گلچین زیباترین شعر در مورد ماه خرداد

گلچین زیباترین شعر در مورد ماه خرداد

شعر در مورد ماه خرداد شعر در مورد ماه خرداد,شعر درباره ماه خرداد,شعر درباره متولدین خرداد,شعر خرداد,شعر خرداد ماه,شعر خردادی,شعر خردادی ها,شعر خرداد امام خمینی,شعر خرداد تولد,شعر سوم خرداد,شعر دوم خرداد,شعر درباره …

گلچین زیباترین شعر در مورد ضایع شدن

گلچین زیباترین شعر در مورد ضایع شدن

شعر در مورد ضایع شدن شعر در مورد ضایع شدن,شعر ضایع کننده,شعر های ضایع کننده,شعر ضایع کنی,شعر ضایع,شعر ضایع شدن,شعر ضایع,شعر دختر ضایع کن,شعر پسر ضایع کن,شعر ضایع شدن,شعر در مورد ضایع …

گلچین زیباترین شعر در مورد سیب

گلچین زیباترین شعر در مورد سیب

شعر در مورد سیب شعر در مورد سیب,شعر در مورد سیب سرخ,شعر در مورد سبیل,شعر در مورد سیب سبز,شعر در مورد سیب کودکانه,شعر در مورد سیب زمینی,شعر در مورد سیب هفت سین,شعر …

شعر در مورد آدینه

شعر در مورد آدینه ,شعر در مورد روز آدینه,شعر درباره آدینه,شعری در مورد آدینه,شعر در مورد صبح آدینه,شعر نو درمورد آدینه,شعری درباره آدینه,شعر زیبا درمورد صبح آدینه,شعر آدینه,شعر آدینه روز,شعر آدینه و انتظار,شعر آدینه,شعر صبح آدینه,شعر علیرضا آدینه,شعر درباره آدینه,شعر عصر آدینه,شعر در مورد آدینه,شعر نو آدینه بخیر,شعر در مورد روز آدینه,صبح آدینه شعر,شعر برای صبح آدینه,شعر در مورد صبح آدینه,شعر زیبا درمورد صبح آدینه,شعرهای علیرضا آدینه,اشعار علیرضا آدینه,شعری درباره آدینه,شعری در مورد آدینه,شعر نو درمورد آدینه

شعر در مورد آدینه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آدینه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

آدینه بود صاعقه مرگ او بلی

طوفان نوح نیز هم آدینه بوده بود

شعر شجاعت , شعر در مورد شجاعت , شعر در وصف شجاعت , شعر درباره شجاعت

شعر در مورد آدینه

شعر صدف , شعر در مورد صدف , شعر در وصف صدف , شعر درباره صدف

تو آدینه بوی او وقت خطبه

نه ز آدینه جدا چون روز شنبد

شعر طناز , شعر در مورد طناز , شعر در وصف طناز , شعر درباره طناز

شعر در مورد روز آدینه

شعر شهدا , شعر در مورد شهدا , شعر در وصف شهدا , شعر درباره شهدا

هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه

نی عید کهن گشته آدینه دیگینه

شعر علم , شعر در مورد علم , شعر در وصف علم , شعر درباره علم

شعر درباره آدینه

شعر طفل , شعر در مورد طفل , شعر در وصف طفل , شعر درباره طفل

شب آدینه و ایام روزه است

گرانجانی که هشیارست امروز

شعر ظرفیت , شعر در مورد ظرفیت , شعر در وصف ظرفیت , شعر درباره ظرفیت

شعری در مورد آدینه

شعر دانش , شعر در مورد دانش , شعر در وصف دانش , شعر درباره دانش

بود مجنونی بدست آئینه

چون بکردی جمله هر آدینه

شعر ضعبف کشی , شعر در مورد ضعبف کشی , شعر در وصف ضعبف کشی , شعر درباره ضعبف کشی

شعر در مورد صبح آدینه

شعر ربیع الاول , شعر در مورد ربیع الاول , شعر در وصف ربیع الاول , شعر درباره ربیع الاول

