گلچین زیباترین شعر در مورد نوروز

گلچین زیباترین شعر در مورد نوروز

شعر در مورد نوروز شعر در مورد نوروز,شعر در مورد نوروز از حافظ,شعر در مورد نوروز باستانی,شعر در مورد نوروز کودکانه,شعر در مورد نوروز وبهار,شعر در مورد نوروز و فاطمیه,شعر در مورد …

گلچین زیباترین اشعار پابلو نرودا

گلچین زیباترین اشعار پابلو نرودا

اشعار پابلو نرودا اشعار پابلو نرودا,ترجمه اشعار پابلو نرودا,ترجمه شعر پابلو نرودا,اشعار پابلو نرودا ترجمه شاملو,اشعار پابلو نرودا با ترجمه شاملو,شعر پابلو نرودا,پابلو نرودا,پابلو نرودا اشعار,پابلو نرودا احمد شاملو,پابلو نرودا شاعر شیلیایی,پابلو …

گلچین زیباترین شعر در مورد اجبار

گلچین زیباترین شعر در مورد اجبار

شعر در مورد اجبار شعر در مورد اجبار ,شعر در مورد حجاب اجباری,شعر در مورد لبخند اجباری,شعری در مورد اجبار,شعر در مورد زندگی اجباری,شعر در مورد جدایی اجباری,شعر در مورد ازدواج اجباری,شعر …

شعر در مورد اسم مائده

شعر در مورد اسم مائده,شعری در مورد اسم مائده,شعر درباره اسم مائده,شعر درمورد اسم مائده,شعر با اسم مائده,شعر برای اسم مائده,شعر با کلمه مائده,شعری با اسم مائده,شعر عاشقانه با اسم مائده,شعر اسم مائده,شعر درباره اسم مائده,شعر درمورد اسم مائده,شعری در مورد اسم مائده

شعر در مورد اسم مائده

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم مائده برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 تا هشت بهشت آمد یک مائده عدلت

