گلچین زیباترین شعر در مورد آموختن

شعر در مورد آموختن

,شعر در مورد آموختن,شعر در مورد آموختن علم ودانش,شعر در مورد آموزش و پرورش,شعر درباره آموختن,شعر در مورد آموزش,شعر در مورد آموختن علم,شعر درباره آموزش و پرورش,شعری در مورد آموزش و پرورش,شعر درباره آموختن علم,شعر درباره آموزش وپرورش,شعر درباره آموزش,شعر درباره اموزش قران,شعر در مورد آموزش و یادگیری,شعری در مورد آموزش,شعر زیبا در مورد آموزش,شعر کودکانه در مورد آموزشگاه,شعر کوتاه درمورد آموزش,شعر در باره آموختن علم,شعر در مورد یادگیری علم,شعر درمورد علم آموختن,شعری درمورد علم آموختن,شعر درباره علم آموختن,شعر آموختن علم,شعر در مورد آموختن علم ودانش,شعر در مورد آموختن علم,شعر در باره آموختن علم,شعر درباره علم آموختن,شعر درمورد علم آموختن,شعر آموختن,شعر درباره آموختن,شعر در مورد آموختن,شعر آموختنی,شعر دانش آموختن,شعر درباره آموختن علم,شعر درباره آموزش وپرورش,شعر درباره آموزش,شعر درباره اموزش قران,شعر در مورد آموزش و پرورش,شعر در مورد آموزش,شعر در مورد یادگیری علم,شعری درمورد علم آموختن,شعر در مورد علم آموختن

شعر در مورد آموختن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آموختن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سر از قلاده آموختن مپیچ و بدان

که دیگران هم از آموختن شدند استاد

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

شعر در مورد آموختن

شعر خاطره , شعر در مورد خاطره , شعر درباره خاطره , شعر در وصف خاطره

گر نمی خواهی در آتش سوختن

بایدت اندرز ما آموختن

شعر خانواده , شعر در مورد خانواده , شعر درباره خانواده , شعر در وصف خانواده

شعر در مورد آموختن علم ودانش

شعر دنیا , شعر در مورد دنیا , شعر درباره دنیا , شعر در وصف دنیا

ز آزادگان، بردباری و سعی

بیاموز، آموختن عار نیست

شعر دیدار , شعر در مورد دیدار , شعر درباره دیدار , شعر در وصف دیدار

شعر در مورد آموزش و پرورش

شعر دست , شعر در مورد دست , شعر درباره دست , شعر در وصف دست

جهد آموختن بباید کرد

گرت باید که بی نظیر شوی

شعر بخت و اقبال , شعر در مورد بخت و اقبال , شعر درباره بخت و اقبال , شعر در وصف بخت و اقبال

شعر درباره آموختن

شعر دوست داشتن , شعر در مورد دوست داشتن , شعر درباره دوست داشتن , شعر در وصف دوست داشتن

هر چه رسد سر بنه زانکه مسیر نشد

نیکوی آموختن چرخ بدآموز را

شعر یزد , شعر در مورد یزد , شعر درباره یزد , شعر در وصف یزد

شعر در مورد آموزش

شعر خانه , شعر در مورد خانه , شعر درباره خانه , شعر در وصف خانه

زبان حال خط دارد حدیث شکر لعلش

ازین طوطی توان آموختن شیرین مقالی را

شعر روزگار , شعر در مورد روزگار , شعر درباره روزگار , شعر در وصف روزگار

شعر در مورد آموختن علم

شعر صلح و آشتی , شعر در مورد صلح و آشتی , شعر درباره صلح و آشتی , شعر در وصف صلح و آشتی

اضطرابم عالمی را کرد پامال غبار

خاک مجنون را نمی بایست وجد آموختن

شعر حضرت ابوالفضل العباس , شعر در مورد حضرت ابوالفضل العباس , شعر درباره حضرت ابوالفضل العباس , شعر در وصف حضرت ابوالفضل العباس