آدینه مزاج زهره دارد

چون آمد لهو و شادی آرد

شعر اسب , شعر در مورد اسب , شعر در وصف اسب , شعر درباره اسب

شعر نو درمورد آدینه

شعر شیراز , شعر در مورد شیراز , شعر در وصف شیراز , شعر درباره شیراز

از بهر چنین جمعیت جان

هر روز بود آدینه من

شعر صلوات , شعر در مورد صلوات , شعر در وصف صلوات , شعر درباره صلوات

شعری درباره آدینه

شعر یاسمن , شعر در مورد یاسمن , شعر در وصف یاسمن , شعر درباره یاسمن

حج ما آدینه و ما غرق طوفان کرم

خود به عهد نوح هم آدینه طوفان دیده اند

شعر نور , شعر در مورد نور , شعر در وصف نور , شعر درباره نور

شعر زیبا درمورد صبح آدینه

شعر قلیان , شعر در مورد قلیان , شعر در وصف قلیان , شعر درباره قلیان

آنچنان بر کارها پیچیده ام

فرصت آدینه را کم دیده ام

شعر هزاره , شعر در مورد هزاره , شعر در وصف هزاره , شعر درباره هزاره

شعر آدینه

شعر سیب , شعر در مورد سیب , شعر در وصف سیب , شعر درباره سیب

می مغانه به رسم قلندر آر و ببین

که ماه روزه و وقت نماز آدینه ست

شعر نقاشی , شعر در مورد نقاشی , شعر در وصف نقاشی , شعر درباره نقاشی

شعر آدینه روز

شعر قهر , شعر در مورد قهر , شعر در وصف قهر , شعر درباره قهر

پیش آن محراب ابرو جان خلقی در دعا

همچو انبوه گدا در مسجد آدینه بود

شعر دشت , شعر در مورد دشت , شعر در وصف دشت , شعر درباره دشت

شعر آدینه و انتظار

شعر کتاب , شعر در مورد کتاب , شعر در وصف کتاب , شعر درباره کتاب

ادب کوشید در ضبط خود و تعطیل شد نامش

بروز وصل ما ماند شب آدینه مینا

شعر کربلا , شعر در مورد کربلا , شعر در وصف کربلا , شعر درباره کربلا

شعر آدینه

شعر کوه , شعر در مورد کوه , شعر در وصف کوه , شعر درباره کوه

حیف است کشد فرصت دردسر مخموری

در هفته میخواران آدینه نمیباشد

شعر هفته وحدت , شعر در مورد هفته وحدت , شعر در وصف هفته وحدت , شعر درباره هفته وحدت

