گلچین زیباترین شعر در مورد حماقت

گلچین زیباترین شعر در مورد حماقت

شعر در مورد حماقت شعر در مورد حماقت,شعر در مورد حماقت مردم,شعری در مورد حماقت,شعر درباره حماقت,شعر طنز در مورد حماقت,شعر درباره حماقت مردم,شعری درباره حماقت,شعر درباره ی حماقت,شعر در وصف حماقت,شعری …

گلچین زیباترین شعر در مورد شنا

گلچین زیباترین شعر در مورد شنا

شعر در مورد شنا شعر در مورد شنا ,شعر درباره شنا,شعر برای شنا,شعر در باره شنا,شعر با شنا,شعر درمورد شنا,شعر با کلمه شنا,شعر با کلمه ی شنا,شعری در مورد شنا,شعری درباره شنا,شعر …

گلچین زیباترین شعر در مورد خبرنگار

گلچین زیباترین شعر در مورد خبرنگار

شعر در مورد خبرنگار شعر در مورد خبرنگار ,شعر در مورد خبرنگاری,شعر طنز در مورد خبرنگار,شعر خبرنگاران,جایزه شعر خبرنگاران,جشنواره شعر خبرنگاران,جایزه شعر خبرنگاران,فراخوان شعر خبرنگاران,دهمین جایزه شعر خبرنگاران,فراخوان جایزه شعر خبرنگاران,شعر خبرنگار,شعر …

اشعار ناصرخسرو

اشعار ناصر خسرو,اشعار ناصر خسرو بلخی,دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,شعر ناصر خسرو,قصائد ناصر خسرو,شعر ناصر خسرو بلخی,شعر ناصر خسرو حج,دیوان اشعار ناصر خسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو,اشعار ناصرخسرو با معنی,دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی,دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو,دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی,دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی,شرح اشعار ناصرخسرو,تفسیر اشعار ناصرخسرو,تحلیل اشعار ناصرخسرو,سبک اشعار ناصرخسرو,سبک شعری ناصرخسرو,اشعار ناب ناصرخسرو,زیباترین اشعار ناصرخسرو,اشعار کوتاه ناصرخسرو,دیوان اشعار ناصرخسرو,شعر ناصر خسرو,شعر ناصر خسرو بلخی,شعر ناصر خسرو حج,شعر های ناصرخسرو,بهترین شعر ناصرخسرو,دیوان شعر ناصر خسرو,اشعار ناصر خسرو بلخی,شعر های حکیم ناصر خسرو بلخی,دیوان شعر ناصر خسرو قبادیانی,دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,دیوان اشعار ناصر خسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,دیوان اشعار ناصر خسرو Pdf,دانلود دیوان شعر ناصر خسرو,دیوان اشعار فارسی ناصر خسرو,دانلود دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی,شعر درمورد ناصر خسرو,شعری درباره ی ناصر خسرو,شعر ناصر خسرو در مورد امام حسین,شعر ناصر خسرو در مورد طبیعت

اشعار ناصرخسرو

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ناصرخسرو برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست 

واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست  

بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت  

امروز همه روی زمین زیر پر ماست

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

اشعار ناصر خسرو

بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز

می‌بینم اگر ذره‌ای اندر ته دریاست

گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد

جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

اشعار ناصر خسرو بلخی

بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید   

بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست

ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی    

تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

بر بال عقاب آمد آن تیر جگر سوز   

وز عرش مر او را به سوی خاک فرو کاست

بر خاک بیفتاد و بغلتید چو ماهی

بگشود پر خویش سپس از چپ و از راست

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر ناصر خسرو

گفتا: عجب است این که ز چوبی و ز آهن

این تیزی و تندی و پریدن ز کجا خاست؟

بر تیر نظر کرد و پر خویش بر او دید

گفتا: ز که نالیم که از ماست که بر ماست!

