جملات آبراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن جملات ابراهام لینکلن Jomlat Abraham Lincoln • • • كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند • • • جملات ابراهام لینکلن Jomlat Abraham Lincoln • • • لبخند بيش از چند لحظه دوام ندارد اما ...

ادامه مطلب

سخنان ابراهام لينكلن

سخنان ابراهام لينكلن

جملات ابراهام لینکلن   سخنان ابراهام لينكلن Sokhanan Abrahim Linkon • • • همه مردم از تعارف خوششان می آید • • • سخنان ابراهام لينكلن Sokhanan Abrahim Linkon • • • هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،ت...

ادامه مطلب