شعر درباره آموزش و پرورش

شعر ثروت , شعر در مورد ثروت , شعر درباره ثروت , شعر در وصف ثروت

منطق سعدی شنید حاسد و حیران بماند

چاره او خامشیست یا سخن آموختن

شعر حضرت فاطمه , شعر در مورد حضرت فاطمه , شعر درباره حضرت فاطمه , شعر در وصف حضرت فاطمه

شعری در مورد آموزش و پرورش

شعر حضرت زینب , شعر در مورد حضرت زینب , شعر درباره حضرت زینب , شعر در وصف حضرت زینب

چون بپویی راه دانی چیست علم آموختن

چون بجویی علم دانی چست کیهان داشتن

شعر ماه آبان , شعر در مورد ماه آبان , شعر درباره ماه آبان , شعر در وصف ماه آبان

شعر درباره آموختن علم

شعر ماه آذر , شعر در مورد ماه آذر , شعر درباره ماه آذر , شعر در وصف ماه آذر

آفتی دان عشوه ده را سر شرع آموختن

فتنه ای دان دیو را مهر سلیمان داشتن

شعر تواضع , شعر در مورد تواضع , شعر درباره تواضع , شعر در وصف تواضع

شعر درباره آموزش وپرورش

شعر مو , شعر در مورد مو , شعر درباره مو , شعر در وصف مو

در مهد چون مسیح زبانم گشاده بود

نتوان چو طوطیان سخن آموختن مرا

شعر تابستان , شعر در مورد تابستان , شعر درباره تابستان , شعر در وصف تابستان

شعر درباره آموزش

شعر یلدا , شعر در مورد یلدا , شعر درباره یلدا , شعر در وصف یلدا

آن که عمرش صرف شد در دلبری آموختن

کاش دلداری هم از ما اندکی آموختی

شعر اعتماد , شعر در مورد اعتماد , شعر درباره اعتماد , شعر در وصف اعتماد

شعر درباره اموزش قران

شعر روزه , شعر در مورد روزه , شعر درباره روزه , شعر در وصف روزه

از پی رسم در آموختن نامه کنند

نامه خواجه بزرگان و دبیران از بیر

شعر سفر , شعر در مورد سفر , شعر درباره سفر , شعر در وصف سفر

شعر در مورد آموزش و یادگیری

شعر ماه شهریور , شعر در مورد ماه شهریور , شعر درباره ماه شهریور , شعر در وصف ماه شهریور

خواب را گردن زدی ای جان صبح

چه صباح آموختن باید ترا؟!

شعر طبیعت , شعر در مورد طبیعت , شعر درباره طبیعت , شعر در وصف طبیعت

شعری در مورد آموزش

شعر ماه تیر , شعر در مورد ماه تیر , شعر درباره ماه تیر , شعر در وصف ماه تیر

گریه را بی طاقتی آموختن حق من است

در دو مجلس قطره را همچشم طوفان می کنم

شعر امام محمد باقر , شعر در مورد امام محمد باقر , شعر درباره امام محمد باقر , شعر در وصف امام محمد باقر

شعر زیبا در مورد آموزش

شعر پدر و دختر, شعر در مورد پدر و دختر, شعر درباره پدر و دختر, شعر در وصف پدر و دختر

