شعر در مورد بدی کردن | زیباترین اشعار درباره بدی کردن + 100 "شعر در مورد بدی کردن"

گلچین زیباترین شعر در مورد بدی کردن

شعر در مورد بدی کردن

شعر در مورد بدی کردن ,شعر درباره بدی کردن,شعر برای بدی کردن,شعر در باره بدی کردن,شعر با بدی کردن,شعر درمورد بدی کردن,شعر با کلمه بدی کردن,شعر با کلمه ی بدی کردن,شعری در مورد بدی کردن,شعری درباره بدی کردن,شعر درباره ی بدی کردن

شعر در مورد بدی کردن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بدی کردن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

در بدی کردن سیه بختی شوی

در شی نه لایق تختی شوی

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

شعر در مورد بدی کردن

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

اگر سعد با تاج ساسان بدی

مرا رزم او کردن آسان بدی

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

شعر درباره بدی کردن

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

گر میسر کردن حق ره بدی

هر جهود و گبر ازو آگه بدی

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

شعر برای بدی کردن

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

میتوان کردن بدی را هم بحرف نیک نیک

از اثر خالی مدان خاصیت افواه را

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

شعر در باره بدی کردن

شعر رودکی , شعر رودکی عاشقانه , رودکی شعر معروف , شعر چنگ رودکی , اشعار رودکی

بدی خود بدان تخمه در گوهرست

ببد کردن آن تخمه اندر خورست

شعر امیر خسرو دهلوی , اشعار امیر خسرو دهلوی , شعری از امیرخسرو دهلوی , دیوان اشعار امیرخسرو دهلوی

شعر با بدی کردن

سنایی , شعر سنایی , اشعار سنایی , دیوان سنایی , آثار سنایی

به گیتی بهی بهتر از گاه نیست

بدی بتر از عمر کوتاه نیست

فخرالدین عراقی , شعر فخرالدین عراقی , اشعار فخرالدین عراقی , آثار فخرالدین عراقی , شور عشق فخرالدین عراقی

شعر درمورد بدی کردن

ناصرخسرو , شعر ناصرخسرو , اشعار ناصرخسرو , سفرنامه ناصرخسرو

نیکان عهد را به بدی کردن

عذری بنه که دسترس آن دارند

وحشی بافقی ,شعر وحشی بافقی , اشعار وحشی بافقی , دیوان وحشی بافقی , آثار وحشی بافقی

شعر با کلمه بدی کردن

محتشم کاشانی , شعر محتشم کاشانی , اشعار محتشم کاشانی , زندگینامه محتشم کاشانی

مکافات بدی کردن حلالست

چو بی جرم از کسی آزرده باشی

فروغی بسطامی , شعر فروغی بسطامی , اشعار فروغی بسطامی , دیوان فروغی بسطامی

شعر با کلمه ی بدی کردن

سیمین بهبهانی ,شعر سیمین بهبهانی , اشعار سیمین بهبهانی , چرا رفتی سیمین بهبهانی , اشعار سیاسی سیمین بهبهانی

بدی با او روا باشد ولیکن

نکویی کن که با خود کرده باشی

فایز دشتی , شعر فایز دشتی , اشعار فایز دشتی , اشعار زیبای فایز دشتی

شعری در مورد بدی کردن

ملک الشعرای بهار , شعر ملک الشعرای بهار , اشعار ملک الشعرای بهار , آثار ملک الشعرای بهار , دیوان ملک الشعرای بهار

ز خیرت خیر پیش آید، بکن چندانکه بتوانی

مکافات بدی کردن، نمی گویم تو خود دانی

فروغ فرخزاد , شعر فروغ فرخزاد , اشعار فروغ فرخزاد , زندگینامه فروغ فرخزاد , گناه فروغ فرخزاد

شعری درباره بدی کردن

حسین منزوی , شعر حسین منزوی , اشعار حسین منزوی , دیوان حسین منزوی

در بدی کردن نگردی نیکنام

چون نه مرغ زیرکی افتی بدام

هوشنگ ابتهاج , شعر هوشنگ ابتهاج , اشعار هوشنگ ابتهاج , شعر سایه هوشنگ ابتهاج

شعر درباره ی بدی کردن

هاتف اصفهانی , شعر هاتف اصفهانی , اشعار هاتف اصفهانی , آثار و عکس هاتف اصفهانی

در بدی کمتر کنی اینجا نشست

تا نیفتی همچو ماهی زیر شست

ایرج میرزا , شعر ایرج میرزا , اشعار ایرج میرزا , شعر حجاب ایرج میرزا , دیوان ایرج میرزا

