گلچین زیباترین شعر در مورد فوت پدر

گلچین زیباترین شعر در مورد فوت پدر

شعر در مورد فوت پدر شعر در مورد فوت پدر,شعر در مورد فوت پدربزرگ,شعر در مورد فوت پدر شهید,شعر در مورد فوت پدر و مادر,شعری در مورد فوت پدر,شعر در مورد پدر …

گلچین زیباترین اشعار محسن حسینخانی

گلچین زیباترین اشعار محسن حسینخانی

اشعار محسن حسینخانی اشعار محسن حسینخانی ,اشعار محسن حسینخانی,شعر محسن حسینخانی,اشعار کوتاه محسن حسینخانی,اشعار ناب محسن حسینخانی,محسن حسینخانی اشعار سپید,شعر های محسن حسینخانی,شعر از محسن حسینخانی,دفتر شعر محسن حسینخانی,شعرهای کوتاه محسن حسینخانی,شعر …

مشاعره و شعر با چ از شاعران مختلف

مشاعره و شعر با چ از شاعران مختلف

شعر با چ شعر با چ ,شعر با چ شروع شه,شعر با چ شروع شه,شعر که با چ شروع شه,بیت شعر که با چ شروع شه,شعر که اولش با چ شروع شه,یه …

شعر در مورد اسم حامد

شعر در مورد اسم حامد,شعر درباره اسم حامد,شعر برای اسم حامد,شعر در باره اسم حامد,شعر با اسم حامد,شعر درمورد اسم حامد,شعر با کلمه حامد,شعر با کلمه ی حامد,شعری در مورد اسم حامد,شعری درباره اسم حامد,شعری برای اسم حامد,شعر درباره ی اسم حامد,شعر در مورد نام حامد,شعر برای نام حامد,شعر درباره نام حامد,شعر با نام حامد,شعر درمورد نام حامد

شعر در مورد اسم حامد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم حامد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 دو صد بو حامد و رازی نیرزد

بنادانی که چشمش راه بین است

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد اسم حامد

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

 دوش ز محمود حمد میر شنیدم

ای سر و جانم فدای حامد و محمود

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره اسم حامد

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

 عالم فضل و علم خواجه عمید

حامد بن محمد المهتدی

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعر برای اسم حامد

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

 چه بود، نیک بیندیش به تدبیر خرد،

که ز حامد نستانی و به حمدان ندهی؟

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر در باره اسم حامد

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

 هیچ چیزی ز نامی و جامد

نیست الا مسبح و حامد

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر با اسم حامد

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

 در مرتبه ای عبد است در مرتبه ای رب است

در مرتبه ای حامد در مرتبه ای محمود

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درمورد اسم حامد

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

 عشق گوید که همو مقصود بود

با محمد صلی الله علیه و الله حامد و محمود بود

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر با کلمه حامد

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

 تا بود نام بقا نام تو باقی بادا

زانکه از نام بقای تو بقا نام گرفت

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر با کلمه ی حامد

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

 تا نام تو شنیدم شد سرد بر دلم

از غایت حلاوت نام تو نام عید

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد اسم حامد

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

 خسروان نقش نگین خسروی

نام را جز نام تو ناخواسته

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعری درباره اسم حامد

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

 ای فزاینده مقام هنر

نام تو جاودان چو نام هنر

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعری برای اسم حامد

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

 فرخنده باد ایام تو

کز نام تو

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر درباره ی اسم حامد

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

 نام تو و نشان تو چون به زبان برآورم

زانکه نشان و نام تو نام و نشان نمی کشد

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد نام حامد

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

 ملکا مملکت به کام تو باد

ملک هم نام تو به نام تو باد

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر برای نام حامد

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

 کسی که قصد تو کرد از جهان سخاوت تو

ز نام کنیت و از نام ملک و نام خطب

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درباره نام حامد

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

 دریغم آید خواندن گزاف وار دو نام

بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام

 گر خم طره ز روی تو جدا خواهد شد

نام رخساره تو نام سما خواهد شد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر با نام حامد