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

قصائد ناصر خسرو

آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا

گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا

در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم

صفرا همی برآید از انده به سر مرا

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر ناصر خسرو بلخی

گویم: چرا نشانهٔ تیر زمانه کرد

چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا

گر در کمال فضل بود مرد را خطر

چون خوار و زار کرد پس این بی خطر مرا؟

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر ناصر خسرو حج

گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ

جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا

نی‌نی که چرخ و دهر ندانند قدر فضل

این گفته بود گاه جوانی پدر مرا

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

دیوان اشعار ناصر خسرو

با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر

دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا

گر من اسیر مال شوم همچو این و آن

اندر شکم چه باید زهره و جگر مرا

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

دیوان اشعار ناصر خسرو

اندیشه مر مرا شجر خوب برور است

پرهیز و علم ریزد ازو برگ و بر مرا

گر بایدت همی که ببینی مرا تمام

چون عاقلان به چشم بصیرت نگر مرا

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

اشعار ناصرخسرو با معنی

منگر بدین ضعیف تنم زانکه در سخن

زین چرخ پرستاره فزون است اثر مرا

هر چند مسکنم به زمین است، روز و شب

بر چرخ هفتم است مجال سفر مرا

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی

گیتی سرای رهگذران است ای پسر

زین بهتر است نیز یکی مستقر مرا

از هر چه حاجت است بدو بنده را، خدای

کرده‌است بی‌نیاز در این رهگذر مرا

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو

شکر آن خدای را که سوی علم و دین خود

ره داد و سوی رحمت بگشاد در مرا

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

برون کن ز سر باد و خیره‌سری را

بری دان از افعال چرخ برین را

نشاید ز دانا نکوهش بری را

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی

همی تا کند پیشه، عادت همی کن

جهان مر جفا را، تو مر صابری را

تو با هوش و رای از نکو محضران چون

همی برنگیری نکو محضری را؟

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شرح اشعار ناصرخسرو

درخت ترنج از بر و برگ رنگین

حکایت کند کله قیصری را

سپیدار مانده‌است بی‌هیچ چیزی

ازیرا که بگزید او کم بری را

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

تفسیر اشعار ناصرخسرو

اگر تو از آموختن‌سر بتابی

نجوید سر تو همی سروری را

بسوزند چوب درختان بی‌بر

سزا خود همین است مر بی‌بری را

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

تحلیل اشعار ناصرخسرو

درخت تو گر بار دانش بگیرد

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

نگر نشمری، ای برادر، گزافه

به دانش دبیری و نه شاعری را

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

سبک اشعار ناصرخسرو

که این پیشه‌ها است نیکو نهاده

مر الفغدن نعمت ایدری را

دگرگونه راهی و علمی است دیگر

مرالفغدن راحت آن سری را

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

سبک شعری ناصرخسرو

بلی این و آن هر دو نطق است لیکن

نماند همی سحر پیغمبری را

چو کبگ دری باز مرغ است لیکن

خطر نیست با باز کبگ دری را

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

اشعار ناب ناصرخسرو

پیمبر بدان داد مر علم حق را

که شایسته دیدش مر این مهتری را

به هارون ما داد موسی قرآن را

نبوده‌است دستی بران سامری را

شعر خنده , شعر در مورد خنده , شعر درباره خنده , شعر در وصف خنده

زیباترین اشعار ناصرخسرو

تو را خط قید علوم است و، خاطر

چو زنجیر مر مرکب لشکری را

تو با قید بی اسپ پیش سواران

نباشی سزاوار جز چاکری را

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

اشعار کوتاه ناصرخسرو

ازین گشته‌ای، گر بدانی تو، بنده

شه شگنی و میر مازندری را

اگر شاعری را تو پیشه گرفتی

یکی نیز بگرفت خنیاگری را

شعر هجران , شعر در مورد هجران , شعر درباره هجران , شعر در وصف هجران

دیوان اشعار ناصرخسرو

تو برپائی آنجا که مطرب نشیند

سزد گر ببری زیان جری را

صفت چند گوئی به شمشاد و لاله

رخ چون مه و زلفک عنبری را؟