اگر تو از آموختن سر بتابی

نجوید سر تو همی سروری را

شعر زن, شعر در مورد زن, شعر درباره زن, شعر در وصف زن

شعر کودکانه در مورد آموزشگاه

شعر توبه , شعر در مورد توبه , شعر در وصف توبه , شعر درباره توبه

پرهیز کن از جهل به آموختن ایراک

جهل است مثل عورت و پرهیز ازار است

شعر زیبایی , شعر در مورد زیبایی , شعر در وصف زیبایی , شعر درباره زیبایی

شعر کوتاه درمورد آموزش

شعر زلف , شعر در مورد زلف , شعر در وصف زلف , شعر درباره زلف

اگر قیمتی در خواهی که باشی

به آموختن گوهر جان بپرور

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در باره آموختن علم

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

بیاموز اگر چند دشوارت آید

که دشوار از آموختن گردد آسان

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر در مورد یادگیری علم

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

بیاموز تا همچو سلمان بباشی

که سلمان از آموختن گشت سلمان

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر درمورد علم آموختن

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

بیاموز اگر چند دشوارت آید

که دشوار از آموختن گردد آسان

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعری درمورد علم آموختن

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

به هنگام آموختن فتنه بودی

تو دیوانه سر بر ترنگ چغانه

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر درباره علم آموختن

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

گر از سوختن رست خواهی همی شو

به آموختن سر بنه بر ستانه

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر آموختن علم

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

با خط آزادگی بندگی آموختن

با دل بی آرزو چشم کرم داشتن

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد آموختن علم ودانش

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

می خورم دود چراغ دل همه شب تا به روز

هم نمی آرم خطی از لوح صبر آموختن

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد آموختن علم

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

به که هر دختر بداند قدر علم آموختن

تا نگوید کس، پسر هشیار و دختر کودن است

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در باره آموختن علم

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

در بزم عیش افروختن کوه از سماع آموختن

همچون سپند از سوختن در رقص و افغان آیدت

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر درباره علم آموختن

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

ز دانش نخستین ، به یزدان گرای

کجا هست و باشد ، همیشه بجای

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر درمورد علم آموختن

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

به دانش ز یزدان شناسد سپاس

خنک مرد دانا و یزدان شناس

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر آموختن

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

دگر آن که دارد ز یزدان سپاس

بود دانشی مرد نیکی شناس

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر درباره آموختن

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنمای

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر در مورد آموختن

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

بپرسیدم از مرد نیکو سخن

کسی کو بسال و خرد بد کهن

که از ما به یزدان که نزدیکتر

که را نزد او راه باریکتر

چنین داد پاسخ که دانش گزین

چو خواهی ز پروردگار آفرین

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر آموختنی

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

به گیتی به از مردمی کار نیست

بدین با تو دانش به پیکار نیست

سر راستی دانش ایزیدیست

چو دانستیش زو نترسی ، بدیست

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر دانش آموختن

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر درباره آموختن علم

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درباره آموزش وپرورش

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

اگر چند بخشی ز گنج سخن