شد مائده سالارت سالار همه عالم

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

شعر در مورد اسم مائده

 نعمتی بهتر از آزادی نیست

بر چنین مائده کفران چکنم؟

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعری در مورد اسم مائده

 قحط کرم است روزی جان

از مائده سخات جویم

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شعر درباره اسم مائده

 سفره مائده پرداز همه است

تا همه سفره نشین سفرند

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

شعر درمورد اسم مائده

 یارب به علی و طاعت او

کز مائده شفاعت او

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

شعر با اسم مائده

 بهشتی صفت هر چه درخواستند

بران مائده خوان برآراستند

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر برای اسم مائده

 آنچه بر این مائده خرگهیست

کاسه آلوده و خوان تهیست

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر با کلمه مائده

 آتشین لاله دل صد ورقست

هر ورق مائده صد طبقست

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

شعری با اسم مائده

 جود بدر یوزه احسان او

لطف ازل مائده خوان او

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

شعر عاشقانه با اسم مائده

 آب و نان ماست از یک مائده

دوده ی آدم کنفس واحده

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

شعر اسم مائده

 بخل را مائده سخاوت او

معده آز پر کند ز طعام

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم مائده

 روزه روزی درآمد خواجه بی روزی مباش

یاد می کن ربنا انزل علینا مائده

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر درمورد اسم مائده

 قناد نیست مائده آرای بزم عشق

لذت کمان مبر که زمخت است زاک ما

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

شعری در مورد اسم مائده

 جز داغ نیست مائده دستگاه عشق

آتش خورد کسی که شود میهمان ما

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

شعر در مورد اسم مائده

 (بیدل) ز فضولی همه بی نعمت غیبیم

آب رخ این مائده ها سیر و عدس ریخت

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعری در مورد اسم مائده

 از مائده بی نمک حرص مپرسید

چیزیکه بجز غصه توان خورد محال است

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره اسم مائده

 زین مائده یک لقمه گوارا نتوان یافت

نعمت همه دندان زده رنج خلال است

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

شعر درمورد اسم مائده

 کام همت اگر انباشته ذوق خفاست

شهر حاجت نمک مائده استغناست

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با اسم مائده

 هر نعمتی که مائده حرص چیده است

انجام رغبتش همه اکراه می شود

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

شعر برای اسم مائده

 زین مائده حضور حلاوت نصیب کیست

سیلی خوران بموج خطر دست شسته اند

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه مائده

 یاران مزه عبرت زین مائده بردند

در نان و نمک ها قسمی بود که خوردند

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

شعری با اسم مائده

 ما را چه خیال است برین مائده سیری

چشمی نگشودیم بکشکول گدایش

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعر عاشقانه با اسم مائده

 روح را سیر کن از مائده حکمت بیکی

نان جوین سیر شود اشکم

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

شعر اسم مائده

 مائده جان چو نهی در میان

جان به میانجی نه و مهمان طلب

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر درباره اسم مائده

 بهر خواص تو را مائده خوش مذاق

ساختم از جان پاک بنگر و در ده صلا

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر درمورد اسم مائده

 مائده سالار صبح نزل سحرگه فکند

از پی جلاب خاص ریخت ز ژاله گلاب

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

شعری در مورد اسم مائده

 پروردگان مائده خاطر منند

گر خود به جمله جز پسر ذوالیزن نیند

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعری در مورد اسم مائده

 فقر است پیر مائده افکن که نفس را

بر آستان پیر ممکن درآورم

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

شعر درباره اسم مائده

 کم خور خاقانیا مائده دهر از آنک نیست

ابا خوشگوار، هست ترش میزبان

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر درمورد اسم مائده

 شعله رای تو باد عاقله مهر و ماه

فضله خوان تو باد مائده انس و جان

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعر با اسم مائده

 هر مائده ای که دست ساز فلک است

یا بی نمک است یا سراسر نمک است

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر برای اسم مائده

 چون سقف تو سایه نکند قاعده چیست

چون نان تو موری نخورد مائده چیست

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر با کلمه مائده

 گاهم چو روی مائده خود بغارتند

گاهم چو وزن بیهده خویش بشکنند

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری با اسم مائده

 معده حرص که شد تافته از تف نیاز

جز سوی مائده جود تو مهمان نشود

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر عاشقانه با اسم مائده

 هم خوانچه کش صنعی هم مائده و خوانی

هم مخزن اسراری هم مطرح یغمایی

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر اسم مائده

 چون نصیبت زین همه یک مائده ست

گرد کردن این همه بی فائده ست

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر درباره اسم مائده

 نبود از مالش کسی را فایده

کم رسد برکس زخوانش مائده

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر درمورد اسم مائده

 بر مائده عیسی افزوده لبش حلوا

وز معجزه موسی زلفش شده ثعبانی

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعری در مورد اسم مائده

 خلق چو قوم کلیم مانده به تپه ظلام

او شده بر جانشان مائده خوشگوار

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد اسم مائده

 خوی بد است مائده حسن را نمک

زین جاست حرص دیدن آن تندخو مرا

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعری در مورد اسم مائده

 کدام شاه غنی کز نیاز ننهاده

نظر به مائده رزق او فقیر آسا

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر درباره اسم مائده

 خویش با خویش چرا شور کند در تلخی

پنج روزی که برین مائده مهمان همند

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر درمورد اسم مائده

 فوت افسرده دلی چند ز پس کوچه خریم

از پی مائده عشق به بازار شویم

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر با اسم مائده

 چو بر مائده دستها شد دراز

دهان بر خورش راه بگشاد باز

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر برای اسم مائده

 چو عطا دهد صله دعا چه زیان به مائده سخا

ز در شهنشه اگر صلا به گدای در به دری رسد

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر با کلمه مائده

 بر مائده خلد خورانم همه خونم

رشک مگسی کان ز سر خوان تو آید

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری با اسم مائده

 کافیست همین بهره ام از مائده وصل

کز دور مگس ران سر خوان تو باشم

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر عاشقانه با اسم مائده

 مائده فیض چه جزو و چه کل

برده از او فیض چه خار و چه گل

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر اسم مائده

 عرش را قائمه این قاعده است

شرع را فایده زین مائده است

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر درباره اسم مائده

 بهر من غمزده هر شب و روز آمده

پاره دل مائده لخت جگر ماحضر

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درمورد اسم مائده

 کنم از مائده معنویش مهمانی

از رقی گربسر خوان وجود آید باز

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری در مورد اسم مائده

 باآنکه مغانرا همگی مائده شهدست

در دیر ، مگس بر لب مهمان ننشیند

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد اسم مائده

 تو چو بهشت در نهان، ما و دلی و سوزشی

دوزخی از کجا خورد مائده نعیم را

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعری در مورد اسم مائده

 نظر به پوش ز خوان طمع که مائده ایست

پر از گرسنه ربا طعمه های جوع فزا

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر درباره اسم مائده

 از ازل تا به ابد در دو جهان گرسنه ماند

هر که از مائده عشق طعامی نچشید

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درمورد اسم مائده

 به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم

به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر با اسم مائده

 شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف

وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر برای اسم مائده

 ازیرا اسم ها عین مسماست

ز عین اسم آدم عین بین شد

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر با کلمه مائده

 بر جان عزیزت آفرین باد

بر جسم شریفت اسم اعظم

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

شعری با اسم مائده

 انواع خطا گر چه خدا می بخشد

هر اسم عطیه ای جدا می بخشد

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر عاشقانه با اسم مائده

 در هر آنی حقیقت عالم را

یک اسم فنا یکی بقا می بخشد

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

شعر اسم مائده

 سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی

چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درباره اسم مائده

 با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز

در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

شعر درمورد اسم مائده

 بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعری در مورد اسم مائده

 چون اسم تو در میان نباشد

گویی که به جسم در میانی

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

شعر در مورد اسم مائده

 مبند آزار موری نقش در دل

که اسم اعظم خاتم همین است

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعری در مورد اسم مائده

 از عشق ظهور عشق درخواست

اظهار حروف اسم اعظم

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر درباره اسم مائده

 ای طالب اسم اعظم، این نام

خواهی که تو را شود مسلم؟

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

شعر درمورد اسم مائده

 چون بند طلسم وا گشودی

بینی که تویی خود اسم اعظم

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر با اسم مائده

 دریاب، که اوست اسم اعظم

زو گشت عیان صفات و اسما

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

شعر برای اسم مائده

 آنجا نه اسم باشد و نه رسم و نه خبر

توحید بی مشارکت آنجا شود عیان

شعر در مورد اسم مائده

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 23 آذر 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.