شعر در مورد بدی کردن

قیصر امین پور , شعر قیصر امین پور , اشعار قیصر امین پور , قیصر امین پور کیست

بدان را ز نیکی کنم ناصبور

ز نیکان بدی را کنم نیز دور

مهدی فرجی , شعر مهدی فرجی , اشعار مهدی فرجی , مهدی فرجی شاعر

شعر درباره بدی کردن

خاقانی , شعر خاقانی , اشعار خاقانی , خاقانی شروانی , دیوان خاقانی

گرش از خرد راه بیرون بدی

شناساییش لختی افزون بدی

سلمان هراتی , شعر سلمان هراتی , اشعار سلمان هراتی , آثار سلمان هراتی

شعر برای بدی کردن

رحیم معینی کرمانشاهی , شعر رحیم معینی کرمانشاهی , اشعار رحیم معینی کرمانشاهی , آثار رحیم معینی کرمانشاهی

در بدی کردن نگردی نیکنام

چون نه مرغ زیرکی افتی بدام

مهدی اخوان ثالث , شعر مهدی اخوان ثالث , اشعار مهدی اخوان ثالث , قاصدک مهدی اخوان ثالث

شعر در باره بدی کردن

سید علی صالحی , شعر سید علی صالحی , اشعار سید علی صالحی , آثار سید علی صالحی , اشعار عاشقانه سید علی صالحی

ای تو گشته یار شیطان صبح و شام

وز بدی کردن برآوردی تو نام

حمید مصدق , شعر حمید مصدق , اشعار حمید مصدق , آثار حمید مصدق , اشعار عاشقانه حمید مصدق

شعر با بدی کردن

علی صفری , شعر علی صفری , اشعار علی صفری , آثار علی صفری , اشعار عاشقانه علی صفری

بدی نیکو توان کردن بتدریج

که جدول هر زمان گردانیست برزیج

محمدرضا شفیعی کدکنی , شعر محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی , آثار محمدرضا شفیعی کدکنی , اشعار عاشقانه محمدرضا شفیعی کدکنی

شعر درمورد بدی کردن

علیرضا آذر , شعر علیرضا آذر , اشعار علیرضا آذر , آثار علیرضا آذر , اشعار عاشقانه علیرضا آذر

بدی نیکو توان کردن ولیکن

نباید بود از این نفس ایمن

فریدون مشیری , شعر فریدون مشیری , اشعار فریدون مشیری , آثار فریدون مشیری , اشعار عاشقانه فریدون مشیری

شعر با کلمه بدی کردن

احمدرضا احمدی , شعر احمدرضا احمدی , اشعار احمدرضا احمدی , آثار احمدرضا احمدی , اشعار عاشقانه احمدرضا احمدی

همه نیکی کنید و وز بدی دور

شوند اینجایگه کردن پر از نور

علیرضا بدیع , شعر علیرضا بدیع , اشعار علیرضا بدیع , آثار علیرضا بدیع , اشعار عاشقانه علیرضا بدیع

شعر با کلمه ی بدی کردن

علیرضا روشن , شعر علیرضا روشن , اشعار علیرضا روشن , آثار علیرضا روشن , اشعار عاشقانه علیرضا روشن

شراب نیستی را نوش کردن

وجود خود ز خود بیهوش کردن

ژاله اصفهانی , شعر ژاله اصفهانی , اشعار ژاله اصفهانی , آثار ژاله اصفهانی , اشعار عاشقانه ژاله اصفهانی

شعری در مورد بدی کردن

خواجوی کرمانی , شعر خواجوی کرمانی , اشعار خواجوی کرمانی , آثار خواجوی کرمانی , اشعار عاشقانه خواجوی کرمانی

من از یک بد چنین ترسان و لرزان

بدی دیگر پدید آمد بتر زان

قاآنی , شعر قاآنی , اشعار قاآنی , آثار قاآنی , اشعار عاشقانه قاآنی

شعری درباره بدی کردن

روزبه بمانی , شعر روزبه بمانی , اشعار روزبه بمانی , آثار روزبه بمانی , اشعار عاشقانه روزبه بمانی

