گلچین زیباترین شعر در مورد اتوبوس

شعر در مورد اتوبوس

شعر در مورد اتوبوس شلوغ ,شعر درباره اتوبوس شلوغ,شعری درباره اتوبوس شلوغ,شعر در مورد اتوبوس,شعر طنز درباره اتوبوس,شعری درباره اتوبوس,شعری در مورد اتوبوس,شعر درباره ی اتوبوس,شعر کودکانه درباره اتوبوس,شعری درباره ی اتوبوس,شعر کودکانه در مورد اتوبوس,شعر طنز در مورد اتوبوس,شعر طنز در مورد اتوبوس شلوغ,شعر طنز درمورد اتوبوس,شعر درباره اتوبوس,شعر درمورد اتوبوس,شعر اتوبوس,شعر اتوبوس احسان افشاری,شعر اتوبوسی که نیامد,شعر اتوبوس کودکانه,شعر اتوبوس مهدی موسوی,شعر اتوبوس قیصر,شعر درباره اتوبوس,متن شعر اتوبوسی که نیامد,شعر ایستگاه اتوبوس,متن شعر اتوبوس احسان افشاری,شعر اتوبوسی که نیامد احسان افشاری,شعر اتوبوسی که نیامد از احسان افشاری,متن شعر اتوبوسی که نیامد از احسان افشاری,متن شعر اتوبوسی که نیامد احسان افشاری,شعر اتوبوس سید مهدی موسوی,شعر درباره اتوبوس شلوغ,شعر در مورد اتوبوس,شعر طنز درباره اتوبوس,شعری درباره اتوبوس,شعری درباره اتوبوس شلوغ,شعر در مورد اتوبوس شلوغ,شعری در مورد اتوبوس,شعر درباره ی اتوبوس,شعر کودکانه درباره اتوبوس,شعری درباره ی اتوبوس,شعر برای ایستگاه اتوبوس

شعر در مورد اتوبوس

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اتوبوس برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دوستت دارم …

باید در چشمان نگریست،

یا در گوش‌ها گفت؟

جنبش انگشتانت که به روی هم انباشته شده بود

و مروارید چشمانت

دلیل بود؟

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر در مورد اتوبوس شلوغ

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

در عصر یک پاییز

در اتوبوس بودیم

دورمان دیوار شیشه‌ای سبز …

سبزی شیشه‌ها، زرد پاییز را

سبز خرم کرده بود.

از سبزی برگ‌ها بهار به اتوبوس نشست.

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر درباره اتوبوس شلوغ

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

بیرون خزان در کار بود.

نمی‌دانستم در بهار درون باید گفت؟

یا در خزان برون؟

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعری درباره اتوبوس شلوغ

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

من و بهار پیاده شدیم

بهار در خیابان محو شد

پاییز در کنارم راه می‌آمد.

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر در مورد اتوبوس

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

کاش جاى آینه اتاقت بودم

تا تو را هر صبح و شام تمام قد می‌دیدم

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر طنز درباره اتوبوس

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

کاش دستم جاى دستگیره در اتاقت بود

که به گرمی می‌فشردیش

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعری درباره اتوبوس

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

کاش تنم جاى دیوارى بود

که هر صبح تا رسیدن اتوبوست به آن تکیه می‌کنى!

