سخنان کمیاب و شنیدنی آبراهام لینکلن

اس ام اس | جملات آبراهام لینکلن | آبراهام لینکلن

جملات آبراهام لینکن

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

همانطور كه مايل نيستم بنده كسي باشم

حاضر نيستم آقاي كسي باشم

كساني كه مخالف آزادی ديگرانند،

خود لياقت آزادی را ندارند

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

قدرت شگفت انگيز نيروهای خلاق و استعدادهاي نهفته آدمي هنگامي آشكار مي شود

كه نيازي حياتي، تواناييهاي او را به فعاليت وادارد و كشش آرزويي،

سراپاي وجودش را به جنب و جوش درآورد

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

اگر بردگي عيب نيست،

پس هيچ چيز عيب نيست

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

با مردم باش! حق، هميشه با مردم است؛

آنها هرگز كسي را گمراه نمي كنند

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم،

خود نيز آرام مي شويم

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

مرد بي شهامت كسي است

كه در جايي كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

من ديده ام

كه درجه سعادت اشخاص

بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

كمابيش همه انسانها در برابر ناملايمات پايداري مي كنند،

اما اگر خواستيد منش كسي را آزمايش كنيد

به او قدرت بدهيد

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

انسان همان اندازه شاد خواهد بود

كه فكرش را براي پذيرش آن مقدار از شادي آماده كرده است

جملات آبراهام لینکلن

Abraham Lincoln

هيچ وقت نبايد كسي را به دليل عملش تحقير و يا به جهت كاري كه كرده توبيخ كنيم.

چون او در محيطي رشد كرده كه

مقتضيات تربيتي و محيط و عادتهاي اكتسابي و ارثي خود را داشته است

اس ام اس | جملات آبراهام لینکلن | آبراهام لینکلن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.