جملات آبراهام لینکلن

سخنان کمیاب و شنیدنی آبراهام لینکلن

سخنان کمیاب و شنیدنی آبراهام لینکلن

اس ام اس | جملات آبراهام لینکلن | آبراهام لینکلن جملات آبراهام لینکلن Abraham Lincoln • همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم حاضر نیستم آقای کسی باشم کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند • جملات آبراهام لینکلن Abraham Lincoln • قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپ...

ادامه مطلب

گزیده جملات مفهومی و زیبای آبراهام لینکن

گزیده جملات مفهومی و زیبای آبراهام لینکن

اس ام اس | جملات آبراهام لینکن | آبراهام لینکن جملات آبراهام لینکن Abraham Lincoln • آزادی یعنی اینکه می خواهم نه برده باشم و نه برده دار • جملات آبراهام لینکن Abraham Lincoln • اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن • جملات آبراهام لینکن Abraham Lincoln • زمین خوردن شکست خوردن نیست از زمین بلند نشدن، شکست خوردن است • جملات آبراهام لینکن Abraham Lincoln ادامه مطل...

ادامه مطلب

جملات ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن جملات ابراهام لینکلن Jomlat Abraham Lincoln • • • کشتن گنجشک ها، کرکس ها را ادب نمی کند • • • جملات ابراهام لینکلن Jomlat Abraham Lincoln • • • لبخند بیش از چند لحظه دوام ندارد اما خاطره ی آن جاودانی است • • • جملات ابراهام لینکلن Jomlat Abraham Lincoln • • • هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم • • • جملات ابراهام لینکلن Jomlat Abraham Lincoln ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

سخنان ابراهام لینکلن

سخنان ابراهام لینکلن

جملات ابراهام لینکلن   سخنان ابراهام لینکلن Sokhanan Abrahim Linkon • • • همه مردم از تعارف خوششان می آید • • • سخنان ابراهام لینکلن Sokhanan Abrahim Linkon • • • هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را • • • سخنان ابراهام لینکلن Sokhanan Abrahim Linkon • • • به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند که ذهن شان را نیز وادار م...

ادامه مطلب