شعر صبح آدینه

شعر مرگ دوست , شعر در مورد مرگ دوست , شعر در وصف مرگ دوست , شعر درباره مرگ دوست

(بیدل) بسعد و نحس جهان نیست کار ما

طفلان دلی بشنبه و آدینه بسته اند

شعر سلام , شعر در مورد سلام , شعر در وصف سلام , شعر درباره سلام

شعر علیرضا آدینه

شعر هوای پاک , شعر در مورد هوای پاک , شعر در وصف هوای پاک , شعر درباره هوای پاک

زاهد بنظر میکند از دور سیاهی

این صبح قیامت شب آدینه نباشد

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر درباره آدینه

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

هر کجا دیدیم صحبتهای گرم زاهدان

چون نگاح دختر رز در شب آدینه بود

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر عصر آدینه

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

طفل اشکم سر خط آزادیم بیطاقتی است

فارغ از خوف و رجای شنبه و آدینه ام

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر در مورد آدینه

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

انتظار فرصت از مخمور شوقت برده اند

جام تا در گردش آمد شنبه است آدینه ام

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر نو آدینه بخیر

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

سادس ماه ربیع الاخر اندر نیمروز

روز آدینه به حکم کردگار ذوالمنن

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر در مورد روز آدینه

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح

یا از در سرای اتابک غریو کوس

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

صبح آدینه شعر

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

من سوی تو شنبه و تو نزد من

چون سوی کودک شب آدینه ای

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر برای صبح آدینه

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

روزگار عیش را دود سپندی لازم است

شد شب آدینه نیل چشم زخم ایام را

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر در مورد صبح آدینه

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

گر می روشن کند از مشرق مینا طلوع

صبح شنبه می توان کردن شب آدینه را

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعر زیبا درمورد صبح آدینه

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

زنگ از آیینه تاریک صیقل می برد

مگذران بی باده روشن شب آدینه را

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعرهای علیرضا آدینه

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

عینک بینایی ما دوربین افتاده است

فیض شنبه از شب آدینه می یابیم ما

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

اشعار علیرضا آدینه

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

(صبح شنبه به نظر جلوه کند مستان را

از فروغ می گلگون شب آدینه ما)

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعری درباره آدینه

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

روز تعطیل به عرفانکده مشرب نیست

صبح شنبه خجل است از شب آدینه ما

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعری در مورد آدینه

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

تا ز مستی جهالت به خمار افتادیم

به کدورت گذرد شنبه و آدینه ما

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر نو درمورد آدینه

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

در پریخانه ما جغد هما می گردد

صبح شنبه خجل است از شب آدینه ما

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر در مورد آدینه

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

یکی است شنبه و آدینه پیش مشرب من

گره به رشته لیل و نهار نیست مرا

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر در مورد روز آدینه

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

نیست در هفته ارباب توقع تعطیل

صبح شنبه شب آدینه درویشان است

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر درباره آدینه

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

صبح آدینه و طفلان همه یک جا جمعند

بر جنون می زنم امروز که بازاری هست

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعری در مورد آدینه

شعر اسم عاطفه , شعر در مورد اسم عاطفه , شعر در وصف اسم عاطفه , شعر درباره اسم عاطفه

سی شب چراغ میکده روشن بود ز می

مسجد ز شمع در شب آدینه روشن است

شعر اسم مریم , شعر در مورد اسم مریم , شعر در وصف اسم مریم , شعر درباره اسم مریم

شعر در مورد صبح آدینه

شعر اسم عسل , شعر در مورد اسم عسل , شعر در وصف اسم عسل , شعر درباره اسم عسل

صبح جزا که شنبه خلق جهان بود

از طفل مشربی شب آدینه من است

شعر اسم فرشته , شعر در مورد اسم فرشته , شعر در وصف اسم فرشته , شعر درباره اسم فرشته

شعر نو درمورد آدینه

شعر اسم فرزانه , شعر در مورد اسم فرزانه , شعر در وصف اسم فرزانه , شعر درباره اسم فرزانه

یکرنگ بود سال و مه کوی خرابات

اینجا شب آدینه و روز رمضان نیست

شعر اسم مینا , شعر در مورد اسم مینا , شعر در وصف اسم مینا , شعر درباره اسم مینا

شعری درباره آدینه

شعر اسم فاطمه , شعر در مورد اسم فاطمه , شعر در وصف اسم فاطمه , شعر درباره اسم فاطمه

شنبه و آدینه را با هم که خواهد صلح داد؟

می علاج خصمی ایام نتوانست کرد

شعر آمریکا , شعر در مورد آمریکا , شعر در وصف آمریکا , شعر درباره آمریکا

شعر زیبا درمورد صبح آدینه

شعر روستا , شعر در مورد روستا , شعر در وصف روستا , شعر درباره روستا

خمار باده مهر دوستان را کینه می سازد

کدورت صبح شنبه را شب آدینه می سازد

شعر آلبالو , شعر در مورد آلبالو , شعر در وصف آلبالو , شعر درباره آلبالو

شعر آدینه

شعر کسوف , شعر در مورد کسوف , شعر در وصف کسوف , شعر درباره کسوف

زفکر صبح شنبه طفل در آدینه می لرزد

که از اندیشه انجام غافل می تواند شد؟

شعر انسان , شعر در مورد انسان , شعر در وصف انسان , شعر درباره انسان

شعر آدینه روز

شعر گریه , شعر در مورد گریه , شعر در وصف گریه , شعر درباره گریه

زچشم بد نگه دارد سیاهی آب حیوان را

جمال هفته را نیل شب آدینه می باید

شعر اسم طاهره , شعر در مورد اسم طاهره , شعر در وصف اسم طاهره , شعر درباره اسم طاهره