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعری در مورد اتوبوس

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

کاش جاى قاب عکس کودکی‌ات بودم

که هر بار با دیدنم لبخند بر چهره می‌آوردى

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر درباره ی اتوبوس

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

کاش جاى پیراهنت بودم

که صبح تا عصر بدون آنکه از من خسته شوى در آغوشت مى گرفتم

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر کودکانه درباره اتوبوس

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

کاش جاى پنجره اتاقت بودم

که از دریچه چشمان من دنیا را می‌دیدى

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعری درباره ی اتوبوس

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

کاش حنجره ام جاى آهنگ محبوبت بود

که با آن سرخوشانه هم آواز مى شدى

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر کودکانه در مورد اتوبوس

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

کاش

کاش آنگاه که فرصت داشتم با اسم کوچکت صدایت می‌کردم…

در گوشت دوستت دارم را زمزمه می‌کردم

کاش عشق را ساده تر می‌گرفتم

کاش

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر طنز در مورد اتوبوس

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

هر یک از زنانی که زمانی بی تفاوت از کنارشان گذشته ای

تمام دنیای مردی بوده اند

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر طنز در مورد اتوبوس شلوغ

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

همین زن که از اتوبوس پیاده شد،

با چشم های معمولی و کیفی معمولی تر و تو معصومش پنداشتی

روزی جایی کسی را آتش زده،

با همان ساق های معمولی و انگشت های کشیده …

شک ندارم مردی هست که هنوز در جایی از جهان منتظر است

آن زن خوشبختی را در همان کیف چرم معمولی به خانه اش ببرد

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر طنز درمورد اتوبوس

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

پیچ و تاب تند جاده ها را دوست دارم

وقتی عبور از این پیچ و تاب در اتوبوسی کنار تو

ناخواسته ما را به آغوش هم می کشاند.

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر درباره اتوبوس

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

نامم را به خاطر ندارم و نمی‌دانم لب که باز کنم به کدام زبان سخن خواهم گفت،

به کدام زبان دعا خواهم خواند، به کدام زبان دشنام خواهم داد…

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر درمورد اتوبوس

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

تختِ بیمارستانی را می‌مانم که به خاطر نمی‌آورد

بیماران مرده‌اش را…

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

شعر اتوبوس

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

رنگِ چشمان مادرم را به یاد ندارم

و نمی‌دانم که پدر پیپ می‌کشید، یا سیگار؟

من در تابستان به دنیا آمدم یا پاییز؟

در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار، یا پنجاه و چهار هزار و سیصد و یک؟ …

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

شعر اتوبوس احسان افشاری

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

به اتوبوسی قراضه می‌مانم

که چهره‌ی یکی از مسافرانش را حتا در یاد ندارد…

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

شعر اتوبوسی که نیامد

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

تو را اما به خاطر می‌آورم و می‌دانم روسری‌ات در دیدار نخست‌مان چه رنگی داشت

و یشمِ ناخن کدام انگشتت را در اضطراب آمدن جویده بودی!

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شعر اتوبوس کودکانه

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

به حافظه دارم هنوز عطر فرانسوی تو

و زنگِ ایرانی صدایت را وقتی سلام مرا جواب می‌گفتی!

می‌توانم به تو بگویم که در آن لحظه چند برگ از چنارهای خیابانی که در آن بودیم به زمین افتادند

و چند کلاغ بر نرده های خاک گرفته‌ی پارک نشستند

حتا می‌توانم خبرت بدهم قلبت چند بار در دقیقه می‌زد

و چند مژه تیله‌ی چشمانت را درخود گرفته بودند!

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

شعر اتوبوس مهدی موسوی

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

جهان را می‌شود از یاد برد دقیقه‌ای و می‌توان فراموش کرد

شماره‌ی شناسنامه، حسابِ بانکی و نمره‌ی تلفن خانه‌ی خود را

اما کارِ دشوارِ به خاطر نیاوردن تو تنها از دستِ مرگ ساخته است

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

شعر اتوبوس قیصر

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

مرگ هم که وقتی تو با منی از کنارم می‌گذرد و خود را به ندیدن می‌زند

آن‌گاه در بهشت فرشته‌گان کوچک را توبیخ می‌کند برای نشانی اشتباهی که به او داده‌اند

و در دل به لپ‌های گُل انداخته‌شان می‌خندد!

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

شعر درباره اتوبوس

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

فراموش کردن تو ساده نیست

چون فراموش کردن این نفس‌ها که گویی تکرار می‌شوند تا تو را بسرایند…

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

متن شعر اتوبوسی که نیامد

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

نیامدن سر قرار هزار و یک دلیل دارد

اتویی که لباس را می سوزاند یا اتوبوسی که تأخیر می کند، نمی تواند بهانه خوبی برای پایان حرص خوردن هایت باشد.

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

شعر ایستگاه اتوبوس

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

عزیزم! حلالم کن و عصبانی نباش می خواهم بیایم

اما سنگی که رویم گذاشته اند سردتر از آن است

که حرف هایم را به گوش‌ات برساند امشب که به رویایت آمدم از دلت درمی آورم.

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

متن شعر اتوبوس احسان افشاری

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

چشمانِ تو گالری نقاشی بود

اما من فرصت نداشتم

برای بلعیدن این همه زیبایی…

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

شعر اتوبوسی که نیامد احسان افشاری

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

چرا که باید می‌دویدم

دنبالِ اتوبوسی به نامِ زنده‌گی

که بی‌ترمز از مقابل هر ایست‌گاهی می‌گذشت.