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

 نام تو بسی تربیت نام عمر داد

زان روی که عدل تو چو عدل عمر آمد

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درمورد نام حامد

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

 ور نام جنینی مثلا در قلم آری

ای لوح و قلم هر دو به نام تو مباهی

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد اسم حامد

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

 دانی که چرا نام تو در نامه نیارم

زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره اسم حامد

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

 کوشم که: بپوشم، صنما، نام تو از خلق

تا نام تو کم در دهن انجمن آید

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر برای اسم حامد

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

 اگر زمانه به نام تو افتخار کند

تو در زمانه مکن فخر جز به نام پدر

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در باره اسم حامد

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

 ای شیخ که هست دایم از نخوت تو

در طعنه آلایش من عصمت تو

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر با اسم حامد

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

 ای روزگار تو نسب روزگار ملک

پرورد روزگار تو را در کنار ملک

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درمورد اسم حامد

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

 نام حقم بست نی آن رای تو

نام حق را دام کردی وای تو

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر با کلمه حامد

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

 نام تو چو آفتاب معروف

کام تو چو روزگار غالب

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر با کلمه ی حامد

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

 نام تو اوراق سعادت نبشت

جاه تو الواح نحوست سترد

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعری در مورد اسم حامد

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

 یار جز تو گرفت نتوانم

نام جز تو شنود نتوانم

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعری درباره اسم حامد

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

 ذکر تو بر صحیفه احسان

نام تو بر جریده اشعار

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر درباره ی اسم حامد

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

 جاودان باد دولت تو که تو

نام نیکوت جاودان کردی

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعری برای اسم حامد

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

 ذکر خوش تو حلاوت او

نام تو گره گشای عاشق

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر در مورد نام حامد

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

 سال و ماه تو و ایام تو چون نام تو باد

عادت و عاقبت کار تو چون نام پدر

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر برای نام حامد

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

 نام تو چو خضرست بهر جای رسیده

«ارجو» که چنان باشی تو نیز بقادار

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره نام حامد

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

 جز نام تو پاسخ ندهد هیچ کسی

هر جا که به نام خلق آواز کنم

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر با نام حامد

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

 شگرف عاشق خاقانیم تو نام نهادی

ز من چه ننگ رسیدت که نام بازگرفتی

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر درمورد نام حامد

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

 نام تو جاودان بود ای شاعر بزرگ

چونان که نام سعدی شیرین زبان ما

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر در مورد اسم حامد

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

 بیم آنست که در عهد تو گم نام شود

مه نام آور و خورشید بدان مشهوری

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعر درباره اسم حامد

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

 نام تو محمود بحق کرده اند

نام چنین باید با فعل راست

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر برای اسم حامد

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

 نام تو در خور تو، خوی تو اندر خور نام

اینت نامی و خوی ساخته معنی دار

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر در باره اسم حامد

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

 هیچکس جزبه نام نیک و به فضل

بر نیاورد نام تو به دهن

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر با اسم حامد

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

 نهمت او همه اینست که از روی زمین

بکند نام عدوی تو و نام بدخواه

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر درمورد اسم حامد

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

 تو زر دهی به زایر و خورشید زرکند

چون نام زر دهی نبود نام زرگری

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر با کلمه حامد

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

 به نام نیک ترا عمر جاودان بادا

تو نام نیک طلب عمر جاودان این است

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر با کلمه ی حامد

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

 هست بر خورشید پیشت نام خورشیدی خطا

تو بدین نام از پی حسن ادب می خوانیش

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعری در مورد اسم حامد

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

 با کس به مگوی نام تو چیست

کان نام به هر زبان دریغست