خاقانی اگرچه نیک اهلی

نااهلانت بدی نمایند

مونا برزویی , شعر مونا برزویی , اشعار مونا برزویی , آثار مونا برزویی , اشعار عاشقانه مونا برزویی

شعر درباره ی بدی کردن

شیخ بهایی , شعر شیخ بهایی , اشعار شیخ بهایی , آثار شیخ بهایی , اشعار عاشقانه شیخ بهایی

از من بدی نیامد و ناید ز من بدی

کز عنصر لطیف وز پاکیزه گوهرم

عبدالجبار کاکایی , شعر عبدالجبار کاکایی , اشعار عبدالجبار کاکایی , آثار عبدالجبار کاکایی , اشعار عاشقانه عبدالجبار کاکایی

شعر در مورد بدی کردن

یغما گلرویی , شعر یغما گلرویی , اشعار یغما گلرویی , آثار یغما گلرویی , اشعار عاشقانه یغما گلرویی

بتر خلق بدی دان که به طبع

در بدی سفله تر از خود سست

افشین یداللهی , شعر افشین یداللهی , اشعار افشین یداللهی , آثار افشین یداللهی , اشعار عاشقانه افشین یداللهی

شعر درباره بدی کردن

منوچهر آتشی , شعر منوچهر آتشی , اشعار منوچهر آتشی , آثار منوچهر آتشی , اشعار عاشقانه منوچهر آتشی

گر آمدنم بخود بدی نامدمی

ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی

فرخی سیستانی , شعر فرخی سیستانی , اشعار فرخی سیستانی , آثار فرخی سیستانی , اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

شعر برای بدی کردن

مریم حیدرزاده , شعر مریم حیدرزاده , اشعار مریم حیدرزاده , آثار مریم حیدرزاده , اشعار عاشقانه مریم حیدرزاده

در گردش خویش اگر مرا دست بدی

خود را برهاندمی ز سرگردانی

گروس عبدالملکیان , شعر گروس عبدالملکیان , اشعار گروس عبدالملکیان , آثار گروس عبدالملکیان , اشعار عاشقانه گروس عبدالملکیان

شعر در باره بدی کردن

نادر نادرپور , شعر نادر نادرپور , اشعار نادر نادرپور , آثار نادر نادرپور , اشعار عاشقانه نادر نادرپور

گر کارها چنانکه بباید چنان بدی

در پستی آب کی بدی و در هوا بخار

حسین پناهی , شعر حسین پناهی , اشعار حسین پناهی , آثار حسین پناهی , اشعار عاشقانه حسین پناهی

شعر با بدی کردن

مسعود فردمنش , شعر مسعود فردمنش , اشعار مسعود فردمنش , آثار مسعود فردمنش , اشعار عاشقانه مسعود فردمنش

گر آمدنم ز من بدی نامدمی

ور نیز شدن ز من بدی کی شدمی

شعر عمو , شعر در مورد عمو , شعر درباره عمو , شعر در وصف عمو

شعر درمورد بدی کردن

ناهید عباسی , شعر ناهید عباسی , اشعار ناهید عباسی , آثار ناهید عباسی , اشعار عاشقانه ناهید عباسی

نیکو نبود تخم بدی کاشتن آری

گر تخم بدی کاری آن تخم برآرد

عطار نیشابوری , شعر عطار نیشابوری , اشعار عطار نیشابوری , آثار عطار نیشابوری , اشعار عاشقانه عطار نیشابوری

شعر با کلمه بدی کردن

اردلان سرفراز , شعر اردلان سرفراز , اشعار اردلان سرفراز , آثار اردلان سرفراز , اشعار عاشقانه اردلان سرفراز

اگر نکو نشوی صائب از بدی بگذر

که هست ترک بدی ها سر نکویی ها

نصرت رحمانی , شعر نصرت رحمانی , اشعار نصرت رحمانی , آثار نصرت رحمانی , اشعار عاشقانه نصرت رحمانی

شعر با کلمه ی بدی کردن

محمد علی بهمنی , شعر محمد علی بهمنی , اشعار محمد علی بهمنی , آثار محمد علی بهمنی , اشعار عاشقانه محمد علی بهمنی

من مانده بدی با نفس مشوش

من گشته بدی در قفس برد گرفتار

مژگان عباسلو , شعر مژگان عباسلو , اشعار مژگان عباسلو , آثار مژگان عباسلو , اشعار عاشقانه مژگان عباسلو