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شعر اتوبوسی که نیامد از احسان افشاری

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

هزار سال پیش از آنکه جاده را رفتن

آموخته باشند دلتنگِ تو بودم

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

متن شعر اتوبوسی که نیامد از احسان افشاری

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

انگار هزار سال منتظر بودم بیایی

پشت پنجرۀ اتوبوس برایم دست تکان بدهی،

تا این شعر را برایت بنویسم.

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

متن شعر اتوبوسی که نیامد احسان افشاری

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

سر به هوا کودکانِ کامل اُردی‌بهشت

راه غریب گریه را بر عبور آوازِ من بسته بودند

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

شعر اتوبوس سید مهدی موسوی

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

صدایم به سایه‌سارِ درّه نمی‌رسید

تو آن سوتر از ردیف صنوبران پای پرچینِ پسینی شکسته شاید

کتابی از نشانیِ دوستانمان را ورق می‌زدی

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شعر درباره اتوبوس شلوغ

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

زنان کوچه می‌گویند به گمانم تُرا در صفِ‌ صحبت آرزویی دور دیده‌اند،

حالا همه‌ی همسایه‌ها می‌دانند

من هر غروب، غروب هر پنجشنبه تا شبِ‌ التماس به جستجوی عکسِ کوچکی

از تو بالای کارنامه‌ی سالِ آخرت هی گنجه و پشت و رویِ خانه را در خواب خاطره می‌گردم

پس نشانی تُرا کی در هراسِ گمشدن از دست‌داده‌ام ری‌را

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

شعر در مورد اتوبوس

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

هنوز که هنوز است از گنجه‌ی قدیمی خانه بوی عَناب و اسپند

و دیوان خطیِ‌ شاعری خوش از خواب شیراز می‌آید.

نه مگر تو رفته بودی با نان تازه و تبسم کودکانِ اُردی‌بهشت بیایی؟!

نه مگر قرار ما قبول بوسه از دُعای همین مردمان خسته بود …؟!

نه مگر وعده‌ی ما نگفتنِ حتی یکی واژه از آن رازِ پرده‌پوش …؟!

پس چرا کلیدِ خانه را در خوابِ نیامدن گُم کردیم؟!

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

شعر طنز درباره اتوبوس

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

هی تو …! تو از عطر آلاله … بی‌قرار!

تو این رسم رویا و گریه را از که، از کدام کتاب، از کدام کوچه آموخته‌ای؟

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

شعری درباره اتوبوس

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

کجا بوده‌ای این همه سال و ماه چه می‌کرده‌ای که هیچ خط و خبری حتی از خوابِ دریا هم نبود … ها؟! ببین!

خانه هنوز همان خانه است هیچ اتفاق خاصی رُخ نداده است:

یک پالتوی کهنه، چتری شکسته دو سه سنجاقِ نقره‌ای کتابخانه‌ی کوچکِ شعر و سوال و سکوت و شیشهْ عطری آشنا

که بوی سالهای دورِ دریا می‌دهد هنوز.

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

شعری درباره اتوبوس شلوغ

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

غریب آمدی و آشنا رفتی!

اما من که خوب می‌شناسَمَت ری‌را! من بارها …،

تُرا بارها در انتهای رویایی غریب دیده بودم

تُرا در خانه، در خوابِ آب، در خیابان در انعکاسِ‌ رُخسارِ دختران ماه،

در صفِ خاموشِ مردمان، اتوبوس، ایستگاه و سایه‌سارِ مه‌آلود آسمان …

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

شعر در مورد اتوبوس شلوغ

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

چه احترام غریبی دارد این خواب، این خاطره، این هم دیده که دریا …

ری‌را! تمامِ این سالها همیشه کسی

از من سراغِ تُرا می‌گرفت تو نشانیِ من بودی

و من نشانیِ تو.

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

شعری در مورد اتوبوس

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

گفتی بنویس من شمال زاده شدم

اما تمامِ دریاهای جنوب را من گریسته‌ام.

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

شعر درباره ی اتوبوس

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

راهِ دورِ تهران آیا همیشه از ترانه و آوازِ ما تهی خواهد ماند؟!

حوصله کن ری‌را، خواهیم رفت.