بر افشان که دانش نیاید به بن

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر درباره آموزش

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

اگر دانشی مرد گوید سخن

تو بشنو که دانش نگردد کهن

شعر فوت مادر , شعر در مورد فوت مادر , شعر در وصف فوت مادر , شعر درباره فوت مادر

شعر درباره اموزش قران

شعر قاصدک , شعر در مورد قاصدک , شعر در وصف قاصدک , شعر درباره قاصدک

به رنج اندر ار تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

شعر پرواز , شعر در مورد پرواز , شعر در وصف پرواز , شعر درباره پرواز

شعر در مورد آموزش و پرورش

شعر ترس , شعر در مورد ترس , شعر در وصف ترس , شعر درباره ترس

بیاموز و بشنو ز هر دانشی

بیابی ز هر دانشی رامشی

شعر رفتن , شعر در مورد رفتن , شعر در وصف رفتن , شعر درباره رفتن

شعر در مورد آموزش

شعر رقصیدن , شعر در مورد رقصیدن , شعر در وصف رقصیدن , شعر درباره رقصیدن

ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ

همه دانش و داد دادن بسیچ

شعر رنگ ها , شعر در مورد رنگ ها , شعر در وصف رنگ ها , شعر درباره رنگ ها

شعر در مورد یادگیری علم

شعر عید , شعر در مورد عید , شعر در وصف عید , شعر درباره عید

میاسای از آموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان

شعر رفیق , شعر در مورد رفیق , شعر در وصف رفیق , شعر درباره رفیق

شعری درمورد علم آموختن

شعر پل , شعر در مورد پل , شعر در وصف پل , شعر درباره پل

همیشه یکی دانشی پیش دار

ورا چون روان و تن خویش دار

شعر طلاق , شعر در مورد طلاق , شعر در وصف طلاق , شعر درباره طلاق

شعر در مورد علم آموختن

شعر ثارالله , شعر در مورد ثارالله , شعر در وصف ثارالله , شعر درباره ثارالله

فزون است از آن دانش اندر جهان

که بشنود گوش آشکار و نهان

شعر مهاجرت , شعر در مورد مهاجرت , شعر در وصف مهاجرت , شعر درباره مهاجرت

شعر در مورد آموختن

شعر ثنا , شعر در مورد ثنا , شعر در وصف ثنا , شعر درباره ثنا

کسی کو به دانش توانگر بود

ز گفتار و کردار بهتر بود

شعر حضرت معصومه , شعر در مورد حضرت معصومه , شعر در وصف حضرت معصومه , شعر درباره حضرت معصومه

شعر در مورد آموختن علم ودانش

شعر صورت و سیرت زیبا , شعر در مورد صورت و سیرت زیبا , شعر در وصف صورت و سیرت زیبا , شعر درباره صورت و سیرت زیبا

خرد باید و دانش و راستی

که کژی بکوبد ار کاستی

شعر تجربه , شعر در مورد تجربه , شعر در وصف تجربه , شعر درباره تجربه

شعر در مورد آموزش و پرورش

شعر ثمر , شعر در مورد ثمر , شعر در وصف ثمر , شعر درباره ثمر

نگه کن به جایی که دانش بود

ز داننده کشور به رامش بود

شعر ثواب , شعر در مورد ثواب , شعر در وصف ثواب , شعر درباره ثواب

شعر درباره آموختن

شعر ثانیه ها , شعر در مورد ثانیه ها , شعر در وصف ثانیه ها , شعر درباره ثانیه ها

بیارای دل را به دانش که ارز

به دانش بود چو بدانی بورز

شعر ماه بهمن , شعر در مورد ماه بهمن , شعر در وصف ماه بهمن , شعر درباره ماه بهمن

شعر در مورد آموزش

شعر ماه مرداد , شعر در مورد ماه مرداد , شعر در وصف ماه مرداد , شعر درباره ماه مرداد

به دانش بود مرد را ایمنی

ببندد ز بد ، دست آهرمنی

شعر پیامبر و حضرت محمد , شعر در مورد پیامبر و حضرت محمد , شعر در وصف پیامبر و حضرت محمد , شعر درباره پیامبر و حضرت محمد

شعر در مورد آموختن علم

شعر ماه اسفند , شعر در مورد ماه اسفند , شعر در وصف ماه اسفند , شعر درباره ماه اسفند

به دانش بود بیگمان زنده مرد

خنک رنجبردار پایند مرد

شعر امام علی نقی و امام هادی , شعر در مورد امام علی نقی و امام هادی , شعر در وصف امام علی نقی و امام هادی , شعر درباره امام علی نقی و امام هادی

شعر درباره آموزش و پرورش

شعر امام محمد تقی و امام جواد , شعر در مورد امام محمد تقی و امام جواد , شعر در وصف امام محمد تقی و امام جواد , شعر درباره امام محمد تقی و امام جواد

چنین گفت داننده دهقان پیر

که دانش بود مرد را دستگیر

شعر پسر , شعر در مورد پسر , شعر در وصف پسر , شعر درباره پسر

شعری در مورد آموزش و پرورش

شعر ابر , شعر در مورد ابر , شعر در وصف ابر , شعر درباره ابر

هر ان مغز کو را خرد روشنست

ز دانش به گرد تنش جوشنست

شعر بی معرفتی دوستان , شعر در مورد بی معرفتی دوستان , شعر در وصف بی معرفتی دوستان , شعر درباره بی معرفتی دوستان

