلی,شعر درباره ی پایان سال تحصیلی,شعر برای پایان سال تحصیلی پیش دبستانی,شعر جشن پایان سال تحصیلی,شعر زیبا برای پایان سال تحصیلی,شعری در مورد پایان سال تحصیلی,شعر برای آغاز سال تحصیلی,شعر درباره آغاز سال تحصیلی,اشعار آغاز سال تحصیلی,شعر درمورد آغاز سال تحصیلی,شعری برای آغاز سال تحصیلی,شعر در مورد تحصیلات,شعری در مورد پایان تحصیلی,شعر در مورد شروع سال تحصیلی,شعر در مورد سال تحصیلی,شعر در مورد پیشرفت تحصیلی,شعر در مورد سال تحصیلی جدید,شعر در مورد پایان سال تحصیلی

شعر در مورد تحصیل

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد تحصیل برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

عزیزان جهان جویای دردند

تو در تحصیل درمانی چه حاصل

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر در مورد تحصیل

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

از پی تحصیل زاد آخرت

جورها از دنیی دون میکشم

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر در مورد تحصیل علم

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

ای که می گویی: برو، تحصیل درس عشق کن

می روم، اما پی تحصیل حاصل می روم

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد تحصیلات

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

تا نقش مهر خویشم بر لوح دل نوشتی

یکسر به باد دادی تحصیل و حاصلم را

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد پایان تحصیلی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

بیم آنست که: از فکرت و اندیشه تو

همه تحصیل که کردیم فراموش آید

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر در مورد فارغ تحصیلی

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

تحصیل تو مقدور و من آسوده روا نیست

از خرمن اقبال چرا خوشه نچینم؟

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر در مورد شروع سال تحصیلی

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

چو عمر در سر تحصیل این جماعت رفت

که جز ندامت و بی حاصلی نشد حاصل

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

شعر در مورد سال تحصیلی

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

بنده در این مختصر غرض که تو گفتی

آیت تحصیل آن چو روز مبین است

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد پیشرفت تحصیلی

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

معجزی کان مسیح پی نبرد

راه تحصیل آن رهین تو باد

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر در مورد سال تحصیلی جدید

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

چون زمین را شرف مولد تو حاصل شد

آسمان راه نظیرت بزد اندر تحصیل

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

شعر در مورد پایان سال تحصیلی

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

با بزرگان مستفیدم با فرودستان مفید

عالم تحصیل را هم وارد و هم صادرم

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

شعر در مورد کسب علم

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

تا فلک در پی تحصیل کمال

دایم از شوق بود ناپروای

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر در مورد کسب علم و دانش

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

امتیاز آینه پردازی تحصیل غناست زین چمن

گل بسر آن داشت که مشت زر داشت

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعری در مورد کسب علم

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

حصول کام با سعی املها برنمی آید

عنان ریشه دشوار است تحصیل ثمر پیچد

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

شعری در مورد پایان سال تحصیلی

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

چین کدورتی هست بر جبه نگینها

تحصیل نامداری بی دردسر نباشد

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعر در مورد فارغ التحصیلی

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

با فقیران ناز خشکی ننگ تحصیل غناست

چرب و نرمی کن اگر نانت بروغن میرسد

شعر خواب , شعر در مورد خواب , شعر درباره خواب , شعر در وصف خواب

شعر در مورد فارغ التحصیلی دانشگاه

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

(بیدل) از تحصیل دنیا نیست حاصل جز غرور

دانه را نشو و نما رگهای گردن میشود

شعر استقلال , شعر در مورد استقلال , شعر درباره استقلال , شعر در وصف استقلال

شعری در مورد فارغ التحصیلی

شعر سربازی , شعر در مورد سربازی , شعر درباره سربازی , شعر در وصف سربازی

انجام تلاش همه کس آبله پائی است (بیدل)

تو همین ریشه به تحصیل ثمر پوش

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر در مورد جشن فارغ التحصیلی

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

نعل همه در آتش تحصیل نشاط است

دریاب که از رنگ چه دارد ته پا گل

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر زیبا در مورد فارغ التحصیلی