اما خاطرت باشد همیشه این تویی که می‌روی همیشه این منم که می‌مانم …

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

شعر کودکانه درباره اتوبوس

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

تنهایی در اتوبوس چهل و چهار نفر است

تنهایی در قطار هزار نفر.

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

شعری درباره ی اتوبوس

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

به تو فکر می‌کنم در چشم‌های بسته آفتاب بیشتری هست

به تو فکر می‌کنم و هر روز به تعداد تمام دندان‌هایم سیگار می‌کشم.

ما چون بارانی هستیم که همدیگر را خیس می‌کنیم.

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

شعر برای ایستگاه اتوبوس

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

مسافر از اتوبوس پیاده شد: “چه آسمان تمیزی!”

و امتداد خیابان غربت او را برد.

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

شعر در مورد اتوبوس شلوغ

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

وقتی عاشقم احساس می‌کنم

مثل پر سبک می‌شوم

روی ابرها راه می‌روم

نور خورشید را می‌دزدم و ماه‌ها را شکار می‌کنم

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

شعر درباره اتوبوس شلوغ

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

وقتی عاشقم احساس می‌کنم دنیا وطن من است

می‌توانم از روی دریا بگذرم و هزاران رودخانه را رد کنم می‌توانم بدون گذرنامه این طرف و آن طرف بروم

مثل کلمات مثل افکار

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

شعری درباره اتوبوس شلوغ

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

وقتی تو محبوب من باشی ترس و ضعفم از بین می‌رود

احساس می‌کنم قوی‌ترین زن روی زمینم

و با صدای بلند نام تو را در پاریس ، لوزان ، و میلان بر زبان می‌آورم و به تمام کافه‌ها سر می‌زنم

کافه به کافه

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

شعر در مورد اتوبوس

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

به کارگران جاده‌ها رانندگان اتوبوس گل‌های روی بالکن و حتی مورچه‌ها و زنبورها و گربه‌های خیابان می‌گویم

که من عاشقم عاشقم عاشقم

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شعر طنز درباره اتوبوس

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

از افکارم بیرون برو ،

میخواهم خودم را بی تو ببینم

از دلم بیرون برو ،

میخواهم دریا را ببینم

ازنگاهم بیرون برو ،

میخواهم جنگل را ببینم

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

شعری درباره اتوبوس

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

در من و کنار من قدم نزن ،

میخواهم صدای پاهایم را بشنوم

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

شعری در مورد اتوبوس

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

جایت را در قطار هواپیما اتوبوس از شن زار تا شالی زار از شرق تا غرب از شمال تا جنوب

از کنار من ورق بزن

می خواهم فقط جاده را ببینم

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

شعر درباره ی اتوبوس

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

از فصلهایم خارج شو 

طعم انگور بی دانه پاییز را رنگ توت فرنگی بهار را ، وعطر پرتقال را در شب یلدا فراموش کرده ام

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

شعر کودکانه درباره اتوبوس

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

از باریدن تا آبی شدن هوای تو فقط فاصله هست

از نفسی که میکشم بیرون شو

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

شعری درباره ی اتوبوس

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

از تمام صحنه و صحنه های زندگیم بیرون شو

میخواهم ترا فراموش کنم میخواهم زندگی کنم

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

شعر کودکانه در مورد اتوبوس

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

جهان را به شاعران بسپارید

مطمئن باشید کلمات را بیدار می کنند و در کرت ها ٬ گل و گندم می کارند

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

شعر طنز در مورد اتوبوس

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

جهان را به شاعران بسپارید بیابان و باران هردو خوشحال می شوند

هردو جوانه می زنند از سرانگشت کودکان دبستانی

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

شعر طنز در مورد اتوبوس شلوغ

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

جهان را به شاعران بسپارید مطمئن باشید سربازان ترانه می خوانند و عاشق می شوند

و تفنگ ها سر بر قبضه می گذارند و بیدار نمی شوند

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

شعر طنز درمورد اتوبوس

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

جهان را به شاعران بسپارید دیوارها فرو می ریزند و مرزها رنگ می بازند

درختان به خیابان می آیند در صف اتوبوس به شکوفه می نشینند

و پرندگان سوار می شوند و به همه ی همشهریان تخمه ی آفتابگردان تعارف می کنند

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

شعر درباره اتوبوس

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

مگر همین را نمی خواستید ؟

پس چرا بیهوده معطل مانده اید ؟

از تامل و تردید دست بردارید و جهان را به شاعران یسپارید

این قافیه های سرگردان اگر سر از صندوق ها در نیاورند پیر می شوند و پرنده نمی شوند

و جهان بی پرنده جهنمی است که فقط شلیک می کند

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

شعر درمورد اتوبوس

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند ترانه ای می شنود خطی می خواند

اصلا هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می شود.