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعری درباره اسم حامد

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

 نام ترا در کنایه سکه صحیفه است

نعت ترا در قرینه خطبه قرین است

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری برای اسم حامد

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

 خشم گیرد خرد از نام عدوی تو چنانک

نام زندیق که در بزم مسلمان گذرد

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر درباره ی اسم حامد

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

 در دولت و ملکت تو نشنیده

کس نام کران و نام ویرانی

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر در مورد نام حامد

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

 نام دورافتادگان گر رفته از خاطر تو نیز

از فراموشان بی نام و نشان خود بپرس

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر برای نام حامد

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

ر لوح نوشت نام ملکت

بر ملک تو لوح را گوا کرد

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درباره نام حامد

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

 اگر نگشتی نام تو در جهان سایر

جهان نبودی چونین که هست پر انوار

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر با نام حامد

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

 بی نام تو در هیجا بران نبود تیغ

بی یاد تو در مجلس گردان نبود جام

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعر درمورد نام حامد

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

 هر کس از بهر نام و نان کوشد

من ز جاه تو نام دارم و نان

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر در مورد اسم حامد

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

 چون نام خودم از تو و با نام توام

خود روی نیم نهال انعام توام

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر درباره اسم حامد

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 در خدمت تو عذر همی خواهدم کنون

زین پیش با من از چه جفا کرد روزگار

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر برای اسم حامد

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 وز وعده طبیعی و جود تکلفی

نام و نشان نماند ز نام و نشان تو

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر در باره اسم حامد

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 غلام توام چون غلامت نباشد

هر آنکس که در نام نام تو باشد

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر با اسم حامد

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 موهومی من چون دهنش نام ندارد

گر از تو بپرسند بگو نام خدا هیچ

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر درمورد اسم حامد

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 شاید ار سرنامه وصل تو نام دیگر است

مردمی کن نام خاقانی به پایان درفکن

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعر با کلمه حامد

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 نام حقم بست نی آن رای تو

نام حق را دام کردی وای تو

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر با کلمه ی حامد

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 آن زمانی که نام تو شنوم

مست گردند نام و القابم

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعری در مورد اسم حامد

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

 شاها چو کمان قدر به فرمان تو باد

چون گوی فلک در خم چوگان تو باد

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعری درباره اسم حامد

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

 آنکه پرسید نشان تو و نام تو شنید

در پی وصل تو، بی نام و نشان می گردد

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعری برای اسم حامد

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

 نام تو در خور تو، خوی تو اندر خور نام

اینت نامی و خوی ساخته معنی دار

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر درباره ی اسم حامد

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 بر لوح خاک نام تو ناموس شعر بود

ای خاک بر سر تو و ناموس و نام تو

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر در مورد نام حامد

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 کو بام غیر بام تو کو نام غیر نام تو

کو جام غیر جام تو ای ساقی شیرین ادا

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر برای نام حامد

اقبال لاهوری , اشعار اقبال لاهوری فارسی , دیوان اشعار اقبال لاهوری , شعر اقبال لاهوری

 ما زنده از اکرام تو ای هر دو عالم رام تو

وی از حیات نام تو جانی گرفته نام دل

اشعار پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , شعر پروین اعتصامی , دیوان پروین اعتصامی , آثار پروین اعتصامی

شعر درباره نام حامد

عبید زاکانی , اشعار عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی در مورد زن , شعر عبید زاکانی , شعر عبید زاکانی موش و گربه

 ز نام تو آن نامه نامدار

سر بندگی برنپیچیده ام

اشعار رهی معیری , شعر رهی معیری , اشعار رهی معیری عاشقانه , شعر از رهی معیری عاشقانه , اشعار کوتاه عاشقانه رهی معیری

شعر با نام حامد

مولانا , شعر مولوی , اشعار مولانا , اشعار عاشقانه مولوی

 ملکا، خسروا، خداوندا

این سه نام از تو افتخار گرفت

بیدل دهلوی , اشعار بیدل دهلوی , آثا بیدل دهلوی , شعر بیدل دهلوی , مناجات بیدل دهلوی

شعر درمورد نام حامد

اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی , دیوان اشعار سلمان ساوجی , شعر سلمان ساوجی درباره بهار

 بی فاتحه ثنا نبرده

نام تو زبان آفرینش

شعر در مورد اسم حامد

آخرین بروز رسانی در : جمعه 22 دی 1396
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.