شعری در مورد بدی کردن

شهاب مقربین , شعر شهاب مقربین , اشعار شهاب مقربین , آثار شهاب مقربین , اشعار عاشقانه شهاب مقربین

آن راغ که از لاله بدی توده شنگرف

آن باغ که از سبزه بدی معدن زنگار

ناظم حکمت , شعر ناظم حکمت , اشعار ناظم حکمت , آثار ناظم حکمت , اشعار عاشقانه ناظم حکمت

شعری درباره بدی کردن

نزار قبانی , شعر نزار قبانی , اشعار نزار قبانی , آثار نزار قبانی , اشعار عاشقانه نزار قبانی

در بی خبری خبر نبودی چه بدی

و اندیشه خیر و شر نبودی چه بدی

فاضل نظری , شعر فاضل نظری , اشعار فاضل نظری , آثار فاضل نظری , اشعار عاشقانه فاضل نظری

شعر درباره ی بدی کردن

کیکاووس یاکیده , شعر کیکاووس یاکیده , اشعار کیکاووس یاکیده , آثار کیکاووس یاکیده , اشعار عاشقانه کیکاووس یاکیده

گرنه کشش یار مرا یار بدی

با شاه و گدا مرا کجا کاربدی

لیلا کردبچه , شعر لیلا کردبچه , اشعار لیلا کردبچه , آثار لیلا کردبچه , اشعار عاشقانه لیلا کردبچه

شعر در مورد بدی کردن

علی شریعتی , شعر علی شریعتی , اشعار علی شریعتی , آثار علی شریعتی , اشعار عاشقانه علی شریعتی

ز جهل بتر زی اهل علم نیست بدی

زهر بدی بجهی چون ز جهل خود بجهی

شعر خودم , شعر در مورد خودم , شعر درباره خودم , شعر در وصف خودم

شعر درباره بدی کردن

شعر حق الناس , شعر در مورد حق الناس , شعر درباره حق الناس , شعر در وصف حق الناس

بحر می گفتم اگر بحر بدی پر گوهر

ابر می خواندم اگر ابر بدی گوهربار

شعر بی خوابی , شعر در مورد بی خوابی , شعر درباره بی خوابی , شعر در وصف بی خوابی

شعر برای بدی کردن

شعر کابل , شعر در مورد کابل , شعر درباره کابل , شعر در وصف کابل

گر دست رسی بدی به بوسی

کاری بودی هزارگانی

شعر عدالت , شعر در مورد عدالت , شعر درباره عدالت , شعر در وصف عدالت

شعر در باره بدی کردن

شعر ازدواج , شعر در مورد ازدواج , شعر درباره ازدواج , شعر در وصف ازدواج

ناوکت روز انتقام بدی

سپر دور فتنه و خطرست

شعر غیرت , شعر در مورد غیرت , شعر درباره غیرت , شعر در وصف غیرت

شعر با بدی کردن

شعر تعصب , شعر در مورد تعصب , شعر درباره تعصب , شعر در وصف تعصب

چون به نیکیم شرمسار نکرد

به بدی چند شرمسار کند

شعر بیشعوری , شعر در مورد بیشعوری , شعر درباره بیشعوری , شعر در وصف بیشعوری

شعر درمورد بدی کردن

شعر جوانی و پیری , شعر در مورد جوانی و پیری , شعر درباره جوانی و پیری , شعر در وصف جوانی و پیری

دور دور بدی است خاقانی

هیچ بد فعل نیک ننماید

شعر خزان , شعر در مورد خزان , شعر درباره خزان , شعر در وصف خزان

شعر با کلمه بدی کردن

شعر آبرو , شعر در مورد آبرو , شعر درباره آبرو , شعر در وصف آبرو

آویخته کی بدی ترازو

گر زآنکه زبان بریده بودی

شعر دل , شعر در مورد دل , شعر درباره دل , شعر در وصف دل

شعر با کلمه ی بدی کردن

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر درباره آرزو , شعر در وصف آرزو