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

شعر اتوبوس

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی شود

برای آن ها که رفته اند آن ها که نیستند، می گرید دلتنگ می شود

حتی برای آنها که هنوز نیامده اند.

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

شعر اتوبوس احسان افشاری

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

دل که بلرزد دیگر هیچ چیز سرِ جای درستش نیست

این وقت ها انگار کنار خیابانی پر تردد ایستاده ای تا مجال عبور پیدا کنی

هم صبوری می خواهد هم آرامش که هیچکدام نیست

آدم تصادف می کند، با یک اتوبوس خاطره های مست…

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

شعر اتوبوسی که نیامد

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

نصف عمرمون توی اتوبوس های شهری و دانشگاه گذشت 🙁

از بس منتظر موندیم تا حرکت کنه

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

شعر اتوبوس کودکانه

عباس صفاری , شعر عباس صفاری , اشعار عباس صفاری , آثار عباس صفاری , اشعار عاشقانه عباس صفاری

ته اتوبوس، آن صندلی آخر،

کنار شیشه بهترین جای دنیاست

شعر اسم دنیا , شعر در مورد اسم دنیا , شعر درباره اسم دنیا , شعر در وصف اسم دنیا

شعر اتوبوس مهدی موسوی

اوحدی مراغه ای , شعر اوحدی مراغه ای , اشعار اوحدی مراغه ای , آثار اوحدی مراغه ای , اشعار عاشقانه اوحدی مراغه ای

در مترو و اتوبوس

به افراد زل نزنید!!

شعر پرچم ایران , شعر در مورد پرچم ایران , شعر درباره پرچم ایران , شعر در وصف پرچم ایران

شعر اتوبوس قیصر

شعر اراده , شعر در مورد اراده , شعر درباره اراده , شعر در وصف اراده

تو اتوبوس دوتا خانم دعواشون میشه واسه نشستن رو یه صندلی. راننده میگه:اونی که مسن تره بشینه.

و اینگونه شد که هردو زن به هم نگاه کردند و صندلی تا پایان مسیر خالی ماند!!!

شعر توکل , شعر در مورد توکل , شعر درباره توکل , شعر در وصف توکل

شعر درباره اتوبوس

شعر پروانه , شعر در مورد پروانه , شعر درباره پروانه , شعر در وصف پروانه

یه خانمی تو اتوبوس به دختره گفت: پام درد می کنه میشه بذاری من بشینم؟

دختره پررو گفت: نه! خانمه گفت: حداقل خودتو به خواب بزن آدم توقع نداشته باشه !!!

شهیار قنبری , شعر شهیار قنبری , اشعار شهیار قنبری , آثار شهیار قنبری , اشعار عاشقانه شهیار قنبری

متن شعر اتوبوسی که نیامد

شعر پرستار , شعر در مورد پرستار , شعر درباره پرستار , شعر در وصف پرستار

این عصر چقدر غم انگیز است

انگار در تمام قطارها و اتوبوس ها تو دور می شوی

شعر اسم خدیجه , شعر در مورد اسم خدیجه , شعر درباره اسم خدیجه , شعر در وصف اسم خدیجه

شعر ایستگاه اتوبوس

شعر اسم دختر , شعر در مورد اسم دختر , شعر درباره اسم دختر , شعر در وصف اسم دختر

انتظار ِ شعور از بعضیا
مثه این میمونه

بری ایستگاه ِ اتوبوس و منتظر باشی هواپیما بیاد‎

سید محمد مرکبیان , شعر سید محمد مرکبیان , اشعار سید محمد مرکبیان , آثار سید محمد مرکبیان , اشعار عاشقانه سید محمد مرکبیان

متن شعر اتوبوسی که نیامد از احسان افشاری

آنا آخماتووا , شعر آنا آخماتووا , اشعار آنا آخماتووا , آثار آنا آخماتووا , اشعار عاشقانه آنا آخماتووا

دیدی بعضی پنجره های اتوبوس هرکاری میکنی باز نمیشن؟

دیگه دارم باور میکنم روشون قفل نرم افزاری چیزیه :/

شعر در مورد اتوبوس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.