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

بگذر از حاصل این بحر که بی عبرت نیست

بعد تحصیل گهر وضع پشیمان صدف

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

شعر طنز در مورد فارغ التحصیلی

شعر حال خوش , شعر در مورد حال خوش , شعر درباره حال خوش , شعر در وصف حال خوش

ما ضعیفان فارغیم از زحمت تحصیل جاه

مسند ما خاکساری تخت ما افتادگی

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

شعر در باره فارغ التحصیلی

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

مبادا همت از تحصیل حاصل منفعل گردد

مرو تا میتوانی جزئی کاری که نتوانی

شعر فرزند , شعر در مورد فرزند , شعر درباره فرزند , شعر در وصف فرزند

شعری در باره فارغ التحصیلی

شعر غرور , شعر در مورد غرور , شعر درباره غرور , شعر در وصف غرور

تحصیل روزی آسان نتوان شمرد (بیدل)

تکلیف خاک و خونست این نان و آب خوردن

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر در مورد جشن فارغ التحصیلی کلاس ششم

شعر حرف مفت , شعر در مورد حرف مفت , شعر درباره حرف مفت , شعر در وصف حرف مفت

تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول

آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر درباره آغاز سال تحصیلی

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

(بیدل) اگر آگه شوی از علم خموشی

تحصیل کمال تو بیک حرف تمام است

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد آغاز سال تحصیلی

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

سنگ راه هیچکس تحصیل جمعیت مباد

قطره بیتاب ما کو هر شد و دلتنگ ماند

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر درباره شروع سال تحصیلی

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

در خلق خجالت کش تحصیل کمالم

بر خرمن من خورده مگر مور نگیرد

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد آخر سال تحصیلی

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

پس از تحصیل دین از هفت مردان

پس از تاویل وحی از هفت قرا

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر درباره ی پایان سال تحصیلی

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

هر چند عمر در سر تحصیل کرده ام

بیحاصلیست در غم عشق تو حاصلم

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر تحصیل

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار

تحصیل کام دل به تکاپوی خوشترست

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر تحصیل علم

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

فقیه گرسنه تحصیل چون تواند کرد

مگر به روز گدایی کند، به شب تکرار

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر تحصیلی

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

یابهر کمال از پی تحصیل خرد را

کی بر سرابنای جهان کرد محصل؟

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر فارغ تحصیلی

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شب دراز به تحصیل علم حکمت عین