گرش بر فریدون بدی تاختن

امانش ندادی به تیغ آختن

شعر ذوق , شعر در مورد ذوق , شعر درباره ذوق , شعر در وصف ذوق

شعری در مورد بدی کردن

شعر خورشید , شعر در مورد خورشید , شعر درباره خورشید , شعر در وصف خورشید

همنشین بدان مباش

که نیک از بدان جز بدی نیاموزد

شعر داعش , شعر در مورد داعش , شعر درباره داعش , شعر در وصف داعش

شعری درباره بدی کردن

شعر زخم زبان , شعر در مورد زخم زبان , شعر درباره زخم زبان , شعر در وصف زخم زبان

اگر نه او بدی عالم نبودی

ملایک نامدی آدم نبودی

شعر رخ یار , شعر در مورد رخ یار , شعر درباره رخ یار , شعر در وصف رخ یار

شعر درباره ی بدی کردن

شعر رودخانه , شعر در مورد رودخانه , شعر درباره رودخانه , شعر در وصف رودخانه

بدی را چون پشیمان گشته باشد

خدا ده نیکوئی بنوشته باشد

شعر زندان , شعر در مورد زندان , شعر درباره زندان , شعر در وصف زندان

شعر در مورد بدی کردن

شعر ذاکر امام حسین , شعر در مورد ذاکر امام حسین , شعر درباره ذاکر امام حسین , شعر در وصف ذاکر امام حسین

هرکه کرده این بدی اندر جهان

لعنتی برخویش مانده جاودان

شعر والیبال , شعر در مورد والیبال , شعر درباره والیبال , شعر در وصف والیبال

شعر درباره بدی کردن

شعر کشتی , شعر در مورد کشتی , شعر درباره کشتی , شعر در وصف کشتی

بدی معلومش از نور نبوت

که هستند جملگی اهل فتوت

شعر یکشنبه , شعر در مورد یکشنبه , شعر درباره یکشنبه , شعر در وصف یکشنبه

شعر برای بدی کردن

شعر شنبه , شعر در مورد شنبه , شعر درباره شنبه , شعر در وصف شنبه

درون خلوت دل بود ساکن

بطاعت در بدی پیوسته ایمن

شعر با د , شعر با د شروع شه , شعر با دال شروع شه , شعر که با د شروع شه , بیت شعر که با د شروع شه

شعر در باره بدی کردن

شعر امام جعفر صادق , شعر در مورد امام جعفر صادق , شعر درباره امام جعفر صادق , شعر در وصف امام جعفر صادق

بدی من ببخش و در گذارم

که هستی در دو عالم کردگارم

پل الوار , شعر پل الوار , اشعار پل الوار , آثار پل الوار , اشعار عاشقانه پل الوار

شعر با بدی کردن

مهدیه لطیفی , شعر مهدیه لطیفی , اشعار مهدیه لطیفی , آثار مهدیه لطیفی , اشعار عاشقانه مهدیه لطیفی

چو میگوئی که بد کردم بدی دان

بدی از نفس خود هر دم بدی دان

شعر سه شنبه , شعر در مورد سه شنبه , شعر درباره سه شنبه , شعر در وصف سه شنبه

شعر درمورد بدی کردن

رضا کاظمی , شعر رضا کاظمی , اشعار رضا کاظمی , آثار رضا کاظمی , اشعار عاشقانه رضا کاظمی

بدی بد دان و نیکی نیک بشمار

بجز نیکی مکن ایدوست زنهار

شعر دوشنبه , شعر در مورد دوشنبه , شعر درباره دوشنبه , شعر در وصف دوشنبه

شعر با کلمه بدی کردن

پابلو نرودا , شعر پابلو نرودا , اشعار پابلو نرودا , آثار پابلو نرودا , اشعار عاشقانه پابلو نرودا

مکن هرگز بدی تا بد نبینی

چنین دان راز اگر صاحب یقینی

شمس لنگرودی , شعر شمس لنگرودی , اشعار شمس لنگرودی , آثار شمس لنگرودی , اشعار عاشقانه شمس لنگرودی

شعر با کلمه ی بدی کردن

عباس معروفی , شعر عباس معروفی , اشعار عباس معروفی , آثار عباس معروفی , اشعار عاشقانه عباس معروفی

