اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • بخور و بخواب کارمه الله نگهدارمه! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • بحث۳۰یا c ممنوع! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • زندگی نگه دار پیاده می شم • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • یا اقدس! یا هیچکس • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • تند رفتن که نشد مردی! چشم انتظارم که برگردی • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • اگر نداری باورم بنگر به روی آمپرم • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • رادیاتور عشق من از بهر تو، آمد به جوش! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • شتاب مکن! مقصد خاک است • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • حالا که خر تو خره ماهم پیرایدم (ژیان) • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • دلبری دارم چو مار عینکی خوشگل و زیبا ولی کم پولکی! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • درخت مکر زن صد ریشه دارد فلک از دست زن اندیشه دارد! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطل...

ادامه مطلب

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • زندگی بدون عشق مانند شلوار بدون کش هست! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • زندگی بدون عشق مثل ساندوچ بدون نوشابه هست! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • رود می رود اما ریگذارش می ماند! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس و جمله های پشت ماشینی

اس ام اس و جمله های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • گلگیرم ولی گل نمیگیرم! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • تمام مرده شویان راضیند بر مردن مردم بنازم مطربان را که خلق را مسرور می خواهند! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • گاز دادن نشد مردی عشق آن است که بر گردی! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب...

ادامه مطلب

اس ام اس های زیبای پشت ماشینی

اس ام اس های زیبای پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • نیم کیلو باش ولی مرد باش • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • دیشب بابام منو زد بخاطر تو … • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • یا علی گفتیم و قسط آغاز شد! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • تند رفتن که نشد مردی عشق است که برگردی • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • علم بهتر است یا ثروت؟ هیچکدام فقط ذره ای معرفت • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطل...

ادامه مطلب

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • رفاقت قصه تلخی است که از یادش گریزانم • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • از بس خوردم مرغ و پلو آخر شدم مارکوپولو • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • بخاطر دلم ولم • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • لوتی با ما به ازین باش که با خلق جهانی! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمده مادر • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini • اسیرتم ولی آزاد ! • اس ام اس پشت ماشینی sms posht mashini ادامه مطلب ...

ادامه مطلب