بسا که نرگس مسکین کشیده بیداری

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر پایان تحصیلی

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

خدایگانا چون شد اشارتت که رهی

به ملک فارس به تحصیل وجه زر برود

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر سال تحصیلی

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را

جان ابراهیم باید عشق اسماعیل را

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر طنز تحصیل

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

از پی تحصیل آسایش مبر بسیار رنج

هر که او دارد بآسایش هوس آسوده نیست

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر پایان سال تحصیلی

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

این همه علم کرده ای تحصیل

زاین همه علم حاصلی دریاب

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر آغاز سال تحصیلی

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

ای در طلب علوم، در مدرسه چند؟

تحصیل اصول و حکمت و فلسفه چند؟

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد تحصیل

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

این طرفه که تحصیل بدین خون جگر

در هر دو جهان، جمله وبال است، وبال

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در مورد تحصیل علم

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

تحصیل دستگاه تنعم دنائت است

چندانکه ریش موج زند در زمین دود

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر شروع سال تحصیلی

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

مطلب ز عشقبازی تحصیل خاکساری است

افتادگی است حاصل از پختگی ثمر را

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر آغاز سال تحصیلی جدید

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

مطلب از ته کردن زانوست تحصیل شکست

ورنه معلومات عالم در دل آگاه ماست

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر تبریک موفقیت تحصیلی

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

در رحم اطفال از تحصیل روزی فارغند

مانع رزق مقدر خانه دربسته نیست

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر اخر سال تحصیلی

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

ترا که عالم آیینه عالم آب است

چه احتیاج به تحصیل باده ناب است؟

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر برای فارغ التحصیلی

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

نیست ممکن پختگی تحصیل کردن در وطن

خامی عنبر کجا از جوش دریا کم شود؟

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر در مورد فارغ تحصیلی

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

میسر نیست دنیا دار را تحصیل آگاهی

نی از سیر مقامات است غافل تا شکر دارد

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر فارغ تحصیل

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

ید طولاست در تحصیل روزی گوشه گیران را

وگرنه عنکبوت از تار سستی چون مگس گیرد؟

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر جشن فارغ تحصیلی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

مریز اشک به تحصیل رزف چون طفلان

که در گلو چوگره گشت گریه دانه شود

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر طنز فارغ تحصیلی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

ز دانش نخستین ، به یزدان گرای

کجا هست و باشد ، همیشه بجای

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر پایان تحصیلی پیش دبستانی

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

به دانش ز یزدان شناسد سپاس

خنک مرد دانا و یزدان شناس

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر پایان سال تحصیلی پیش دبستانی

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

دگر آن که دارد ز یزدان سپاس

بود دانشی مرد نیکی شناس

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر برای پایان سال تحصیلی

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنمای

بپرسیدم از مرد نیکو سخن

کسی کو بسال و خرد بد کهن

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر کودکانه پایان سال تحصیلی

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

که از ما به یزدان که نزدیکتر

که را نزد او راه باریکتر

چنین داد پاسخ که دانش گزین

چو خواهی ز پروردگار آفرین

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر پایان تحصیل

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

به گیتی به از مردمی کار نیست

بدین با تو دانش به پیکار نیست

سر راستی دانش ایزیدیست

چو دانستیش زو نترسی ، بدیست

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر جشن پایان تحصیلی

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر پایان سال تحصیلی ابتدایی

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر درباره پایان سال تحصیلی

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

اگر چند بخشی ز گنج سخن

بر افشان که دانش نیاید به بن

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر سال تحصیلی جدید

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

اگر دانشی مرد گوید سخن

تو بشنو که دانش نگردد کهن

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر برای شروع سال تحصیلی

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

به رنج اندر ار تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعر طنز مدرک تحصیلی

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

بیاموز و بشنو ز هر دانشی

بیابی ز هر دانشی رامشی

ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ

همه دانش و داد دادن بسیچ

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر طنز آغاز سال تحصیلی

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

میاسای از آموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر طنز شروع سال تحصیلی

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

همیشه یکی دانشی پیش دار

ورا چون روان و تن خویش دار

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعر درباره ی پایان سال تحصیلی

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

فزون است از آن دانش اندر جهان

که بشنود گوش آشکار و نهان

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر برای پایان سال تحصیلی پیش دبستانی

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

کسی کو به دانش توانگر بود

ز گفتار و کردار بهتر بود

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر جشن پایان سال تحصیلی

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

خرد باید و دانش و راستی

که کژی بکوبد ار کاستی

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر زیبا برای پایان سال تحصیلی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

نگه کن به جایی که دانش بود

ز داننده کشور به رامش بود

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعری در مورد پایان سال تحصیلی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

بیارای دل را به دانش که ارز

به دانش بود چو بدانی بورز

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

شعر برای آغاز سال تحصیلی

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

به دانش بود مرد را ایمنی

ببندد ز بد ، دست آهرمنی

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر درباره آغاز سال تحصیلی

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

به دانش بود بیگمان زنده مرد

خنک رنجبردار پایند مرد

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

اشعار آغاز سال تحصیلی

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

چنین گفت داننده دهقان پیر

که دانش بود مرد را دستگیر

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

شعر درمورد آغاز سال تحصیلی

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

هر ان مغز کو را خرد روشنست

ز دانش به گرد تنش جوشنست

شعر در مورد تحصیل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.