شعر چوپان , شعر در مورد چوپان , شعر درباره چوپان , شعر در وصف چوپان

شعر ناصر خسرو

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را

که مایه است مر جهل و بد گوهری را

به نظم اندر آری دروغی طمع را

دروغ است سرمایه مر کافری را

شعر همسر , شعر در مورد همسر , شعر درباره همسر , شعر در وصف همسر

شعر ناصر خسرو بلخی

پسنده است با زهد عمار و بوذر

کند مدح محمود مر عنصری را؟

من آنم که در پای خوگان نریزم

مر این قیمتی در لفظ دری را

شعر فوتبال , شعر در مورد فوتبال , شعر درباره فوتبال , شعر در وصف فوتبال

شعر ناصر خسرو حج

تو را ره نمایم که چنبر کرا کن

به سجده مر این قامت عرعری را

کسی را برد سجده دانا که یزدان

گزیده‌ستش از خلق مر رهبری را

شعر آزادی , شعر در مورد آزادی , شعر درباره آزادی , شعر در وصف آزادی

شعر های ناصرخسرو

کسی را که بسترد آثار عدلش

ز روی زمین صورت جائری را

امام زمانه که هرگز نرانده است

بر شیعتش سامری ساحری را

شعر حسادت , شعر در مورد حسادت , شعر درباره حسادت , شعر در وصف حسادت

بهترین شعر ناصرخسرو

نه ریبی به جز حکمتش مردمی را

نه عیبی به جز همتش برتری را

چو با عدل در صدر خواهی نشسته

نشانده در انگشتری مشتری را

شعر غروب , شعر در مورد غروب , شعر درباره غروب , شعر در وصف غروب

دیوان شعر ناصر خسرو

بشو زی امامی که خط پدرش است

به تعویذ خیرات مر خیبری را

ببین گرت باید که بینی به ظاهر

ازو صورت و سیرت حیدری را

شعر خدا , شعر در مورد خدا , شعر درباره خدا , شعر در وصف خدا

اشعار ناصر خسرو بلخی

نیارد نظر کرد زی نور علمش

که در دست چشم خرد ظاهری را

اگر ظاهری مردمی را بجستی

به طاعت، برون کردی از سر خری را

شعر غم , شعر در مورد غم , شعر درباره غم , شعر در وصف غم

شعر های حکیم ناصر خسرو بلخی

ولیکن بقر نیستی سوی دانا

اگر جویدی حکمت باقری را

مرا همچو خود خر همی چون شمارد؟

چه ماند همی غل مر انگشتری را؟

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

دیوان شعر ناصر خسرو قبادیانی

نبیند که پیشش همی نظم و نثرم

چو دیبا کند کاغذ دفتری را؟

بخوان هر دو دیوان من تا ببینی

یکی گشته با عنصری بحتری را

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت

روزی که خطبه کرد نبی بر سر غدیر

دست علی گرفت و بدو داد جای خویش

گر دست او گرفت تو جز دست او مگیر

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

دیوان اشعار ناصر خسرو

کیوان چو قران به برج خاکی افگند

زاحداث زمانه را به پاکی افگند

اجلال تو را ضؤ سماکی افگند

اعدای تو را سوی مغاکی افگند

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

دیوان اشعار ناصر خسرو

تا ذات نهاده در صفائیم همه

عین خرد و سفرهٔ ذاتیم همه

تا در صفتیم در مماتیم همه

چون رفت صفت عین حباتیم همه

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

ارکان گهرست و ما نگاریم همه

وز قرن به قرن یادگاریم همه

کیوان کردست و ما شکاریم همه

واندر کف آز دلفگاریم همه

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

دیوان اشعار ناصر خسرو Pdf

با گشت زمان نیست مرا تنگ دلی

کایزد به کسی داد جهان سخت ملی

بیرون برد از سر بدان مفتعلی

شمشیر خداوند معدبن علی

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

دانلود دیوان شعر ناصر خسرو

ای که ندانی تو همی قدر شب

سورهٔ واللیل بخوان از کتاب

قدر شب اندر شب قدر است و بس

برخوان آن سوره و معنی بیاب

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

دیوان اشعار فارسی ناصر خسرو

همچو شب دنیا دین را شب است

ظلمت از جهل و ز عصیان سحاب

خلق نبینی همه خفته ز علم

عدل نهان گشته و فاش اضطراب

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

دانلود دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

اینکه تو بینی نه همه مردمند

بلکه ذئابند به زیر ثیاب

کرده ز بهر ستم و جور و جنگ

چنگ چو نشپیل و چو شمشیر ناب

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر درمورد ناصر خسرو

خانهٔ خمار چو قصر مشید

منبر ویران و مساجد خراب

مطرب قارون شده بر راه تو

مقری بی‌مایه و الحانش غاب

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعری درباره ی ناصر خسرو

حاکم در خلوت خوبان به روز

نیم شبان محتسب اندر شراب

خون حسین آن بچشد در صبوح

وین بخورد ز اشتر صالح کباب

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر ناصر خسرو در مورد امام حسین

