اس ام اس های پشت ماشینی

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

تند رفتن که نشد مردی

عشق است که برگردی

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

عیب رندان مکن

ای زاهد پاکیزه سرشت

سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

علم بهتر است یا ثروت؟

هیچکدام فقط ذره ای معرفت

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

ناز نگات قشنگه!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

به گنده تر و خرتر از خودت

احترام بگذار!

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

عاشق بی انتظار مادر

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

جوانی المثنی ندارد

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

من تماشای تو می کردم و غافل بودم

کز تماشای تو خلقی به تماشای منند

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

زگهواره تا گور

بی خیال؟

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

گشتم نبود

نگرد نیست

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

این وسیله بهر روزی دست ماست

در حقیقت مالک اصلی خداست

اس ام اس پشت ماشینی

sms posht mashini

ایکاش

زندگی دنده عقب داشت!

اس ام اس | اس ام اس های پشت ماشینی | اس ام اس پشت ماشینی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.