بدی کمتر کن و نیکی وفا کن

نکوئی خاص از بهر خدا کن

شعر شراب , شعر در مورد شراب , شعر درباره شراب , شعر در وصف شراب

شعری در مورد بدی کردن

شعر شمع , شعر در مورد شمع , شعر درباره شمع , شعر در وصف شمع

چنین میگفتی آنگاهی در اسرار

ندانم تا بدی آنگه خبردار

شعر سیگار , شعر در مورد سیگار , شعر درباره سیگار , شعر در وصف سیگار

شعری درباره بدی کردن

شعر جمعه , شعر در مورد جمعه , شعر درباره جمعه , شعر در وصف جمعه

جان مجنون گداختی لیلی

گر بدی خویش آن قدر نازک

شعر پنجشنبه , شعر در مورد پنجشنبه , شعر درباره پنجشنبه , شعر در وصف پنجشنبه

شعر درباره ی بدی کردن

شعر دعا , شعر در مورد دعا , شعر درباره دعا , شعر در وصف دعا

القصه بخویش میکنی آنچه کنی

نیکی و بدی بکس نشاید کردن

شعر سفید شدن مو , شعر در مورد سفید شدن مو , شعر درباره سفید شدن مو , شعر در وصف سفید شدن مو

شعر در مورد بدی کردن

شعر شطرنج , شعر در مورد شطرنج , شعر درباره شطرنج , شعر در وصف شطرنج

در طبع من بدی نبود ایراک

مداح شهریار جهان دارم

شعر اصفهان , شعر در مورد اصفهان , شعر درباره اصفهان , شعر در وصف اصفهان

شعر درباره بدی کردن

شعر سی سالگی , شعر در مورد سی سالگی , شعر درباره سی سالگی , شعر در وصف سی سالگی

بتو دادیم امیدها هر چند

در بدی کرده ایم استغراق

شعر چهارشنبه , شعر در مورد چهارشنبه , شعر درباره چهارشنبه , شعر در وصف چهارشنبه

شعر برای بدی کردن

شعر کنکور , شعر در مورد کنکور , شعر در وصف کنکور , شعر درباره کنکور

چو بدی کردی نباشد چاره الا

سرانگشت پشیمانی گزیدن

شعر امتحانات , شعر در مورد امتحانات , شعر در وصف امتحانات , شعر درباره امتحانات

شعر در باره بدی کردن

شعر دانشگاه , شعر در مورد دانشگاه , شعر در وصف دانشگاه , شعر درباره دانشگاه

من بدی کردم پشیمانم هنوز

انتظارم تا دیم گردد تموز

شعر شیطان , شعر در مورد شیطان , شعر در وصف شیطان , شعر درباره شیطان

شعر با بدی کردن

شعر دانشجو , شعر در مورد دانشجو , شعر در وصف دانشجو , شعر درباره دانشجو

صاحب سری عزیزی صد زبان

گر بدی آنجا بدادی صلحشان

شعر قایق , شعر در مورد قایق , شعر در وصف قایق , شعر درباره قایق

شعر درمورد بدی کردن

شعر قهرمان , شعر در مورد قهرمان , شعر در وصف قهرمان , شعر درباره قهرمان

گر هماره فصل تابستان بدی

سوزش خورشید در بستان شدی

شعر دماغ , شعر در مورد دماغ , شعر در وصف دماغ , شعر درباره دماغ

شعر با کلمه بدی کردن

شعر ضرب المثل , شعر در مورد ضرب المثل , شعر در وصف ضرب المثل , شعر درباره ضرب المثل

آهنی که آیینه غیبی بدی

جمله صورتها درو مرسل شدی

شعر انار , شعر در مورد انار , شعر در وصف انار , شعر درباره انار

شعر با کلمه ی بدی کردن

شعر آشتی , شعر در مورد آشتی , شعر در وصف آشتی , شعر درباره آشتی

گر تنگ بدی این سینه من

روشن نشدی آیینه من

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعری در مورد بدی کردن

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

زاهد بودی ترانه گویت کردم

خاموش بدی فسانه گویت کردم

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعری درباره بدی کردن

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

از خیانتگریست بدنامی

وز بدی هست بد سرانجامی

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر درباره ی بدی کردن

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

چو آمرزش ایزدی بایدت

نباید که رسم بدی آیدت

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعر در مورد بدی کردن

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

از بدی چشم تو کوکب نرست

کوکبه مهد کواکب شکست

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر درباره بدی کردن

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

گر بدی حامی من الطافت

کی تغافل نمودی انصافت

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر برای بدی کردن

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

گر تو بخرد بدی نگشتی

یکتا قد تو چنین دوتائی

شعر در مورد بدی کردن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.