غره مشو گر چه به آواز نرم

عرضه کند بر تو عقاب و ثواب

چون بخورد ساتگنی هفت هشت

با گلوش تاب ندارد رباب

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر ناصر خسرو در مورد طبیعت

تازه شود صورت دین را، جبین

سهل شود شیعت حق را صعاب

زیر رکاب و علم فاطمی

نرم شود بی‌خردان را رقاب

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

اشعار ناصر خسرو

خاک خراسان شود از خون دل

زیر بر دشمن جاهل خضاب

بر سر جهال به امر خدای

محتسب او بکند احتساب

کر شود باطل از آواز حق

کور کند چشم خطا را صواب

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

اشعار ناصر خسرو بلخی

 فرزند توایم ای فلک، ای مادر بدمهر

ای مادر ما چونکه همی کین کشی از ما؟

 فرزند تو این تیره تن خامش خاکی است

پاکیزه خرد نیست نه این جوهر گویا

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی

 به چشم نهان بین نهان جهان را

که چشم عیان بین نبیند نهان را

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر ناصر خسرو

 نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم

ببینی نهان را، نبینی عیان را

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

قصائد ناصر خسرو

 جهان را به آهن نشایدش بستن

به زنجیر حکمت ببند این جهان را

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر ناصر خسرو بلخی

 دو چیز است بند جهان، علم و طاعت

اگر چه گشاد است مر هر دوان را

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر ناصر خسرو حج

 سلام کن ز من ای باد مر خراسان را

مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

دیوان اشعار ناصر خسرو

 نیز نگیرد جهان شکار مرا

نیست دگر با غمانش کار مرا

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

دیوان اشعار ناصر خسرو

 مکر تو ای روزگار پیدا شد

نیز دگر مکر پیش مار مرا

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

اشعار ناصرخسرو با معنی

 من نپسندم تو را به پود کنون

چون نپسندی همی تو تار مرا

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی

 تو با قید بی اسپ پیش سواران

نباشی سزاوار جز چاکری را

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو

 بخوان هر دو دیوان من تا ببینی

یکی گشته با عنصری بحتری را

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

دانلود دیوان اشعار ناصرخسرو قبادیانی

 ای روی داده صحبت دنیا را

شادان و برفراشته آوا را

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی

 قدت چو سرو و رویت چون دیبا

واراسته به دیبا دنیا را

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شرح اشعار ناصرخسرو

 نیکوی تو چیست و خوش چه، ای برنا؟

دیباست تو را نکو و خوش حلوا

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

تفسیر اشعار ناصرخسرو

 حلوا نخورد چو جو بیابد خر

دیبا نبود به گاو بر زیبا

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

تحلیل اشعار ناصرخسرو

 پادشا بر کام های دل که باشد؟ پارسا

پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

سبک اشعار ناصرخسرو

 خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را

از گفتن ناخوب نگه دار زبان را

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

سبک شعری ناصرخسرو

 خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا

نه اندر وحدتش کثرت، نه محدث زین همه تنها

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

اشعار ناب ناصرخسرو

 ای کرده قال و قیل تو را شیدا

هیچ از خبر شدت به عیان پیدا؟

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

زیباترین اشعار ناصرخسرو

 ای پیر، نگه کن که چرخ برنا

پیمود بسی روزگار برما

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

اشعار کوتاه ناصرخسرو

 پیمانه این چرخ را سه نام است

معروف به امروز و دی و فردا

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

دیوان اشعار ناصرخسرو

 به چه ماند جهان مگر به سراب

سپس او تو چون دوی به شتاب؟

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر ناصر خسرو

 بر من بیچاره گشت سال و ماه و روز و شب

کارها کردند بس نغز و عجب چون بلعجب

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر ناصر خسرو بلخی

 ای شب تازان چو ز هجران طناب

علت خوابی و تو را نیست خواب

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر ناصر خسرو حج

 از شرف مدح تو در کام من

گرد عبیر است و لعابم گلاب

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

شعر های ناصرخسرو

 بر دل از زهد یکی نادره تعویذ نویس

تا نیایدش از این دیو فریبنده نهیب

اشعار ناصرخسرو

آخرین بروز رسانی در : جمعه 26 آبان 1396

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.