اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

زندگی بدون عشق

مانند شلوار بدون کش هست!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

زندگی بدون عشق

مثل ساندوچ بدون نوشابه هست!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

رود می رود

اما ریگذارش می ماند!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

دودوتا هفتا

کی به کیه!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ

ای هیچ تر از هیچ تو بر هیچ مپیچ!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

دنبالم نیا

اسیرم میشی!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

دلبرا دل به تو دادم که به من دل بدهی

دل ندادم که به من ساندوچ و دلمه دهی!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

سر پیچ سبقت نگیر جانا مگر دیوانه ای!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

رفیق بی کلک مادر!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

رخش بی قرار!

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.