شعر آدینه و انتظار

شعر شب یلدا , شعر در مورد شب یلدا , شعر در وصف شب یلدا , شعر درباره شب یلدا

شمع را شوق تماشای تو در بزم شراب

شب آدینه ز محراب برون می آرد

شعر گربه , شعر در مورد گربه , شعر در وصف گربه , شعر درباره گربه

شعر آدینه

شعر اسم کوروش , شعر در مورد اسم کوروش , شعر در وصف اسم کوروش , شعر درباره اسم کوروش

در جوانی ز می ناب گذشتن ستم است

شنبه خود شب آدینه نمی باید کرد

شعر اسم آزاده , شعر در مورد اسم آزاده , شعر در وصف اسم آزاده , شعر درباره اسم آزاده

شعر صبح آدینه

شعر اسم آوا , شعر در مورد اسم آوا , شعر در وصف اسم آوا , شعر درباره اسم آوا

هر که در مذهب ما غیرت مشرب دارد

شب آدینه به میخانه چراغ افروزد

شعر اسم آرش , شعر در مورد اسم آرش , شعر در وصف اسم آرش , شعر درباره اسم آرش

شعر علیرضا آدینه

شعر به نام خدا , شعر در مورد به نام خدا , شعر در وصف به نام خدا , شعر درباره به نام خدا

هست تا مجلس می روشنی آنجا فرش است

شب آدینه مگر شمع به محراب رسد

شعر ضد دختر , اشعار ضد دختر , شعرهای ضد دختر , شعر طنز ضد دختر

شعر درباره آدینه

شعر درد , شعر در مورد درد , شعر در وصف درد , شعر درباره درد

از هوای شب آدینه مجو صافدلی درد

می در قدح آخر مینا باشد

شعر مقام زن , شعر در مورد مقام زن , شعر در وصف مقام زن , شعر درباره مقام زن

شعر عصر آدینه

شعر طوفان , شعر در مورد طوفان , شعر در وصف طوفان , شعر درباره طوفان

از نظر دورکی آن خط بناگوش شود؟

طفل را چون شب آدینه فراموش شود؟

شعر درخت , شعر در مورد درخت , شعر در وصف درخت , شعر درباره درخت

شعر در مورد آدینه

شعر آفرین , شعر در مورد آفرین , شعر در وصف آفرین , شعر درباره آفرین

فغان که آینه صاف صبح شنبه من

ز سایه شب آدینه زنگ می گیرد

جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه , جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه , جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