شعر درباره آموختن علم

شعر بوسه , شعر در مورد بوسه , شعر در وصف بوسه , شعر درباره بوسه

یک پارسی بود هشیار نام

که بر چرخ کردی به دانش لگام

شعر شکوفه های بهاری , شعر در مورد شکوفه های بهاری , شعر در وصف شکوفه های بهاری , شعر درباره شکوفه های بهاری

شعر درباره آموزش وپرورش

شعر شب قدر , شعر در مورد شب قدر , شعر در وصف شب قدر , شعر درباره شب قدر

ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود

بى هُنر گر دعوى بیجا کند رسوا شود

در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه

با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود

بابا طاهر , اشعار بابا طاهر , شعر بابا طاهر , دوبیتی های بابا طاهر , اشعار عاشقانه بابا طاهر

شعر درباره آموزش

شهریار , شعار شهریار شعر شهریار,شعر شهریار ترکی , شعر شهریار حیدر بابا , شعر شهریار عاشقانه

هر که بر مردان حقّ پیوست عنوانى گرفت

قطره چون واصل بدریا مى شود دریا شود

آدمى هرگز نمى بیند ز سنگینى گزند

از سبک مغزى بشرچون سنگ پیش پاشود

اشعار خیام , شعری در وصف خیام , شعری از خیام در وصف خدا , شعر خیام در وصف پدر

شعر درباره اموزش قران

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

سر فرو مى آورد هر شاخه از بارآورى مى کند

افتادگى انسان گر دانا شود قیمت گوهر شود

پیدا بر گوهر شناس قدر ما،

در پاى میزان عمل پیدا شود

شعر عزیز از دست رفته , شعر در مورد عزیز از دست رفته , شعر در وصف عزیز از دست رفته , شعر درباره عزیز از دست رفته

شعر در مورد آموزش و یادگیری

شعر عکس , شعر در مورد عکس , شعر در وصف عکس , شعر درباره عکس

ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن یک زمان نغنوی

شعر عاشق , شعر در مورد عاشق , شعر در وصف عاشق , شعر درباره عاشق

شعری در مورد آموزش

شعر ظاهر بینی , شعر در مورد ظاهر بینی , شعر در وصف ظاهر بینی , شعر درباره ظاهر بینی

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

شعر زیبا در مورد آموزش

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

به دانش ز یزدان شناسد سپاس

خنک مرد دانا و یزدان شناس

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

شعر کودکانه در مورد آموزشگاه

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

 او علم نمی شنید لب بر بستم

او عقل نمی خرید دیوانه شدم

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

شعر کوتاه درمورد آموزش

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

 تا یک ورق از عشق تو از بر کردم

سیصد ورق از علم فراموشم شد

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر در باره آموختن علم

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

 با علم اگر عمل برابر گردد

کام دو جهان ترا میسر گردد

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

شعر در مورد یادگیری علم

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

 مشغول مشو همچو این ستوران

از علم الهی بدین ملاهی

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر درمورد علم آموختن

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

 گر جهد کنی، به علم از این چاه

یک روز به مشتری برآئی

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

شعری درمورد علم آموختن

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

 اگر به علم و بقا هیچ حاجت است تورا

سوی درش بشتاب و بجوی دربان را

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

شعر درباره علم آموختن

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

 بقا به علم خدا اندر است و، فرقان است

سرای علم و، کلید و درست فرقان را

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

شعر آموختن علم

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

صد نقش سازد بر عدم از چاکر و صاحب علم

در دل خیالات خوشش زیبا و دلخواه آمده

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

شعر در مورد آموختن علم ودانش

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

 علم چون چادر گشاید در برم گیرد به لطف

حرف های علم را بر گردن ابجد نهم

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

شعر در مورد آموختن علم

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

 ز دود شب پزی ای خام ز آتش موسی

مداد شب دهد آن خامه را ز علم مدد

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

شعر در باره آموختن علم

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

 زبان را درکش ای سعدی ز شرح علم او گفتن

تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر درباره علم آموختن

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

 علم است کیمیای همه شادی

ایدون همی کند خردم تلقین

شعر در مورد آموختن

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.