شعر نو آدینه بخیر

شعر ضد پسر , اشعار ضد پسر , شعرهای ضد پسر , شعر طنز ضد پسر

اگر نه روشنی عالم از می است، چرا

چراغ در شب آدینه بیشتر سوزد؟

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد روز آدینه

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

ذوق شب وصال تو ای مایه نشاط

از یاد کودکان شب آدینه می برد

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

صبح آدینه شعر

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

از من علاج خصمی ایام یادگیر

یک شیشه می سر شب آدینه می خورد

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر برای صبح آدینه

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

کی یاد زلفش از دل بی کینه می رود

از یاد طفل کی شب آدینه می رود

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر در مورد صبح آدینه

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

هر چند بر رخش در دل باز می کنند

زاهد همان به مسجد آدینه می رود

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر زیبا درمورد صبح آدینه

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

حکم است که کار شب آدینه بسازند

کار خرد از باده دیرینه بسازند

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعرهای علیرضا آدینه

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

چراغ مسجد ازتاریکی میخانه افروزد

شب آدینه باشد گوشه محراب روشنتر

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

اشعار علیرضا آدینه

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

بی باده گلرنگ ،بود در نظرمن

هر ابرسیاهی شب آدینه دیگر

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعری درباره آدینه

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

شب آدینه و ایام روزه است

گرانجانی که هشیارست امروز

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعری در مورد آدینه

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

نباشد هرکه راامروز در خاطر غم فردا

شب آدینه اطفال باشد جمله ایامش

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعر نو درمورد آدینه

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

چاره نبود حسن کامل را ز نیل چشم زخم

از شب آدینه باشد نیل ایام نشاط

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

 شعر در مورد آدینه

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

در وصف خط او نرسد پای کلک من

چون پای کودکان شب آدینه بر زمین

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر در مورد روز آدینه

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

در گلشن وحدت گل رعنا نتوان یافت

یکرنگ بود شنبه و آدینه مستان

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر درباره آدینه

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

حسنی که ز خط بر سر انصاف نیاید

بی فیض بود چون شب آدینه مستان

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعری در مورد آدینه

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

در ظرف زمان شوکت حسن تو نگنجد

نوروزی و از شنبه و آدینه جدایی

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در مورد صبح آدینه

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

صبح وصل است و مرا حال چنین می گذرد

شب آدینه مستان به ازین می گذرد

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر نو درمورد آدینه

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

در مشرب ما جوهریان گهر وقت

غیر از شب آدینه می ناب حرام است

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعری درباره آدینه

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

من که بودم رونق کوی خرابات، این زمان

آفتاب شنبه و ابر شب آدینه ام

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر زیبا درمورد صبح آدینه

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

زهاد شکستند اگر شیشه ما را

ما نیز طلسم شب آدینه شکستیم

افشین صالحی , شعر افشین صالحی , اشعار افشین صالحی , آثار افشین صالحی , اشعار عاشقانه افشین صالحی

شعر آدینه

محسن حسینخانی , شعر محسن حسینخانی , اشعار محسن حسینخانی , آثار محسن حسینخانی , اشعار عاشقانه محسن حسینخانی

خانه تن را بساز باغچه و گلشنی

گوشه دل را بساز مسجد آدینه ای

مارگوت بیکل , شعر مارگوت بیکل , اشعار مارگوت بیکل , آثار مارگوت بیکل , اشعار عاشقانه مارگوت بیکل

شعر آدینه روز

رسول یونان , شعر رسول یونان , اشعار رسول یونان , آثار رسول یونان , اشعار عاشقانه رسول یونان

من قبله جانهاام، من کعبه دلهاام

من مسجد آن عرشم، نی مسجد آدینه

رویا شاه حسین زاده , شعر رویا شاه حسین زاده , اشعار رویا شاه حسین زاده , آثار رویا شاه حسین زاده , اشعار عاشقانه رویا شاه حسین زاده

شعر آدینه و انتظار

نیکی فیروزکوهی , شعر نیکی فیروزکوهی , اشعار نیکی فیروزکوهی , آثار نیکی فیروزکوهی , اشعار عاشقانه نیکی فیروزکوهی

روزی که ترا ببینم آدینه ماست

هر روز به دولتت به از دینه ماست

شعر حضرت علی اکبر , شعر در مورد حضرت علی اکبر , شعر درباره حضرت علی اکبر , شعر در وصف حضرت علی اکبر

شعر آدینه

نادر ابراهیمی , شعر نادر ابراهیمی , اشعار نادر ابراهیمی , آثار نادر ابراهیمی , اشعار عاشقانه نادر ابراهیمی

او بر دوشنبه و تو بر آدینه

تو لیل قدر داری و او یلدا

شعر پیرمرد , شعر در مورد پیرمرد , شعر درباره پیرمرد , شعر در وصف پیرمرد

شعر صبح آدینه

کاظم بهمنی , شعر کاظم بهمنی , اشعار کاظم بهمنی , آثار کاظم بهمنی , اشعار عاشقانه کاظم بهمنی

به هجر و وصل، مرا تاب آرمیدن نیست

یکی است شنبه و آدینه ای که من دارم

شعر در مورد آدینه

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 21 فروردین 1397
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.